Κοινοπραξία εταιρειών θα ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ αποχετευτικό έργο στον Δήμο Ζαγορίου

Προχωρά αποχετευτικό έργο στην Περιφέρεια Ηπείρου, μετά και την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού του από την περιφερειακή αρχή και τον ανάδοχό του, την κοινοπραξία των Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ και Αμφίαλος ΟΕ. Πρόκειται για την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού της Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου. Η ΕΕΛ θα παραλαμβάνει και θα επεξεργάζεται το σύνολο των λυμάτων της Αρίστης και των ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή. Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται προς υπεδάφια διάθεση εντός του γηπέδου της ΕΕΛ. Το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων θα έχει μήκος 1.721,30 μ., με 66 φρεάτια επίσκεψης/συμβολής. Επιπλέον, η EEΛ θα περιλαμβάνει κτίριο στέγασης η/μ εξοπλισμού και προκατασκευασμένο οικίσκο εξυπηρέτησης.

 

Διαγωνισμός για επέκταση του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

Προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός, με αναθέτουσα αρχή τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και διενεργούσα αρχή το ΤΑΙΠΕΔ, για έργα επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας (ΓΝ-ΚΥ) της Νάξου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Έλλη» της πρωτεύουσας του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων. Όπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, το έργο, το οποίο είναι κόστους 6,8 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), αφορά σε προσθήκη διώροφης πτέρυγας Γ’ με υπόγειο, ενώ υλοποιείται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της επέκτασης και της αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

Ο σκοπός του project
Αφορμή για την εκπόνηση του έργου αυτού αποτέλεσε η ανάγκη κάλυψης των ελλείψεων των υφιστάμενων υπηρεσιών και διαθέσιμων χώρων, καθώς και η ανάγκη για αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στον αριθμό των 30 κλινών που απαιτεί ο υφιστάμενος οργανισμός του νοσοκομείου, αυτές δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους διαθέσιμους χώρους, ενώ επιπλέον υπάρχει ανάγκη για επέκταση τμημάτων, νέους χώρους προσωπικού και χώρους βοηθητικών χρήσεων. Στο αντικείμενο του έργου, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αλλά και οι απαραίτητες εργασίες κάλυψης όλων των κατακόρυφων διελεύσεων των η/μ δικτύων (αποχετεύσεων, κλπ) στους υποκείμενους ορόφους με σύστημα ξηράς δόμησης. Όπου απαιτείται επισκεψιμότητα, αυτή θα εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλων θυρίδων.

Τις παραπάνω παρεμβάσεις ολοκληρώνουν οι εργασίες χρωματισμών. Σκοπός του έργου, είναι οι νέες εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν κατ’ επέκταση του συγκροτήματος του νοσοκομείου να είναι σύγχρονες και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύνολο, ανταποκρινόμενες στις αυξημένες σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού μα και των γύρω νησιών. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί υποχρεούται να αποπερατώσει τις προβλεπόμενες εργασίες εντός 540 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 08/04/2024 και ώρα 15:00.

 

«Έντονο» ισπανικό ενδιαφέρον για τον σιδηροδρομικό κλάδο της Ελλάδας

Ημερίδα διοργάνωσε η ισπανική Ομοσπονδία της Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας (MAFEX), με θέμα τον ελληνικό σιδηροδρομικό κλάδο και σκοπό την παρουσίαση επιχειρηματικών ευκαιριών σε αυτόν για ομίλους της Ισπανίας. Η ημερίδα έλαβε χώρα εν όψει επιχειρηματικής αποστολής που προετοιμάζουν η MAFEX και ο ισπανικός κρατικός οργανισμός εξωστρέφειας (ICEX) στην Αθήνα, για να φέρουν σε επαφή τις ενδιαφερόμενες ισπανικές εταιρείες με τον ελληνικό σιδηροδρομικό κλάδο. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, που έλαβε μέρος στην ημερίδα, χαρακτηρίζει «έντονο» το ισπανικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό σιδηροδρομικό κλάδο και προσθέτει ότι «αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο όσο προκηρύσσονται έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης του ελληνικού δικτύου».

Η MAFEX, λέει το Γραφείο, εντοπίζει ευκαιρίες για ενδιαφερόμενους ισπανικούς ομίλους στην Ελλάδα σε υποτομείς ηλεκτροδότησης, καθώς και εκσυγχρονισμού σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και συστημάτων σιδηροδρομικών επικοινωνιών. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ICEX, αναφερόμενος στην επικείμενη αποστολή στην Αθήνα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έως τώρα επίπεδο ανταπόκρισης του ελληνικού κράτους και του ιδιωτικού τομέα, χαρακτηρίζοντάς την ως εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ ισπανικού κράτους και επιχειρηματικών φορέων με στόχο την προσέγγιση μίας «ενδιαφέρουσας» αγοράς όπως η ελληνική.

Δημοπρατήθηκαν έργα σε κτίριο του ΚΑΤ

Προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών στατικής επάρκειας και ενίσχυσης του κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών (Κτίριο Σχολής) του νοσοκομείου ΚΑΤ, στην Αθήνα. Στις επεμβάσεις περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των οικοδομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Το κτίριο είναι επταώροφο (ισόγειο και έξι όροφοι υπεράνω του ισογείου) και συνολικού ύψους 22,50 μ. περίπου. Η κάτοψη του είναι ορθογωνική, διαστάσεων 36,6×11,55 μ., με προεξοχή κλιμακοστασίου (διαστάσεων 4,1Χ7,5μ.) στην δυτική πλευρά.

Στο κέλυφος και στο εσωτερικό του, έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, φθορές επιχρίσματος σε αρκετά σημεία λόγω μηχανικών δράσεων και υγρασίας, αποκόλληση και συνεπακόλουθη πτώση ολοκλήρων τμημάτων επιχρίσματος από μεγάλο ύψος, αποκάλυψη του οπλισμού του σκυροδέματος και συνεπακόλουθη οξείδωση του στα σημεία όπου η αποκόλληση επιχρίσματος είναι πιο έντονη, εκτεταμένη ρηγμάτωση επιχρίσματος στο σύνολο του κελύφους και εντός του κτιρίου και σημαντικές φθορές στα επιχρίσματα της καμινάδας στο δώμα (δίπλα στην απόληξη του κλιμακοστασίου). Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 2.861.266,35 ευρώ (συν ΦΠΑ) και η προθεσμία εκτέλεσής του ορίστηκε σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την Πρωταπριλία του 2024 και ώρα 15:00 εκπνέει η διορία για υποβολή των προσφορών.

Σαμαράς & Συνεργάτες: Ανέλαβε (και) τη διαχείριση ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ έργων στο Ελληνικό

Ένα ακόμη έργο στο σπουδαίο project του Ελληνικού ανέλαβε η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί». Ειδικότερα, η εταιρεία θα έχει, μαζί με τη Hill International, τη διαχείριση έργων-Project Management Consultancy (PMC) τριών οικιστικών έργων στη νέα γειτονιά Little Athens, που θα αποτελεί τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, με πάνω από χίλια πολυτελή διαμερίσματα, που θα αναπτύσσονται σε πολλαπλά σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών υψηλής αισθητικής. Μέρος της γειτονιάς αυτής θα αποτελέσουν τα projects Mainstream Posidonos και Mainstream Alimos.

Το πρώτο βρίσκεται ανατολικά της περιοχής του παραθαλάσσιου μετώπου, δίπλα στην οδό Ποσειδώνος και το δεύτερο στο βόρειο τμήμα της περιοχής (εκτείνεται έως τα όρια του Μητροπολιτικού Πάρκου). Ειδικότερα, το Mainstream Posidonos θα φιλοξενήσει συγκροτήματα κατοικιών και εμβληματικών κτιρίων, όπως το Park Rise, έναν πύργο 50 μέτρων με 88 κατοικίες με θέα στη θάλασσα και στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκου Ελληνικού, όπως επίσης και το Pavilion Terraces, το οποίο θα απαρτίζουν επτά κτίρια με απαράμιλλο σχεδιασμό. Υπενθυμίζεται, πως η συμμετοχή της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ-Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο έργο του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού χρονολογείται ήδη από τον Μάρτιο του 2021.

Περιφέρεια Αττικής: Αναβαθμίζει ενεργειακά 40 σχολεία σε 9 Δήμους

Στην ενεργειακή αναβάθμιση 40 σχολικών μονάδων, οι οποίες λειτουργούν σε εννέα Δήμους της Αττικής, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, καθώς δρομολογήθηκε η άμεση ένταξή τους στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης των έργων ανέρχεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις και ο στόχος του προγράμματος
Το έργο, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορά σε υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά κτίρια των Δήμων Αθηναίων, Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Γλυφάδας, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Καισαριανής, Μεταμόρφωσης και Φυλής. Στόχος του εν λόγω προγράμματος, αποτελεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών μονάδων, με την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης των σχολικών αιθουσών (και των λοιπών λειτουργικών χώρων) και την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης-διαχείρισης ενέργειας. Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί, ότι με την ενεργειακή αναβάθμιση των εν λόγω κτιρίων, η συνολική επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 52 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, θα επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 30%.

Πώς ο τελευταίος βγήκε πρώτος σε διαγωνισμό για έργο 11 εκατ. ευρώ

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του έργου της αστικής ανάπλασης στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών, συνολικού προϋπολογισμού 10,97 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), όμως στο τέλος έμεινε… μόνο ένας από τους διεκδικητές και, μάλιστα, εκείνος με την υψηλότερη προσφορά απ’ όλους, ο οποίος και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος, καθώς όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός «έτρεξε» στις αρχές του 2023 από τον Δήμο Πέλλας και τον Μάιο του 2023 η οικονομική επιτροπή του Δήμου ανακήρυξε ως προσωρινό ανάδοχο του έργου, μεταξύ οκτώ υποψηφίων, την ένωση οικονομικών φορέων Βέρμιον ΑΤΕΕ-Ιωάννης Κ. Ανδρονικίδης & Σία ΟΕ, η οποία και είχε υποβάλει τη χαμηλότερη προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 19,14%. Ωστόσο, με προσφυγή της στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η εταιρεία Άξιον Τεχνική ΑΕ, που είχε υποβάλει τη λιγότερο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 1,44%, στράφηκε κατά και των επτά ανθυποψηφίων της (Βέρμιον ΑΤΕΕ – Ιωάννης Κ. Ανδρονικίδης & Σία ΟΕ, ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ, Ενεργόν ΑΤΕ, Χατζηγάκης Τεχνική, Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ, Λ. Κίτσος ΑΤΕ και Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΤΕ), ζητώντας να απορριφθούν οι προσφορές τους. Πράγματι, η προσφυγή της εταιρείας έγινε δεκτή για τους τέσσερις από τους επτά οικονομικούς φορείς, ενώ οι άλλοι τρεις είχαν ήδη αποκλειστεί από τη διαγωνιστική διαδικασία επειδή δεν είχαν δηλώσει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Έγγραφο Σύμβασης το ανεκτέλεστο ποσό εργολαβικών συμβάσεων. Στις αρχές αυτού του μήνα, η δημοτική επιτροπή του Δήμου Πέλλας συνεδρίασε για το θέμα και διαπίστωσε ότι στον διαγωνισμό έχει μείνει μόνο η Άξιον Τεχνική, μετά τη δικαίωσή της από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άρα η εταιρεία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο της αστικής ανάπλασης στο κέντρο των Γιαννιτσών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής ενοποίησης τεσσάρων μνημείων κατά μήκος της οδού Στράντζης και του μνημείου του Μεσκίτ Τουρμπέ του Αχμέτ Μπέη επί της οδού Αγ. Γεωργίου
• Την επέκταση της πλατείας Αγ. Γεωργίου και την ενοποίησή της με τον Πύργο του ρολογιού
• Τη δημιουργία τριών νέων πλατειών
• Την αναδόμηση των οδικών αξόνων και των πλατειών με τα παράλληλα έργα οδοποιίας
• Την αναμόρφωση της κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών, ποδηλάτων με εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες
• Τη δημιουργία ποδηλατόδρομου επί της οδού Ταβουλάρη
• Την ηπιοποίηση τμημάτων τριών οδικών αξόνων
• Την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων αστικού φωτισμού
• Την κατασκευή νέου δικτύου απομάκρυνσης ομβρίων και ανεξάρτητου από το υφιστάμενο παντορροϊκό.

Θέμα χρόνου οι υπογραφές Τέρνα-Renco-Microsoft για τα data centers του 1 δισ. ευρώ

Πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούνται στην έκταση που πρόκειται να κατασκευαστούν τα τρία data centers της Microsoft, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος. To έργο κατασκευής θα αναλάβει και επίσημα η Τέρνα με τη Renco, γεγονός το οποίο πρόκειται να οριστικοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κάτι που επίκειται να συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας το κυρίως κατασκευαστικό έργο από πλευράς των δύο κατασκευαστικών εταιρειών πρόκειται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου.

Για την ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός, από τον οποίο αναδείχθηκε η κοινοπραξία των Τέρνα και της ιταλικής Renco. To σύνολο της επένδυσης και για τα τρία data centers αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά εντός της προσεχούς τριετίας. Να θυμίσουμε, ότι η υλοποίηση του έργου αφορά στη δημιουργία Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), σε δύο περιοχές εγκατάστασης εντός νομού Αττικής.

Φορέας υλοποίησης της επένδυσης είναι η εταιρεία Microsoft Operations Hellas, της οποίας απώτερος τελικός μέτοχος είναι η Microsoft Corporation, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού/τεχνολογίας παγκοσμίως.
Το επενδυτικό σχέδιο αναμένεται να συμβάλλει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη τεχνολογίας, στην ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο καθώς και τη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εκτιμάται, ότι μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για την προσέλκυση και άλλων έργων παρόμοιας υποδομής. Η επένδυση συνολικού προϋπολογισμού άνω των 976 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τη στρατηγική carbon negative, water positive και zero waste
Η επένδυση έχει το χαρακτήρα της πλήρους αειφορικής προσέγγισης δεδομένου ότι εναρμονίζεται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετεί τη στρατηγική «Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030», σύμφωνα με την οποία η Microsoft αποβλέπει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται. Η επένδυση αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στην απασχόληση σε ορίζοντα δεκαετίας καθώς και στη μεταλαμπάδευση γνώσης και τεχνολογίας. Η Microsoft Corp. έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα από το 1992, ενώ λειτουργεί παγκοσμίως περί τα 200 data centers, σε 34 χώρες, συνδεόμενα μεταξύ τους με περισσότερα από 165.000 μίλια υποθαλάσσιων, χερσαίων και εντός μητροπολιτικών περιοχών οπτικών ινών. Το Microsoft Cloud ήδη εξυπηρετεί τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο πελάτες και είκοσι 20 εκατομμύρια εταιρείες ανά τον κόσμο.