Η «Μάριος Λιάρος» θα κάνει έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην Άμφισσα

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο ανάδοχος υπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για υλοποίηση παρεμβάσεων για αποκατάσταση και αντιστήριξη πρανών στην Εθνική Οδό Άμφισσας-Μπράλου, στην Άμφισσα.
Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων, το οδόστρωμα υπέστη ρηγμάτωση και έτσι κρίθηκε απαραίτητη η εκτέλεση αυτών των επεμβάσεων. Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε, η σύμβαση κατακυρώθηκε στην «Μάριος Λιάρος», η οποία έχει διορία 750 ημερολογιακές ημέρες για να περαιώσει το έργο. Από τον κόμβο των Αγίων Αποστόλων μέχρι τον επόμενο κόμβο εισόδου της Άμφισσας προβλέπεται να γίνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες εκσκαφών, εξυγίανσης, διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέματος και αντιολισθηρού τάπητα, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σαρζανέτ και κατασκευής νέου τοιχίου αντιστήριξης σε καθορισμένα σημεία.

 

 

Διαγωνισμός για έργα συντήρησης στο κτίριο του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης που αφορούν στο σύνολο των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου που στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες του δημοπράτησε, με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το κτίριο όπου θα γίνουν οι εργασίες βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι. Αναθέτουσα αρχή είναι το Τμήμα Δ’ Kτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Aθλητισμού. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλίζονται οι όροι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του κτιρίου. Οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις του κτιρίου αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο με τις φυτεμένες εκτάσεις του, στα θυρωρεία, στην περίφραξη, στις εισόδους και εξόδους του κτιρίου όπως επίσης και στις μεταλλικές αψίδες/κατασκευές τους και στους χώρους ελέγχου, στο υπόγειο, στο ισόγειο, στα αίθρια, σε όλους τους ορόφους και στο δώμα, στα πάρκινγκ των αυτοκινήτων και στις αποθήκες.

Εργασίες θα εκτελεστούν και στις εξής ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα και συστήματα του κτίσματος: θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, BMS, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, επεξεργασίας νερού, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, υποσταθμός μέσης τάσης, διανομής χαμηλής τάσης, εφεδρικής παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, UPS), ασφαλείας και παρακολούθησης, μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και οπτικοακουστικών μέσων και δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Η σύμβαση έχει διάρκεια τρία χρόνια, αλλά η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να την παρατείνει μονομερώς για χρονικό διάστημα έως ενός έτους. Όσο για τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης, με συνυπολογισμό και των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν, θα ανέρχεται έως το ποσό των 1,9 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και το να επιβλέπει, να συντηρεί, να αποκαθιστά τη λειτουργία και να υποστηρίζει λειτουργικά τα συστήματα των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

 

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον Δ. Παιανίας, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Προκηρύχθηκε, από τον Δήμο Παιανίας, ανοικτός διαγωνισμός για ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων 158Α (στην περιοχή Πουρνάρι) και 1691 (στην ΠΕ1). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και αφορά σε σχεδιασμό και υλοποίηση αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, στο πλαίσιο μιας βιοκλιματικής παρέμβασης στους δημόσιους χώρους της Παιανίας και στον επαναπροσδιορισμό τους ως πυρήνων συνάντησης και αλληλεπίδρασης της τοπικής κοινωνίας.

Στον 158Α θα δημιουργηθούν παιδική χαρά 330 τ.μ., πλατεία σε δύο επίπεδα και διαδρομή βοτάνων. Βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός φιλικού προς το περιβάλλον χώρου από φυσικά υλικά για την ενίσχυση της επαφής παιδιών και νηπίων με τη φύση. Ο χώρος έχει σχεδιαστεί για την ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ, με χρήση ειδικού εξοπλισμού και δημιουργία αναβάσεων.Από την άλλη, ο σχεδιασμός του 1691 βασίζεται στο μέγεθος του κοινόχρηστου χώρου και στη γειτνίαση του με χώρους εκπαίδευσης. Ακολουθείται ο ροϊκός σχεδιασμός με τη χρήση καμπυλών. Κεντρικά χωροθετείται χώρος στάσης με φυσικό υλικό και σκίαση από πέργκολα με αναρριχόμενα φυτά και φυλλοβόλα δέντρα. Στο ανατολικό τμήμα της πλατείας δημιουργείται ξεχωριστός τομέας που αφιερώνεται στον βοτανικό κήπο και σε περιπατητική διαδρομή. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών θα εκπνεύσει την 22/04/2024 στις 15:00.

Οδικό έργο 7,3 εκατ. εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εντάχθηκε, στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ)», η πράξη με τίτλο «Βελτίωση-Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας-παραλίας Πετρωτών-ορίων νομού Έβρου (β’ φάση)». Η συνολική δημόσια δαπάνη για την πράξη ανέρχεται στο ποσό των 7.328.560,89 ευρώ. Ως ημερομηνία λήξης της πράξης έχει οριστεί η 31/12/2029. Προβλέπεται νέα οριζοντιογραφική χάραξη της οδού, μήκους 14.658,58 μέτρων. Η οδός θα αρχίζει από τον ισόπεδο κόμβο νοτίως της Μαρώνειας, θα διέρχεται από το αρχαίο θέατρο Μαρώνειας, θα διασχίζει την περιοχή της Μαρμαρίτσας, τα τείχη της Αρχαίας Ισμάρας, θα διέρχεται πάνω από την παραλία Πετρωτών και θα καταλήγει στη διάβαση που αποτελεί όριο των νομών Ροδόπης και Έβρου.

Σε συγκεκριμένα σημεία του έργου θα δημιουργηθούν τέσσερις χώροι στάθμευσης, δύο τετρασκελείς ισόπεδοι κόμβοι, συνολικά 80 τεχνικά για απορροή των υδάτων και πεζόδρομος. Επίσης, θα γίνει και αποκατάσταση πλατωμάτων θέασης με τις προσβάσεις τους στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου. Προβλέπεται, τέλος, οδοφωτισμός στους κόμβους και στον πρώτο από τους χώρους στάθμευσης, ενώ στην περιοχή των Μακρών τειχών θα τοποθετηθεί σύστημα αυτόνομων φωτεινών σηματοδοτών. Η πράξη περιλαμβάνει αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, απαλλοτριώσεις και εργασίες ΟΚΩ.

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Ύψιστη προτεραιότητα για την ΑΚΤΩΡ η Ρουμανία»

Μιλώντας στο συνέδριο «Economist Impact» στο Βουκουρέστι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Άκτωρ, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε πως η εταιρεία θα επιδιώξει να επεκτείνει το αποτύπωμά της στη Ρουμανία, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες της αγοράς που θα προκύψουν.

Η Άκτωρ είναι παρούσα στη Ρουμανία εδώ και είκοσι χρόνια.
Όπως, λοιπόν, τόνισε στη διάρκεια πάνελ του συνεδρίου ο κ. Εξάρχου, η εν λόγω χώρα αποτέλεσε ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρεία από την πρώτη στιγμή της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της από τον όμιλο Intrakat.
Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε πως η Άκτωρ έχει ήδη κινητοποιήσει και υλικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να επιταχυνθεί η αποπεράτωση των έργων της στη Ρουμανία. Τέλος, ο κ. Εξάρχου έκανε και έναν απολογισμό προόδου των εν εξελίξει μεγάλων έργων που υλοποιεί η Άκτωρ στη Ρουμανία (και τα οποία είναι αθροιστικού προϋπολογισμού 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ). Τόνισε, συγκεκριμένα, ότι πεποίθηση του ομίλου Intrakat είναι πως η Ρουμανία διαθέτει διευρυμένες προοπτικές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή. Έχει, εξάλλου, αποκτήσει ευρύτερο ενδιαφέρον, μιας και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μετά τη λήξη του πολέμου, θα περνά μέσα από τη Ρουμανία και τους σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες που θα συνδέουν το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα.

 

Υπογραφή σύμβασης για αποχετευτικό δίκτυο σε οικισμούς του Δήμου Μαραθώνα

Υπογράφτηκε, από την ΕΥΔΑΠ και τον ανάδοχο, την ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ, το μεταξή τους συμφωνητικό για έναρξη των έργων κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Γραμματικό, Καλέτζι, Άνω Σούλι και Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Μαραθώνα. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, αποτελεί τμήμα μεγάλου project αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής, μέσω κατασκευής ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές για τη προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων.

Με την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 11.736.014 ευρώ (δίχως τον ΦΠΑ), θα ξεκινήσουν άμεσα έργα κατασκευής περίπου 30 χλμ. αγωγών δικτύου ακαθάρτων και 1.510 εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων των ως άνω οικισμών με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας/Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Consortis: Τεχνικός σύμβουλος για ωρίμανση μελέτης αρδευτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ώστε να υποστηριχθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ωρίμανση της μελέτης των αρδευτικών δικτύων πεδιάδας Άρτας, που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αράχθου και Λούρου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους οικονομικούς φορείς Μπόλματη Μαρία του Αστερίου, Χατζίκο Κωνσταντίνο του Βασιλείου και Consortis. Ο αρχικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανερχόταν στο ποσό των 69.440 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Εν τέλει, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία Consortis, η προσφορά της οποίας (σ.σ. μέση έκπτωση 1,79%) κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
• Να διερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ Αράχθου και ΤΟΕΒ Λούρου και ειδικότερα στην Ζ5 του ΤΟΕΒ Αράχθου και κατά μήκος των πρωτευουσών διωρύγων του ΤΟΕΒ Λούρου και, ακόμη, να αξιολογήσει την υπάρχουσα υποδομή, τις πηγές νερού και τα συστήματα διανομής.

Η αξιολόγηση αυτή θα παράσχει μια βάση για μελλοντικές βελτιώσεις και θα βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών όπου μπορεί να βελτιστοποιηθεί το υπάρχον σύστημα.
• Να ερευνήσει και να αξιολογήσει τις υφιστάμενες εγκεκριμένες μελέτες.
• Να αναπτύξει έναν γενικό σχεδιασμό για τα νέα αρδευτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης και της διάταξης των νέων θέσεων υδροληψίας από τις πρωτεύουσες αρδευτικές διώρυγες και των συστημάτων διανομής.
Η πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η τοπογραφία της κοιλάδας, η διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων και οι ανάγκες των ντόπιων αγροτών.

Τα παραδοτέα, είναι τα εξής:
• Τεύχος τεχνικής έκθεσης και σχέδια γενικής διάταξης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000 των προτεινόμενων έργων.
• Σύνταξη του φακέλου δημόσιας σύμβασης των αναγκαίων μελετών για την «Μελέτη των αρδευτικών δικτύων πεδιάδας Άρτας».

 

Προχωρά η κατασκευή εγκαταστάσεων θεραπευτικής κάνναβης στις Σέρρες

Προέγκριση οικοδομικής αδείας έλαβε η εταιρεία Terpenia Phytotherapeutics IKE για την κατασκευή βιομηχανικής μονάδας θεραπευτικής κάνναβης στην Αλιστράτη του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών. Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας θα κατασκευαστούν σε οικόπεδο 13 στρ. και αφορούν σε ένα διώροφο κτίριο με εμβαδό δόμησης 1.295,30 τ.μ. και εμβαδό κάλυψης 1.057,36 τ.μ.
Η Terpenia Phytotherapeutics, της οποίας ηγείται ο Δρ. Παύλος Κοκορδέλης, σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα θερμοκήπιο επιφάνειας σχεδόν 3,5 στρ. , όπου θα καλλιεργεί βιολογική κάνναβη, ενώ στην παρακείμενη βιομηχανική μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή εκχυλισμάτων κάνναβης. Η μονάδα θα περιλαμβάνει επίσης χώρους γραφείων και αποθήκευσης εμβαδού 400 τ.μ. περίπου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η εταιρεία, οι εργασίες κατασκευής της μονάδας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2024, ενώ η έναρξη της λειτουργίας της και η παρουσίαση των πρώτων της προϊόντων προγραμματίζεται για μέσα στο 2025.