Η Intracom Holdings ανακοίνωσε την σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Intracom Properties, η οποία αποτελεί το καινούργιο βήμα του ομίλου στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την έγκριση του καταστατικού αυτής. Η σύσταση της Ιntracom Properties έγινε μέσω διάσπασης της Intracom Holdings με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν σε αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, καθώς και των ακινήτων που η Intracom Holdings έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η Intracom Holdings είναι μοναδική μέτοχος της νεοσύστατης Intracom Properties, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών της (55.611.759 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία).Όπως έχει αναφέρει παλαιότερα το Build, με την κίνηση αυτή η Intracom Properties «κληρονομεί» χαρτοφυλάκιο αξίας 63,3 εκατ. ευρώ από την Intracom Holdings, με απώτερο στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 200 εκατομμυρίων ευρώ κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, μέσω και της απόκτησης και αξιοποίησης εμπορικών, οικιστικών και τουριστικών ακινήτων.Ήδη στις αρχές του μήνα ο όμιλος Intracom έδειξε τις προθέσεις του για τη νεοσύστατη εταιρεία, με την απόκτηση ποσοστού 26,1% της Κλουκίνας – Λάππας, που μελλοντικά προβλέπεται να αυξηθεί στο 74,2%. Πρόθεση του ομίλου, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της, είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κλουκίνας – Λάππας σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο της Intracom Properties, με στόχο τη συγχώνευση της Κλουκίνας – Λάππας με την Intracom Properties, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη και τη μετονομασία της Κλουκίνας – Λάππας σε Intracom Properties.

Τα ακίνητα της Κλουκίνας – Λάππας
Σημειώνεται ότι η Κλουκίνας – Λάππας έχει σημαντική ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ και αποτίμηση περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ακινήτων, αυτό που διατηρεί στην Ερμού και εκμισθώνεται στη Zara έχει αποτίμηση 27 εκατ. ευρώ. Eπίσης διατηρεί και δεύτερο εμπορικό ακίνητο στην Ερμού που εκμισθώνεται στην Adidas καθώς και κτίριο γραφείων στην οδό Παστέρ στους Αμπελόκηπους. Ακόμα, μεταξύ των σημαντικότερων ακινήτων και εκτάσεων που διαθέτει, είναι μεγάλες εκτάσεις στα Οινόφυτα (14,4 στρέμματα και 4,5 στρέμματα). Τέλος, έχει συγκρότημα αποθηκών επιφάνειας 9.000 τ.μ. στον Ταύρο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build