Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε παρεμβάσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων που καθιστούν το μνημείο προσβάσιμο σε ΑμεΑ. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το υπουργείο Πολιτισμού, «με την αναβάθμιση της βορειοανατολικής Ακρόπολης και τη σύνδεσή της με τη νοτιοανατολική του Ιτς Καλέ, ενοποιείται και αναδεικνύεται ο αρχαιολογικός χώρος και το Κάστρο, ως ενιαίο μνημειακό σύνολο, καθολικά προσβάσιμο σε ΑμεΑ». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης για τη βορειοανατολική Ακρόπολη είναι η σύνδεση των προσβάσεων οι οποίες κατασκευάζονται στο πλαίσιο του έργου διαμόρφωσης της πλατείας Γλυκήδων και οδών Ιστορικού Προκοπίου, Γλυκήδων και Σουγδουρή στο Κάστρο Ιωαννίνων, που υλοποιεί ο δήμος Ιωαννιτών.

Με την αναδιαμόρφωση του δικτύου πεζοδρόμων, των κοινόχρηστων οδών και πλατειών, στην περιοχή του Κάστρου βελτιώνεται η πρόσβαση, μέχρι τη Νότια είσοδο της Ακρόπολης, μέσω ενός ομαλού πεζοδρόμου που επιτρέπει την κίνηση σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Όπως αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού το έργο «εξασφαλίζει την περιπατητική επικοινωνία μέσω της ανατολικής «βυζαντινής» πύλης της Ακρόπολης και τη σύντομη σύνδεση μεταξύ των δύο Ακροπόλεων του Κάστρου, παρέχοντας καθολική προσβασιμότητα των επισκεπτών στα Οθωμανικά Λουτρά και στην Οθωμανική Βιβλιοθήκη».

Νέες διαδρομές, μηχανικά μέσα ανάβασης και αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας
Ξεκινώντας από τις δύο εισόδους της Ακρόπολης, στη βορειοανατολική Ακρόπολη σχεδιάζονται υπαίθριες διαδρομές που επιτρέπουν την πρόσβαση επισκεπτών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, στο κτίριο του Τζαμιού Ασλάν Πασά, στο παρακείμενο κτίριο του Μεντρεσέ, στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής αλλά και στο κτίριο της Εστίας. Οι παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο της Βορειοανατολικής Ακρόπολης περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων διαδρομών – με σήμανση και για άτομα με προβλήματα όρασης – την ανακατασκευή καλντεριμιών για ομαλοποίηση των κλίσεών τους, τη συντήρηση υφιστάμενων διαδρομών και συνδέσεις με τις νέες διαδρομές.

Στα σημεία κατακόρυφης σύνδεσης η πρόσβαση διασφαλίζεται μέσω μηχανικών μέσων ανάβασης, ενώ οι επεμβάσεις στους χώρους του Μεντρεσέ είναι ενσωματωμένες στη μελέτη αποκατάστασης του μνημείου που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, από την είσοδο της Νότιας πύλης έως την είσοδο του Τζαμιού Ασλάν, δημιουργείται διαδρομή ΑμεΑ σε ενιαία επίπεδη επιφάνεια, μέσα από την πύλη που καταλήγει στην εξωτερική διαδρομή ΑμεΑ στην πλατεία Γλυκήδων. Τέλος, τοποθετείται αναβατόριο ανοιχτής πλατφόρμας, που οδηγεί στο επίπεδο της οριζόντιας αυλής μπροστά στον Μεντρεσέ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build