Μέρος του business plan της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο 2022-2025 αποτελεί ο μετασχηματισμός του τομέα διαχείρισης ακινήτων της, στο οποίο σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η Trastor. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, φιλοδοξία του ομίλου είναι να μετασχηματίσει τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού του από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους για υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν ακόμη αποτελεσματικότερα και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές. Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων του ομίλου αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά 1 δισ. ευρώ, από τα 3,2 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα από μισθώματα σε περίπου 60 εκατ. ευρώ το 2025 από 34 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021.

Πλάνο απομόχλευσης
Το πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει απομόχλευση στον τομέα των ακινήτων, με τη μείωση του χαρτοφυλακίου ιδιόκτητων ακινήτων του ομίλου από τα 2,1 δισ. ευρώ σήμερα στα 1,6 δισ. το 2025, ενώ επιπλέον απομόχλευση θα επέλθει με την πώληση του χαρτοφυλακίου Terra, ο διαγωνισμός για το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη φάση. Η αξία του χαρτοφυλακίου Terra ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ και σε αυτό περιλαμβάνονται ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αξίας 300 εκατ. ευρώ, καθώς και ξενοδοχεία, βιομηχανικά, εμπορικά και άλλα ακίνητα.

Αντίθετη πορεία θα ακολουθήσει η Trastor, στην οποία πλέον ο όμιλος Πειραιώς συμμετέχει με ποσοστό 97%, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της απόκτησης του ποσοστού συμμετοχής 52% που κατείχε η WRED LLC, εταιρεία συνδεδεμένη με την Värde Partners. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trastor σήμερα είναι αξίας 300 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το 2025. Έτσι, από τα 3,2 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα η αξία των ακινήτων του ομίλου, το 2025 θα έχει μειωθεί στα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον εξοικονόμηση κόστους αναμένεται με τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων του ομίλου στο Ελληνικό το 2025.

Υπερδιπλασιασμός εσόδων από μισθώματα για την Trastor
Ο ρόλος της Trastor είναι ακόμα σημαντικότερος για τη σχεδιαζόμενη αύξηση των εσόδων του ομίλου Πειραιώς από μισθώματα. Τα έσοδα αυτά έφτασαν το 2021 τα 34 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς, ενώ τα αντίστοιχα της Trastor ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ. Στόχος του ομίλου είναι τα αθροιστικά έσοδα από μισθώματα να φτάσουν το 2025 τα 60 εκατ. ευρώ, με την Trastor να αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα αυτών, ήτοι 40 εκατ. ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει υπερδιπλασιασμό των εσόδων της Trastor από μισθώματα μέσα σε 4 χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή προγραμματίζεται να λάβει ώθηση από τον όμιλο Πειραιώς με ενίσχυση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2025, είτε με τη μορφή ρευστότητας, είτε με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με την παρουσίαση του ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build