Προτεραιότητα η ανάπτυξη προϊόντων για τις πιο απαιτητικές ανάγκες των κατασκευών, τονίζει ο Director of Research & Development and Technical Support της ISOMAT.

Για την ISOMAT, έναν αμιγώς ελληνικό όμιλο, η βιωσιμότητα και η αειφορία είναι βασικά στοιχεία της ταυτότητας, της ιστορίας αλλά και των προϊόντων της, που αναπτύσσει με έναν μοναδικό στόχο: να υλοποιούν έργα που θα ξεχωρίζουν για την αισθητική, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και το φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμά τους.

Ή, όπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ασλάνης, Director of Research & Development and Technical Support της εταιρείας, «η ISOMAT έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων που ανταποκρίνονται άριστα στα σύγχρονα δεδομένα, ακόμα και υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες», προσθέτοντας πως τα προϊόντα ISOMAT αναπτύσσονται με γνώμονα τις αξίες του «Green Manufacturing» εξοικονομώντας ενέργεια και νερό, περιορίζοντας την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και εντάσσοντας σταδιακά στην παραγωγή τις ανακυκλωμένες α’ ύλες.

Παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν (όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού), οι κατασκευές ακολουθούν ανοδική πορεία. Η βιομηχανία δομικών υλικών όμως συμβαδίζει με αυτή την ανάπτυξη; Και ποια είναι η θέση της ISOMAT εντός και εκτός συνόρων;

Οι σύγχρονες προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, όπως η ενεργειακή κρίση και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, έφεραν στην επιφάνεια νέα δεδομένα για τις βιομηχανίες, ενώ ο κλάδος των ακινήτων παρουσιάζει αποδεδειγμένα αξιοσημείωτη άνοδο.

Η ISOMAT, έχοντας δημιουργήσει στο παρελθόν ευκαιρίες μέσα από δυσχερείς περιόδους για την οικονομία και τη βιομηχανία, συμβαδίζει με αυτή την πορεία ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στη βιωσιμότητα, αναπτύσσοντας προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών, με στόχο να είναι πάντα μπροστά από τις απαιτήσεις της εποχής. Γι’ αυτό και η εταιρεία διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, επανδρωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και αποτελούμενο από 5 διαφορετικά χημεία R&D και 2 εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου στην Ελλάδα, αλλά και 2 χημεία σε Ρουμανία και Σερβία, αφιερωμένα τόσο στο R&D, όσο και στον Ποιοτικό Έλεγχο, υπηρετώντας το πάθος για την ποιότητα και την καινοτομία, ως βασικές της αξίες. Δίνουμε βαρύτητα στον σχεδιασμό προϊόντων που ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες παγκόσμιες ανάγκες όσο και στην προτεραιότητα της εταιρείας για βιωσιμότητα, η ποιότητα των οποίων επικυρώνεται με πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών αλλά και γενικότερα διεθνών προτύπων, συμμετέχοντας έτσι ενεργά σε έργα υψηλών προδιαγραφών παγκοσμίως.

Η γραμμή παραγωγής των προϊόντων ISOMAT βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας

Η εξωστρέφεια αποτελεί φυσικά κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής μας με σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό. Προτεραιότητα είναι να παρέχονται οι πιο σύγχρονες λύσεις για τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευών παγκοσμίως. Το όραμα αυτό υποστηρίζεται από τη διεθνή παρουσία του Ομίλου με 7 θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό, από εξαγωγικές πωλήσεις σε πάνω από 80 χώρες διεθνώς και τέλος, από ένα ολοκληρωμένο ομιλικό επενδυτικό πλάνο.

Τι παραπάνω πιστεύετε ότι πρέπει να προσφέρει ως κίνητρο η ελληνική Πολιτεία, ώστε περισσότεροι Έλληνες να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους;

Το παλιό κτιριακό απόθεμα, κυρίως στα αστικά κέντρα, και η προβληματική ενεργειακή του απόδοση, καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων για δημιουργία συνθηκών διαβίωσης φιλικότερων τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τους κατοίκους. Τα κατά καιρούς επιδοτούμενα προγράμματα που διατίθενται από την Πολιτεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να επενδύσουν σε έναν χώρο με λιγότερες απώλειες ενέργειας και μειωμένα λειτουργικά έξοδα, με ταυτόχρονο όφελος την προστασία του πλανήτη μας. Αν και το θεσμοθετημένο πλαίσιο δείχνει να αποδίδει σε κάποιο βαθμό, η βελτίωση των χρόνων διεκπεραίωσης θα μείωνε σημαντικά το αίσθημα ανασφάλειας που δημιουργεί η αναμονή για έγκριση των αιτήσεων, ενώ η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών, για επαγγελματίες και ιδιώτες, θα ενίσχυε τη συμμετοχή των πολιτών.

Ένα βασικό τμήμα της ενεργειακής αναβάθμισης είναι σίγουρα η θερμομόνωση. Για ποιους λόγους πρέπει κάποιος ιδιώτης ή επαγγελματίας να επιλέξει τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της ISOMAT;

Η ανάγκη για στροφή σε λιγότερο ενεργοβόρα κτίρια είναι κρίσιμο ζήτημα τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη μείωση των εξόδων των νοικοκυριών. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει με γερά θεμέλια. Η ποιοτική θωράκιση των κτιρίων είναι από τις σημαντικότερες εργασίες προκειμένου να αποτραπούν οι απώλειες ενέργειας και να εξασφαλισθεί η διάρκεια στον χρόνο, και η ISOMAT έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων που θα ανταποκρίνονται άριστα στα σύγχρονα δεδομένα, ακόμα και υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Αναπτύξαμε, λοιπόν, τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM, τα οποία αποτελούνται από πέντε διαφορετικά πιστοποιημένα συστήματα και εφαρμόζονται τόσο σε παλιές όσο και σε νέες κατασκευές, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη.

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Ασπρόπυργο Αττικής

Η εξοικονόμηση ενέργειας, τα μειωμένα λειτουργικά κόστη και η πλήρης ανταπόκριση στις κτιριακές ανάγκες πυροπροστασίας είναι ίσως από τα βασικότερα. Η θερμική άνεση κάθε εποχή του χρόνου και η υγιεινή ατμόσφαιρα είναι τα οφέλη που απολαμβάνει κανείς άμεσα. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως η αξιοποίηση των κρατικών προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί να καλύψει το κόστος εφαρμογής σε ποσοστό έως και 80%. Επιτυγχάνοντας την προστασία των κτιριακών όψεων, την ανανέωσή τους και την αισθητική αναβάθμιση, χάρη στους έγχρωμους έτοιμους σοβάδες MARMOCRYL, αυξάνεται σημαντικά και η εμπορική αξία του ακινήτου. Η αξιοπιστία των λύσεων ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ISOMAT είναι η μόνη ελληνική εταιρεία με εμπειρία 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση και έχει επιλεγεί σε έργα μεγάλης κλίμακας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η διαχρονικότητα των συστημάτων ISOMAT THERMOSYSTEM υποστηρίζεται από την εγγυημένη, εύκολη και γρήγορη εφαρμογή τους από πιστοποιημένα συνεργεία και φυσικά από την πλήρη τεχνική υποστήριξη τόσο από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες της εταιρείας όσο και από το ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα, για κάθε προϊόν που επιλέγεται.

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης

Πώς όμως θα είναι σίγουροι οι καταναλωτές για την εγγυημένη και πιστοποιημένη ποιότητα των συστημάτων και προϊόντων σας;

Η ποιότητα είναι μία από τις διαχρονικές αξίες που διέπουν την ISOMAT από την ίδρυσή της. Όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με ευρωπαϊκές αξιολογήσεις και έχουν περάσει όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) από τον ΕΟΤΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης). Σίγουρη για την ποιότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των υλικών της, η ISOMAT προσφέρει γραπτή 10ετή εγγύηση για τα προϊόντα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM, με την προϋπόθεση η τοποθέτησή τους να έχει γίνει από πιστοποιημένο συνεργείο και σύμφωνα με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος, τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τις ιδιότητές τους σταθερές διαχρονικά, πάντα υπό τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης, με προσδοκώμενο χρόνο διάρκειας της αρχικής εφαρμογής τουλάχιστον τα 25 έτη.

Εκτός της λειτουργικής αναβάθμισης που μπορούν να προσφέρουν τα συστήματα της ISOMAT, τι γίνεται με την αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων;

Η λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων συνοδεύεται και από την επίτευξη ενός αποτελέσματος υψηλής αισθητικής, σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες κάθε κατασκευής. Γι’ αυτό και στην ISOMAT έχουμε αναπτύξει μία πρωτοποριακή βεντάλια χρωμάτων κτιριακών όψεων, την FACADE, με 100 έτοιμες, ολοκληρωμένες χρωματικές προτάσεις, ειδικά σχεδιασμένες για εξωτερικές επιφάνειες που πρόκειται είτε να επενδυθούν με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEΜ είτε να βαφτούν.

Η καινοτομία της βεντάλιας έγκειται και στον ανασχεδιασμό 30 σκούρων αποχρώσεων με την τεχνολογία COOL technology, για εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες εξωτερικής τοιχοποιίας, ώστε να ανακλούν σε μεγάλο ποσοστό την ηλιακή ακτινοβολία και να μην επιτρέπουν την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στις εξωτερικές επιφάνειες το καλοκαίρι, ενισχύοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Με τις παραπάνω προτάσεις στόχος μας είναι τα κτίρια να αποκτούν νέα καλαίσθητη όψη και οι προτεινόμενες αποχρώσεις τοιχοποιίας να πρωταγωνιστούν σε διάφορες υφές που διατίθενται από τους έγχρωμους παστώδεις σοβάδες υψηλής ποιότητας MARMOCRYL της ISOMAT, αναδεικνύοντας στην πράξη κάθε αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα.

Σε λίγους μήνες θα ολοκληρωθεί το 2023. Ποιες είναι οι σημαντικότερες, μέχρι στιγμής, επιτυχίες σας και ποιοι οι μεγαλύτεροι στόχοι του 2024;

Το 2023 ήταν για εμάς άλλη μία χρονιά καινοτομίας και διακρίσεων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχουμε καταφέρει τον περαιτέρω περιορισμό του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις διαδικασίες μας. Συγκεκριμένα, φέτος έχουμε ήδη πετύχει τη μείωση κατανάλωσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 30% και τη μείωση κατανάλωσης νερού κατά 34%! Στόχος μας είναι κάθε χρόνο το αποτύπωμα αυτό να μειώνεται, αναθεωρώντας τους στόχους, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενσωματώνοντας α’ ύλες με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, με έμφαση στην έννοια του Green Building.

Υποστηρίζοντας μία ευέλικτη στρατηγική, η ISOMAT διακρίθηκε στη διοργάνωση «Future-Ready Competition 2023», κατακτώντας τη 2η θέση στην κατάταξη των 12 κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, που ξεχώρισαν για την ετοιμότητά τους απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Η συνολική μας στρατηγική μάς έφερε επίσης στην 8η θέση των Βιομηχανιών που ξεχώρισαν φέτος σε όλη την Ελλάδα, στη σχετική λίστα του περιοδικού Fortune Greece.
Επιπλέον, η συμμετοχή μας σε μεγάλα έργα εντός και εκτός Ελλάδας αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους βασικούς μας στόχους διαχρονικά, επιθυμώντας να αποτελούμε τον κορυφαίο συνεργάτη για κάθε σύγχρονη κατασκευή.


Τι σημαίνει για την ISOMAT βιώσιμη διαχείριση ενέργειας;
Με ποια μέσα ακολουθεί την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη;

Η βιωσιμότητα και η «πράσινη» ανάπτυξη διέπουν όλο το φάσμα των διαδικασιών της ISOMAT, όπως οφείλει να συμβαίνει για όλο τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα κτίρια ευθύνονται για το περίπου 50% της εξόρυξης και κατανάλωσης πόρων και για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ε.Ε. Τα προϊόντα ISOMAT αναπτύσσονται με γνώμονα τις αξίες του «Green Manufacturing» εξοικονομώντας ενέργεια και νερό, περιορίζοντας την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και εντάσσοντας σταδιακά στην παραγωγή τις ανακυκλωμένες α’ ύλες, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ανακύκλωση και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων. Μάλιστα, η συμμετοχή της εταιρείας στην περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα «In the Loop» έχει οδηγήσει ήδη στη συλλογή και ανακύκλωση 20 τόνων πλαστικών απορριμμάτων, ώστε να παραχθούν από αυτά νέα βιώσιμα προϊόντα. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των μεταφορών σε όλο το φάσμα της παραγωγής, αλλά και χρήση συσκευασιών από ανακυκλωμένα υλικά. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων κινητήρων στην παραγωγή, σε συνδυασμό με τον ορθότερο προγραμματισμό των εργασιών, ώστε να εξισορροπούνται οι διακυμάνσεις στη ζήτηση, συμβάλλουν επίσης στη βιώσιμη πολιτική της εταιρείας. Αξίζει ακόμη να σημειώσουμε ότι η εταιρεία εγκατέστησε το περασμένο έτος φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1MW στις στέγες των κτιρίων του εργοστασίου της στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενώ συνεχίζει να επενδύει σταδιακά σε ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Παράλληλα, τα προϊόντα ISOMAT φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όσο και τη φιλικότητά τους ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όπως είναι οι EMICODE®, Indoor Air Comfort Gold, Blue Angel και Ecolabel, που λαμβάνουν μετά από αυστηρούς επιστημονικούς ελέγχους από εγκεκριμένους φορείς. Επιπλέον, η ISOMAT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που διαθέτει περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος (EPDs) για μια τόσο ευρεία γκάμα υλικών, ελέγχοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στόχος μας είναι να διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών, τα οποία σέβονται το περιβάλλον και αναγνωρίζονται από συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης αειφορίας, όπως LEED, BREEAM κ.ά., πρεσβεύοντας έμπρακτα όλα όσα σηματοδοτεί το «Green Building».