Η «Λάκων ΑΤΕ» θα κάνει τα έργα (και) της δεύτερης φάσης της ανάπλασης του Δήμου Φυλής

Αναδείχθηκε ο ανάδοχος ο οποίος θα εκτελέσει τις εργασίες που περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του έργου της αστικής ανάπλασης του Δήμου Φυλής. Αυτός είναι η «Π. Μιχαλίτσης ΑΤΟΕΕΕΕ» με τον διακριτικό τίτλο «Λάκων ΑΤΕ», η οποία κατάφερε να της κατακυρωθεί η σύμβαση προσφέροντας μέση έκπτωση 3,29% και το ποσό των 15.429.097,61 ευρώ (με τον ΦΠΑ).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανερχόταν σε 15.952.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότησή του θα προέλθει από ίδιους πόρους του Δήμου. Βάσει των στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η συνολική προθεσμία που έχει η ανάδοχος εταιρεία για να ολοκληρώσει τις επεμβάσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του έργου έχει οριστεί σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η «Λάκων ΑΤΕ» είχε εκτελέσει τις εργασίες και της α’ φάσης
Πρέπει, δε, να αναφερθεί ότι η «Λάκων ΑΤΕ» ήταν η εταιρεία η οποία είχε υλοποιήσει τις εργασίες της πρώτης φάσης του έργου της ανάπλασης του Δήμου Φυλής. Οι εν λόγω επεμβάσεις ήταν προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία είχε υποβάλει προσφορά με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,34%.

Ένας… περιπετειώδης διαγωνισμός
Την 31η Αυγούστου του 2021 αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά και τις οικονομικές προσφορές για το έργο. Πέντε εταιρείες συμμετείχαν στον διαγωνισμό και η Intrakat αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος. Ωστόσο, επειδή οι προσφορές των οικονομικών φορέων που πήραν μέρος στον διαγωνισμό έληγαν στις 27 Σεπτεμβρίου του 2022 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του έργου, ο Δήμος ζήτησε από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Εν τέλει, η Intrakat δεν ήταν ανάμεσα στους φορείς που παρέτειναν την ισχύ των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους. Αυτοί ήταν μόνο η «Λάκων ΑΤΕ» και η «Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και ΣΙΑ ΟΕ», με τη δεύτερη να αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος βάσει της τιμής (με έκπτωση 13,73%). Όμως, η οικονομική επιτροπή του Δήμου απέρριψε την προσφορά της «Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και ΣΙΑ ΟΕ», αναδεικνύοντας ως οριστικό ανάδοχο του έργου την «Λάκων ΑΤΕ».

Ο σκοπός του έργου, πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις
Με το εν λόγω έργο υλοποιείται αστική ανάπλαση, συγκεκριμένα, στο ιστορικό κέντρο των Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και σε επιλεγμένους δρόμους. Στόχος του, είναι η λειτουργική, περιβαλλοντική και αισθητική βελτίωση, με ιδιαίτερη φροντίδα για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμιστεί το κέντρο της πόλης και θα φωτιστεί αποτελεσματικά, θα βελτιωθεί δραστικά η δυνατότητα κίνησης πεζών και ιδιαίτερα ανθρώπων με μειωμένη κινητικότητα ή δυσκολία, θα βελτιωθεί επίσης αισθητά το μικροκλίμα της περιοχής, ενώ θα αναπτυχθούν και πιλοτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο την εξοικονόμηση πόρων καθώς και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build