Τρεις αρχιτεκτόνισσες μιλούν για το ΒΙΜ

Για τους τρόπους με τους οποίους το ΒΙΜ «μεταμορφώνει» τις κατασκευές και συνεισφέρει στην κατασκευή «πράσινων» κτιρίων συζήτησε το Build, με εκπροσώπους τριών καταξιωμένων ελληνικών αρχιτεκτονικών γραφείων που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία.

Στην ατζέντα της συζήτησης βρέθηκε και το πώς το ΒΙΜ χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται σε έργα στην Ελλάδα. Συζητήσαμε με τις αρχιτεκτόνισσες, Μαρία Δέδα (Head Architect | Founder Deda & Architects), Αναστασία Βερτεούρη (Architect-BIM Specialist | Head of Technology EB/Architects) και Αναστασία Μπισικλή (Architect | Συνιδρύτρια how architects).

Η πρώτη μας ερώτηση ήταν: πώς το ΒΙΜ «μεταμορφώνει» τις κατασκευές;

«Η τεχνολογία BIM συμβάλλει καταλυτικά στη μελέτη ενός κατασκευαστικού έργου, καθώς δύναται να μετασχηματίσει τον τρόπο που αυτό πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα.
O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με την (συγκριτικά περισσότερη από εκείνη μιας συμβατικής μελέτης σε CAD) πληροφορία που περιέχει ένα μοντέλο BIM, δίνουν σε μια μελέτη ό,τι χρειάζεται να προβλεφθεί στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου. Έτσι, η παρακολούθηση της προόδου του έργου, ο προσδιορισμός πιθανών εμποδίων και προβλημάτων και η αποφυγή τους και η αντιμετώπιση των προκλήσεων σε πραγματικό χρόνο δεν θα ήταν δυνατά χωρίς το BIM. Από την ποσοτικοποίηση και την κοστολόγηση μέχρι τη διαχείριση των υλικών και του ανθρώπινου δυναμικού, το BIM επιδρά στη βελτιωμένη απόδοση, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των έργων», ανέφερε η κ. Δέδα.

Από την πλευρά της, η κ. Βερτεούρη είπε: «Το ΒΙΜ μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ γόνιμο χώρο για μηχανικούς με διαφορετικά υπόβαθρα, όπου η εμπειρία του εργοταξίου και η βαθιά γνώση της κατασκευής μπορεί να συναντήσει τις ψηφιακές δεξιότητες και την άνεση στην υιοθέτηση νέων διαδικασιών. Σημαντικό όφελος αυτής της ώσμωσης για την κατασκευή είναι η (επιβεβαιωμένη) μείωση του ρίσκου και η ελαχιστοποίηση της σπατάλης. Από την πλευρά μας, δουλεύουμε με εφαρμογές ΒΙΜ δημιουργώντας, παράλληλα με τους μελετητές άλλων ειδικοτήτων, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό ομοίωμα του έργου πριν αυτό ακόμα κατασκευαστεί. Με αυτό το πλούσιο σε πληροφορία μοντέλο μπορούμε, π.χ., να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που θα συναντούσε ένα εργοτάξιο πριν αυτά συμβούν».

Η κ. Μπισικλή τόνισε: «Η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία των υλικών με καινοτόμους τρόπους κατασκευής, η έμφαση στη βιωσιμότητα και στην περιβαλλοντική ευθύνη για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ο παραμετρικός σχεδιασμός, έχουν “μεταμορφώσει” τα κτίρια. Η χρήση του ΒΙΜ παρέχει στον αρχιτέκτονα τη δυνατότητα της τρισδιάστατης οπτικοποίησης ολόκληρου του έργου, επιτρέποντας σε όλους τους συντελεστές του να το κατανοήσουν σε βάθος μελετητικά και κατασκευαστικά. Η μοντελοποίηση των πληροφοριών του κτιρίου λειτουργεί, ουσιαστικά, ως ένα κεντρικό πλαίσιο για την κοινοποίηση και την ενημέρωση πληροφοριών του έργου με σκοπό τον αποτελεσματικό και ολοκληρωτικό σχεδιασμό».

Ακολούθως, σταθήκαμε στο πώς χρησιμοποιήθηκε/χρησιμοποιείται το ΒΙΜ σε έργα στην Ελλάδα.

«Στην Ελλάδα, το BIM είναι ακόμα μια πολύ νέα τεχνολογία και δεν εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα. Ωστόσο, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά κατασκευαστικά πρότυπα, μπορεί και ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος να κάνει πολλά βήματα μπροστά. Εμείς προσπαθούμε όσο περισσότερο γίνεται να ενσωματώνουμε το BIM στις μελέτες μας και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι να συνεργαζόμαστε καλύτερα μέσω των κοινών πλατφορμών», εξηγεί η κ. Δέδα.

Η κ. Βερτεούρη λέει: «Πράγματι, βιώνουμε μια πρόσφατη άνοδο του ΒΙΜ μέσα από μεγάλα έργα και προσπάθειες να καλυφθεί έδαφος για να συμβαδίσουμε με την διεθνή εμπειρία. Ως γραφείο, εδώ και 15 χρόνια, δουλέψαμε αποκλειστικά με ΒΙM εφαρμογές. Σήμερα, συμμετέχουμε σε σημαντικά έργα σε περιβάλλον ΒΙΜ, όπως το Riviera Tower των Foster+Partners με το γραφείο Τομπάζη, τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας και σε μια συνεργασία με τις Κτιριακές Υποδομές για διαμόρφωση προτύπων ΒΙΜ μέσω μελετών σχολικών κτιρίων».

Η κ. Μπισικλή προσθέτει: «Στους how architects βασίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του μελετητικού μας τμήματος στη μοντελοποίηση των πληροφοριών των έργων που αναλαμβάνουμε και στην τρισδιάστατη, λεπτομερή οπτικοποίησή τους. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι πως δεν είναι πάντοτε δυνατό να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει αυτό το μοντέλο, γιατί οι συνεργαζόμενες εταιρείες που ασχολούνται με έργα μεσαίας και μικρής κλίμακας δεν κάνουν χρήση του ΒΙΜ. Όμως, για εμάς αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στο οποίο θα συνεχίσουμε να επενδύουμε».

Επίσης, ρωτήσαμε και πώς το ΒΙΜ συνεισφέρει στην κατασκευή «πράσινων» κτιρίων.

Είπε η κ. Δέδα: «Το ΒΙΜ βοηθά στην αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του κύκλου ζωής του. Αυτό συμπεριλαμβάνει τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, την αναγνώριση περιθωρίων βελτίωσης και την αντιμετώπιση των ενεργειακών αδυναμιών και στα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής του. Καθίσταται δυνατή η διαχείριση και η παρακολούθηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, βοηθώντας στην επιλογή βιώσιμων υλικών και στη μείωση των αποβλήτων κατασκευής. Τέλος, διευκολύνει την αξιολόγηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την ανακύκλωση και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

«Ένα πρώτο επίπεδο συνεργασίας της βιώσιμης αρχιτεκτονικής με το BIM είναι η ενσωμάτωση εργαλείων ενεργειακής ανάλυσης», υπογραμμίζει η κ. Βερτεούρη και επισημαίνει: «Η διερεύνηση πολλαπλών προσομοιώσεων με πραγματικά δεδομένα είναι πολύτιμη για μία μελέτη, αλλά εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην φάση της λειτουργίας και συντήρησης – ένα κτίριο μπορεί να παραμείνει βιώσιμο μόνο εάν λειτουργεί και συντηρείται σωστά. Η σωστή λειτουργία και συντήρηση βασίζεται στην πληροφορία, στην πληρότητα και την άμεση πρόσβαση σε αυτήν και σε αυτό το σημείο το BIM, σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο καταγραφής και μεταφοράς της πληροφορίας COBie (που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τον Πύργο του Πειραιά από Dimand και TEΡNA με την τεχνική υποστήριξη των EB/Architects), προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες και υπόσχεται το μεγαλύτερο όφελος. Τέλος, στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των “πράσινων” κτιρίων συγκαταλέγεται και ο συνδυασμός των τεχνολογιών BIM και Internet of Things που δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτιστοποίησης των συστημάτων και της γενικότερης ενεργειακής επίδοσης μιας εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο μέσα από το “ψηφιακό της δίδυμο” (Digital Twin)».

Από την πλευρά της, η κ. Μπισικλή τόνισε: «Με το BIM, ο αρχιτέκτονας συνθέτει τις μορφές, τη γεωμετρία, τα υλικά, τις χωρικές σχέσεις και τις γεωγραφικές πληροφορίες. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε τα έργα μας αρμονικά στο υπάρχον περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μορφολογικά και κλιματικά δεδομένα του τόπου στον οποίο σχεδιάζουμε. Γνωρίζοντας, π.χ., από το στάδιο του σχεδιασμού όλα τα δεδομένα ηλιασμού καθ’ όλο το έτος, μπορούμε να γίνουμε πιο αποφασιστικοί για τις μορφές που προτείνουμε, για τα συστήματα και την ενεργειακή αντιμετώπιση.
Σκοπός μας είναι η δημιουργία χώρων και κτιρίων που σέβονται το περιβάλλον τους και προσφέρουν στους χρήστες μία εμπειρία πέρα από το προφανές της μορφής και των υλικών με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Τέλος, ζητήσαμε από τις εκπροσώπους των τριών γραφείων να αναφέρουν ένα project με χρήση ΒΙΜ που υλοποίησε το γραφείο τους.

«Ένα από τα απαιτητικότερα project μας είναι αυτό για τον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού, όπου οι απαιτήσεις του έργου και τα πρότυπα των σύγχρονων “πράσινων” κατασκευών επιτεύχθηκαν με τη χρήση BIM», είπε η κ. Δέδα.
Η κ. Βερτεούρη περιέγραψε: «Για τους EB/Architects, σημείο αναφοράς υπήρξε το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το πρώτο ολοκληρωμένο έργο στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε σε περιβάλλον ΒΙΜ. Συμμετείχαμε σε πολλαπλά στάδια της μελέτης με πληθώρα εφαρμογών και ρόλων, όπως ΒΙΜ Consulting Services, εκπόνηση κατασκευαστικών λεπτομερειών για τη BETAPLAN (Executive Architect), συμμετοχή στην ανάπτυξη σχεδίων IFC και Shop Drawings στην κατασκευή, διαχείριση της εφαρμογής του ΒΙΜ και διαμόρφωση στρατηγικής για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου».

Από την πλευρά της, η κ. Μπισικλή υπογράμμισε: «Χρησιμοποιήσαμε το ΒΙΜ στο slope house, μία ιδιωτική κατοικία που πρόσφατα ολοκληρώσαμε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build