Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) έφτσαν τα 56,8 εκατ. ευρώ στη χρήση του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η έλευση της πανδημίας επηρέασε τα αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου, καθώς ανέκοψε την επιτάχυνση της βελτίωσης των επιδόσεων των θυγατρικών που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2020 και είχε ισχυρή επίδραση σε κλάδους όπως οι μεταφορές, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας κ.α. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου εστίασαν την προσοχή τους στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στις οικονομικές τους επιδόσεις, με προσπάθεια να συγκρατηθεί η πτώση των εσόδων, με παράλληλο εξορθολογισμό των εξόδων. Παράλληλα, οι θυγατρικές του Υπερταμείου συνέχισαν απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών και αγαθών ζωτικής σημασίας για τους πολίτες (ύδρευση, μεταφορές, ταχυδρομικές και συναφείς υπηρεσίες, κεντρικές αγορές τροφίμων), καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2020, η επίδοση της Εταιρείας και των θυγατρικών της είχε ως κάτωθι:

 • Ο ενοποιημένος επαναλαμβανόμενος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε κατά τη χρήση του 2020 σε 957 εκατ. ευρώ έναντι 1,07 δισ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2019, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 11%, συνέπεια της επίδρασης της πανδημίας στα έσοδα των εταιριών με πιο έντονη την επίδραση στα έσοδα των αστικών μεταφορών και στον κλάδο των ακινήτων (λόγω των εκπτώσεων σε μισθώματα βάσει νόμου και στην ακύρωση διοργάνωσης εκθέσεων). Στα παραπάνω έσοδα του 2020 δεν περιλαμβάνεται έσοδο ύψους 166,6 εκατ. ευρώ το οποίο αναγνωρίστηκε κατόπιν επίλυσης της εκκρεμότητας σχετικά με την Καθολική Υπηρεσία που προσέφεραν τα ΕΛΤΑ για τα έτη 2013-2019.
 • Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ έναντι 201 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79%, γεγονός που οφείλεται στην επίλυση της εκκρεμότητας του ποσού που κατέβαλλε το Ελληνικό Δημόσιο για την Καθολική Υπηρεσία που προσέφεραν τα ΕΛΤΑ για το διάστημα 2013-2019.
 • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για το 2020 σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 191,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, και οφείλονται:
  • στη μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη που αφορά το σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2019, ύψους 135,3 εκατ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ (και επιπλέον 22,2 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων),
  • στις ζημιές 30,8 εκατ. ευρώ από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων (έναντι κερδών που είχαν καταγραφθεί την προηγούμενη χρήση), και
  • στην ενσωμάτωση ζημιών από την συγγενή εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, έναντι σημαντικών κερδών του προηγούμενου έτους.
 • Αναφορικά με τη μητρική, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το έτος 2020 σε 35 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ του προηγούμενου, γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μη είσπραξη μερίσματος εντός του 2020 από την ΕΤΑΔ και τον ΔΑΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών), παρά την ισχυρή κερδοφορία τους το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για το 2020 σε 30 εκατ. ευρώ έναντι 57 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2019.
 • Με βάση τα καθαρά κέρδη της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. για τη χρήση του 2020, των προνοιών του ιδρυτικού της Νόμου 4389/2016 και της Επενδυτικής της Πολιτικής, εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση η προτεινόμενη διάθεση κερδών και η απόδοση μερίσματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 22,2 εκατ. ευρώ.

Το 2021, η πανδημία και τα μέτρα για τον περιορισμό συνεχίζουν να επηρεάζουν το σύνολο των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου. Το β’ εξάμηνο για τις περισσότερες από αυτές υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. Συνοπτικά καταγράφονται οι εξελίξεις του 2021 μέχρι στιγμής ανά κλάδο δραστηριότητας.

Κλάδος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Το 2021 χαρακτηρίζεται από την πολύ επιτυχημένη επιστροφή της ΔΕΗ στις αγορές, την ταχύτητα υλοποίησης του μετασχηματισμού της, καθώς και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Επιπλέον είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσής η συμφωνία-πλαίσιο της ΕΥΔΑΠ με το ελληνικό Δημόσιο που διασφαλίζει την τιμή του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 και που σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη του μετασχηματισμού της εταιρίας. Τέλος, προχωράει η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της ΕΥΑΘ για την αναβάθμιση του υδροδοτικού της συστήματος που συμπεριλαμβάνει την επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού και την υλοποίηση των συστημάτων τηλεμετρίας Scada.

Κλάδος Real Estate & Asset Development

Με την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ μια σειρά από έργα βαρύνουσας σημασίας δρομολογήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς: Η πώληση και η μεταβίβαση της Ελληνικόν Α.Ε στην HELLINIKON GLOBAL I S.A.. Η ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού με δεσμευτική προσφορά ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή για τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  με δεσμευτική προσφορά ύψους 733 εκατ. ευρώ. Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς και την πώληση του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Η ΕΤΑΔ ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την πώληση ακινήτου στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με τελικό τίμημα 37,3 εκατ. ευρώ (+21,5% από την τιμή εκκίνησης). Παράλληλα, υπήρξε σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων της εταιρείας (Ακτή Βουλιαγμένης, Μουσείο Αχίλλειο, το Κάμπινγκ Φαναριού και Ασπροβάλτας κ.α). Η ΓΑΙΑΟΣΕ υπέγραψε σύμβαση μίσθωσης με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων για έκταση που περιβάλλει τον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ η ΔΕΘ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη COVID-free έκθεση στο εκθεσιακό της κέντρο.

Κλάδος Food & Supply

ΚΑΘ εξασφάλισε σημαντική επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο  για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας “SOCIAL PLATE” (συνολικού ποσού ύψους 310 χιλ. ευρώ) με στόχο τη μείωση της σπατάλης φαγητού και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων. Ο ΟΚΑΑ απέδωσε προς χρήση στους επαγγελματίες αλιείς και ιχθυέμπορους της Βορείου Ελλάδος, έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας, Θεσσαλονίκης –ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ. Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ το 2021 ανακάμπτουν σε επίπεδο επιδόσεων και θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Κλάδος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

O Όμιλος ΕΛΤΑ εγκαινιάζει μία νέα εποχή καθώς, στο κέντρο διαλογής της εταιρίας στο Κρυονέρι, άρχισε να λειτουργεί η νέα επένδυση εγκατάστασης ρομπότ για την υβριδική διαλογή. Παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία το νέο Mobile Application για τους πελάτες της ΕΛΤΑ Courier.

Κλάδος Μεταφορών & Υποδομών

Οι Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ) ξεκίνησαν τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελάτη. Παράλληλα, δίνουν μεγάλη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών της εν μέσω της πανδημίας, μέσα από τη σταδιακή ένταξη νέων λεωφορείων – μέσω Leasing – στο στόλο των οχημάτων τους, καθώς και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε ότι αφορά στην αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την ανάδειξη προτιμητέας κοινοπραξίας συμβούλων για το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Τέλος, στην ΑΕΔΙΚ προχωρούν οι μελέτες για την αποκατάσταση της Διώρυγας. Παράλληλα μέσα στον Αύγουστο ολοκληρώθηκε με την συμβολή του Υπερταμείου η δανειοδότηση της εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Δράσεις και στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής και του πλαισίου λειτουργίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainability και ESG) για την μητρική εταιρεία, όπως και τα εργαλεία ενσωμάτωσής τους στις θυγατρικές έχουν ήδη δρομολογηθεί.

 • Η στρατηγική η οποία βρίσκεται σε επίπεδο σχεδιασμού θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τη Συμφωνία των Παρισίων καθώς και την Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε. και θα έχει στόχο την ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, τις διαδικασίες διαχείρισης και τις επενδυτικές αποφάσεις.
 • Το Υπερταμείο έγινε μέλος του Task Force on Climate Related Disclosures (TCFD), καθώς και μέλος του One Planet for Sovereign Wealth Funds, μία συμμαχία για το κλίμα, στην οποία συμμετέχουν όλα τα σημαντικά διεθνή Δημόσια Επενδυτικά Funds.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπερταμείου από τον Μοναδικό του Μέτοχο, το Υπουργείο Οικονομικών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα.