Στην εξαγορά της Whitestone Marble Contractors LLC με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με σκοπό την εμπορία μαρμάρου στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή προχώρησε πρόσφατα ο όμιλος Κυριακίδη, κάνοντας άνοιγμα στη συγκεκριμένη αγορά η οποία παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Κίνηση που επί της ουσίας αποβλέπει και στην αντιστάθμιση των απωλειών που έχει υποστεί στην Κίνα, όπου το σύνολο του κλάδου ελληνικού μαρμάρου έχει πληγεί σημαντικά από την εκδήλωση της πανδημίας και ύστερα, χάνοντας σημαντικό μέρος των εσόδων του.

Υπαρκτές συνεχίζουν να είναι, την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις που έχει η μείωση των πωλήσεων για το ελληνικό μάρμαρο στην Κίνα, μία αγορά στην οποία διοχετεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες της εγχώριας εξόρυξης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από τις επιπτώσεις αυτές δεν μένει ανεπηρέαστη και μία από τις σημαντικότερες σημαντικότερες επιχειρήσεις στο χώρο του μαρμάρου, ο όμιλος Κυριακίδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου για το 2023, θα καταγραφεί μείωση στις πωλήσεις όγκων μαρμάρου. Κάτι που η Κυριακίδης προσβλέπει ότι θα αντισταθμίσει με τα νέα έργα που αναλαμβάνει όπου απαιτείται η τοποθέτηση επεξεργασμένου μαρμάρου.

Σε γενικότερο πλαίσιο, πάντως, ο όμιλος Κυριακίδη αναμένεται ότι φέτος θα είναι κερδοφόρος σε σχέση με το 2022, όπου και παρουσίασε ζημίες κυρίως λόγω της επίδρασης που είχε στα αποτελέσματά του η μείωση των πωλήσεων στην κινεζική αγορά. Ωστόσο σε επίπεδο τζίρου αναμένεται ότι οι επιδόσεις της Κυριακίδης θα είναι επηρεασμένες από τα απόνερα της πανδημία καθώς και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Για να αντιληφθούμε τη σχέση και τη σημασία που διατηρεί με την Κίνα ο όμιλος, αναφέρουμε ότι στη συγκεκριμένη χώρα έχει θυγατρική εταιρεία με την ονομασία FHL Marbles Hong Kong Limited.

Νέα εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο ο όμιλος ίδρυσε καινούργια θυγατρική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Ηλιάνα Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης. Αντικείμενο της εταιρείας αυτής είναι η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) καθώς και από υβριδικούς σταθμούς εγκατεστημένους στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. To αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 50 χιλ. ευρώ εκ των οποίων ποσοστό 20% κατέχεται από την μητρική εταιρεία, ποσοστό 60% κατέχεται από την θυγατρική εταιρεία ΑΕΤΟΣ ΑΒΕΜΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της του εσωτερικού που κατέβαλλαν ήδη τον Μάϊο του 2023 ποσό 30 χιλ. ευρώ, που αναλογεί στην συμμετοχή τους και ποσοστό 20% ανήκει σε λοιπούς μετόχους. Ο όμιλος θα θυμίσουμε ότι το 2022 είχε τζίρο 63 εκατ. ευρώ, μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τα 84 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021, δεχόμενος την επιβάρυνση από την μείωση των πωλήσεών του στην Κίνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του 2021 που ήταν 22 εκατ. ευρώ, να γυρίσουν σε ζημίες 6,17 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build