ΓΕΚ Τέρνα: Ποιοι αναλαμβάνουν επικεφαλής του project για το νέο Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων

Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν επικεφαλής του project για τη μετατροπή του βιομηχανικού κτιρίου του Σιλό στον Πειραιά σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων διόρισε η Τέρνα ΑΕ. Η σχετική απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στις 29 Ιανουαρίου, με τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό τεχνικό διευθυντή της Τέρνα ΑΕ, να εισηγείται για την αποτελεσματικότερη διεύθυνση εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους από πλευράς τεχνικής, χρονικής, οικονομικής και διαδικαστικής, τον διορισμό με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας του Νίκου Τσαρνά ως εκτελούντος χρέη τεχνικού διευθυντή του έργου. Περαιτέρω, εισηγήθηκε τον διορισμό του Γιώργου Κωτούλα ως διευθυντή έργου και του Δημήτρη Λομβαρδέα ως προϊσταμένου εργοταξιακού γραφείου (εργοταξιάρχη) του έργου. Η εισήγηση του κ. Μιχαηλίδη έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Γιώργου Κωτούλα ως διευθυντή του έργου. Πρόκειται για έμπειρο στέλεχος της κατασκευαστικής αγοράς, που στο παρελθόν έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκτωρ ΑΤΕ. Σημειώνεται, ότι ο διευθυντής του έργου μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την ανάλυση και τον βασικό σχεδιασμό της εκτέλεσης του έργου, καθορίζει και εποπτεύει το χρονικό προγραμματισμό του, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και παρακολουθεί-ελέγχει τις δαπάνες του έργου. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση και τήρηση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, δασικών, αστυνομικών και λοιπών απαιτούμενων αδειών του έργου, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, την τήρηση των κειμένων διατάξεων αναφορικά με το έργο και την εκτέλεσή του, την ασφάλεια των εργαζομένων, των τρίτων, την επίβλεψη και έλεγχο των χρησιμοποιουμένων στο έργο οχημάτων και μηχανημάτων και του απασχολούμενου προσωπικού σε αυτά, καθώς και την τήρηση των σχετικών κανόνων ασφαλείας σχετικά με την λειτουργία και κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων.

Πώς θα γίνει το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2023 η Τέρνα ΑΕ αναδείχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού οριστικός ανάδοχος για το έργο, με προσφορά ύψους 82.778.258,73 ευρώ (με ΦΠΑ). Για να κατασκευαστεί το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, τον σχεδιασμό του οποίου έχει αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects, το κτίριο του Σιλό, που βρίσκεται στην Ηετιώνεια Ακτή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και παλαιότερα λειτουργούσε ως αποθήκη σιτηρών, θα επεκταθεί μέσω προσθήκης ενός νέου διακριτού κτιριακού όγκου και θα επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο, με συνολικό εμβαδό 26.380 τ.μ. Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων θα φιλοξενήσει ευρήματα ανελκυσθέντα από όλες τις ελληνικές θάλασσες, εργαλεία και ποικίλα αντικείμενα προερχόμενα από υποβρύχιες αυτοψίες, έρευνες και ανασκαφές, αλλά και αυτόβουλες παραδόσεις ιδιωτών ή κατασχέσεις. Θα διαθέτει, επίσης, μεταξύ άλλων, εκθεσιακούς χώρους για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις και χώρους για εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικές δράσεις. Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου έχει οριστεί σε 26 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

«Ναι» στους περιβ. όρους για νέα μονάδα της Μυτιληναίος ΑΕ για ανάκτηση χαλκού-ψευδαργύρου

Έγινε ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση νέας μονάδας της Μυτιληναίος ΑΕ για ανάκτηση χαλκού και ψευδαργύρου από βιομηχανικά κατάλοιπα και δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί της όροι. Η καινούργια μονάδα θα εγκατασταθεί στο ο.τ. 58, συνολικού εμβαδού 19.232,16 τ.μ., της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Θα λειτουργεί 24 ώρες/24ωρο και 250 ημέρες/χρόνο και θα είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή των ως άνω μετάλλων (χαλκός, ψευδάργυρος) από δευτερογενείς πηγές και όχι από την κατεργασία πρωτογενών μεταλλευμάτων.

Θα μπορεί, επιπλέον, να παραλαμβάνει κατάλοιπα από άλλες παραγωγικές διαδικασίες τα οποία θα διαθέτουν ποσότητες των συγκεκριμένων μετάλλων, οι οποίες θα μπορούν να ανακτηθούν-παραχθούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο επεξεργασίας, αλλά και από άλλα δευτερογενή υλικά τα οποία παράγονται μέχρι σήμερα από διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες, σαν δευτερογενή προϊόντα και τα οποία διαθέτουν επίσης ποσότητες των δύο μετάλλων ικανές προς εκμετάλλευση, με την προτεινόμενη μέθοδο επεξεργασίας. Η τεχνολογία και η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί έχει εξελιχθεί από την Μυτιληναίος ΑΕ και αποτελεί βιομηχανική ιδιοκτησία. Η δραστηριότητα θα μπορεί να παραλαμβάνει 12 χιλ. τόνους/χρόνο υλικών προς επεξεργασία από διάφορες πηγές, ενώ η ημερήσια δυναμικότητά της ως προς την εισερχόμενη πρώτη ύλη για επεξεργασία θα είναι 48 τόνοι.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας θα περιλαμβάνουν:
• Κεντρικό μεταλλικό κτίριο, το οποίο θα διαμερισματοποιείται σε χώρο παραγωγής (που θα στεγάσει όλη τη γραμμή παραγωγής), χώρο γραφείων (ο οποίος θα φιλοξενεί τους χώρους γραφείων και υγιεινής του προσωπικού της μονάδας) και χώρο υποσταθμού μέσης τάσης δυναμικότητας 800 kWA και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος δυναμικότητας 800 KVA.

• Εκτός του μεταλλικού κτιρίου παραγωγής θα υπάρχουν τέσσερις δεξαμενές κλειστού τύπου, για την αποθήκευση των υγρών χημικών αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του υλικού.

• Λεβητοστάσιο, με έναν ατμολέβητα κατηγορίας Γ και δυναμικότητας 5t/hr.

• Γεφυροπλάστιγγα μήκους 14 μέτρων, όπου θα γίνεται καταγραφή και ζύγιση των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από την εγκατάσταση, ώστε να υπολογίζονται οι εισερχόμενες σε αυτή ποσότητες.

• Υπαίθριους χώρους (λ.χ. χώρος αποθήκευση υλικού προς επεξεργασία, δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου για ατμολέβητα, χώρο προσωρινής απόθεσης πρώτων υλών εκτός προδιαγραφών, κ.ά).

Από εκεί και πέρα, στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο της μονάδας θα γίνει επιλεγμένη τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση σε περίπου 2.000 τ.μ. Περιμετρικά όλου του γηπέδου θα κατασκευαστούν περίφραξη και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και επίσης σε όλο το γήπεδο θα τοποθετηθεί κατάλληλος φωτισμός για τον έλεγχό του τη νύχτα. Τέλος, η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας θα ανέρχεται σε 774,65 kW (κινητήρια), από τα οποία 611,40 kW είναι για την παραγωγική διαδικασία, 93,45kW είναι ο εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, 70 kW είναι ο φωτισμός και τα service κτιρίων και εγκατάστασης και 3.720 kW (θερμική) για την παραγωγική διαδικασία (ατμολέβητας).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build