Η κοινοπραξία των εταιρειών ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ και Χωροτεχνική ΑΤΕ ανέλαβε σημαντικά όσο και πολυδάπανα έργα υποδομών στη Γλυφάδα, ενώ υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση για την εκτέλεσή τους με τον κύριό τους, τον Δήμο Γλυφάδας. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των έργων ανερχόταν σε 32.240.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) και η κοινοπραξία τα ανέλαβε έχοντας προσφέρει έκπτωση 0,01%, ενώ έχει 24 μήνες στη διάθεσή της για να τα υλοποιήσει.

Τα έργα που θα γίνουν
Στόχος των παρεμβάσεων αποτελεί η λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας, ενώ αυτές περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, τη δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ αυτοκινήτων και την ανάπλαση της πλατείας και τη διασύνδεσή της με το παραλιακό μέτωπο μέσω πεζογέφυρας. Το υπόγειο πάρκινγκ θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα που θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλες ράμπες αυτοκινήτων και κλιμακοστάσια, ενώ θα διαθέτει 490-495 θέσεις.

Ο σχεδιασμός έχει προβλέψει και την εξυπηρέτηση των οδηγών και επιβατών μειωμένης κινητικότητας και μαζί τουλάχιστον 30 θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Σχετικά, τώρα, με την ανάπλαση της πλατείας, στοχεύει στην λειτουργική εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών των πολιτών της Γλυφάδας (λ.χ. διέλευση, συγκέντρωση, στάση, αναμονή, διεξαγωγή δραστηριοτήτων, ψυχαγωγία, δημόσιες εκδηλώσεις, κλπ). Βασικά στοιχεία της αναβάθμισης θα αποτελούν η αισθητική βελτίωση της πλατείας, η συνολική θετική βιοκλιματική ποιότητά της και η ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Τέλος, η προς ανάπλαση πλατεία θα συνδεθεί με το παραλιακό μέτωπο μέσω πεζογέφυρας, που θα ξεπερνά τα εμπόδια των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας και θα αποκαταστήσει τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό μέτωπο. Η γέφυρα θα πρέπει να έχει πλάτος μεγαλύτερο των 6 μέτρων στο σύνολο του μήκους της. Η γεωμετρία και οι διαστάσεις της θα δημιουργούν μια εναέρια διαδρομή περιπάτου με σημεία συνάντησης και διασυνδέσεις με τους γειτονικούς χώρους πρασίνου της περιοχής. Η πεζογέφυρα θα παρέχει διασύνδεση με τέσσερις σημαντικούς χώρους της περιοχής (πλατεία και χώρους αναψυχής και πρασίνου της παραλιακής ζώνης).