Στη Hydroment η μελέτη για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας

Η Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ είναι η εταιρεία που θα αναλάβει να εκπονήσει τη μελέτη για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, ύψους 163.300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας. Η κατακύρωση της σύμβασης έγινε την 23/02/2024, από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, η στρατηγική που υιοθετείται για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας αποτελείται από μια σειρά νέων παρεμβάσεων, καθώς και έργων συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται η συνολική επισκόπηση απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση του άλσους σε συγκεκριμένα σημεία χρήζοντα ανάπλασης.

Οι βασικοί άξονες, οι οποίοι ακολουθούνται, είναι η περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου, η εφαρμογή ΑΠΕ και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όποια τμήματα της μελέτης ενδείκνυται, καθώς και η προσβασιμότητα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμΕΑ). Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων αποτελεί η πολύπλευρη και σφαιρική ανάπτυξη του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας και η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων με τη βιωσιμότητα του χώρου και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ποιες επιχειρήσεις επενδύουν σε ιδιόκτητα ακίνητα και ποιες μισθώνουν

Σε ιδιόκτητα ακίνητα επενδύουν σχεδόν 1 στις 3 εμπορικές επιχειρήσεις σε ποσοστό διαχρονικά πάνω από 30%, δεδομένου ότι η ύπαρξη ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας σηματοδοτεί παράγοντα βιωσιμότητας μιας και περιορίζει το λειτουργικό κόστος. Η ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) δείχνει, ότι το 2023 το 36% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα στεγάζονταν σε ιδιόκτητα ακίνητα, ποσοστό αυξημένο 4 μονάδες σε σχέση με το 2022.

Αντίθετα, το 61% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέγη ακίνητο για το οποίο καταβάλλει μίσθωμα, αριθμός ωστόσο μειωμένος συγκριτικά με το 2022 (66%). Τα προαναφερόμενα στοιχεία, η αύξηση της ιδιοκτησίας και η μείωση των μισθώσεων, αντικατοπτρίζουν την τάση των επιχειρηματικών του εμπορικού κλάδου να αποκτούν ιδιόκτητη στέγη. Εκτός από παράγοντα που μειώνει τα τακτικά λειτουργικά έξοδα μίας επιχειρηματικής οντότητας, δίνει την δυνατότητα στους επιχειρηματίες να επενδύουν με ασφάλεια. Σημειώνεται, το 2016 το 69% των ακινήτων που ήταν σε χρήση, μισθώνονταν από τις εμπορικές επιχειρήσεις και το 31% ήταν ιδιόκτητο, με τις ισορροπίες σταδιακά να μεταβάλλονται υπέρ της απόκτησης ιδιόκτητων ακινήτων στα χρόνια που ακολούθησαν.

Συσχέτιση ως προς το προτιμώμενο καθεστώς ιδιοκτησίας ή μίσθωσης παρουσιάζεται με τα έτη λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, δεδομένου ότι αποτελούν διαχρονικά τις μεταβλητές που παρουσιάζουν σημαντική αλληλοεξάρτηση. Παρατηρείται, ότι οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε μισθωμένο ακίνητο δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου έως 30 έτη (με ποσοστό 73%). Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό (34,2%) των επιχειρήσεων που στεγάζονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, έχουν παρουσία στον κλάδο από 21-30 έτη. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων με ιδιόκτητο ακίνητο ουσιαστικά υποεκπροσωπείται στην κατηγορία νεότερων ηλικιακά επιχειρήσεων με έως και 10 έτη λειτουργίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις με μισθωμένο ακίνητο προσομοιάζουν σε μία πιο ισορροπημένη κατανομή ανάμεσα στις ομάδες των ετών λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός 16,8 εκατ. για έργα ύδρευσης στον Δήμο Δομοκού

Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για να επιλέξει τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει υδροδοτικό φράγμα, εξωτερικό υδραγωγείο και διυλιστήριο πόσιμου νερού στον Δήμο Δομοκού. Ο τελευταίος είναι και ο κύριος του έργου αυτού, με φορέα υλοποίησής του την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία (για δύο έτη) ενός ολοκληρωμένου υδρευτικού έργου, το οποίο προορίζεται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες δεκατριών, στην παρούσα φάση, οικισμών του Δήμου Δομοκού.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει φράγμα και ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 950 χιλ. κ.μ. με τα συνοδά τους έργα, διυλιστήριο πόσιμου νερού και εξωτερικά υδραγωγεία συνολικού μήκους αγωγών 72 χιλιομέτρων τα οποία θα περιλαμβάνουν επιπρόσθετα πέντε αντλιοστάσια μεταφοράς και έξι δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού. Το συνολικό κόστος του project ανέρχεται στο ποσό των 16.839.200 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία που δόθηκε για την αποπεράτωσή του έχει οριστεί σε 48 μήνες (συμπεριλαμβανομένης και της 24μηνης λειτουργίας των έργων από τον ανάδοχο) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 23/04/2024 και ώρα 15:00.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build