Δυναμική πορεία στην αγορά αλουμινίου, με αύξηση του όγκου πωλήσεων και εδραιωμένη φήμη καταγράφει η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, όπως περιγράφει ο πρόεδρος της εταιρείας.

Στο ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, ένας από τους παλαιότερους παραγωγούς αλουμινίου, αναπτύσσεται χάρη στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στη συστηματική τεχνική υποστήριξη των πελατών και στη μελέτη των αναγκών κάθε έργου ξεχωριστά.

Πώς έχει ανταποκριθεί η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ απέναντι στις πρόσφατες και τρέχουσες προκλήσεις;

Πράγματι η αγορά του αλουμινίου κινείται για μακρά περίοδο μέσα σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον με έντονες διεθνώς αναταράξεις, μεταβολές, αβεβαιότητα και συνεχείς εξελίξεις, επί το πλείστον αρνητικές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, εκ των μακροβιοτέρων επιχειρήσεων στον κλάδο του αλουμινίου, αντιμετωπίζει τις διαμορφούμενες συνθήκες με συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές, που αφορούν τη σύνθεση των προϊόντων και τις στοχευόμενες αγορές, με συνεχείς επενδύσεις και με προσήλωση στις βασικές επιχειρηματικές της αρχές της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της ειλικρινούς συνεργασίας με τους πελάτες της. Η στρατηγική αυτή έχει επιτύχει μια σταθερά ανοδική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια: Μεταξύ 2019-2023 ο όγκος των πωλήσεών της αυξήθηκε κατά 52%, με τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της να ακολουθούν ανάλογη πορεία, επιβραβεύοντας τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια του προσωπικού και της διοίκησης της εταιρείας.

Πόσο προηγμένα είναι τα προϊόντα της εταιρείας τεχνολογικά και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιωσιμότητας;

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ παράγει καθετοποιημένα (διέλαση, βαφή, θερμική και μηχανική κατεργασία) και διαθέτει στην αγορά αρχιτεκτονικό προφίλ για τον κατασκευαστικό κλάδο, ειδικά προφίλ για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εφαρμογές, καθώς και βάσεις, σταθερές και ρυθμιζόμενες ηλιακού ιχνηλάτη (tracker), για φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στους τρείς τομείς η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ κατέχει διακριτή θέση στην αγορά.

Τα θερμομονωτικά συστήματά της στο αρχιτεκτονικό προφίλ ενσωματώνουν όλες τις state of the art τεχνολογίες του τομέα. Είναι όλα πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, χαρακτηρίζονται από υψηλούς συντελεστές θερμο-, ηχο-, και υγρομόνωσης, υψηλή σχέση ποιότητας/κόστους, καθώς και υψηλό βαθμό λειτουργικότητας και κατεργασιμότητας (στοιχεία που ενδιαφέρουν άμεσα τόσο τους κατασκευαστές, όσο και τους τελικούς χρήστες). Στον τομέα του βιομηχανικού προφίλ, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ σχεδιάζει και παράγει προφίλ για ποικίλες εφαρμογές σε πολλούς κλάδους ( ναυτιλίας, φωτιστικών, ειδών οικιακού εξοπλισμού, ηλιακών κ.λπ.), σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαιτήσεις των πελατών της, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, retailers και αλυσίδες DIY (Do It Yourself). Με τους πλείστους αυτών των πελατών οι συνεργασίες μας είναι μακροχρόνιες.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου που εισήλθε στην αγορά των βάσεων για Φ/Β συστήματα και η πρώτη στην Ελλάδα που ανέπτυξε ρυθμιζόμενη βάση (tracker).

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο αλουμίνιο, οικολογικά χρώματα, ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (το αυτό επιβάλλει και στους προμηθευτές της), ενώ καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες μείωσης του απορριπτόμενου προϊόντος (σκραπ), το οποίο, ούτως ή άλλως, ανακυκλώνεται πλήρως. Στο θέμα της ενέργειας, αφενός εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα εξοικονόμησης σε όλα τα επίπεδα, αφετέρου επεκτείνει το υφιστάμενο Φ/Β σύστημά της, ώστε να αποκτήσει πλήρη αυτονομία ως προς την ηλεκτρική ενέργεια.

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει αναπτύξει η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ στα 55 χρόνια λειτουργίας της;

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ακολουθεί ευλαβικά την αρχή της συνεργασίας και συνεχούς υποστήριξης των πελατών και συνεργατών της ( μηχανικούς, μελετητές και αναδόχους έργων, αλουμινοκατασκευαστές κ.λπ.) σε όλα τα επίπεδα, από την ανάλυση και μελέτη των αναγκών τους, τη σχεδίαση των τεχνικών λύσεων που τους εξυπηρετούν και τη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη κατά την εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας, καλυπτόμενα και από τις ανάλογες εγγυήσεις, όπου αυτό απαιτείται. Ανάλογο επίπεδο συνεργασίας αναπτύσσουμε και με τους προμηθευτές μας. Αυτό η αγορά το αναγνωρίζει και το εκτιμά. Το στοιχείο της εξατομικευμένης σχεδίασης και υποστήριξης, καθώς και η αξιοπιστία στα συμφωνηθέντα (κυρίως ως προς την ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης) αποτέλεσε, άλλωστε, το εισιτήριο εισόδου και καθιέρωσής μας στη διεθνή αγορά, τόσο στον τομέα του βιομηχανικού προφίλ, όσο και στον αντίστοιχο των βάσεων Φ/Β συστημάτων.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία, ενσωματώνοντάς την στα προϊόντα της, πολλά εκ των οποίων καλύπτονται από πιστοποιητικά βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για την επίτευξη αυτού, το 42% του προσωπικού της είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, εκ των οποίων το 80% πολυτεχνικών σχολών.

Ποια είναι ορισμένα από τα πιο σημαντικά έργα στα οποία έχετε συμμετάσχει;

Τα προϊόντα της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ έχουν «εγκατασταθεί» και «υπηρετήσει» πλήθος κατοικιών, ξενοδοχείων, εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δημοσίων κτιρίων, σχολείων, νοσοκομείων (π.χ. 251 ΓΝΑ), στρατιωτικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, Φ/Β σταθμών παραγωγής κ.λπ., στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε πολύ απαιτητικά φυσικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Ακόμη και σε ακραίες φυσικές συνθήκες, όπως οι Φ/β σταθμοί σε υψόμετρο 4.300 μέτρων στη Χιλή και σε νησί υποκείμενο σε παλίρροια στα ΗΑΕ. Αντίστοιχα, υψηλών απαιτήσεων σε τεχνογνωσία και αξιοπιστία είναι οι Φ/Β σταθμοί στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι (6.000 τ.μ.), των γραφείων της Apple στη Σαουδική Αραβία και του water reservoir της Μάλτας. Γεωγραφικά, οι δραστηριότητές μας εκτείνονται από τη Μ. Ανατολή έως τη Ν. Αμερική και από τη Σκανδιναβία έως την Αφρική.

Ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα για το υπόλοιπο του 2024;

To 1o τρίμηνο 2024 ο όγκος των πωλήσεων της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ εμφανίζει αύξηση περίπου 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Βασικός μας στόχος είναι η συνέχιση αυτής της ανοδικής πορείας, με τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα. Η καθιέρωση στις υφιστάμενες και η επιλεκτική επέκταση σε νέες αγορές, κυρίως του εξωτερικού, αποτελεί επίσης πρωτεύοντα στόχο για το 2024. Παράλληλα, συνεχίζουμε συστηματικά να υπηρετούμε τον στόχο της καινοτομίας και της τεχνολογικής αναβάθμισης προϊόντων, διεργασιών και λειτουργιών. Αναπτύσσουμε συνεργασίες με ΑΕΙ (π.χ. ΕΜΠ) για ανάπτυξη νέων προϊόντων με αυξημένο τεχνολογικό περιεχόμενο μέσω κοινού R+D, καθώς και εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής (π.χ. ΑΙ), ενώ διευρύνουμε τη στελέχωση της εταιρείας με μηχανικούς ΑΕΙ.