Προχωρούν έργα οδοποιίας στην Καρδίτσα, με ανάδοχο την Αριστοτέλης Μυλωνάς και Υιοί ΟΕ

Επεμβάσεις βελτίωσης αγροτικών δρόμων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Καρδίτσας θα υλοποιήσει η Αριστοτέλης Μυλωνάς και Υιοί ΟΕ, η οποία, μάλιστα, υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση με τη δημοτική αρχή που είχε δημοπρατήσει αυτά τα έργα. Σε 4.360.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) ανερχόταν ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των εργασιών και η ως άνω εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχός τους προσφέροντας μέση έκπτωση 17,14% (ενώ η προθεσμία που έχει για να τις εκτελέσει είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού).

Οι δρόμοι στους οποίους θα υλοποιηθούν οι επεμβάσεις
Οι αγροτικοί δρόμοι που θα γίνουν τα έργα και στους οποίους υφίσταται υγιές στρώμα από αμμοχάλικο ποταμού, βρίσκονται στις περιοχές Παπαράντζα, Τσαπόχα 1, 2, 3, Νοσοκομείου 1, 2, 3, 4, Καμινάδες 1, 2, 3, Μαύρικα και Άγιος Παντελεήμονας της Καρδίτσας, στις περιοχές Άι-Λιάς 1, 2, 3 και Σαλιγκάρια της ΤΚ Καρδιτσομάγουλας και στις ΤΚ Καλλιθήρου, Ρούσσου, Παλαιοκκλησίου, Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Ραχούλας, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Παληουρίου, Αγίων Θεοδώρων, Πτελοπούλας, Μυρίνης, Μακρυχωρίου και Μητρόπολης.

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις που προβλέπεται να εκτελεστούν για την κάθε αγροτική οδό, αφορούν σε προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4, κατασκευή επιχώματος οδού και στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου, προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου και, τέλος, κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
Η κατηγορία της οδού είναι η AV (αγροτική οδός) και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2, για την οποία, στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ, απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,50 μέτρων.

 

«Εξοικονομώ 2023»: Παράταση για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται, κατά 45 ημέρες, δηλαδή έως τις 5 Ιουλίου 2024, η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», η οποία εκπνέει την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις του πρώτου κύκλου. Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος.
Σημειώνεται, ότι στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάχθηκαν, ως «καταρχήν επιλέξιμες», όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και την 15η Νοεμβρίου του 2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένταξης), δηλαδή 31.549 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 422.105.074 ευρώ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπενθυμίζει, στη σχετική του ανακοίνωση, ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Η Ωρίων ΑΤΕ θα κατασκευάσει βρεφικό σταθμό στον Δήμο Πετρούπολης

Δήμος Πετρούπολης και Ωρίων ΑΤΕ συνυπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για την ανέγερση κτιρίου, το οποίο προορίζεται να στεγάσει βρεφικό σταθμό. Η δημοτική αρχή είχε δημοπρατήσει το έργο, με προϋπολογισμό που ανερχόταν στο ποσό των 1.840.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και η Ωρίων ΑΤΕ αναδείχθηκε ως ανάδοχος, με ποσοστό έκπτωσης 7,81% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Με την προσφορά της εταιρείας, το τελικό οικονομικό αντικείμενο του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.697.796,84 ευρώ (συν ΦΠΑ). Το κτίριο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο επί της οδού Βαλτετσίου 11, στο οικοδομικό τετράγωνο 221 του Δήμου Πετρούπολης.

Προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:
Χωματουργικά, καθαιρέσεις, σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, κονιοδέματα, τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα, ηλεκτρομηχανολογικά, επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, λοιπά τελειώματα και εργασίες πρασίνου. Να επισημανθεί, τέλος, ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για την αποπεράτωση του έργου είναι 22 μήνες από την ημέρα που υπογράφτηκε η εργολαβική σύμβαση.