Δώδεκα ανοικτές προκλήσεις καινοτομίας ανακοινώθηκαν σε συνεργασία με εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο του έργου BLUE DEAL που υλοποιεί το ΚΑΠΕ, με στόχο την προώθηση των θαλάσσιων ΑΠΕ σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Οι ανοικτές προκλήσεις καινοτομίας δίνουν την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα να προτείνουν ιδέες και λύσεις στον τομέα της Γαλάζιας Ενέργειας. Οι φορείς που έθεσαν τις προκλήσεις (challengers) μοιράζονται τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι (solvers) καλούνται να προτείνουν καινοτόμες λύσεις. Οι δώδεκα προκλήσεις έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του έργου https://bluedealmed.eu/colab/challenges, όπου υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για την κάθε μία, καθώς και ένα σύντομο σχετικό βίντεο.

Από την Ελλάδα, παρουσιάζονται δύο προκλήσεις καινοτομίας, οι οποίες αφορούν:
α. Στην ενεργειακή αυτονομία του λιμανιού της Σάμου (https://bluedealmed.eu/colab/challenges/energy-autonomy-in-the-port-of-the-city-ofsamos): Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενόψει του στόχου της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Σάμου το 2050, αναζητά πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας του λιμανιού της Σάμου, αξιοποιώντας τεχνολογίες Γαλάζιας Ενέργειας, με
σεβασμό πάντα στο φυσικό τοπίο. Οι λύσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα, καινοτομία και να δίνουν την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
β. Στη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση υποβρυχίων δραστηριοτήτων κοντά σε εγκαταστάσεις Γαλάζιας Ενέργειας (https://bluedealmed.eu/colab/challenges/blue-sentinel): Το ΚΑΠΕ αναζητά προτάσεις για εγκατάσταση μετρητικών συστημάτων –μικρών σε όγκο και εύκολων στη μεταφορά- σε έργα Γαλάζιας Ενέργειας. Τα έργα Γαλάζιας Ενέργειας υλοποιούνται σε παράκτιες και υπεράκτιες περιοχές, όπου οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους με τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα είναι περιορισμένες. Η παρουσία διατάξεων Γαλάζιας Ενέργειας και η μακροχρόνια λειτουργία τους σε αυτές τις περιοχές παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία χρήσης τους ως εξέδρας μετρητικών συστημάτων που μπορούν να παρέχουν μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της υποβρύχιας δραστηριότητας. Τα συστήματα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι στεγανά και κατάλληλα για μακροχρόνια, χωρίς επίβλεψη, λειτουργία στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα θα είναι η απομακρυσμένη διαχείρισή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν μια λύση, θα πρέπει να εισέλθουν στο σύνδεσμο https://bluedealmed.eu/colab/challenges, να επιλέξουν την πρόκληση καινοτομίας που επιθυμούν και να συμπληρώσουν, μέχρι τις 30/11/2021, μια μικρή φόρμα με μια σύντομη
περιγραφή της λύσης τους και στοιχεία για την ομάδα εργασίας. Θα επιλεγεί ένας «νικητής» (solver) για κάθε πρόκληση, ο οποίος θα παρουσιάσει τη λύση του κατά τη διάρκεια του δεύτερου Business Forum του έργου BLUE DEAL, στη Βαλένθια της Ισπανίας, τον Φεβρουάριο του 2022, όπου θα επιλεγεί και ο τελικός νικητής.

Με τη δράση «Ανοικτές Προκλήσεις Καινοτομίας του έργου BLUE DEAL», οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην εύρεση λύσεων σε τεχνολογικές προκλήσεις που αφορούν στη Γαλάζια Ενέργεια στη Μεσόγειο, να εργασθούν με την
υποστήριξη θεσμικών φορέων, να δικτυωθούν με άλλες επιχειρήσεις/ φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο και να προβληθούν μέσα από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τις ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.