Βαίνουν, πλέον, προς εκπόνηση μελέτες για την ανέγερση νέων κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης. Οι μελέτες είχαν δημοπρατηθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης να ανέρχεται στο ποσό των 6.733.747,10 ευρώ (συν ΦΠΑ). Τελικά, στον ανοικτό διαγωνισμό που έλαβε χώρα ως ανάδοχος των μελετών αναδείχθηκε η κοινοπραξία πέντε εταιρειών, η οποία πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση προσφέροντας μέση έκπτωση 57%.

Την ανάδοχο κοινοπραξία απαρτίζουν οι εξής εταιρείες:
• Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Γραμματόπουλος-Πανουσάκης
• Δ. Βασιλόπουλος & Συνεργάτες ΕΕ
• Σ. Σταθόπουλος-Κ. Φάρρος Δομή ΑΕ
• Μαυράκης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
• Τeam Μ-Η ΑΕ

Εξάλλου, οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι οι εξής: αρχιτεκτονικές μελέτες κτιρίου, γεωτεχνική μελέτη, αρχιτεκτονικές μελέτες περιβάλλοντος χώρου, στατικές μελέτες, μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Τέλος, η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης έχει οριστεί σε 11 μήνες και αρχίζει από την ημέρα της υπογραφής της.