--> 

Πλήρης ανατροπή στον διαγωνισμό για τη Χαρτοποιία Λαδόπουλου

Ολική ανατροπή στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα έφερε η προσφυγή της Άκτωρ Παραχωρήσεις, η οποία έγινε δεκτή από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).
Υπενθυμίζουμε ότι η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 25 Ιουλίου αποφάσισε να μην εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 67.333.512 ευρώ (με ΦΠΑ), στον οποίο συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος: η Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Η επιτροπή του διαγωνισμού είχε σημειώσει πως η υποψηφιότητα της Άκτωρ Παραχωρήσεις πληρούσε μεν τα κριτήρια για την προεπιλογή της στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, αυτήν του ανταγωνιστικού διαλόγου, όμως κάλεσε την αναθέτουσα αρχή να εξετάσει την πλήρωση των όρων της σχετικής διακήρυξης ως προς τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, δεδομένης της ύπαρξης ενός και μόνο υποψηφίου, και την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού δημοπράτησης.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η επαναδημοπράτηση του έργου, για την εξασφάλιση ανταγωνισμού και τη διεύρυνση του ανταγωνιστικού διαλόγου στην διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την επίτευξη του βέλτιστου σχεδιασμού του συμβατικού αντικειμένου πριν την υποβολή των τελικών προσφορών. Πράγματι, τον Αύγουστο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με την ελπίδα ότι αυτήν τη φορά θα υπάρξουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.

Ωστόσο, με προδικαστική προσφυγή της στην ΕΑΔΗΣΥ η Άκτωρ Παραχωρήσεις ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής. Μία προσφυγή που έγινε δεκτή από την Αρχή, η οποία με απόφασή της ακύρωσε την επίμαχη απόφαση. Έτσι, στις 7 Νοεμβρίου η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε ανάκληση της εν λόγω απόφασης, που πρακτικά σημαίνει ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός εξακολουθεί να «τρέχει», με την Άκτωρ Παραχωρήσεις ως μοναδικό υποψήφιο.

Ακίνητο-τοπόσημο
Το ακίνητο του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει αναξιοποίητο, αποτελεί σημαντικό τοπόσημο για την Πάτρα λόγω της ιστορίας του, της θέσης του στον αστικό ιστό και των προοπτικών ανάπτυξης και αξιοποίησης που παρουσιάζει. Στο ακίνητο υπάρχουν 44 κτίρια που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της χαρτοποιίας και προσωρινό λυόμενο θέατρο. Ο γενικός στόχος της ανάπτυξης του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου κτιριακού συγκροτήματος, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό τα υφιστάμενα, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας κτίρια, θα συνδέεται και θα συνδέει την παραλία με τον αστικό ιστό σε μια λογική ανοιχτού πάρκου, θα καλύπτει τις αυξημένες κοινωφελείς ανάγκες της πόλης και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίνει η πρωτοπορία της πόλης στην τεχνολογία με τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα ζωντανό υπερτοπικό τοπόσημο σύνδεσης της παράδοσης και της σύγχρονης οικονομίας, το οποίο θα συμβολίζει μια μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

OTE Estate: Νέες ανακαινίσεις και προοπτική διεύρυνσης των εμπορικών ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο του 1 δισ.

Έχοντας ως προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών του ομίλου ΟΤΕ, η θυγατρική του ομίλου, OTE Estate, που διαχειρίζεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου των ακινήτων εξετάζει ταυτόχρονα και την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των εμπορικών ακινήτων που μισθώνει σε τρίτους και από το οποίο σήμερα προέρχεται περίπου το 10% των εσόδων της και προέρχονται από χαρτοφυλάκιο αξίας 65 εκατ. ευρώ. Αυτό, σύμφωνα με πηγές της αγοράς real estate που διατηρούν γνώση του θέματος, σημαίνει ότι ο ΟΤΕ προχωρά στην κατά περίπτωση αξιοποίηση ακινήτων που του ανήκουν, προχωρώντας είτε σε ανακαίνιση, είτε σε απευθείας μίσθωσή του σε τρίτους.

Θυμίζουμε, ότι πρόσφατα ο όμιλος ΟΤΕ μετέφερε το σύνολο του προσωπικού του από το κτίριο Καρελά στην Παιανία που ανήκει στην Prodea (το μίσθωσε ο όμιλος Mytilineos) στο ανακαινισμένο Μέγαρο της λεωφόρου Κηφισίας. Η ανακαίνιση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με προοπτική ολοκλήρωσης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και αφορά σε συνολικά 45.600 τ.μ. και 36 πτέρυγες του κτιρίου. Επί του παρόντος εκκρεμεί η ανακαίνιση τεσσάρων ακόμη ορόφων που θα ολοκληρωθούν εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος.

Η OTE Estate προχωρά, ταυτόχρονα, στην ανακατασκευή ενός ακόμη ακινήτου που διατηρεί στη Δάφνη, το οποίο θα μετατραπεί σε call center καθώς και ενός ακόμη ακινήτου στη Θεσσαλονίκη όπου θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ομίλου. Με βάση τα πλάνα που υφίστανται αυτή τη στιγμή, προβλέπεται να ακολουθήσουν και άλλες ανακαινίσεις κτιρίων με σκοπό την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΟΤΕ αλλά και της ΟΤΕ Estate. Σημειώνεται ότι η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΟΤΕ Estate ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 1,06 δισ. ευρώ, όπου υπάγονται περί τις 2.300 ιδιοκτησίες.

Η προοπτική αξιοποίησης ακινήτων για εμπορική χρήση
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η περαιτέρω αξιοποίηση μέρους των ακινήτων αυτών για εμπορική χρήση και μίσθωση σε τρίτους, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εξετάζεται. Αυτή τη στιγμή, στην ευρύτερη διαδικασία μετασχηματισμού που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια ο όμιλος ΟΤΕ, εντάσσεται και ο τομέας των ακινήτων, όπου σε περιπτώσεις που μέχρι πρότινος υπήρχαν ακίνητα που χρησιμοποιούσε για τις δικές του ανάγκες, πλέον είναι ιδιαιτέρως πιθανή η διάθεσή τους σε τρίτους. Σημειώνεται, ότι η OTE Estate επιδίδεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε μία σειρά κατασκευαστικών εργασιών σε κτίρια γραφείων, data centers, συντηρήσεις κτιρίων, καταστημάτων – εμπορικών χώρων, logistics και βιομηχανικών ακινήτων. Χαρακτηριστική περίπτωση ακινήτου είναι το κτίριο των 12 χιλ. τ.μ. που διατηρεί επί της βιομηχανικής περιοχής του Αγίου Στεφάνου στο 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1.700 μ. από τον σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής. Η χρήση που εξετάζεται για την μελλοντική του αξιοποίηση θα είναι αυτή του επαγγελματικού ακινήτου-κτιρίου γραφείων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η χρήση του εμπορικού ακινήτου εφόσον παρουσιαστεί σχετική ζήτηση από την αγορά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Έργα στο ΤΕΠ του «Αττικόν», ανάδοχος η «Axion Energy ΑΕ»

Υπογράφτηκε, από τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και την ανάδοχο εταιρεία «Axion Energy ΑΕ», η σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». Στο αντικείμενο του, αρχικού προϋπολογισμού 3.472.000 ευρώ (σ.σ. σημπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), έργου συμπεριλαμβάνεται, κατά πρώτον, η ανακατασκευή, αναδιαρρύθμιση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός όλων των χώρων του υπάρχοντος ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Το επίμαχο ΤΕΠ καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 1350 τετραγωνικών μέτρων περίπου και βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου.
Για το εν λόγω ΤΕΠ προβλέπεται, κατά δεύτερον, η κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση η οποία θα είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 465 τετραγωνικών μέτρων.
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου, είναι προσαρμογή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στα νέα πρότυπα που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας.
Η συνολική προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η «Axion Energy ΑΕ» για να αποπερατώσει τις προβλεπόμενες επεμβάσεις έχει οριστεί σε 390 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build