Στην FCNC Financial Advisors ανατέθηκε από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, το έργο της παροχής υπηρεσιών σύνταξης μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία μαρίνας και την ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου και της αξιολόγησης των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στη λειτουργία της πόλης. Πρόκειται για έργο συνολικού ποσού 36.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.  Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, η FCNC Financial Advisors θα παραδώσει στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας:- Προπαρασκευαστικές ενέργειες και ανάλυση πλαισίου στρατηγικών- Επίδραση του project στη λειτουργία της πόλης- Αναπτυξιακό σχέδιο.

Στόχος η λειτουργική και αισθητική ενσωμάτωση του θαλασσίου μετώπου στην υπόλοιπη πόλη

Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας ο αντιπρόεδρος Νίκος Σουλίδης, εξηγώντας το σκεπτικό της δημοτικής αρχής, είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι πόλεις με προσβάσιμο και λειτουργικό θαλάσσιο μέτωπο, όπως η Καβάλα, έκαναν άλματα ανάπτυξης όταν κατόρθωσαν να το ενσωματώσουν λειτουργικά και αισθητικά στην υπόλοιπη πόλη, ενώ η αύξηση της προσβασιμότητας από θαλάσσης θα συντείνει στην αναδιαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με έμφαση στον πολιτιστικό και τον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς και στον τουρισμό κρουαζιέρας και Σαββατοκύριακου (city breaks). Με αυτά τα δεδομένα, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας μαρίνας και ανάπλασης του θαλασσίου μετώπου από την περιοχή δημιουργίας της μέχρι και την περιοχή της ιχθυόσκαλας και να αξιολογηθούν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα επιφέρουν τα έργα αυτά στη λειτουργία και την αισθητική της πόλης.Βασικό ζητούμενο, πέραν της οικονομικής βιωσιμότητας της συγκεκριμένης επένδυσης, είναι κατά πόσο θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, θα αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον και την εικόνα της, και τέλος κατά πόσο θα αποτελέσει πόλο έλξης άλλων επενδύσεων.

Διαφωνίες για τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία που ακολούθησε, η ανάθεση του έργου στην FCNC Financial Advisors υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας, ενώ δύο δημοτικοί σύμβουλοι τάχθηκαν εναντίον της, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να έχουν ζητηθεί προσφορές και από άλλες εταιρείες.Σημειώνεται ότι η FCNC Financial Advisors (προηγουμένως γνωστή ως Ergani Finance) έχει περισσότερα από 20 χρόνια πορείας στον τομέα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, επελέγη από το Υπερταμείο ως μέλος της ομάδας συμβούλων για τη μακροχρόνια παραχώρηση του αερολιμένα της Καλαμάτας, με το μοντέλο των ΣΔΙΤ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build