Πώς εφαρμόστηκε το ΒΙΜ σε τρία έργα στην Ελλάδα

Την εμπειρία της από έργα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια του ΒΙΜ μοιράστηκε στο The BIM Conference που διοργάνωσαν η Boussias Events και το Τεχνικό Επιμελητήριο η Βασιλική Κουτσιμπού, BIM Manager στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο BIM Manager στην Betaplan.

Τρία νοσοκομεία
Η κ. Κουτσιμπού αναφέρθηκε αρχικά στο έργο της κατασκευής τριών νοσοκομείων (Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Θεσσαλονίκης), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την υγεία. Μεταξύ των προκλήσεων αυτού του έργου ήταν ο σφιχτός χρονικός προγραμματισμός, ο μεγάλος όγκος στοιχείων προς διαχείριση, η πολυπλοκότητα των μελετών, αλλά και το ξέσπασμα της πανδημίας, που δημιούργησε δυσκολίες στον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, αλλά και οδήγησε σε αναπροσαρμογή των νοσοκομειακών απαιτήσεων.

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε έφερε το ένα από τα τρία έργα (το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής) ως «πιλοτικό», το οποίο λειτούργησε εν είδει template για την ανάπτυξη των υπολοίπων, καθώς τα τρία νοσοκομεία είχαν πολλά κοινά στοιχεία. Οι ομάδες των τριών έργων έκαναν χρήση CDE, ως κοινού τρόπου ανταλλαγής πληροφορίας, και BIM collaborative design platform για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Προωθήθηκε επίσης η μεγιστοποίηση της χρήσης ΒΙΜ μοντέλων και της πληροφορίας που εξάγεται από αυτά, ενώ αναπτύχθηκε μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και οι κρίσιμοι έλεγχοι ανά φάση σχεδιασμού ως προς το πρόβλημα των ενδεχόμενων συγκρούσεων.

Πύργος Πειραιά
Το δεύτερο έργο που παρουσίασε η κ. Κουτσιμπού ήταν ο Πύργος Πειραιά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δυσκολίες του έργου είχαν να κάνουν με την υπάρχουσα κατασκευή της δεκαετίας του 1970, που άφηνε μικρό ύψος για τους ορόφους, δεν πληρούσε τους σύγχρονους κανονισμούς πυρασφάλειας και τις πάσης φύσεως λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση το ξέσπασμα της πανδημίας περιέπλεξε την κατάσταση, δυσκολεύοντας τον συντονισμό μεταξύ των μερών, η ανάγκη για τον οποίο ήταν αυξημένη λόγω της στενότητας των χώρων. Επίσης, ήταν αναγκαία η στενή παρακολούθηση του διαμορφούμενου κόστους και η βελτιστοποίηση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Εδώ, ο σχεδιασμός του έργου πραγματοποιήθηκε με βάση το υπόβαθρο Scan 2 BIM ψηφιακής αποτύπωσης της υφιστάμενης κατασκευής, ενώ αναπτύχθηκε μεθοδολογία εντοπισμού ζητημάτων και συγκρούσεων.

Hellenicon Experience Center
Τέλος, η κ. Κουτσιμπού αναφέρθηκε στο Hellenicon Experience Center στο Ελληνικό, όπου ανακατασκευάστηκε ένα κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο. Οι δυσκολίες εδώ είχαν να κάνουν με τον έλεγχο στατικής και λειτουργικής επάρκειας του κτιρίου, τον μεγάλο αριθμό στοιχείων προς διαχείριση, αλλά και τις περιορισμένες παρεμβάσεις που μπορούσαν να γίνουν στο κτίριο, λόγω του χαρακτηρισμού του. Και σε αυτήν την περίπτωση ο σχεδιασμός βασίστηκε σε υπόβαθρο Scan 2 BIM, όπου όλη η πληροφορία μεταφέρεται σε ΒΙΜ περιβάλλον ακόμα και αν δεν παράγεται πρωτογενώς σε ΒΙΜ, ενώ όλα τα παραδοτέα είναι συντονισμένα και παράγονται από το ΒΙΜ μοντέλο.

Κινητήριος δύναμη οι απαιτήσεις των κυρίων των έργων
Ανακεφαλαιώνοντας, η κ. Κουτσιμπού τόνισε πως το ΒΙΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα έργα με νέα κτίρια ή υποδομές και για την αξιοποίηση του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος, αναβαθμίζοντάς το και δίνοντας ώθηση ανάπτυξης. Επίσης, υπογράμμισε πως η ενσωμάτωση του ΒΙΜ είναι πάντα στα πλαίσια μιας στρατηγικής, είτε πρόκειται για έργο, είτε για εταιρεία μελέτης/κατασκευής, είτε για οργανισμό, ενώ εξήγησε πως τα βασικά στοιχεία του ΒΙΜ δε λειτουργούν ανεξάρτητα, αποσπασματικά και μεμονωμένα, αλλά σε έναν καλά καθορισμένο συνδυασμό που περιγράφεται στο BEP του έργου. Όσον αφορά στη χρήση του ΒΙΜ στον ελληνικό χώρο, εκτίμησε ότι σημαντική κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της χρήσης του ΒΙΜ θα αποτελέσουν οι κύριοι των έργων, που ολοένα και περισσότερο θα απαιτούν η κατασκευή τους να γίνει με τη χρήση μοντέλων ΒΙΜ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Χ. Σταϊκούρας: «Σε διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο για το ΒΙΜ»

Σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί σε ανοικτή, δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και ο Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή του Building Information Modelling (ΒΙΜ) στην Ελλάδα, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στη διάρκεια του 4ου ΒΙΜ Conference, που συνδιοργάνωσαν η Boussias Events και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. «Πρόκειται», είπε, «για ένα συγκροτημένο πλάνο που περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται. Με αυτή την αφορμή, απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους να συμμετάσχουν στην διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την καλύτερη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη».

«Σημαντικό για όλα τα έργα»
Εξηγώντας τη σημασία του ΒΙΜ, ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε πως αυτό «αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων έργων, αποσκοπώντας στη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών, κατασκευών και συντήρησης έργων και αποτρέποντας λάθη και υπερβάσεις χρόνου και κόστους σε όλον τον κύκλο ζωής τους. Η ψηφιακή προσομοίωση των λειτουργιών στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των έργων προσφέρει υψηλής ποιότητας πληροφορίες που εξασφαλίζουν δραστική βελτίωση των αποτελεσμάτων. Το BIM έχει εφαρμογή σε νέες κατασκευές, αλλά μπορεί και να παίξει καίριο ρόλο στην αποκατάσταση, ανακαίνιση και συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος. Οι εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που είχαμε πρόσφατα στη χώρα μας δείχνουν τη σημασία της μοντελοποίησης στα έργα.

«Στις βασικές προτεραιότητες το ΒΙΜ»
Έπειτα, ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε πως η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή της ΒΙΜ στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει, όπως είπε, αναλάβει ηγετικό ρόλο για τη διαμόρφωση πειστικών κινήτρων, με όραμα και στόχους. Πρώτος πυλώνας, εξήγησε, είναι η «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα», έργο που ολοκληρώθηκε το 2023, ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου (σε συνεργασία με τη DG REFORM), χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και στο αντικείμενό του συμπεριλαμβανόταν και ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα μας και η διαβούλευση με βασικές ομάδες ενδιαφέροντος από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας, «καθώς εγκρίθηκε δεύτερη χρηματοδότηση (550 χιλ. ευρώ) από τη DG REFORM για υλοποίηση και δεύτερου έργου για το ΒΙΜ, με τίτλο “Implementation of the BIM Roadmap in Greece, including pilot projects”. Αποτελεί συνέχεια του πρώτου έργου για την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη ΒΙΜ στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς». Καταλήγοντας, ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε πως «η προώθηση της μοντελοποίησης στις κατασκευές και η ψηφιακή οργάνωση της πληροφορίας στα δομικά έργα διευκολύνει μηχανικούς και τεχνικές εταιρείες, επιτρέπει στην Πολιτεία να είναι γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη και αποτελεί σημαντική μεταβλητή εκσυγχρονισμού ενός από τους παραγωγικότερους τομείς της εθνικής οικονομίας».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build