Από τέσσερις, τρεις οι υποψήφιοι για το Δράμα – Αμφίπολη

Τρεις είναι εν τέλει οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν το μεγάλο έργο του οδικού άξονα Δράμας-Αμφίπολης, από τους τέσσερις που είχαν προεπιλεγεί αρχικά στη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο.
Όπως είχε ανακοινωθεί, οι τέσσερις υποψήφιοι που πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ήταν οι ΓΕΚ Τέρνα, ένωση Προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις-Μυτιληναίος, Άβαξ και Intrakat. Ωστόσο, με το πρακτικό της συνεδρίασής της στις 29 Μαΐου, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγήθηκε την αποδοχή των μεταβολών των προεπιλεγέντων και την έγκριση της συμμετοχής στον διάλογο τριών από τους τέσσερις προεπιλεγέντες, που πληρούν τις απαιτήσεις συμμετοχής στον διάλογο, με την Intrakat να μένει εκτός συνέχειας. Στις 31 Μαΐου το υπουργείο Υποδομών ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάβοντας το πράσινο φως για τη συμμετοχή στον διάλογο της ΓΕΚ Τέρνα, της Άβαξ και της ένωσης των εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις και Μυτιληναίος.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του κάθετου άξονα Δράμα-Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).
Η οδική σύνδεση Δράμας-Αμφίπολης-Εγνατίας Οδού, αποτελεί τον βασικό άξονα εξυπηρέτησης των εμπορευματικών και επιβατικών κυκλοφοριακών ροών μεταξύ της πόλης της Δράμας αλλά και της ευρύτερης περιοχής με τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με την Εγνατία Οδό αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά της, με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και τη νότια Ελλάδα.
Η επίλυσή του με την κατασκευή ενός καινούριου κάθετου οδικού άξονα, αφενός θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, αφετέρου θα διευκολύνει τη μετακίνηση εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων, μιας και αποτελεί τον οδικό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια της χώρας.
Επιπλέον, θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και θα διατηρήσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, εφόσον θα εξακολουθεί να μην διέρχεται από κατοικημένες περιοχές.

Κοινοπραξία δύο εταιρειών αναβαθμίζει Κέντρα Υγείας στις Κυκλάδες

Προχωρά η ενεργειακή και η λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση έξι κέντρων υγείας (ΚΥ) και ενός πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου (ΠΠΙ) στις Κυκλάδες. Η σύμβαση για την εκτέλεση των απαραίτητων, στο πλαίσιο του έργου, επεμβάσεων υπογράφτηκε. Ανάδοχος, είναι η κοινοπραξία των Κοκκίνης Τεχνολογία Κατασκευών ΑΕ και Δομική Αθηνών ΑΤΕ. Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης έχει οριστεί σε 400 ημέρες. Τα έργα θα γίνουν στα ΚΥ Άνδρου, Τήνου, Πάτμου, Πάρου, Μήλου και Ίου και στο ΠΠΙ Αστυπάλαιας.
Θα γίνει αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των δικτύων και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους.

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα επιτευχθεί με τη θερμομόνωση του κελύφους, μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων.
Προβλέπεται, ακόμα, η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του η/μ εξοπλισμού και η ανακατασκευή των η/μ δικτύων.
Θα υλοποιηθούν και οι αναγκαίες κατά περίπτωση εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία διατάξεων και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
Τέλος, θα εκτελεστούν και όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

Εντάχθηκε στο ΤΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, εντάχθηκε, στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025», η πράξη που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας στον Δήμο Αθηναίων. Η πράξη, η ημερομηνία λήξης της οποίας είναι η 31/12/2025, έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.187.809,89 ευρώ.
Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας αποτελείται από επτά παρόμοια σχολικά συγκροτήματα. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου Αθηναίων, κοντά στις συνοικίες Κυπριάδου, Περιβόλια και στα σύνορα με τον Δήμο Γαλατσίου.
Το οικόπεδό του περικλείεται από τις οδούς Πασσώβ, Γ. Χαζηδάκη, Ταϋγέτου και Ραΐση.

Κάθε ένα από τα επτά σχολικά συγκροτήματα καταλαμβάνει έκταση (κτίρια και αύλειος χώρος) 5.140,22 τ.μ., για τη στέγαση γυμνασίων και λυκείων. Στο οικόπεδο υφίσταται και ένα αυτόνομο συγκρότημα για τη στέγαση δημοτικών και νηπιαγωγείων, επιφάνειας 4.660 τ.μ.
Με την εφαρμογή των παρακάτω παρεμβάσεων, η ενεργειακή απόδοση του σχολικού συγκροτήματος θα βελτιωθεί, από την υφιστάμενη Δ κατηγορία, στην Β+.

Οι οικοδομικές παρεμβάσεις αφορούν σε:
– Αποξηλώσεις οικοδομικών στοιχείων (λ.χ. όλων των μονώσεων των δωμάτων, όλων των εξωτερικών κουφωμάτων, των φωτιστικών θόλων οροφής, των αρμοκάλυπτρων, των μαρμαροποδιών και των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας των κουφωμάτων)
– Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα από θερμοδιακοπτόμενες διατομές αλουμινίου και ενεργειακούς υαλοπίνακες καθώς και των φωτιστικών θόλων οροφής
– Χρωματισμούς
– Κατασκευή νέας θερμοϋγρομόνωσης στα δώματα και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος θερμοπρόσοψης στο σύνολο του κελύφους του συγκροτήματος
– Συντήρηση, χρωματισμό και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας των κουφωμάτων

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις η/μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:
– Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα, χαμηλής κατανάλωσης τεχνολογίας LED
– Αυτοματισμούς ελέγχου στον εξωτερικό φωτισμό
-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών σε δώματα συνολικής ισχύος 210 kW και διασύνδεση σε ενεργειακό συμψηφισμό
– Εγκατάσταση μονωτικών σε όλα τα υφιστάμενα εμφανή δίκτυα σωλήνων θέρμανσης, που οδεύουν σε μη θερμαινόμενους χώρους
– Αντικατάσταση όλων των θερμαντικών σωμάτων, διότι παρουσιάζουν διαρροές νερού και διάβρωση στην επιφάνειά τους
– Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα νέα θερμαντικά σώματα, για την ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο.

Διαγωνισμός για την ανάπλαση του πάρκου «Ασυρμάτου» στον Δήμο Άγ. Δημήτριου

Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ώστε να αναθέσει το έργο της ανάπλασης του πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου, γνωστού και ως «Ασύρματος».
Αυτός ο χώρος πρασίνου είναι περίπου 75 στρέμματα, ανήκει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και θεωρείται τοπόσημο για την περιοχή.
Αποτελεί, μάλιστα, το δεύτερο πιο μεγάλο πάρκο στα νότια προάστια, μετά το Ελληνικό.
Ωστόσο, για σχεδόν μία δεκαετία παραμένει αναξιοποίητος και πλήρως εγκαταλελειμμένος.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει οικοδομικές και η/μ εργασίες, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ελεύθερου χώρου πρασίνου και την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, που θα περιλαμβάνει περιφερειακό δακτύλιο, δίκτυο πεζοδρόμων, υπαίθριο θεατρικό χώρο, χώρους πολιτισμού και εκθέσεων, κ.ά. Στο ποσό των 8.668.563,01 ευρώ (με ΦΠΑ) ανέρχεται το κόστος του project – όσο για την προθεσμία εκτέλεσής του, έχει οριστεί σε 55 μήνες. Την 23/07/2024 στις 13:00 τελειώνει η διορία υποβολής προσφορών.

Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία σε Θεσσαλία και Στερε;a Ελλάδα

Υπογράφτηκαν έξι συμβάσεις έργων, μεταξύ της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ και των αναδόχων, για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε 33 σχολικές μονάδες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου.
Τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30,5 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια και εγκαταστάσεις, ο εκσυγχρονισμός οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η ανακατασκευή και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.
Τα σχολεία που θα αποκατασταθούν βρίσκονται στους Δήμους Τρικκαίων, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Βόλου και Δομοκού.

Διαγωνισμός για το νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλιβερίου

Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, για να επιλέξει τον ανάδοχο ο οποίος θα κατασκευάσει το νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλιβερίου, χωρητικότητας 340 θεατών.
Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει, ακόμη, τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, θα δημιουργήσει πάρκινγκ 30 θέσεων και θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα.
Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν τους απαιτούμενους χώρους για την εξυπηρέτηση αθλουμένων, θεατών και δημοσιογράφων και προσωπικού. Σε όλους τους χώρους (πλην των μηχανοστασίων) θα προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης για ΑμΕΑ.
H μελέτη και η κατασκευή του κτιρίου θα συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΓΓ Αθλητισμού και τις απαιτήσεις της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας για τα κλειστά κολυμβητήρια, ώστε να τα καθιστούν κατάλληλα να φιλοξενούν αγώνες υδατοσφαίρισης πρώτης εθνικής κατηγορίας καθώς και αγωνίσματα κολύμβησης.

Ένα ενεργειακά αποδοτικό κολυμβητήριο
Για πολλούς και διάφορους λόγους, τα κολυμβητήρια είναι κτίρια με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις. Όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, λοιπόν, το εν λόγω έργο έχει στόχο οι ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου να είναι περιορισμένες, με εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών συστημάτων για τη θέρμανση, την ψύξη και την εν γένει λειτουργία των η/μ συστημάτων, με ορθολογική χρήση της ενέργειας.
Θα προβλεφθούν συστήματα ανάκτησης ενέργειας, ενώ είναι επιθυμητό τμήμα των εξωτερικών όψεων των κλειστών χώρων των δεξαμενών να είναι ανοιγόμενο, ώστε οι χώροι αυτοί να μπορούν να λειτουργήσουν το καλοκαίρι χωρίς ή με μειωμένη δυναμικότητα συστημάτων ψύξης. Στην ηλεκτρική ενέργεια θα συνεισφέρουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που προτείνεται να εγκατασταθούν στη στέγη του κολυμβητηρίου. Κύριος στόχος του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του κολυμβητηρίου θα είναι η κατασκευή ενός κελύφους με κατάλληλη θερμομόνωση, η επιλεκτική διάταξη ανοιγμάτων, η ορθολογική χωροθέτηση των λειτουργικών ενοτήτων και η χρήση συστημάτων ηλιοπροστασίας. Το κόστος του έργου είναι 7.732.876,34 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία εκτέλεσής του ορίστηκε σε 36 μήνες. Την Τετάρτη 31/07/2024 στις 11:00 εκπνέει η διορία για υποβολή των προσφορών.

Logistics: 250 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα μπαίνουν στην αγορά το 2024

Στο επενδυτικό διακύβευμα της επόμενης μέρας εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η αγορά των logistics Αρκετές επιχειρήσεις, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον χώρο των σούπερ μάρκετ, βρίσκονται σε αναζήτηση νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν τόσο ο όμιλος Metro, που διαχειρίζεται τα Metro Cash & Carry και τα My market αλλά και ο Μασούτης, ενώ και η Lidl Ελλάς έχει προγραμματίσει τη δημιουργία νέας αποθηκευτικής εγκατάστασης στην Αττική το επόμενο χρονικό διάστημα, ως μία από τις βασικές τις επενδύσεις για την εξυπηρέτηση του δικτύου της τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, όμως και σημαντικοί παίκτες του retail όπως ο διεθνής όμιλος Inter IKEA ετοιμάζουν logistics center στην Αττική, όπου στην προκειμένη περίπτωση το αναπτύσσει η Trade Estates του ομίλου Φουρλή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα hub της μητρικής ΙΚΕΑ για την περιοχή της Μεσογείου με έδρα την Ελλάδα.

Από 300-400 χιλ. τ.μ. νέων χώρων ετησίως στην αγορά τα επόμενα χρόνια
Εντός του 2024 περίπου 250 χιλ. τ.μ. νέων κτιρίων logistics αναμένεται να διατεθούν στην αγορά, ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 300 έως και 400 χιλ. τ.μ. ετησίως σύμφωνα με τα στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius για το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Ο κύριος όγκος των νέων κατασκευών εντοπίζεται στη δυτική Αττική, με σαφή προτίμηση στον Ασπρόπυργο. Σχεδόν όλες οι νέες κατασκευές αφορούν «πράσινες» αποθήκες, σχεδόν όλες πιστοποιημένες. Η ζήτηση προέρχεται από πολυεθνικούς κατόχους και οι η μεγαλύτερη ζήτηση εντοπίζεται σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που ξεκινούν από τις 25 και φτάνουν έως και τις 40 χιλ. τ.μ. σε διαθέσιμη επιφάνεια.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η επίμονη ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης στον ελληνικό τομέα logistics ασκεί συνεχή ανοδική πίεση στα ενοίκια. Η παράδοση στο τελευταίο μίλι αυξάνεται διαρκώς, ως αποτέλεσμα των μαζικών ηλεκτρονικών αγορών και των υψηλών προσδοκιών σχετικά με την παράδοση από τους καταναλωτές. Να σημειωθεί, ότι το prime rent για εγκαταστάσεις logistics ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε 5,25 ευρώ ανά τ.μ., με τα yields να κινούνται στα επίπεδα του 7%.

Την ίδια ώρα η εξαμηνιαία Οικονομική Προοπτική του ΟΟΣΑ προβλέπει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2% το 2024 και 2,5% το 2025, τροφοδοτούμενη από την αύξηση της απασχόλησης, τους πραγματικούς μισθούς και την ισχυρή τουριστική δραστηριότητα, που ενισχύουν την κατανάλωση. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η συνεχής βελτίωση της ανθεκτικότητας των τραπεζών αναμένεται να στηρίξουν τις επενδύσεις παρά τις ιδιόμορφες οικονομικές συνθήκες της περιόδου που διανύουμε. Ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται, όπου με βάση τις εκτιμήσεις θα κατέλθει στο 2,1% το 4ο τρίμηνο του 2025.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2024 παρουσίασε ετήσια άνοδο 1,6% σε ετήσια βάση. Αλλά, ο εποχικά προσαρμοσμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον Φεβρουάριο του 2024 παρουσίασε ελαφρά πτώση 1,7% σε σύγκριση με τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2024.
Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε 12,3 δισ. ευρώ, έναντι 13,85 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αυξημένες κατά 30 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις στο α’ τρίμηνο του ‘24
Τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα παραμένουν ισχυρά με 20% αύξηση ετήσιου όγκου επενδύσεων, κάτι που σημαίνει ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2024 σε όλη τη χώρα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.
Οι αξιοσημείωτες συναλλαγές περιλαμβάνουν την απόκτηση από τη Streem Global (την εταιρεία logistics της αμερικανικής HIG) ενός έργου logistics στη Σίνδο Θεσσαλονίκης επιφάνειας 33 χιλ. τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 60 χιλ. τ.μ. Επίσης έλαβε χώρα η απόκτηση από την Bennet Pharmaceuticals κτιρίου 10 χιλ. τ.μ. στο Κορωπί.
Το πρώτο τρίμηνο του 2024 σημειώθηκε ένα σημαντικό ποσοστό συναλλαγών ιδιοκτητών μικρότερου μεγέθους εκπροσωπούμενο από εταιρείες διανομής ή κατασκευής.

Next Design: Προχωρά η κατασκευή του Yaia Resort

Το platinum βραβείο απέσπασε, στα Interior Awards 2024 της Boussias Events, το Yaia Hotel, έργο του γραφείου Νext Design.
Το project αυτό βρίσκεται σε στάδιο μελέτης εφαρμογής, αποσκοπώντας στη διαφύλαξη της μοναδικότητας και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας.
Παράλληλα, το γραφείο εργάζεται εντατικά σε δύο νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, η κατασκευή των οποίων προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2024. Το ένα από αυτά τα συγκροτήματα θα επικεντρωθεί στον αγροτουρισμό, εκπροσωπώντας τη νέα τάση διαχείρισης πολιτισμικών και λαογραφικών στοιχείων του τόπου μέσω αυθεντικών εμπειριών που συνδέουν τον άνθρωπο άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και τη γη.

Οι προκλήσεις του νέου αυτού πεδίου περιλαμβάνουν την αρμονική ένταξη των τουριστικών εγκαταστάσεων στο κρητικό τοπίο και τη διατήρηση της τοπικής παράδοσης, εξασφαλίζοντας την ανάδειξη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η έμπνευση αντλείται από την τοπική αρχιτεκτονική και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Τέλος, το Next Design μελετά και αναπτύσσει και θεματικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. High end μελέτες σε Αθήνα, Κρήτη και Δωδεκάνησα ως στόχο έχουν την απόδοση υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Εδώ, η σχεδιαστική προσέγγιση βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας και καινοτόμων σχεδιαστικών αρχών, με στόχο τη δημιουργία χώρων με πολυτέλεια, λειτουργικότητα και σεβασμό στο περιβάλλον.

ΑΛΒΑΝΙΑ: Ξεκινούν φέτος τρεις συμβάσεις παραχώρησης για τον διάδρομο Αδριατικής-Ιονίου

Σύμφωνα με την Open Data Albania, τρεις συμβάσεις παραχώρησης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή οδικών έργων, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Διαδρόμου Αδριατικής-Ιονίου, πρόκειται να ενεργοποιηθούν φέτος. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις συμβάσεις αυτές έχουν ολοκληρωθεί και οι συμφωνίες αναμένουν την οριστικοποίησή τους, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση. Το πρώτο έργο καλύπτει το οδικό τμήμα Kashar-Pezë-Lekaj. Στις 13 Φεβρουαρίου 2023, μια προσωρινή κοινοπραξία επτά εταιρειών ανακοινώθηκε ως νικητής, με αξία έργου περίπου 474,87 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδα για την εν λόγω παραχώρηση ανέρχονται σε 2,23 δισ. ευρώ. Το δεύτερο τμήμα, Milot-Thumanë, ανατέθηκε σε κοινοπραξία τριών εταιρειών πέρυσι, με προσφορά περίπου 44,62 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα για τον παραχωρησιούχο κατά τη διάρκεια της σύμβασης είναι περίπου 291,6 εκατ. ευρώ.
Η τρίτη και τελευταία σύμβαση αφορά στο τμήμα Lekaj-Konjat-Fier, το οποίο θα εκτελεστεί από κοινοπραξία εννέα εταιρειών, με αξία επένδυσης 320 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ είναι 35 έτη, με την εταιρεία να αναμένεται να εισπράξει περίπου 1,29 δισ. ευρώ σε βασικά έσοδα κατά τα έτη λειτουργίας.

Επίκυκλος: Έξι βραβεία και κορυφαία διάκριση στα Interiors Awards

Η Επίκυκλος απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Construction Fit out Company of the Year 2024», ενώ έλαβε έξι ακόμη βραβεία για έργα της, στα φετινά Interiors Awards της Boussias Events. Εκτός από τη διάκριση «Construction Fit out Company of the Year 2024», με Gold βραβεία διακρίθηκαν το κτίριο κατοικιών Purenest και το κτίριο κατοικιών Cultures (αμφότερα σε αρχιτεκτονική μελέτη των Α2 Architects).

Παράλληλα, Bronze βραβείο στις κατηγορίες τους έλαβαν η Μονοκατοικία στο Πάτημα Χαλανδρίου (σε αρχιτεκτονική μελέτη της Ανδριανής Παπαθεοδώρου), η Μονοκατοικία στον Λόφο Φιλοπάππου (σε αρχιτεκτονική του Αναστάση Μπαχά), ο Διαχωρισμός ρετιρέ στο κέντρο (σε αρχιτεκτονική της Έλενας Κρινή) και το Οροφοδιαμέρισμα στο Παγκράτι (σε αρχιτεκτονική μελέτη της Χριστίνας Περβολαράκη).

Ο CEO/ιδρυτής της Επίκυκλος, Ιωσήφ Αραμπατζής, δήλωσε:
«Απόψε επιβραβεύεται η πίστη μας προς την αριστεία και η πεποίθησή μας πως η δύναμη βρίσκεται στις επιμέρους ομάδες. Αρχιτέκτονες και μηχανικοί που χτίζουν σε βάθος, πάνω στις αξίες της εταιρείας, στις σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες. Χτίζουν ποιότητα, με πειθαρχία και συνέπεια. Έπειτα από δεκαπέντε χρόνια πορείας, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα έργα μας με την ίδια όρεξη και σεβασμό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η εμπειρία μας, που μας επιτρέπει να γινόμαστε πιο παραγωγικοί και κυρίως πιο δημιουργικοί».