Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την αξιοποίηση των πρώην «Κεραμείων Αλλατίνη» στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία έκταση άνω των 80.000 τετραγωνικών μέτρων με διατηρητέα κτίρια, η οποία ανήκει εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου στην εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ, συμφερόντων τπυ επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη, επικεφαλής του ξενοδοχειακού ομίλου Sani/Ikos, η οποία και σχεδιάζει την «αναγέννηση» του συγκεκριμένου ιστορικού ακινήτου.

Πώς θα διαμορφωθεί η έκταση
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, η έκταση του ακινήτου, που περιλαμβάνει επτά διατηρητέα κτίσματα, είναι 81.191,35 τ.μ. και η εισφορά σε γη που οφείλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι 39.245,68 τ.μ.. Σε αυτήν την έκταση προβλέπεται η δημιουργία του απαραίτητου νέου οδικού δικτύου και η διαπλάτυνση των υφιστάμενων οδών, η δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνέχεια των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων της Νέας Ελβετίας, πληρώντας τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός αστικού πάρκου μέρους του μητροπολιτικού πάρκου, και η η δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα πολιτισμού μέσω της επανάχρησης του διατηρητέου κτιρίου 1, για το οποίο η απόφαση κήρυξης του ως μνημείο ορίζει τμήμα αυτού να διατηρηθεί ως μουσείο του εαυτού του και το υπόλοιπο κτίριο ως δημόσιες η διοικητικές λειτουργίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στην υπολειπόμενη μετά την εισφορά γης έκταση που απομένει στην ΣΤΑΝΤΑ, τμήμα της οποίας θα αποτελούν και τα διατηρητέα κτίρια πλην του κτιρίου 1, προτείνεται δόμηση κτηρίων μεικτής χρήσης με περιορισμένη κάλυψη σε μεγάλες αποστάσεις τόσο από τα διατηρητέα κτίσματα όσο και από τις γύρω οικιστικές περιοχές, με σκοπό τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών και πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίησης των διατηρητέων κτηρίων του κεραμοποιείου Αλλατίνη, με βασική στόχευση την ενσωμάτωση, ανάδειξη και ένταξη των διατηρητέων αυτών κτισμάτων στον ευρύτερο αστικό ιστό. Για το σκοπό αυτό επιλέγεται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου μικρό ποσοστό κάλυψης (έως 25%) και η δημιουργία ψηλού κτιρίου με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 100 μέτρων.

Νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη
Ειδική αναφορά γίνεται στο εν λόγω ψηλό κτίριο, που χαρακτηρίζεται ως ένα νέο τοπόσημο για την πόλη, μεε υψηλή αρχιτεκτονική αξία και αναφορά. Πρόκειται για μια δυνατότητα που δεν έχει καταγραφεί προηγουμένως στην εμπειρία της πόλης και για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η σύνταξη ειδικής μελέτης τεκμηρίωσης αναφορικά με τις επιδράσεις-επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα που μπορεί να έχει στο επίπεδο πόλης αλλά και τοπικά.

Στα κεντρικά πορίσματα της μελέτης τεκμηρίωσης αναφέρεται ότι:
– δεν επηρεάζεται οπτικά το ιστορικό κέντρο της πόλης καθώς απέχει πάνω από 3 χλμ.,
– δεν επηρεάζεται η γύρω οικιστική ζώνη, καθώς οι αποστάσεις από υφιστάμενα κτίσματα είναι σχετικά μεγάλη,
– αναδεικνύεται το διατηρητέο βιομηχανικό κτίσμα,
– δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έλξης λειτουργιών – δραστηριοτήτων υψηλής αξίας και
– απελευθερώνεται σημαντική έκταση που αποδίδεται στους κατοίκους ως χώρος πρασίνου και αναψυχής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build