Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ), επενδύει στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας μέσω τεσσάρων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης που εξασφάλισε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Με ετήσια δυναμικότητα 700.000 τόνων τούβλων και 75.000.000 τεμαχίων κεραμιδιών και αξεσουάρ στέγης, η εταιρεία με την επένδυση αυτή επιδιώκει να διασφαλίσει τα μεγέθη της παραγωγής, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Θέτοντας στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΚΕΒΕ υλοποιεί ένα στοχευμένο πλάνο επενδύσεων, με επίκεντρο τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία απέκτησε από τη ΡΑΕ τέσσερις άδειες αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 386.4MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 762.9MWh. Μέσω της χρήσης των συγκεκριμένων αδειών, η ΚΕΒΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοποίησης των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Επιπλέον, η ΚΕΒΕ, μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, διατηρεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ συνολικής ισχύος 135MW,  εκ των οποίων 19.5MW είναι σε λειτουργία, 14MW έχουν όρους σύνδεσης και 69MW είναι σε ώριμο στάδιο.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΒΕ, Άγις Κοθάλης, δήλωσε σχετικά: «Η ΚΕΒΕ, με παράδοση 90 ετών στον κλάδο της κεραμοποιίας και την παραγωγή καινοτόμων και οικολογικών δομικών κεραμικών προϊόντων, επενδύει σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη με πρωταρχικό στόχο την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος έως το 2030 κατά 69% για τα κεραμίδια και 65% για τα τούβλα, σε σύγκριση με το 1990, ενώ έχουμε ήδη πετύχει μείωση της τάξεως του 47% και 41% αντίστοιχα».

Η ΚΕΒΕ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής στην Ευρώπη, που εκτείνεται σε ιδιόκτητο χώρο 235.000 τ.μ. στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Εμφανίζοντας έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, η ΚΕΒΕ προμηθεύει περισσότερες από 40 χώρες σε όλον τον κόσμο με δομικά προϊόντα, που προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομία.