Ο Διευθυντής Έργων και Παραγωγής της Volterra, Κίμων Μπότσης, εξηγεί τον αντίκτυπο της πανδημίας στον ενεργειακό κλάδο, περιγράφει τις τεχνικές δυσκολίες στη μεταφορά του εξοπλισμού μιας ενεργειακής επένδυσης, αλλά και επισημαίνει το πώς η Ελλάδα θα εκμεταλλευθεί πλήρως το δυναμικό της στην ανανεώσιμη ενέργεια.

Πόσο έχει εξελιχθεί η Volterra και ποια είναι τα χαρακτηριστικά καινοτομίας της στην ελληνική ενεργειακή αγορά;
Η Volterra, μέλος του ομίλου ΑΒΑΞ, ιδρύθηκε το 2010 και προσαρμόστηκε με ταχείς ρυθμούς στον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος διακρίνεται για τον σκληρό ανταγωνισμό του σε όλους τους τομείς του. Η Volterra δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της ενέργειας όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η προμήθεια και η εμπορία ρεύματος και φυσικού αερίου ενώ εξελίσσεται συνεχώς επενδύοντας σε ανθρώπους, έργα και υπηρεσίες. Η εταιρεία ξεκίνησε από το μηδέν, ή όπως λέμε στη γλώσσα των ΑΠΕ, από green-field, κάνοντας μικρά και σταθερά βήματα τόσο στα έργα ΑΠΕ όσο και στην προμήθεια ενέργειας και σήμερα αποτελεί σημαντικό παίκτη στην αγορά, ενώ επενδύει συνεχώς σε έργα ΑΠΕ.

Η Volterra είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πείτε μας περισσότερα για αυτόν τον κλάδο και πώς συνάδει με τη στρατηγική της εταιρείας να προωθήσει την πράσινη ανάπτυξη.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν μονόδρομο για την κλιματική αλλαγή και το decarbonization, τουλάχιστον όπως διαμορφώνονται οι συνθήκες με τα σημερινά δεδομένα και δεν είναι τελικά ένα marketing post για τα social media. Ο κλάδος των ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει περάσει από χίλια κύματα, με αλλαγές στη νομοθεσία, διαβουλεύσεις, τροποποιήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης και διακυμάνσεις στις τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά πλέον έχει ωριμάσει και αναπτύσσεται σε σταθερές βάσεις. Η Volterra, ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από 100% έργα ΑΠΕ, έχει ως κύριο οδηγό στη στρατηγική της να προωθεί την πράσινη ενέργεια με μακροπρόθεσμο και φιλόδοξο στόχο όλη η ενέργεια που θα καταναλώνουν οι πελάτες της να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές. Σήμερα, έχει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 300MW σε διάφορα στάδια, άλλα σε λειτουργία, άλλα υπό κατασκευή και άλλα σε ανάπτυξη με σκοπό να κατασκευαστούν τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Πόσο επηρέασε η πανδημία την κατασκευή έργων ΑΠΕ και πώς ξεπεράσατε τις δυσκολίες που προέκυψαν;
Το 2020, τη χρονιά δηλαδή που χτύπησε η πανδημία και στην Ελλάδα, η Volterra είχε σε πλήρη εξέλιξη δύο εργοτάξια έργων ΑΠΕ, ένα Αιολικό και ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην περιοχή της Βοιωτίας. Η πανδημία, με την καραντίνα και την τηλεργασία, πιο πολύ δυσκόλεψε ή καθυστέρησε κάποιες διαδικασίες και τις επικοινωνίες παρά διέκοψε επί τούτου τις εργασίες και την ολοκλήρωση των έργων, γεγονός πολύ θετικό αν σκεφτεί κανείς ότι η κατασκευή έργων ΑΠΕ και δη των Αιολικών είναι ιδιαίτερα απαιτητική με χρονοδιαγράμματα διαφορετικών διεργασιών που αλληλοσχετίζονται, όπως η κατασκευή των έργων υποδομής με τη μεταφορά του εξοπλισμού αλλά και χρηματοδοτήσεις που τρέχουν pro-rata παράλληλα με το έργο και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει το περιθώριο να επεκτείνουν την προσυμφωνημένη διάρκειά τους.

Η Volterra έλαβε και τήρησε όλα τα επιπλέον απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας λόγω της εμφάνισης της πανδημίας, χρησιμοποίησε εκ περιτροπής εργασία και διπλά συνεργεία υπεργολάβων και έτρεξε εγκαίρως διαδικασίες που εμπεριείχαν ρίσκο καθυστέρησης λόγω της πανδημίας όπως για παράδειγμα η παραλαβή εξοπλισμού που επηρεάστηκε από τις δυσκολίες στις παγκόσμιες μεταφορές. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι τα εργοτάξια βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και κατ’αυτό τον τρόπο δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα στο κομμάτι αμιγώς της υγείας.

Μιλήστε μας για τον τρόπο μεταφοράς όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μια αιολική ή φωτοβολταϊκή επένδυση.
Ομολογουμένως θίγετε έναν σημαντικό προβληματισμό των μηχανικών που σχεδιάζουν τα ενεργειακά έργα και κυρίως τα αιολικά πάρκα. Η τεχνολογία των Ανεμογεννητριών οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερες διαμέτρους ρότορα που φτάνουν τα 150m, ήτοι μιλώντας για ένα μήκος πτερυγίου 75m, καταφέρνουν και αυξάνουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση των έργων ενώ ταυτόχρονα η μεγάλη ισχύς των Ανεμογεννητριών που πλέον φτάνει τα 5MW/γεννήτρια δημιουργεί ικανή συνθήκη να μειώνεται το πλήθος των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών σε μία περιοχή για δεδομένη ισχύ.

Το trade-off όμως είναι η υψηλή πολυπλοκότητα στη μεταφορά τέτοιας μεγάλης κλίμακας εξοπλισμού από το λιμάνι εκφόρτωσης μέχρι το site εγκατάστασης, που αναγκάζει τον σχεδιασμό των έργων να απαιτεί μεγαλύτερες οδοποιίες, χρήση blade-lift, ειδικούς γερανούς βαρέων φορτίων και μια πληθώρα παρελκόμενων γύρω από αυτά σε εξαρτήματα και σε ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε έργο έχει τις δικές του ιδιομορφίες και κρίνεται ξεχωριστά ως προς τον τρόπο μεταφοράς του εξοπλισμού και επομένως λύσεις βρίσκονται adhoc από κοινού με τους κατασκευαστές του εξοπλισμού και των μεταφορικών εταιρειών.

Πώς διασφαλίζετε τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη;
Η Volterra δείχνει έμπρακτα τον σεβασμό της για το περιβάλλον έχοντας επιλέξει ως στρατηγική της την παραγωγή ενέργειας από 100% Ανανεώσιμες Πηγές, οι οποίες δεν επιβαρύνουν με ρύπους και δεν εξαντλούνται με τον χρόνο. Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ αλλά και σε άλλα ενεργειακά project όπως η αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας, η ηλεκτροκίνηση και η παραγωγή Υδρογόνου που η Volterra έχει σαν μελλοντικό πλάνο ανάπτυξης, είναι κατεξοχήν ο ορισμός της αναπτυξιακής πολιτικής που ικανοποιεί οικονομικές, κοινωνικές και κυρίως περιβαλλοντικές ανάγκες με σκοπό τη μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο των πελατών της όσο και της ίδιας της εταιρείας.
Παράλληλα, η Volterra τηρεί Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος για τις δραστηριότητές της, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 που θέτει τις διεργασίες και τους κανόνες για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενώ σε όλα τα έργα της γίνονται διαχείριση αποβλήτων, φυτικές αποκαταστάσεις και αναδασώσεις για τις εκτάσεις που υπάρχει επέμβαση.

Ποιος είναι ο ρόλος της Volterra στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας;
Η Volterra έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν τη δραστηριότητα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας. Συγκεκριμένα, δραστηριοποιούμαστε στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σε αρκετές αγορές της Ν.Α. Ευρώπης ενώ έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με διακεκριμένες εταιρείες του κλάδου συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας.

Καθώς μεταβαίνουμε από τα παραδοσιακά αξιόπιστα αλλά επιβλαβή ορυκτά καύσιμα σε πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, που εξαρτώνται όμως από τον καιρό και την τοποθεσία, και καθώς το δίκτυο μετασχηματίζεται κάνοντας χρήση έξυπνων μετρητών, δίνοντας τη δυνατότητα να προβλεφθούν καλύτερα οι ανάγκες των καταναλωτών, η εμπορία μπορεί να βοηθήσει στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας εκεί που κάθε στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητη. Η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής διασυνδεδεμένης Αγοράς θα μειώσει τις τιμές αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και δημιουργώντας περισσότερη ρευστότητα η οποία σίγουρα μειώνει τον κίνδυνο. Επομένως, το διασυνοριακό εμπόριο θα έχει θεμελιώδη σημασία εάν η Ευρώπη θέλει να είναι πράσινη και ενεργειακά ανεξάρτητη στο μέλλον και η Volterra στοχεύει μέσω των δραστηριοτήτων της στην επίτευξη του οράματος αυτού.

Πόσο «πράσινη» είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει η Volterra; Υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό που να βεβαιώνει πως όλο ή μέρος του ηλεκτρισμού προέρχεται από ΑΠΕ;
Η ηλεκτρική ενέργεια που φτάνει στο σπίτι και την επιχείρηση είναι πράσινη κατά το ποσοστό που οι μονάδες παραγωγής από ΑΠΕ συνεισφέρουν στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και αυτό όχι μόνο δεν είναι ευκαταφρόνητο αγγίζοντας το 25% αλλά είναι συνεχώς αυξανόμενο σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες φυσικού αερίου, λιγνιτικές και άλλες. Η Volterra παράγει με τις εγκατεστημένες της μονάδες ΑΠΕ σε λειτουργία πάνω από 160.000MWh ετησίως που αντιστοιχούν, για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, στην κατανάλωση περίπου 40.000 νοικοκυριών. Η ενέργεια αυτή βεβαιώνεται με το πράσινο πιστοποιητικό «Volterra Certified Green Energy» που προσφέρει η Volterra στους οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς πελάτες της και πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή παράγεται 100% από ΑΠΕ και μάλιστα προσδιορίζει ακριβώς από ποια αιολική ή φωτοβολταϊκή μονάδα προήλθε. Τέλος, και επειδή ακούγονται διάφορα για την «τύχη» των ανεμογεννητριών μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους, να αναφέρω ότι οι ανεμογεννήτριες είναι κατά 90% ανακυκλώσιμες.

Έχουμε εκμεταλλευθεί πλήρως το δυναμικό που προσφέρει η Ελλάδα για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας;
Ο κλάδος των ΑΠΕ στη Ελλάδα αναπτύσσεται εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθώντας να πιάσει τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2020 και που επικαιροποιήθηκαν για το 2030, με τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα να κινούνται σε μεγάλα επίπεδα επενδύσεων. Είναι γεγονός ότι τα συγκεκριμένα κίνητρα μακροχρόνιων επενδύσεων που είχαν οριστεί από τη Νομοθεσία για τις τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Feed-in Tarif και Feed-in Premium αργότερα, βοήθησαν να υλοποιηθούν πολλά MW σε περιοχές με καλό αιολικό δυναμικό. Αντίστοιχα, νωρίτερα είχε γίνει η επενδυτική έκρηξη στα φωτοβολταικά που κατά γενική ομολογία είναι πιο απλές κατασκευές.

Όμως, οι άλλες μορφές ΑΠΕ που είναι και λιγότερο γνωστές αλλά και πιο πολύπλοκες στην υλοποίησή τους λόγω της πρώτης ύλης ή λόγω υψηλού κόστους επένδυσης όπως τα μικρά υδροηλεκτρικά, η γεωθερμία και η βιομάζα, έχουν μείνει πίσω και δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τα πεδία με το αντίστοιχο δυναμικό αυτό. Συνοψίζοντας, τα επόμενα χρόνια πρέπει να εστιάσουμε σαν χώρα στην εκμετάλλευση θέσεων με χαμηλότερο αιολικό δυναμικό το οποίο όμως είναι αξιοποιήσιμο λόγω των νέων τεχνολογιών και των μεγαλύτερων ανεμογεννητριών, στα offshore αιολικά, στα μικρά υδροηλεκτρικά και στα γεωθερμικά πεδία ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να αποτελούν ένα ισχυρό «καθαρό» μίγμα στο ενεργειακό μίγμα της χώρας.