Προχωρούν και μάλιστα με ρυθμούς γοργούς, οι μελέτες για το φράγμα Λαδούκου όπως προέκυψε από ενημερωτική συνάντηση που είχε ο Δήμος Ηρακλείου με στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ, Μανόλης Πενθερουδάκης, ενημέρωσε τον Δήμαρχο, Αλέξη Καλοκαιρινό, πως, παρά το γεγονός ότι αυτό το αντιπλημμυρικό και αρδευτικό έργο είναι πολύπλοκο, η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ώστε, όταν εκδοθεί η σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο φάκελος που θα υποβληθεί για έγκριση και χρηματοδότηση να είναι πλήρης.

Συγκεκριμένα, έχει επικαιροποιηθεί ήδη η αρχική μελέτη του 2018 και παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που αφορά στην παραλίμνια οδοποιία μήκους 2 χιλιομέτρων, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση των συμπληρωματικών μελετών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αναλύθηκαν διεξοδικά τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες αλλά και στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διαμόρφωση της περιοχής και συζητήθηκαν οι ανάγκες άρδευσης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σημασία της ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου. Συμφωνήθηκε, τέλος και η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΟΑΚ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.