Αλυσιδωτές αντιδράσεις εκτιμούν άνθρωποι με γνώση του θέματος ότι μπορεί να φέρει για την αγορά το υψηλότατο ανεκτέλεστο των τεσσάρων μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ΓΕΚ Τέρνα, Άκτωρ-Ιντρακάτ, Άβαξ και ΜΕΤΚΑ. Aυτή τη στιγμή, το ποσό του ανεκτέλεστου των έργων υπερβαίνει τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ και εκτός από το γεγονός ότι υφίσταται έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, παρουσιάζονται και άλλες συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την μελλοντική εξέλιξη των έργων. Ειδικότερα, το ανεκτέλεστο της ΓΕΚ Τέρνα με την παραχώρηση του ΒΟΑΚ ανέρχεται συνολικά στα 7,3 δισ. ευρώ, αυτό των Άκτωρ-Ιντρακάτ υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ, αυτό της Άβαξ κινείται κοντά στα 3,3 δισ. ευρώ και της ΜΕΤΚΑ για τα έργα εντός Ελλάδος αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Καθυστερήσεις και παρατάσεις
Βασικό ζήτημα για τον κλάδο φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει η καθυστέρηση στα αρχικά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που έχουν αναλάβει οι κατασκευαστικές εταιρείες λόγω του φόρτου που αντιμετωπίζουν, επιβαρύνοντας τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και το σύνολο της αλυσίδας των κατασκευών καθώς και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την αδειοδότηση-διαχείριση των μεγάλων έργων. Τα προβλήματα που έρχονται στο προσκήνιο φαίνεται να προκαλούνται από την υψηλή συγκέντρωση του κατασκευαστικού έργου, έργα που προκειμένου να εκτελεστούν πρέπει να παραταθεί ο χρόνος αποπεράτωσής τους.

Ορατός κίνδυνος απένταξης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης
Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία διετία το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών σχεδόν τετραπλασιάστηκε, κάτι που συνεπάγεται την αναμενόμενη παράταση του χρόνου εκτέλεσης των έργων. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι είναι ορατός ο κίνδυνος απένταξης έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει στο κατώφλι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κάτι που θα σηματοδοτήσει περαιτέρω καθυστέρηση για την αποπεράτωσή τους, λόγω των αρκετά αργών διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση ενίσχυσης έργων μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος.

Να σημειωθεί, πως η καταληκτική προθεσμία για την αποπεράτωση έργων που εκτελούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είναι 31η Δεκεμβρίου του 2025, γεγονός που δεν αφήνει περαιτέρω περιθώρια ή την πολυτέλεια χρόνου για παράταση έργων. Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι για αρκετά έργα υποδομών που ενισχύονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, οι τράπεζες όλο και πιο συχνά αδυνατούν να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από την χρηματοοικονομική κατάσταση του εκάστοτε κατασκευαστή.

Μάλιστα, σε πρόσφατη παρέμβασή του στο συνέδριο «Greece Talks-Thessaloniki», ο διευθύνων σύμβουλος της Ιντρακάτ, Αλέξανδρος Εξάρχου, ζήτησε να λυθεί το ζήτημα νομοθετικά. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα το ότι είναι αδύνατον να εκδώσει κάποιος εγγυητική επιστολή ύψους 5 εκατ. ευρώ από συστημική τράπεζα, διότι ο νόμος ταυτίζει την εγγυητική επιστολή με δανεισμό, με αποτέλεσμα το αίτημα να επηρεάζεται από το άκαμπτο ρυθμιστικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί ο συστημικός τραπεζικός τομέας.