Σημαντική αύξηση τζίρου κατέγραψε η αλυσίδα Κωτσόβολος στη χρήση 2021-22 (1η Μαΐου 2021 – 30 Απριλίου 2022), προερχόμενη κατά κύριο λόγο από τον διπλασιασμό σχεδόν των πωλήσεων χονδρικής και των εσόδων από υπηρεσίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Dixons South East Europe AEBE, o κύκλος εργασιών της χρήσης 2021-22 διαμορφώθηκε στα 664,42 εκατ. ευρώ, έναντι 583,33 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ το μεικτό κέρδος αυξήθηκε στα 148,13 εκατ. ευρώ, έναντι 122,81 εκατ.. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 18,16 εκατ. ευρώ, έναντι 13,56 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 13,04 εκατ. ευρώ, έναντι 10,74 εκατ..

Όσον αφορά στις πωλήσεις λιανικής, αυτές ήταν μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου, στα 447,77 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις χονδρικής αυξήθηκαν από τα 89,87 εκατ. ευρώ στα 155,62 εκατ. και τα έσοδα από υπηρεσίες (π.χ. έσοδα από την υπηρεσία επέκτασης εγγύησης Total Support, έσοδα από προμήθειες καταναλωτικών δανείων, έσοδα από υπηρεσίες πρακτόρευσης ασφάλισης) αυξήθηκαν από τα 36,29 εκατ. ευρώ στα 61,03 εκατ..

Υποδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου και call center
Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των πωλήσεων στα καταστήματα Κωτσόβολος, που από τα 297,84 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021-22 (που στιγματίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας), έφτασαν τα 448,51 εκατ. στη χρήση 2022-23, ενώ αντίθετα οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, που λόγω πανδημίας είχαν εκτοξευθεί στη χρήση 2021-22 στα 113,33 εκατ. ευρώ, σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν το 2022-23 (58,15 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα μειωμένες ήταν και οι πωλήσεις μέσω call center, από τα 95,90 εκατ. ευρώ στα 47,30 εκατ. ευρώ.

Πώς αντιμετώπισε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
Όσον αφορά στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η εταιρεία αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις ότι παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών αγοράς των προϊόντων προς μεταπώληση από τον Αύγουστο του 2021, που αφορούσε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά κυρίως τις μεγάλες λευκές συσκευές, καθώς και αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και μία γενικότερη πίεση σε όλες τις τιμές αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, πέραν των εμπορεύσιμων
προϊόντων.

Η εταιρεία για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους αυτούς προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: – Σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, μετακύλησε μέρος του κόστους της αύξησης των τιμών στους προμηθευτές, έτσι ώστε η κερδοφορία της εταιρείας ανά κατηγορία/υποκατηγορία προϊόντος να επηρεαστεί το λιγότερο δυνατό. Η μετακύλιση τους κόστους έγινε με επιπλέον Ad-Hoc συμφωνίες για εκπτώσεις επί των αγορών με τη μορφή Sell-Out. – Μείωσε σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με εφαρμογή προγράμματος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις εγκαταστάσεις της. Το πρόγραμμα αφορούσε την χρήση όλων των συσκευών αλλά κυρίως των ενεργοβόρων κλιματιστικών, φωτεινών ταμπελών και εκθεσιακών τηλεοράσεων. – Διαπραγματεύτηκε με όλους τους λοιπούς προμηθευτές τις προτεινόμενες αυξήσεις και στις πλείστες των περιπτώσεων οι αυξήσεις ήταν περιορισμένες, νοουμένου ότι και οι μεγάλοι όγκοι συνεργασίας με κάθε προμηθευτή παρέχουν περιθώρια κάλυψης μέρους της αύξησης.

Ομολογιακό 12,2 εκατ. ευρώ
Σημιώνεται ότι η εταιρεία προχώρησε τον Νοέμβριο του 2022 στη σύναψη ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank, στα πλαίσια που καθορίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δάνειο ύψους 12,2 εκατομμύριών ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση του έργου αυτοματισμού του νέου Κέντρου Διανομής και Επισκευών που η εταιρεία προτίθεται να λειτουργήσει σε 2-3 χρόνια περίπου και έχει ήδη υπογράψει την σχετική σύμβαση με τον ιδιοκτήτη και κατασκευαστή του κέντρου το 2020. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει λάβει απόφαση για την έναρξη και τρίτου υποκαταστήματος στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στην Πάφο, και αναμένεται να την υλοποιήσει εντός της τρέχουσας χρήσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build