Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης: Ποιοι αναλαμβάνουν τα 4 τμήματα του έργου και με τι εκπτώσεις

Σε μία ένωση εταιρειών και σε δύο μεμονωμένες εταιρείες κατακυρώθηκαν τα τέσσερα τμήματα του έργου «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης», μετά τον διαγωνισμό που «έτρεξε» το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 69,1 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ειδικότερα, το πρώτο και το δεύτερο τμήμα του έργου κατακυρώθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων Τ&Τ Κατασκευές ΑΕ-Μεσόγειος ΑΕ (το πρώτο τμήμα έναντι 11,33 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 23% και το δεύτερο τμήμα έναντι 11,55 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 33%), το τρίτο τμήμα κατακυρώθηκε στην εταιρεία Ζιτακάτ ΑΤΕΒΕ έναντι 11,38 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 23%, ενώ ανάδοχος για το τέταρτο τμήμα αναδείχθηκε η ΟΡΚΑ Construction έναντι 6,56 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 27%. Σημειωτέον, ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού αναφερόταν ρητά ότι κανένας υποψήφιος φορέας δεν μπορούσε να αναλάβει περισσότερα από δύο τμήματα του έργου.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο «Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης» αφορά στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, με τη χρήση κυρίως αυτόχθονων ειδών, σε περιοχές των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης των επιλεγμένων περιοχών και την εκτέλεσή τους υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών. Η δημοπράτηση του έργου διενεργείται με το σύστημα της μελετοκατασκευής, δηλαδή έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης και, σε συνέχεια έγκρισης αυτών, την εκτέλεση των εργασιών αναδάσωσης υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων με σκοπό την αποκατάσταση της βλάστησης για προστατευτικούς αλλά και αισθητικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει, επίσης, εργασίες συντήρησης για 15 μήνες, εργασίες ανόρθωσης της υπάρχουσας βλάστησης, δημιουργία ζωνών διέλευσης και εργασίες περίφραξης.

Οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες
Το πρώτο τμήμα του έργου, που ανέλαβε η ένωση οικονομικών φορέων Τ&Τ Κατασκευές ΑΕ-Μεσόγειος ΑΕ, αφορά σε συνολικές εκτάσεις 15.253,39 στρεμμάτων σε περιοχές αρμοδιότητας των δασαρχείων Αιγάλεω, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Μεγάρων και Πειραιά. Το δεύτερο τμήμα, που ανέλαβε η ίδια ένωση εταιρειών, αφορά σε εκτάσεις 17.481,02 στρεμμάτων στην Πεντέλη. Το τρίτο τμήμα, που θα υλοποιήσει η ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, αφορά σε εκτάσεις 14.436,21 στρεμμάτων στην Πάρνηθα, ενώ το τέταρτο τμήμα, που αναλαμβάνει η ΟΡΚΑ Construction, αφορά σε εκτάσεις 9.771,55 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη. Επισημαίνεται, πως οι περιοχές που επιλέχθηκαν αφορούν περιοχές κυρίως με εγγύτητα σε οικιστικές περιοχές, που χρήζουν προστασίας έναντι της εμφανιζόμενης διάβρωσης των εδαφών, με μη ύπαρξη δασικής βλάστησης ή αδυναμία αποκατάστασης με φυσική αναγέννηση. Για την τελική επιλογή των θέσεων λήφθηκαν υπόψη επιμέρους κριτήρια που σχετίζονται με το έδαφος, το ανάγλυφο και τις κλίσεις, την πρόσβαση, τη διαχρονική μορφή, τον χρόνο και την αιτία καταστροφής της βλάστησης.

Έργα στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Σκύρου από την Όθρυς ΑΤΕ

Η εταιρεία Όθρυς ΑΤΕ ανέλαβε έργο που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σκύρου, ενώ υπέγραψε και τη σύμβαση για την εκτέλεσή του με τη δημοτική αρχή. Το project, που πρέπει να αποπερατωθεί εντός 16 μηνών, προβλέπει

α) αντικατάσταση των παλαιών τμημάτων των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μόλου και Καλαμύτσας,
β) κατασκευή νέου μεταφορικού αγωγού από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Ατσίτσας προς τον Άγιο Φωκά και
γ) εκτέλεση παρεμβάσεων συντήρησης της υδρομάστευσης Νυφάτσι.

Θα γίνουν, επιπρόσθετα, έργα για την εγκατάσταση προηγμένου συστήματος τηλεμετρίας για τον έλεγχο της λειτουργίας δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων, όπως επίσης και προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων για τον Δήμο Σκύρου.

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει 101 εκατ. στον Δήμο Αθηναίων για σημαντικά έργα και δράσεις στην πρωτεύουσα

Με απόφαση εκχώρησης του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, διατίθεται προς τον Δήμο Αθηναίων το ποσό των 101 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση πάνω από 40 έργων και δράσεων που αναμένεται ότι θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) υπό τον τίτλο «Αθήνα 2030», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027. Ανάμεσα στα έργα που θα γίνουν τα προσεχή χρόνια συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου, η αποκατάσταση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο με έμφαση στην ανάπλαση της Ερμού από την πλατεία Συντάγματος έως την Αιόλου, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Ακαδημία Πλάτωνος, η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και «πράσινων» διαδρομών, όπως επίσης και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Αθηναίων. Έχει, επίσης, συμφωνηθεί και η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα συντονίζει σειρά από ζητήματα και την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Ειδικότερα, από τα 101 εκατομμύρια ευρώ:

  • 5 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας (ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης και ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
  • 78 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής.
  • 18 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής (πρόσβαση στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλους, ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, κοινωνική ένταξη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κ.ά).

Διαγωνισμός για καθαρισμό και συντήρηση ποταμών και ρεμάτων σε Καβάλα και Θάσο

Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να αναθέσει εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων ή ποταμών σε ολόκληρη την έκταση του νομού Καβάλας και του νησιού της Θάσου. Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 2.300.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Επίσης, η προθεσμία που έχει οριστεί για την αποπεράτωση των εργασιών που προβλέπονται ορίστηκε σε 27 μήνες από την ημερομηνία που θα υπογραφεί η σύμβαση. Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν

  • εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και επισκευής υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (τεχνικά, συρματοκιβώτια, αναχώματα, κλπ),
  • απομάκρυνση απορριμμάτων, μπάζων ή βλάστησης από την κοίτη υδατορεμάτων και, τέλος,
  • κοπή ή εκρίζωση δένδρων τα οποία θα συναντώνται όσο θα προχωρούν οι εργασίες καθαρισμού.

Τέλος, ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 09:30.
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν, αυτή προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, στις 09:30.

 

Π. Καπετανάκος (Noval Property): «Θα επιμείνει η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης ποιοτικών ακινήτων»

Σε πάνελ του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, κεντρικό θέμα του οποίου ήταν ο μετασχηματισμός των σύγχρονων πόλεων μέσα από την υλοποίηση νέων εμβληματικών και καινοτόμων έργων και οι ανερχόμενες τάσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, μίλησε ο CEO της Noval Property, Παναγιώτης Καπετανάκος. Το στέλεχος της Noval Property στάθηκε στα έργα που υλοποιεί η εταιρεία του προς αυτήν την κατεύθυνση, στην αστική ανάπλαση της Noval Property επί της Οδού Πειραιώς 252, στον χώρο του πρώτου εργοστασίου της Viohalco, καθώς και στο River West και στην επέκτασή του, το River West Open.
Επίσης, αναφερόμενος στην ελληνική αγορά ακινήτων, επεσήμανε:

«Έχουμε χαμηλή προσφορά ποιοτικών προϊόντων και ισχυρή ζήτηση, εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπου συμβαίνει το αντίθετο. Παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση για πράσινα γραφεία, logistics, για όλα τα είδη των κατοικιών, καθώς και για εμπορικά κέντρα και εμπορικά πάρκα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεν φαίνεται ότι θα μεταβληθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των εταιρειών επένδυσης ακινήτων, οι οποίες μπορούν, σε ένα περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, να επιτελέσουν το έργο τους αποτελεσματικά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης».

 

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ θα εκτελέσει έργα αποκατάστασης στη Γαλλική Πρεσβεία

Εργασίες αποκατάστασης των προσόψεων της πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα θα υλοποιήσει η ΕΚΤΕΡ ΑΕ, Η εταιρεία υπέγραψε και τη σύμβαση του έργου με τη γαλλική πρεσβεία, ενώ έχει στη διάθεσή της 13 μήνες για να το αποπερατώσει. Όσο για τη συμβατική αμοιβή, έχει οριστεί στο κατ’ αποκοπή ποσό των 2.495.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι μετά και την υπογραφή του παραπάνω εργολαβικού συμφωνητικού, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ ΑΕ (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται σε 112,5 εκατ. ευρώ.

Τα προβλήματα των προσόψεων και οι επεμβάσεις που θα γίνουν
Το κτίριο όπου και θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις είναι το λεγόμενο Hôtel Merlin de Douai, στο οποίο και στεγάζονται η διπλωματική καγκελαρία και η πρεσβευτική κατοικία, αποτελεί ιδιοκτησία του γαλλικού κράτους από τον Αύγουστο του 1914 και βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 7. Το καλοκαίρι του 2019 έπεσε ένα κομμάτι από γείσο της πρόσοψης που βλέπει στον κήπο της πρεσβείας. Ακολούθως ελήφθησαν μέτρα προστασίας για την διασφάλιση του κτιρίου και υλοποιήθηκαν επείγουσες εργασίες για την προσωρινή διασφάλιση των τεσσάρων προσόψεών του.

Ωστόσο, κατά τη διάρκειά τους διαπιστώθηκε, πως τα ενδιάμεσα και κάτω γείσα παρουσίαζαν τους ίδιους κινδύνους πτώσης, αν και δεν υπήρχαν επιβεβαιωτικά στοιχεία. Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2021 διαπιστώθηκε μερική κατάρρευση του άνω γείσου της πρόσοψης προς τον κήπο. Έλαβαν, τότε, χώρα νέες επείγουσες εργασίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης ώστε να διασφαλιστεί ο χώρος και να απομακρυνθεί το γείσο.
Τα έργα που θα κάνει τώρα η ΕΚΤΕΡ ΑΕ αφορούν, κυρίως, σε αποκατάσταση και σταθεροποίηση των γείσων, αποκατάσταση των διαρροών υδάτων (γείσα, στεγανότητα και σύστημα παροχέτευσης των υδάτων), αποκατάσταση των διακοσμήσεων και του ντεκόρ των προσόψεων, στεγανοποίηση της στέγης, αποκατάσταση του κλιματιστικού συστήματος του κεντρικού κτιρίου και τοποθέτηση ικριώματος.

RE/MAX Ελλάδας: Αισθητά αυξημένες οι τιμές πώλησης ακινήτων στην Ελλάδα το 2023

Αισθητή άνοδο στις τιμές πώλησης των ακινήτων στην Ελλάδα κατέγραψε η RE/MAX Ελλάς για το 2023, με τη μέση αύξηση να διαμορφώνεται στο 12% για όλες τις κατηγορίες ακινήτων ανεξαρτήτως έτους κατασκευής.
Το κτηματομεσιτικό δίκτυο εξηγεί, στη σχετική του ανακοίνωση, πως η αύξηση αυτή «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη ζήτηση, τη σταδιακά βελτιωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή μετά το πέρας των μνημονίων και της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού, την αναζήτηση για καλύτερες και πιο ποιοτικές κατοικίες, αλλά και στο ότι ο Έλληνας εξακολουθεί να εμπιστεύεται το ακίνητο ως την πιο ασφαλή επένδυση».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από αγοραπωλησίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά μέσω της RE/MAX Ελλάς, η αύξηση που προκύπτει στις τιμές αγοραπωλησιών των νεόδμητων ακινήτων έως 5 ετών είναι 11% και 13% στα ακίνητα από 5 ετών και άνω, συγκριτικά με τη χρονιά που πέρασε.

Οι τιμές στην Αττική
Στον νομό Αττικής καταγράφηκε αύξηση στις τιμές των νεόδμητων ακινήτων ηλικίας έως 5 ετών κατά μέσο όρο 10,6%.
Στα μεταχειρισμένα ηλικίας άνω των 5 ετών η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 13,1%. Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας, για τα νεόδμητα ακίνητα έως 5 ετών παρατηρήθηκε αύξηση 4,9% διαμορφώνοντας τη μέση τιμή πώλησης στα 3.439 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η ανοδική τάση ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών σε όλες τις περιοχές του κέντρου, με τις μεγαλύτερες αλλαγές να σημειώνονται στην περιοχή των Αμπελοκήπων και Ζωγράφου. Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική αύξηση κατά 9,9% στα ακίνητα ηλικίας 5 ετών και άνω, με τη μέση τιμή πώλησης να διαμορφώνεται στα 2.299 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Από τις ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες του δικτύου της RE/MAX Ελλάς στην Αθήνα, προκύπτει ότι στις περιοχές Ζωγράφου και Χίλτον καταγράφεται η μεγαλύτερη μεταβολή τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο σε ακίνητα ηλικίας άνω των 5 ετών.

Στην περιοχή των βορείων προαστίων, τόσο τα νεόδμητα όσο και τα μεταχειρισμένα ακίνητα παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το 2022 (7,6% και 11,4% αντίστοιχα) και οι μέσες τιμές διαμορφώθηκαν σε 4.255 ευρώ και 2.828 ευρώ αντίστοιχα. Υψηλές τιμές καταγράφονται και στα νότια προάστια, με σημαντικές αυξήσεις στα νεόδμητα κατά μέσο όρο 15,8%. Τη μεγαλύτερη αύξηση ανά τετραγωνικό μέτρο παρουσίασαν οι περιοχές Βάρης, Γλυφάδας και Ελληνικού. Αναφορικά με τα μεταχειρισμένα ακίνητα, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο 17,2%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των αγοραπωλησιών παρατηρήθηκαν στις περιοχές, Βάρη, Βούλα και Ελληνικό. Στα δυτικά προάστια, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στα μεταχειρισμένα ακίνητα αυξήθηκε κατά μέσο όρο 20,1%, με τη μεγαλύτερη άνοδο να παρατηρείται σε Ηράκλειο και Νέα Ιωνία και τη μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο να διαμορφώνεται σε 1.561 ευρώ. Στα νεόδμητα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο φθάνει τα 2.675 ευρώ (17,3% υψηλότερα από το 2022).

Στον Πειραιά και στις όμορες περιοχές, στα νεόδμητα ακίνητα η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3.303 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα παλαιότερα 2.490 ευρώ (αύξηση 9,8% και 9,9% αντίστοιχα). Στο υπόλοιπο Αττικής, στα νεόδμητα ακίνητα παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 7,4% κατά μέσο όρο με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 2.900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και στα μεταχειρισμένα 12,7% με τη μέση τιμή να ανέρχεται στα 1.850 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα
Όσον αφορά, τώρα, στον νομό Θεσσαλονίκης, η μέση τιμή πώλησης νεόδμητων ακινήτων ανέρχεται στα 2.449 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% και στα μεγαλύτερης ηλικίας ακίνητα στα 1.690 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή 12,6% υψηλότερα. Με εξαίρεση την ανατολική πλευρά της πόλης, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε ακίνητα ηλικίας από 5 ετών και άνω.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τώρα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στα ακίνητα έως 5 ετών διαμορφώθηκε στα 2.561 ευρώ και στα μεταχειρισμένα στα 1635 ευρώ, αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 13% και 13,5% αντίστοιχα.

Olympia Electronics: Νέες επενδύσεις σε αυτοματοποίηση και διπλάσιος τζίρος στην πενταετία

Στην προσθήκη νέων εγκαταστάσεων παραγωγής συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ., επεκτείνοντας την υφιστάμενη μονάδα κατά δύο ακόμα ορόφους, προχωρά το επόμενο χρονικό διάστημα η Olympia Electronics, που ειδικεύεται στους αυτοματισμούς και τα συστήματα ασφαλείας για κτιριακές εγκαταστάσεις και πλοία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Build οι ιδιοκτήτες και διευθύνοντες σύμβουλοί της, Δημήτρης Λακασάς και Νίκος Αρβανιτίδης, «θα προστεθούν νέα ρομποτικά συστήματα, που θα συμβάλλουν στην εγκατάσταση αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής».

Στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, μέσω συστήματος που αναπτύσσει η Olympia Electronics από κοινού με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και τον καθηγητή, Γιάννη Βλαχάβα. «Επί της ουσίας συνδυάζουμε ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού ασφαλείας και ένα σύστημα πυρανίχνευσης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, το ένα σύστημα θα επικοινωνεί με το άλλο και θα διασταυρώνουν πληροφορίες προκειμένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος στόχος που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις σεισμού η πυρκαγιάς».

Το σύνολο των νέων αυτών επενδύσεων που προαναφέρθηκαν απαιτούν δαπάνη 3,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τους επικεφαλής της Olympia Electronics, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης αναπτύσσει δύο νέα συστήματα. «Πρόκειται για ένα σύστημα Central Battery System, που μπορεί να ελέγξει τον φωτισμό ασφαλείας σε μεγάλα κτίρια, όπως είναι οι ουρανοξύστες. Το δεύτερο σύστημα θα απευθύνεται επίσης σε ανάλογου μεγέθους κτίρια, με δυνατότητα ελέγχου και αεροδρομίων όπως είναι το “Ελ. Βενιζέλος”. Και τα δύο θα επικοινωνούν μεταξύ τους με AI, διασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας προκειμένου να είναι ανθεκτικά σε κυβερνοεπιθέσεις».

Οι στόχοι για την πενταετία
Στόχος της Olympia Electronics για την επόμενη πενταετία είναι να υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ και EBITDA 11 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών του 2023 με EBITDA 4,8 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι αμιγώς εξαγωγική, καθώς δύο στα τρία προϊόντα που παράγει διατίθενται στο εξωτερικό, ενώ συνεργάζεται με δύο πολυεθνικούς ομίλους, την Honeywell και την Carrier στην Αμερική. Στο ενδιαφέρον της επιχείρησης είναι και οι εξαγορές, όπου αυτή την περίοδο διερευνά εταιρείες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Build οι δύο επιχειρηματίες, ήδη το 2023 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατασκευάζοντας νέα μονάδα ως επέκταση της υφιστάμενης. «Στη νέα αυτή μονάδα τοποθετήσαμε δύο νέες ρομποτικές γραμμές, υπηρετώντας τη φιλοσοφία δημιουργίας ενός smart factory, κάτι που αποτελεί στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας», επισημαίνουν. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την τεχνολογία αυτόματης τοποθέτησης υλικών όπως μετασχηματιστές και μικροτσίπ (τεχνολογία Surface Mount Techology) από ρομποτικά μηχανήματα. «Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν κατά το παρελθόν στο χέρι. Η επένδυση αυτή αυξάνει εκθετικά την παραγωγική μας δυναμικότητα», συμπληρώνουν οι κ.κ. Λακασάς και Αρβανιτίδης.