ΙΤΕ: Διαγωνισμός για νέα κτίρια στο Ηράκλειο και ανακατασκευή κτιρίου στο Ρέθυμνο

Έργο συνολικού κόστους 25.806.354,95 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο αφορά στην κατασκευή τεσσάρων νέων κτιρίων εντός του campus του στο Ηράκλειο Κρήτης (τμήμα 1) και στην ανακατασκευή κτιρίου του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του στο Ρέθυμνο (τμήμα 2), δημοπράτησε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσοντας ανοικτό διαγωνισμό. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προαναφερθέντων δύο τμημάτων του έργου ορίστηκε έως 31/12/2025 βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης, ήτοι 21 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία έως την Τετάρτη 20/12/2023 και ώρα 10:00 για να υποβάλουν τις προσφορές τους, οι οποίες έχει οριστεί να αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα και ώρα. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν γίνει η αποσφράγιση την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του ΙΤΕ.

Το πρώτο τμήμα του έργου
Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά στα παρακάτω τέσσερα κτίρια:
– Κατασκευή Κόμβου Εκπαίδευσης (Training Hub): Κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 3.154,20 τ.μ., το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα αμφιθεάτρου 520 θέσεων κατ’ ελάχιστον, χώρους αιθουσών σεμιναρίων, εργασίας πολλαπλού χαρακτήρα για ανάπτυξη νέων ιδεών και συνεργειών, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους, χώρους υποστήριξης διαδικτυακών υποδομών.
– Κατασκευή Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub): Κατασκευή ενός τριώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 3.419,53 τ.μ., που θα διαθέτει χώρους εργασίας και συσκέψεων, γραφεία, μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής.
– Κατασκευή κτιρίου για τη φιλοξενία χώρου αλληλεπίδρασης και ζύμωσης νέων ιδεών: Κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 1.408,82 τ.μ. με υποδομές που θα επιτρέψουν την αλληλεπίδραση των ανθρώπων του ΙΤΕ μεταξύ τους, με την τοπική κοινωνία, με την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα και θα καταστήσουν δυνατή τη συζήτηση και τη ζύμωση νέων ιδεών.
– Κατασκευή κτιρίου για την στέγαση υποδομής φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του προσωπικού και της κοινότητας του ΙΤΕ: Κατασκευή ενός ισογείου κτιρίου συνολικής δόμησης 521,73 τ.μ., που θα διαθέτει υποδομές αποκλειστικής εξυπηρέτησης ερευνητών, συνεργατών και προσωπικού του ΙΤΕ με τη δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γραφεία, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς χώρους, παρασκευαστήριο, χώρους υγιεινής, κλπ.

Το δεύτερο τμήμα του έργου
Όσον αφορά, τώρα, στο δεύτερο τμήμα του έργου, αυτό προβλέπει επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα, αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των εσωτερικών διαμορφώσεων ενός υφιστάμενου κτιρίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με την δημιουργία χώρων γραφείων, αιθουσών σεμιναρίων και συσκέψεων και βοηθητικών χώρων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Colpo grosso με εξαγορά ελληνικού οινοποιείου ετοιμάζει η Premia

Νέο χτύπημα ετοιμάζει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Premia Properties στον τομέα της οινοποιίας, όπου ήδη έχει αποκτήσει αφενός τα ακίνητα του Μπουτάρη η ίδια, αφετέρου την οινοποιητική δραστηριότητα η εταιρεία Sterner Stenhus Ελληνικά Οινοποιεία, συμφερόντων -μεταξύ άλλων- των αδελφών Γεωργιάδη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εξαγορά υγιούς επιχειρηματικής οντότητας με αντικείμενό της το κρασί, η οποία διατηρεί ταυτόχρονα και ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Premia. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση του Μπουτάρη επρόκειτο για μία προβληματική επιχείρηση, δεν ισχύει κάτι ανάλογο στην προκειμένη.

Εκτός των άλλων, στις προτεραιότητες της Premia είναι η ολοκλήρωση του big project που είναι το πρώην κτίριο του εμπορικού κέντρου Athens Heart, όπου επενδύει περί τα 60 εκατ. ευρώ προκειμένου να το μετατρέψει σε βιοκλιματικό ακίνητο γραφείων, που θα στεγάσει τη διοίκηση και τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Το εν λόγω ακίνητο αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2024. Η μίσθωσή του υπολογίζεται ότι μπορεί να φέρει στα ταμεία της εισηγμένης περί τα 4,5 έως και 5 εκατ. ευρώ σε έσοδα ετησίως.

Στα έργα που τρέχουν αυτή την περίοδο είναι και η επέκταση των αποθηκών που μισθώνει η Premia στην εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων, Friesland Campina, στον Ασπρόπυργο. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τα έργα επέκτασης του κτιρίου που διατηρεί στην Παιανία, όπου στεγαζόταν κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Η επέκταση αφορούσε στη δημιουργία επιπλέον χώρου στο συγκεκριμένο ακίνητο, όπου πλέον στεγάζεται το νέο κατάστημα της low cost εταιρείας λιανικής, Pepco, εκ Πολωνίας ορμώμενης. Στρατηγική κατεύθυνση για την Premia Properties αποτελεί η αποδέσμευση και πώληση ακινήτων που δεν αξιοποιούνται από την ίδια.

Πρόκειται για έναν προσανατολισμό που έχει αρχίσει να υλοποιείται και πρακτικά το τελευταίο διάστημα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη πώληση ακινήτου που διατηρούσε επί της οδού Ορφέως 166 στον Βοτανικό με τίμημα 5,5 εκατ. ευρώ. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι προχωράει σε ενεργή διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού της, προκειμένου να αντιμετωπίζει εγκαίρως τις προσκλήσεις της περιόδου, βασικότερη εκ των οποίων είναι η αύξηση των επιτοκίων, ενώ σε συνδυασμό με την ισχυρή της ρευστότητα μπορεί να είναι ευέλικτη σε όλα τα επίπεδα.

Συνολικό πλάνο επενδύσεων 150 εκατ. ευρώ
Το επενδυτικό πλάνο της ΑΕΕΑΠ για τα έτη 2023-2024 ανέρχεται σε συνολικά 150 εκατ. ευρώ που τοποθετούνται ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε νέα ακίνητα. Το συγκεκριμένο προς διάθεση ποσό αναμένεται να έχει εξαντληθεί μετά την ολοκλήρωση των επιθυμητών επενδύσεων στα μέσα του 2024. Από τον σχεδιασμό δεν λείπει ο κλάδος της εκπαίδευσης όπου υφίσταται η συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, μετά την εξαγορά των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού οργανισμού στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Οι δύο πλευρές συνεξετάζουν πιθανές εξαγορές σχολικών συγκροτημάτων, όπου ο Δούκας θα αναλαμβάνει το εκπαιδευτικό αντικείμενο και η Premia τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΟΤΕ, Τέρνα και Globiled αναλαμβάνουν τις έξυπνες γέφυρες

Οριστικοί ανάδοχοι για το έργο των έξυπνων γεφυρών στις 13 περιφέρειες της χώρας, προϋπολογισμού 120,23 εκατ. ευρώ (με δικαίωμα προαίρεσης +50% επιπλέον) αναδείχθηκαν οι εταιρείες ΟΤΕ, Τέρνα και Globiled. Ειδικότερα, στις 20 Οκτωβρίου οι τρεις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του έργου με απόφαση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργου Στασινού, ενώ ακολούθησε η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από την πλευρά των εταιρειών.

Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν και από τους τρεις υποψηφίους εμπρόθεσμα και κρίθηκαν πλήρη, σωστά και έγκυρα, κι έτσι στις 7 Νοεμβρίου ο Γιώργος Στασινός υπέγραψε με απόφασή του την κατακύρωση του διαγωνισμού στους τρεις οικονομικούς φορείς, ως εξής:
– στην Globitel, αντί του συνολικού μέγιστου ποσού των 94.536.097,50 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 50%.
– στον ΟΤΕ, αντί του
συνολικού μέγιστου ποσού των 95.020.898 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 50%.
– στην Τέρνα, αντί του συνολικού μέγιστου ποσού των 95.505.698,50 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 50%.

Τι περιλαμβάνει το έργο για τις έξυπνες γέφυρες
Το έργο αφορά την ανάπτυξη έξυπνών υποδομών γεφυρών για τη παρακολούθηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων γεφυρών, στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, σε πραγματικό χρόνο, μέσω σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας. Στο πλαίσιο του έργου, κάθε περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει και να προτεραιοποιήσει ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους τις γέφυρες αρμοδιότητάς της οι οποίες χρήζουν παρακολούθησης αναφορικά με την στατική τους επάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα, με τη σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο οι περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν τη δομική υγεία 260 γεφυρών αρμοδιότητάς τους μέσα από την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων ΙοΤ, εξειδικευμένου λογισμικού και πραγματοποίησης ελέγχων.. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση των γεφυρών θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες/τεχνολογίας ΙοΤ που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους.

Τα έργα έξυπνων γεφυρών θα αποτελούνται από καταγραφικούς σταθμούς με σύστημα αδιάλειπτης
επικοινωνίας με την ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, αισθητήρες μέτρησης ανηγμένης αξονικής παραμόρφωσης, αισθητήρες μέτρησης επιτάχυνσης (δονησιογράφους), αισθητήρες μέτρησης στάθμης υδάτων και αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας. Σημειώνεται ότι στο αντικείμενο της σύμβασης επίσης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και Πλατφόρμας «Έξυπνων Γεφυρών»


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build