Θεμέλη ΑΕ: Το +40% του τζίρου το 2023 και τα έργα που θα τον κρατήσουν και το 2024

Χρονιά με πολύ αυξημένη δραστηριότητα ήταν το 2023 για την κατασκευαστική εταιρεία Θεμέλη ΑΕ, η οποία έκλεισε το περασμένο έτος με τζίρο αυξημένο σχεδόν κατά 40% σε σχέση με το 2022, ενώ ταυτόχρονα γύρισε από ζημίες σε κέρδη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2023 έκλεισε για τη Θεμέλη ΑΕ με κύκλο εργασιών ύψους 32,57 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 23,49 εκατ, το 2022. Μεταξύ των έργων που συνεισέφεραν σε αυτόν τον τζίρο ήταν έργο αναβάθμισης βατότητας πεζοδρομίων και οδών στον δήμο Αθηναίων (τζίρος 6,82 εκατ. ευρώ το 2023), έργο επέκτασης δικτύου πολυαιθυλενίου στη Φλώρινα (τζίρος 9,50 εκατ. ευρώ το 2023) και έργο αντικατάστασης εσωτερικού υδραγωγείου στον δήμο Σικυωνίων (τζίρος 3,14 εκατ. ευρώ το 2023).

Η αύξηση του τζίρου οδήγησε και σε εξίσου θεαματική αύξηση της μεικτής κερδοφορίας, από τα μόλις 283.570 ευρώ του 2022 στα 3,97 εκατομμύρια ευρώ (μεικτό περιθώριο κέρδους 12,2%, έναντι 1,21% που ήταν το 2022), ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε κέρδη 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,18 εκατ. ευρώ το 2022, και το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 1,92 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,65 εκατ. ευρώ το 2022.

Στα ίδια επίπεδα και το 2024 ο τζίρος
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως και το 2024 θα είναι μία εξίσου ικανοποιητική χρονιά για τη Θεμέλη ΑΕ, χάρη στη συμμετοχή της σε μεγάλα τεχνικά έργα από τα οποία αναμένεται ο κύκλος εργασιών της να ανέλθει στο ύψος αυτού της χρήσης 2023, με ανάλογη κερδοφορία. Μεταξύ των νέων έργων που έχει υπογράψει η εταιρεία (ως μέλος κοινοπραξιών) και αναμένεται να βελτιώσουν τον κύκλο εργασιών και τη κερδοφορία των επομένων χρήσεων είναι η συντήρηση της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Ρίου στην Αχαΐα, προϋπολογισμού 1,08 εκατ. ευρώ, και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης γραμμών και αλλαγών στο δίκτυο του ΟΣΕ στην Αττική, προϋπολογισμού 4,32 εκατ. ευρώ. Επίσης, η Θεμέλη ΑΕ αναμένει την υπογραφή σύμβασης για το σημαντικό έργο της κατασκευής του οδικού άξονα Καλλονής – Πέτρας στη Λέσβο, προϋπολογισμού 11,67 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει αναλάβει σε κοινοπραξία με την εταιρεία Wade Adams. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων που επιμερίζεται στη Θεμέλη ΑΕ ανέρχεται σε 17,08 εκατ. ευρώ.