ΑΡΜΟΣ: Προκατασκευή, το μέλλον της κατασκευής

Ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά προκλήσεων: η έντονη έλλειψη εργατικού δυναμικού, η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή και ποιοτικά κτίρια, αλλά και η βιωσιμότητα αυτών, αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία σε καινοτόμες λύσεις που μπορούν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στον κλάδο. Μια από αυτές τις λύσεις αποτελεί και η προκατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, που αντιμετωπίζει τα επείγοντα αυτά ζητήματα, αλλά ανοίγει και το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον στην κατασκευή.

Καινοτομία και βιωσιμότητα
Η παραγωγική διαδικασία της προκατασκευής, με τη μετάβαση της διαδικασίας κατασκευής από τον χώρο του έργου στο εργοστάσιο, μειώνει την επίδραση της ελλιπούς εργατικής δύναμης, ενώ αλλάζει ταυτόχρονα και το perception της οικοδομικής εργασίας προσφέροντας ένα ασφαλέστερο και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Από την σχεδίαση της κατασκευής μέχρι την ανέγερση, οι προκατασκευασμένες λύσεις αναδιαμορφώνουν τη διαδικασία κατασκευής, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. Για παράδειγμα, οι προεντεταμένες πλάκες οροφής Hollow Cοre, δίνουν απαράμιλλες δυνατότητες στον σχεδιασμό σύγχρονων κτιρίων με ανοίγματα πολύ μεγαλύτερα των κλασσικών κανάβων (λόγω της προέντασης) και μειωμένο βάρος στην κατασκευή (λόγω των οπών), ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν σημαντικά τον χρόνο ανέγερσης.

Η προκατασκευή παρέχει λύσεις και σε ένα άλλο κρίσιμο ζητούμενο, αυτό της βιωσιμότητας του κτιριακού αποθέματος. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη προκατασκευασμένων προϊόντων όψεων με υαλοσκυρόδεμα (GRC) που προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων, είναι μια ακόμη καινοτομία της προκατασκευής. Το GRC ξεπερνά τους μέχρι σήμερα περιορισμούς του προκατασκευασμένου σκυροδέματος, προσφέροντας εξαιρετική ανθεκτικότητα, αντοχή στη φωτιά και στη διάβρωση, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα ελεύθερα διαμορφώσιμο και ελαφρύ υλικό (~ 90% μειωμένο βάρος έναντι του σκυροδέματος) – ουσιώδεις παράγοντες για τις όψεις των νέων και παλαιών κτιρίων που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές και δομικές προκλήσεις. Επίσης, ο ελεγχόμενος χώρος παραγωγής δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε με ακρίβεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και της παραγωγής και να προχωρήσουμε σε Δηλώσεις Περιβαλλοντικού Προϊόντος (EPDs), κάτι που δεν μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί στο εργοτάξιο. Με τη διαφάνεια αυτών των πληροφοριών, βοηθάμε τους κατασκευαστές και τους αρχιτέκτονες να πάρουν αποφάσεις για την βιωσιμότητα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα ή την απόδοση.

Στην ΑΡΜΟΣ η δέσμευση μας στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, μας καθοδηγεί να αναπτύσσουμε λύσεις και προϊόντα που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συντηρούνται τα κτίρια και οι υποδομές. Συμμετοχή σε μεγάλα έργα Η ΑΡΜΟΣ σήμερα συμμετέχει στα περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής και στις κτιριακές επενδύσεις τις χώρας. Μερικά μόνο από τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η Γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ, όπου η εταιρεία προμηθεύει το σύνολο της προκατασκευασμένης σήραγγας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 όπου η εταιρεία προμηθεύει τα δοκάρια – πρόπλακες γεφυρών και τις κτιριακές υποδομές του αυτοκινητόδρομου, ο ΒΟΑΚ , για τις ανάγκες του οποίου η εταιρεία εγκατέστησε πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφαλείας στην Κρήτη, σιδηροδρομικά έργα στη ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και πολλά αλλά έργα όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις στον Ρυθμιστικό Σταθμό της Κομοτηνής (έργο της ΔΕΣΦΑ), το logistics center της Dromeus Capital, καθώς και το Ελληνικό.

 

EUROCERT TESTING: Εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές σε τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή υλικά και ασφαλτομίγματα

Η EUROCERT TESTING έχει δημιουργηθεί ως μια ανεξάρτητη εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής. Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου κατασκευάστηκαν το 2023 και καταλαμβάνουν έναν χώρο 400 τ.μ. Η EUROCERT TESTING εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO/IEC 17025:2017, εξασφαλίζοντας ότι οι εκτελούμενες δοκιμές συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα.

Στο εργαστήριο δομικών υλικών της EUROCERT TESTING εκτελούνται δοκιμές σε:
• Τσιμέντο (φυσικές/μηχανικές και χημικές)
• Νωπό και Σκληρυμένο Σκυρόδεμα (μηχανικές)
• Αδρανή Υλικά (φυσικές/μηχανικές και χημικές)
• Ασφαλτομίγματα (φυσικές/μηχανικές και χημικές).

Ποιον αφορά
Η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε δομικά υλικά έχει πολλούς ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων είναι:

• Παραγωγοί και Προμηθευτές Δομικών Υλικών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η απόδοση των προϊόντων τους σύμφωνα με τον Έλεγχο Παραγωγής Εργοστασίου.
• Μηχανικοί/Κατασκευαστές, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα και η ακρίβεια των ευρημάτων των επιθεωρήσεων, τις οποίες διενεργούν, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
• Ερευνητές/Ακαδημαϊκοί για την πραγματοποίηση ερευνών και την ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών.

Ο εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός της EUROCERT TESΤING είναι ο πλέον σύγχρονος και προέρχεται από τους σημαντικότερους οίκους στον χώρο (TONI TECHNIK, CONTROLS, MATEST κ.α.). Η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού διασφαλίζεται με τις προβλεπόμενες διακριβώσεις από εξειδικευμένα συνεργαζόμενα εργαστήρια και από την τήρηση όλων των απαιτούμενων συντηρήσεων που καθορίζουν οι κατασκευαστές. Εκτός από τα όργανα μετρήσεων, στον χώρο του εργαστηρίου έχει εγκατασταθεί, εξοπλισμός που εξασφαλίζει την σταθερότητα των συνθηκών περιβάλλοντος, καθώς και θάλαμος ελεγχόμενων συνθηκών για τη συντήρηση των δοκιμίων τσιμέντου και σκυροδέματος.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Σε δομικά υλικά
Οι εργαστηριακές δοκιμές σε Δομικά Υλικά δημιουργούν πολλαπλά ωφελήματα. Ανάλογα με τον σκοπό της δοκιμής, αυτά μπορεί να είναι
τα εξής:

• Συμμόρφωση με την Νομοθεσία:

Η πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών είναι υποχρέωση του παραγωγού με συχνότητα που καθορίζεται από Διεθνή Πρότυπα.

• Ποιότητα Υλικού: Οι μετρήσεις είναι σημαντικές για την εξασφάλιση, ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές και τα Πρότυπα Ποιότητας.
• Σχεδιασμός Δομών:

Οι μετρήσεις στα δομικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση των δομών και των κατασκευών.

• Έλεγχος Κατασκευής: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι εργαστηριακές μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών.
• Εξοικονόμηση Χρημάτων:

Οι δοκιμές μπορούν να βοηθήσουν, αφενός στην μείωση των ελαττωμάτων στην κατασκευή και αφετέρου στον περιορισμό της χρήσης υλικών χαμηλής ποιότητας, προλαμβάνοντας έτσι δαπανηρές συντηρήσεις και επισκευές στο μέλλον.

Πρόσκληση σε 4 εταιρείες να κάνουν προσφορά για αντιπλημμυρικά έργα στην Εύβοια

Αντιπλημμυρικά έργα με κατεπείγοντα χαρακτήρα και συνολικού κόστους 17 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στα δημοτικά διαμερίσματα Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκίου και Ασμηνίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε συνέχεια των συνεπειών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες τις οποίες προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» το περασμένο φθινόπωρο. Στόχος τους, να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται μετά βεβαιότητας ότι θα προκύψουν τον προσεχή χειμώνα, καθώς, όπως έχει διαπιστωθεί, είναι ευνοϊκές οι συνθήκες εκδήλωσης πλημμυρών στις περιοχές αυτές, ακόμη και από μικρά ύψη βροχής.

Ο Δήμος, λοιπόν, λόγω του χαρακτήρα των εργασιών, προσκάλεσε τέσσερις οικονομικούς φορείς να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση του έργου. Οι εταιρείες αυτές είναι οι Dominant Engineering IKE, Οδός ΑΤΕ, Λατώ ΑΤΕ και Εργοδομική Βοιωτίας ΑΒΕΤΕ, που έχουν ως την Πέμπτη 02/05/2024 στις 10:00 να υποβάλουν την προσφορά τους. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατασκευή αγωγών για την παροχέτευση των ομβρίων εκ των χειμάρρων (εποχικών υδατορεμάτων) για την διόδευσή τους προς αντίστοιχους τελικούς αποδέκτες, του υπερχειλίζοντος πλημμυρικού όγκου του χειμάρρου Μαρμακιά στη θέση της κεντρικής γέφυρας τους Ασμηνίου και την διόδευσή του στον τελικό αποδέκτη και έργων διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου που διασχίζει το Αρτεμίσιο. Η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ορίστηκε σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

VALIDX: Νέα ταυτότητα για τον METROIL LABS

Η VALIDX, ολοκληρωμένος πάροχος διαπιστευμένων υπηρεσιών επιθεώρησης, πιστοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρώην γνωστή ως Metroil Labs, ανακοινώνει την εκκίνηση της νέας ταυτότητας του εταιρικού της σήματος. Η ονομασία προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων Validating Excellence (Valid-X), η σημασία του οποίου είναι διττή. Η ονομασία πλαισιώνεται από το χαρακτηριστικό «checkpoint» καθρεφτιζόμενο στις 45 μοίρες, σχηματίζοντας το «Χ». Με την ανανεωμένη, πλέον, ταυτότητα του εταιρικού της σήματος, η εταιρεία τονίζει ότι στοχεύει «στην ενίσχυση της θέσης της ως αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις που αναζητούν συμμόρφωση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη και έναν συνεργάτη με ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που θα τους οδηγήσει στην ανάπτυξη».

Η VALIDX παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης βιομηχανικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης εταιρειών (ISO). Με την ομάδα ελεγκτών και επιθεωρητών που διαθέτει, εξασφαλίζει ότι οι πελάτες πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα της βιομηχανίας και της αγοράς με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Επίσης, προσφέρει και προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και μια ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών από προϊόντα ψηφιακού μετασχηματισμού και άλλων σημαντικών τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ακουμπούν σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Νέο κτιριακό συγκρότημα του ΕΚΕΤΑ στη Λάρισα, θα το ανεγείρει η Βέρμιον ΑΤΕΕ

Η Βέρμιον ΑΤΕΕ θα κατασκευάσει νέο κτιριακό συγκρότημα για το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ υπέγραψε με το τελευταίο και το εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου. Η εταιρεία, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 0,02% και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση, θα κτίσει το κτιριακό συγκρότημα σε οικόπεδο 70.003 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου στο Μεζούρλο Λάρισας και έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Λαρισαίων στο ΕΚΕΤΑ. Τα πραγματοποιούμενα δομικά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα καθώς και το πραγματοποιούμενο εμβαδόν δόμησης του κτιριακού συγκροτήματος είναι 2.270,25 τ.μ.

Η πραγματοποιούμενη κάλυψη είναι 1.800,15 τ.μ., ενώ το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος είναι 10,95 μ. Το νέο κτιριακό συγκρότημα θα είναι δυναμικότητας 100-125 εργαζόμενων και 250 επισκεπτών και θα φιλοξενεί εργαστηριακούς χώρους και γραφεία. Θα γειτνιάζει με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η πρόσβαση θα επιτυγχάνεται από την ανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το έργο, το οποίο είχε δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 3.789.439,99 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), πρέπει να τελειώσει μέσα σε 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την 31/12/2025, βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Akritas: Ο τζίρος ΤΗΣ μειώθηκε (κατά 6,5%) το 2023

Η εταιρεία παραγωγής τεχνητής ξυλείας επισημαίνει, ότι η χρήση του εν λόγω έτους χαρακτηρίζεται από «την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης» του τραπεζικού δανεισμού της, που σε συνδυασμό με τη λειτουργική της κερδοφορία «αναμόρφωσαν αποτελεσματικά την κεφαλαιακή της δομή, θέτοντας τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή της». Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 6,5% και διαμορφώθηκε σε 40,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 43,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2022, κυρίως, εξηγεί η εταιρεία, «λόγω της μείωσης των πωλήσεων μοριοσανίδας, καθώς δόθηκε έμφαση στα επενδεδυμένα προϊόντα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο συνδυασμός της κατάλληλης εμπορικής πολιτικής με την ορθή διαχείριση του κόστους λειτουργίας, οδήγησαν σε αύξηση του μεικτού περιθωρίου πωλήσεων» (σ.σ. 14,9%, από 13% κατά την προηγούμενη χρήση). Επίσης, ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 10,5% έναντι 10,1% της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, ο προσαρμοσμένος EBITDA, που εξαιρεί μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, αυξήθηκε κατά 3,8% στα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Η P&C Development δημιουργεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου

Έως το τέλος του 2024 αναμένεται να ξεπεράσει το 80% η πρόοδος των εργασιων για την υλοποίηση του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος, όπως τόνισαν η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.
Οι δύο υφυπουργοί επισκέφθηκαν τα τρία εργοτάξια του οδικού άξονα, όπου και ξεναγήθηκαν από εκπροσώπους της παραχωρησιούχου εταιρείας Ολυμπία Οδός ΑΕ και των Άβαξ ΑΕ, Άκτωρ ΑΤΕ και Τέρνα ΑΕ, των εταιρειών-μελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για την εξέλιξη του έργου.
Στη συνέχεια, οι κ.κ. Αλεξοπούλου και Ταχιάος διευκρίνισαν ότι, αυτή τη στιγμή, οι εργασίες για τη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 40% (σ.σ. 42%) ενώ, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η πρόοδός τους αναμένεται να ξεπεράσει το 80%. Η εκτίμησή τους, δε, είναι πως η συνολική διάρκεια των εργασιών θα είναι 40 μήνες, με τον οδικό άξονα να παραδίδεται στην κυκλοφορία εντός του 2025.
Ο εν λόγω άξονας μετρά 74,8 χλμ. συνολικά, εκ των οποίων τα 13 χλμ. αφορούν σε βελτιώσεις της υφιστάμενης εθνικής οδού και τα υπόλοιπα σε νέα χάραξη.

 

Sato: Εν αναμονή του Εφετείου με ανεβασμένο τζίρο και ζημίες αντί κερδών

Από την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών θα εξαρτηθεί η τύχη της συμφωνίας εξυγίανσης της Sato, η οποία έχει υπογραφεί ήδη από το 2019, όμως παραμένει στον «αέρα». Κι αυτό γιατί τον Απρίλιο του 2023 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έκανε δεκτό το πλάνο εξυγίανσης που πρότεινε η εταιρεία και δεν επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Sato κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης αυτής, η οποία συζητήθηκε στο εφετείο πριν από ένα μήνα, στις 28 Μαρτίου και πλέον αναμένεται η σχετική απόφαση που θα κρίνει το μέλλον της εταιρείας.

Ενόσω πάντως η Sato αναμένει τις εξελίξεις από το «μέτωπο» της Δικαιοσύνης, ο τζίρος της παρουσιάζει βελτίωση: όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, το 2023 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Sato ανήλθε σε 21,69 εκατ. ευρώ, έναντι 20,28 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,67%. Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 9,78 εκατ. ευρώ, έναντι 8,76 εκατ., με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 45,07%, έναντι 42,76% το 2022. Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες 387.500 ευρώ, έναντι κερδών 439.782 ευρώ το 2022, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2022, στα 2,91 εκατ. ευρώ.

 

Οι Καρώνης-Αντύπας από τη Viva και τη More κάνουν είσοδο στις κατασκευές και τη Vector

Είσοδο σε έναν νέο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας πραγματοποιούν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Build, οι Χάρης Καρώνης και Μάκης Αντύπας, συνιδιοκτήτες και ιδρυτές της Viva Wallet & της More.com. H εταιρεία συμφερόντων τους, Werealize Properties, επένδυσε στην καινοτομία, που κυριαρχεί στη φιλοσοφία των δύο επιχειρηματιών και απέκτησε το 20% της κατασκευαστικής εταιρείας Vector.
Η ραγδαία ανάπτυξη και οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου, σε συνδυασμό με την καινοτομία του EPCM (Engineering Procurement & Construction Management) και αρκετά σημαντικά έργα που έχει υλοποιήσει για κορυφαίους επενδυτές της χώρας, ήταν τα βασικά κριτήρια για την επένδυση αυτή.

Η Vector διατηρεί πολυετή εμπειρία σε κτιριακά έργα που κατά κύριο λόγο υλοποιούνται με αυτεπιστασία μέσω υπηρεσιών (EPCM) που παρέχει απ’ ευθείας προς τους επενδυτές ακινήτων. Η επιλογή του EPCM θεωρείται ως δραστική λύση για την αντιμετώπιση του ολοένα και υψηλότερου κόστους που βιώνει ο κατασκευαστικός κλάδος και προβληματίζει τους επενδυτές, καθώς μειώνει την απόδοση των επενδύσεων τους. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού και στην προκειμένη περίπτωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δύο επιχειρηματιών, κύριος στόχος των οποίων είναι να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές προσπάθειες που στηρίζονται στην καινοτομία.

Είσοδος στη Vector μέσω ΑΜΚ
H είσοδος της Werealize Properties στην κατασκευαστική εταιρεία πραγματοποιήθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 εκατ. ευρώ. Στη μετοχική σύνθεση της Vector σήμερα, εκτός της Werealize Properties, συμμετέχουν ο Μάριος Μίκαϊτς, μηχανολόγος μηχανικός με περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής πορείας στον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο, ο Αυξέντιος Τυχόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός με αντίστοιχη εμπειρία στην κατασκευή και ο επίσης μηχανολόγος μηχανικός, Νίκος Κοκκαλάκης.

Τα έργα που έχει εκτελέσει
Μεταξύ των έργων που κατά καιρούς έχει υλοποιήσει η Vector μέσω EPCM, είναι η μετατροπή μέρους του παλιού εργοστασίου της Παπαστράτος στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά, σε σύγχρονα βιοκλιματικά κτίρια πιστοποιημένα κατά LEED, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης του project Piraeus Port Plaza, που πραγματοποίησε η Dimand. Στα έργα ανακατασκευής που έχει υλοποιήσει η Vector μέσω EPCM ήταν και η ανακατασκευή του κτιρίου της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», όπου σήμερα στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της γαλλικής εταιρείας εξυπηρέτησης πελατών, Webhelp. Επίσης, κατασκευάζει κτίρια κατοικιών για τις Prodea και Livewise, οι οποίες επενδύουν στον οικιστικό τομέα. Τέλος, υπό κατασκευή είναι το εμπορικό κέντρο στην Κρήτη για λογαριασμό της Trade Estates του ομίλου Φουρλή, ενώ έχει αναλάβει μέσω EPCM και την ανακατασκευή-remodeling του συνόλου του δικτύου της τράπεζας Πειραιώς. Εκτός από έργα με το μοντέλο του EPCM, η Vector αναλαμβάνει και έργα ως γενικός εργολάβος για μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες, ενώ στο πελατολόγιο της περιλαμβάνονται οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.