--> 

Νέος παίκτης στην αγορά των serviced apartments στην Αθήνα

Σε ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων που θα ανέλθουν σε συνολικά 75.000 τετραγωνικά μέτρα από πλευράς δομήσιμης επιφάνειας προχωράει η DKG Development του επιχειρηματία, Κωνσταντίνου Πετρίδη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Build. Περίπου το 60% της δομήσιμης επιφάνειας από τα προαναφερόμενα 75.000 τετραγωνικά μέτρα, θα καταλαμβάνονται από serviced apartments το μοντέλο πλήρως επιπλωμένων κατοικιών μικρής επιφάνειας μεταξύ 20 και 30 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία αξιοποιούνται για τη φιλοξενία εργαζομένων που έρχονται στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τα 75.000 τετραγωνικά μέτρα, περίπου τα 25.000 πρόκειται να αποπερατωθούν σε διάστημα 6 έως και 10 μηνών από σήμερα και θα αφορούν σε τέσσερα κτίρια υπό κατασκευή. Τα υπόλοιπα project προγραμματίζεται να αναπτυχθούν σε περιοχές όπως είναι ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, το Μοσχάτο αλλά και το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Σόλωνος. Στις χρήσεις που αναπτύσσει η DKG είναι εμπορικά ακίνητα αλλά και κτίρια γραφείων εκτός από τα serviced apartments.

Ένα από τα τελευταία κατασκευαστικά project στον τομέα των serviced apartments είναι το Iris Serviced Apartments στον Πειραιά, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή. Ήδη η DKG Development έχει προχωρήσει σε αποεπένδυση από το project, προβαίνοντας στην πώλησή του με τιμή έναρξης ανά διαμέρισμα τα 107.000 ευρώ και yields που κυμαίνονται μεταξύ 5% έως και 5,5%. Το ακίνητο μίσθωσε προς αξιοποίηση η γερμανική Limehome, η οποία είναι ένα νέο ψηφιακό ξενοδοχειακό concept, το οποίο λειτουργεί serviced apartments με τα πρότυπα ποιότητας ενός ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων.

Το χαρτοφυλάκιο της Limehome αποτελείται από περισσότερα από 300 κτίρια στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα την Ελλάδα. Η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 3.500 serviced apartments σε όλον τον κόσμο. Έχει ως έδρα το Μόναχο και υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο κορυφαίων επενδυτικών εταιρειών στον κλάδο, όπως ο όμιλος Picus Capital, η HV capital, η Lakestar, η AW Rostamani.

Το πολυτελές project στη Μαρίνα Ζέας
Ένα ακόμα project που βρίσκεται στα υλοποιούμενα έργα της DKG είναι ένα κτίριο 8 πολυτελών serviced apartments. Γεωγραφικά, τοποθετείται δίπλα στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά. Έχει σχεδιαστεί από τον διεθνούς φήμης αρaχιτέκτονα και σχεδιαστή Jean-Pierre Heim. Η εταιρεία Lavish Estate έχει αναλάβει κατά 100% τη διαχείριση του συγκροτήματος, προκειμένου να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες του. Η επιφάνεια των διαμερισμάτων του συγκροτήματος με την ονομασία «Mediterranean Suits» κυμαίνεται από 31,5 έως και 54,8 τετραγωνικά μέτρα. Οι τιμές για τα μεγαλύτερα διαμερίσματα των 54,8 τ.μ. κυμαίνονται από 290.000 έως και 305.000 ευρώ με δυνατότητα απόδοσης από 11.600 έως και 12.200 ευρώ από το ετήσιο μίσθωμα και χρονική περίοδο μίσθωσης 6+4 χρόνια.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Trade Estates: Έκλεισε το 9μηνο 2023 με αυξημένα κέρδη

Από αυτά, φαίνεται ότι στο εξεταζόμενο διάστημα τα έσοδα της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από μισθώματα ήταν 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. το εννεάμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,3%. Η εν λόγω αύξηση, εξηγεί η εταιρεία, προέρχεται από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες (λ.χ. Logistics Ελευσίνας), την σύναψη νέων μισθώσεων με βελτιωμένο έσοδο σε σχέση με προγενέστερες και την θετική απόδοση των μισθωτών των εμπορικών ακινήτων στο εννεάμηνο 2023.

Αυξημένα και τα adjusted EBITDA, μειωμένα καθαρά κέρδη
Επίσης, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το εννεάμηνο του 2023 ήταν 13 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,1%. Πάντως, τα καθαρά της κέρδη ήταν 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. το εννεάμηνο 2022, δηλαδή μειώθηκαν κατά 6,3%, επηρεαζόμενα, τονίζει η εταιρεία, από τον διπλασιασμό των χρηματοοικονομικών εξόδων, συνέπεια της αύξησης των επιτοκίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Το σύνολο ενεργητικού ήταν 386,2 εκατ. ευρώ έναντι 344,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 (αύξηση 12,1%), ενώ η μεικτή εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα (μη συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων δικαιωμάτων γης και προκαταβολών επενδυτικών ακινήτων) με βάση τις εκτιμήσεις της 30ής Ιουνίου 2023 ήταν 329,9 εκατ. ευρώ, έναντι 288,8 εκατ. ευρώ την 30ή Ιουνίου 2022 (αύξηση 12,5%).

Επιπλέον, η εσωτερική λογιστική αξία την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στα 226,7 εκατ. ευρώ ή 2,51 ευρώ ανά μετοχή έναντι 202,7 εκατ. ευρώ ή 2,33 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.
Την 30/09/2023, ο καθαρός δείκτης δανεισμού προς την αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων ανήλθε στο 37%, η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανεισμού ήταν 8,8 χρόνια και το μέσο σταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,73%. Η εταιρεία επισημαίνει, ακόμη, πως «για το έργο ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου στην Πάτρα από τη θυγατρική εταιρεία Polikenco AE, άρχισε η σταδιακή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία θα οδηγήσει σταδιακά σε μείωση του μέσου σταθμικού επιτοκίου και αύξηση της μέσης σταθμισμένης διάρκειας του δανεισμού. Το επόμενο διάστημα, αντίστοιχη χρήση πόρων του Ταμείου θα αξιοποιηθεί και για το έργο ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ληφθεί η σχετική έγκριση ένταξης της χρηματοδότησης της ανάπτυξης από το Ταμείο».

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων
Όσον αφορά, τώρα, στην εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, περιλαμβάνει δώδεκα ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 291.557 τ.μ. και ενός υπό ανάπτυξη ακινήτου και συνολική αξία αποτίμησης της εύλογης αξίας του που ανέρχεται στα 329,9 εκατ. ευρώ. Η εύλογη αξία των ακινήτων των τριών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει κατά 50% είναι 10,7 εκατ. ευρώ. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων βάσει της ελάχιστης συμβατικής λήξης των μισθωτηρίων (WAULT) ανέρχεται στις 30/09/2023 σε 12,3 έτη, ενώ το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται σε 98,2%.

Δύο γεγονότα-ορόσημα
Τέλος, η Trade Estates ξεχώρισε δύο σημαντικά ορόσημα στην στρατηγική της ανάπτυξη μετά την 30/09/2023:
• Στις 10/10/2023 υπογράφτηκε το συμφωνητικό πώλησης και αγοράς του 100% των μετοχών της εταιρείας «Γυαλού Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Εμπορικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων & Εκμετάλλευσης Ακινήτων». Με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2023, θα περιέλθει στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου το εμπορικό πάρκο Smart Park στα Σπάτα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 50.592 τ.μ. και εύλογης αξίας 126,7 εκατ. ευρώ.
• Στις 3 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αρχικής δημόσιας προσφοράς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ταυτόχρονη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Trade Estates καθίσταται πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Premia: Αύξηση εσόδων και adjusted EBITDA το 9μηνο 2023

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2023 ανακοίνωσε η Premia Properties. Όπως φαίνεται από αυτά, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 31%: το φετινό εννεάμηνο τα έσοδά της ήταν 13,8 εκατ. ευρώ και το περυσινό 10,5 εκατ. Αύξηση (50%) σημειώθηκε, όμως και στην λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας: στο εννεάμηνο 2023 τα προσαρμοσμένα της κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Όσον αφορά, πάντως, στα κέρδη προ φόρων, στο φετινό εννεάμηνο ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι των 9,2 εκατ. του περυσινού. Η εταιρεία διευκρινίζει πως διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα εξ αιτίας κυρίως χαμηλότερων αναπροσαρμογών επενδύσεων σε εύλογη αξία. Μειωμένα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 ήταν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙΤDA, 11,2 εκατ. ευρώ φέτος, 11,6 εκατ. ευρώ πέρυσι).Επιπλέον, τον Οκτώβριο η ICAP CRIF AE, στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας και διατήρησε την διαβάθμισή της στην κλίμακα A, κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου

Οι επενδύσεις
Από εκεί και πέρα, η Premia υπενθυμίζει ότι το εννεάμηνο του 2023 αφ’ ενός προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της δύο νέα επενδυτικά ακίνητα (εγκαταστάσεις Ιόλη και κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη) και αφ’ ετέρου πούλησε ακίνητό της στον Βοτανικό. Επιπροσθέτως, τον Φεβρουάριο του 2023 συμμετείχε σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά, η οποία αφορούσε στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member SA («Skyline») από τον όμιλο Alpha Bank στο επενδυτικό σχήμα «P&E Investments Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων», στο οποίο η Premia μετέχει με ποσοστό 25% (και με 75% ο όμιλος Dimand).

Οι προοπτικές
Σχετικά, τέλος, με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του 2023, η Premia σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Σε ένα ρευστό διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, βασική προτεραιότητα της διοίκησης της εταιρείας παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan της ώστε να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Η εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη σε κλάδους στους οποίους μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές (λ.χ. logistics, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα), ενώ παράλληλα αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς με στόχο τον εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών που συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική της. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποτελεσματική διαχείριση του παθητικού της εταιρείας. Η Premia εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον διαθέτοντας χαρακτηριστικά όπως, π.χ., μεικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος 7.5%, μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 7 έτη, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 5,7 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 50% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%)».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build