Στον «αέρα» διαγωνισμός για την επέκταση των υποδομών του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη

Προχωρά η επέκταση των εγκαταστάσεων του Ερευνητικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην Κρήτη η οποία, μάλιστα, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελεί τη μεγαλύτερη κτιριακή αναβάθμιση που έχει γίνει για το Κέντρο στην Μεγαλόνησο. Προκηρύχθηκε, συγκεκριμένα, ανοικτός διαγωνισμός, με αναθέτουσα αρχή το ΕΛΚΕΘΕ και διενεργούσα αρχή το ΤΑΙΠΕΔ, για να ανατεθεί αυτό το έργο, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη νέων υποδομών που θα συνεισφέρουν στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και πειραμάτων στα πεδία μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, των ακτών και του βυθού της θάλασσας.

Στα 8.060.000 ευρώ το κόστος του έργου
Το συνολικό κόστος των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 8.060.000 ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωσή τους έχει οριστεί στις 730 ημέρες (σ.σ. δύο χρόνια) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διορία για την υποβολή των προσφορών έχει οριστεί να εκπνεύσει στις 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, στις 10:00 της 23ης Νοεμβρίου 2023.

Θα κατασκευαστούν τρία κτίρια
Οι προγραμματισμένες εργασίες θα εκτελεστούν σε οικόπεδο περίπου 58 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, στο 15ο χιλιόμετρο ανατολικά από την πόλη του Ηρακλείου. Περιλαμβάνουν, δε, τα ακόλουθα: • κατασκευή νέου κτιρίου για τα υποβρύχια οχήματα (ROV) στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ, συνολικού εμβαδού 723.86 τ.μ., με κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον έλεγχο και συντήρηση των υποβρύχιων οχημάτων του ΕΛΚΕΘΕ, στον οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση γερανογέφυρας, που θα εξασφαλίζει την ασφαλή φορτοεκφόρτωση του εξοπλισμού προς και από τα κατάλληλα για μεταφορά οχήματα,

• κατασκευή νέου κτιρίου αντλιοστασίου στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ, διαστάσεων περίπου 109.60 τ.μ, δύο επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός επεξεργασίας του θαλασσινού νερού των γεωτρήσεων (μηχανικό φίλτρο, οξυγόνωση, αφαίρεση μετάλλων και διοξειδίου τους άνθρακα και φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας), το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τη βιοασφάλεια και ποιότητα του νερού εκτροφής των θαλάσσιων οργανισμών, που εκτρέφονται και μελετώνται στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη, ενώ στο δεύτερο επίπεδο θα διαμορφωθούν οι δεξαμενές για την προαγωγή του θαλασσινού νερού από τις γεωτρήσεις, επεξεργασίας του και διάθεσης του επεξεργασμένου νερού προς τις δεξαμενές των ψαριών και, τέλος, • κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων και εργαστηρίων, υπέργειου εμβαδού 1.793 τ.μ. και υπόγειου εμβαδού 1.448 τ.μ., το οποίο θα έχει ως βασικές εγκαταστάσεις υποδομές για συλλογές καλλιεργειών, μικροσκοπικών κυρίως οργανισμών, καθώς και για εξελιγμένες εφαρμογές βιοτεχνολογίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η στρέβλωση στην κατασκευαστική αγορά από υποτιμολογήσεις έργων

Σοβαρό ζήτημα υποκοστολόγησης των δημόσιων έργων υφίσταται τα τελευταία χρόνια στην αγορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών που εμπλέκονται στην δημοπράτησή τους. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της αγοράς, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών κατά το συνηθέστερο υποκοστολογεί τα έργα που δημοπρατούνται, βασιζόμενη σε παλιές τιμές που δεν έχουν αναθεωρηθεί από το 2017. Έτσι, στο πέρασμα των ετών οι τιμές που ισχύουν με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς απομακρύνονται σημαντικά από τις τιμές εκκίνησης του 2017.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπτώσεις σταδιακά να φθίνουν, να καθίστανται μικρότερες ή και μηδενικές. Παράδειγμα αποτελεί το ότι η τιμή του σιδήρου που λαμβάνεται υπόψη από τις υπηρεσίες του Υποδομών ανέρχεται στα 0,95 ευρώ/κιλό τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτή ωστόσο ήταν η τιμή δημοπράτησης για το 2017 και με βάση αυτή δημοπρατείται έως σήμερα. Λόγω αυτού, το 2017 ένα έργο μπορεί να λάμβανε έκπτωση 25% και φέτος έκπτωση 0% ή ακόμα και αρνητική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα έργα που δημοπρατούνται κατ’ αποκοπή όπου ο προϋπολογισμός για το σύνολο του έργου δεν είναι επιμερισμένος σε διαφορετικά άρθρα με δικαίωμα αναπροσαρμογής σε περίπτωση υπέρβασης κόστους ανά κατηγορία εργασίας, αλλά αφορά στο σύνολο του έργου και η κοστολόγηση γίνεται εκ των προτέρων σε συγκεκριμένη τιμή από το υπουργείο Μεταφορών, χωρίς δυνατότητα υπέρβασης.

Η επίδραση στις εκπτώσεις
Έτσι, ένα κατ’ αποκοπή έργο για τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, θα μπορούσε να δημοπρατηθεί το 2017 με έκπτωση 25%, ενώ σήμερα αυτό το έργο δεν δύναται επί της ουσίας να δημοπρατηθεί γιατί έχει αρνητική έκπτωση και επομένως ο εργολάβος αναγκάζεται να απέχει από τον διαγωνισμό και να μην δώσει προσφορά. Διαφορετικά είναι τα δεδομένα όταν ο προϋπολογισμός ενός έργου αποτελείται από πολλά διαφορετικά άρθρα εκτέλεσης εργασιών, από τα οποία εξάγεται μία μέση έκπτωση, συνυπολογίζοντας τα άρθρα εκείνα που έχουν θετική και τα άρθρα που έχουν αρνητική έκπτωση.

Το θέμα της αναθεώρησης των τιμοκαταλόγων βάσει των οποίων συντάσσει τον προϋπολογισμό ενός έργου το υπουργείο Υποδομών αποτελεί ένα από τα βασικότερα αιτήματα της κατασκευαστικής αγοράς, με τις ίδιες πηγές να επισημαίνουν ότι είναι άμεση η ανάγκη ανασύνταξης των επιτροπών, της διενέργειας των κατάλληλων διαπιστώσεων για τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς και κατ’ επέκταση της αναπροσαρμογής των αρχικών τιμών. Πάγιο αίτημα είναι, επίσης, να μπορεί ο μηχανισμός που θα δημιουργήσει το αρμόδιο υπουργείο, να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ή τουλάχιστον με μικρή χρονική υστέρηση, τις πραγματικές αυξήσεις στις τιμές των υλικών και του εργατικού κόστους. Ενδεικτικό είναι μάλιστα το γεγονός ότι οι συντελεστές αναθεώρησης κόστους εκτέλεσης έργων βάσει πληθωρισμού που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Αναλύσεις άρθρων εκτέλεσης με έτος αναφοράς το 1970
Ζήτημα αποτελεί επίσης το ότι οι αναλύσεις των άρθρων εκτέλεσης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών βρίσκονται σε ισχύ από το 1970 και ενώ έχει αλλάξει δραστικά πλέον η μέθοδος παρακολούθησης και κατασκευής των έργων. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως όταν είχαν συσταθεί εκείνα τα άρθρα, η εργασία ήταν το κυρίαρχο στοιχείο καθορισμού της τιμής ενός έργου, ενώ σήμερα ο εξοπλισμός είναι πιο σύγχρονος και διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο όπως και τα υλικά ως ποσοστό της συνολικής τιμής των εργασιών καθώς πλέον υπερβαίνουν το κόστος εργασίας. Αναφέρεται επίσης ως παράδειγμα ότι το 1970 το κόστος εργασιών είχε συμμετοχή κατά περίπου 70% στο έργο και το κόστος υλικών μόλις κατά το 30%, συνθήκη που σήμερα έχει αντιστραφεί πλήρως.

Φέρνει ως παράδειγμα το ότι για απλές εργασίες όπως ένα επίχρισμα, υφίσταται ανάλυση κόστους με βάση το πώς αυτό κατασκευαζόταν το 1970. Σήμερα ωστόσο με τα έτοιμα κονιάματα και τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο τρόπος κατασκευής ενός επιχρίσματος είναι εντελώς διαφορετικός και το κόστος διαφοροποιείται. Το ίδιο πρόσωπο τονίζει τέλος ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μία ορθή προσέγγιση του τεχνικού αντικειμένου από τις αρμόδιες επιτροπές του υπουργείου Υποδομών και κατ’ επέκταση να προσδιοριστεί αυτό με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός για έργα στο τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), για να αναθέσει το, συνολικού κόστους 12 εκατομμυρίων ευρώ (με τον ΦΠΑ), έργου της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματός του της Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης. Το έργο, το οποίο, σημειωτέον, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, είχε δημοπρατηθεί και η υλοποίησή του είχε αρχίσει το 2020 όμως διακόπηκε, μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΔΠΘ λόγω καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και άλλων προβλημάτων στην εκτέλεσή του.

Ανέγερση κτιρίων και κατασκευή μέρους του περιβάλλοντος χώρου
Η μελέτη αποτελεί ένα μέρος της μελέτης εφαρμογής του Συγκροτήματος των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, ενώ αφορά στην Δ’ φάση δημοπράτησης του έργου. Όπως προβλέπεται, θα κτιστούν τα κτίρια 1 και 13, ενώ θα κατασκευαστεί και το δυτικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου (μέρος του περιβάλλοντος χώρου Β’). Στο κτίριο 1, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του γηπέδου, προγραμματίζεται να στεγαστούν τρία μεγαλύτερα και δύο μικρότερα αμφιθέατρα, τέσσερις αίθουσες φροντιστηρίων (104 τ.μ. η κάθε μία), η γραμματεία, το κυλικείο και οι κοινοί χώροι του τμήματος (αίθουσα συνεδριάσεων, κλπ).

Οι ενότητες αυτές οργανώνονται γύρω από ένα μεγάλο διώροφο στεγασμένο αίθριο, που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς και σύνδεσης των διάφορων λειτουργιών του κτιρίου. Όσον αφορά, τώρα, στο κτίριο 13, θα αποτελεί τον υπαίθριο στεγασμένο διάδρομο-στοά σύνδεσης του κτιρίου 1 με τα ήδη κατασκευασμένα κτίρια των εργαστηρίων. Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο, συγκεκριμένα σε έκταση 10.200 τ.μ., πρόκειται να γίνουν εργασίες χωματουργικών, οδοποιίας, διαμόρφωσης πλακοστρωμένων επιπέδων, καθιστικών, κλπ, καθώς και εργασίες χωματουργικών για την φύτευση μόνιμου και εποχιακού πράσινου.

Οι προθεσμίες
Η συνολική προθεσμία που θα έχει ο ανάδοχος ο οποίος θα αναδειχθεί για να αποπερατώσει το έργο έχει οριστεί σε 730 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία έως τις 20:00 της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου του 2023 για να καταθέσουν τις προσφορές τους, οι οποίες έχει προγραμματιστεί να αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου του 2023, στις 10:00.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build