Πώς η Λαρσινός μεγαλώνει στα χέρια της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Μία εξαγορά η οποία πραγματοποιήθηκε το 2023 από τον όμιλο ΑΓΕΤ Ηρακλής με στρατηγικά οφέλη για μία από τις μεγαλύτερες τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, είναι αυτή της τσιμεντοβιομηχανίας Λαρσινός. Ειδικότερα, τον περασμένο Μάιο υπεγράφη η συμφωνία για την εξαγορά της Λαρσινός από τη Lafarge Beton θυγατρική του ομίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής, καθώς απέκτησε το σύνολο των μετοχών της. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε και τυπικά στις αρχές Οκτωβρίου. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς ο Ηρακλής διαθέτει 32 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 12 λατομεία αδρανών υλικών και διατηρεί τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στη χώρα.

Η Λαρσινός που καταγράφει σημάδια ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια ετοιμάζεται για ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση εντός του 2023, αυξάνοντας τα μεγέθη της με βάση τα έως τώρα δεδομένα της αγοράς και την φετινή πορεία της επιχείρησης. Θα θυμίσουμε ότι ήδη το 2022, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη φτάνοντας τα 44,9 εκατομμύρια ευρώ από 42 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2021 καταγράφοντας ταυτόχρονα σημαντική αύξηση και σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους στα 1,37 εκατομμύρια ευρώ από 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα τις δύο χρονιές αναφοράς. Για το 2023 αναμένεται ότι η εταιρεία θα καταγράψει αύξηση τζίρου με μονοψήφιο ποσοστό, όπως προκύπτει από σχετικές πληροφορίες.

Ταυτόχρονα, στο πλάνο της επιχείρησης είναι και η αναχρηματοδότηση των δανείων της όπου σε συμφωνία με τις τράπεζες οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου Λαρσινός θα καταστούν μακροπρόθεσμες, ευνοώντας την ευρύτερη χάραξη της στρατηγικής και των πλάνων που έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται, ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων στο τέλος του 2022 ήταν 8,65 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική παράμετρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Λαρσινός αποτελεί το γεγονός ότι δεδομένης της δραστηριότητας που ασκεί, δεν επηρεάζεται έντονα από την επικρατούσα ενεργειακή κρίση της τελευταίας διετίας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα οικονομικά της αποτελέσματα.

H πώληση της συνδεδεμένης Κένταυρος
Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς ολοκληρώθηκε και η πώληση της θυγατρικής της Λαρσινός, Κένταυρος, στην Ρήγας Πάρος ΙΚΕ, στην οποία η Κένταυρος συμμετείχε με ποσοστό 34%. Η Κένταυρος δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, την εκμετάλλευση λατομικών επιχειρήσεων, την βιομηχανική επεξεργασία λατομικών προϊόντων και εμπορία αυτών, την επεξεργασία και μεταποίηση των ακατέργαστων υποπροϊόντων και των πάσης φύσεως απορριμμάτων λατομικών προϊόντων.

Αντίστοιχα η Ρήγας Πάρος δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων λατομείου, δομικών υλικών αλλά και λατομικών εγκαταστάσεων. Να σημειωθεί ότι η Ρήγας Πάρος ΙΚΕ ανήκει κατά πλειοψηφία στον επιχειρηματία Χρήστο Πρίτσα, ο οποίος διατηρεί ξενοδοχειακές μονάδες στην Πάρο όπως είναι οι Paros Phos Development και Rocks Estates αλλά και στη Μύκονο το Mykonos Rocks Developments. Επιπλέον, έχει ιδρύσει την εταιρεία Prime Development Α.Ε. με αντικείμενο την αξιοποίηση ακινήτων, στην οποία συμμετέχει από κοινού με την Μαρίνα Πατούλη.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build