Παγκόσμια βιομηχανία τσιμέντου: Προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Στο πλαίσιο του αφιερώματός του στην τσιμεντοβιομηχανία και το σκυρόδεμα το Build συζήτησε τις εξελίξεις στους εν λόγω κλάδους με τον Διευθυντή της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, Νικόλαο Πανταζάρα. Μεταξύ των αρκετών ζητημάτων που κουβεντιάσαμε μαζί του ήταν το πώς η τεχνολογία έχει εξελίξει το τσιμέντο και το σκυρόδεμα αλλά και η κατεύθυνση προς την οποία βαδίζει η παγκόσμια τσιμεντοβιομηχανία (δεδομένου και του ότι τα δύο αυτά προϊόντα γίνονται πιο βιώσιμα).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ν. Πανταζάρας:

Με ποιους τρόπους η τεχνολογία έχει εξελίξει τσιμέντο και σκυρόδεμα;

Η τεχνολογία έχει φέρει, συνολικά, επανάσταση στην παραγωγή του τσιμέντου και του σκυροδέματος, επιτρέποντας την ανάπτυξη υλικών υψηλών επιδόσεων, καινοτόμων τεχνικών κατασκευής και βιώσιμων λύσεων που έχουν βελτιώσει την ποιότητα, την ανθεκτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των κατασκευών. Πολλοί είναι οι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία έχει εξελίξει αυτά τα δύο προϊόντα. Για παράδειγμα, έχει βελτιώσει τις διεργασίες παραγωγής του τσιμέντου, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά του. Επιπλέον, έχει επιτρέψει την ανάπτυξη εξειδικευμένων τσιμέντων και την παραγωγή σκυροδέματος βελτιωμένων χαρακτηριστικών σε όλον τον κύκλο ζωής του (για παράδειγμα, το σκυρόδεμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών έχει σχεδιασθεί για χρόνο ζωής 300 ετών).

Επιπροσθέτως, έχει αναπτύξει βιώσιμες λύσεις σκυροδέματος, που περιλαμβάνουν χρήση τσιμέντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα με τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης ποζολανικών υλικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση τέτοιων υλικών στα ελληνικά τσιμέντα εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα διερευνούν τη χρήση ανακυκλωμένων αδρανών τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία υλικών κατεδαφίσεων προκειμένου να προσφέρουν ανάλογα προϊόντα όταν θα το επιτρέψουν οι κανονισμοί. Τέλος, τα ψηφιακά εργαλεία (όπως ο σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή και το BIM, ήτοι η οργάνωση πληροφοριών κτιρίου), έχουν φέρει σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής επιφέροντας βελτιωμένη απόδοση, οικονομική αποδοτικότητα και ακρίβεια στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου.

Πώς θα επηρεαστεί ο κατασκευαστικός κλάδος από το ότι τσιμέντο και σκυρόδεμα γίνονται βιώσιμα;

Επί του παρόντος αλλά και όσον αφορά στο εγγύς μέλλον, η ανάπτυξη βιώσιμου τσιμέντου και σκυροδέματος εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς. Κατ’ αρχάς, στο μειωμένο αποτύπωμα εκπομπών άνθρακα κατά την παραγωγή του τσιμέντου, στη συνεχή βελτιστοποίηση της σύνθεσης του σκυροδέματος με την χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών, στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων μέτρησης και καταγραφής των ιδιοτήτων του σκυροδέματος στις κατασκευές σε πραγματικό χρόνο και στην αποδοτική χρήση των προϊόντων στο κατασκευαστικό στάδιο που προσφέρει ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Παράλληλα, όμως, η έμφαση στη βιωσιμότητα θα επηρεάσει την επιλογή υλικών στα κατασκευαστικά έργα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ζήτηση για φιλικά προς το περιβάλλον δομικά υλικά και ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση πιο πράσινων οικοδομικών πρακτικών. Ακόμη, το μειωμένου αποτυπώματος τσιμέντο και σκυρόδεμα θα ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια που ορίζουν οι πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων (π.χ. LEED, BREEAM), που προωθούν τη χρήση βιώσιμων υλικών, την υψηλή ενεργειακή απόδοση και τις περιβαλλοντικά συνειδητές κατασκευαστικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστικός κλάδος θα υιοθετεί με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς τσιμέντο και σκυρόδεμα χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών των πιστοποιήσεων.

Εκτός όλων των παραπάνω, οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικοί φορείς εφαρμόζουν όλο και περισσότερο κανονισμούς και κώδικες δόμησης που ενθαρρύνουν τις βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές. Έτσι, το αειφόρο τσιμέντο και το σκυρόδεμα θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ικανοποίηση αυτών των κανονιστικών απαιτήσεων, στη διαμόρφωση των κατασκευαστικών πρακτικών και στην προώθηση αλλαγών σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Καθώς η βιωσιμότητα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας στον κατασκευαστικό κλάδο, τα ρυθμιστικά πλαίσια και οι πιστοποιήσεις είναι πιθανό να εξελιχθούν, ενώ η χρηματοδότηση θα στηρίζεται σε κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις κατασκευαστικές πρακτικές, τις αποφάσεις προμηθειών, τις προδιαγραφές των έργων.

Με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από την αγορά και την κοινωνία για φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες κατασκευαστικές πρακτικές.
Ως αποτέλεσμα, ο κατασκευαστικός κλάδος είναι πιθανό να βιώσει μια αλλαγή στη ζήτηση της αγοράς, με μεγαλύτερη έμφαση στα βιώσιμα κτίρια και υποδομές. Αυτή η στροφή μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά για εταιρείες που ειδικεύονται σε λύσεις πράσινου τσιμέντου και σκυροδέματος. Γενικότερα, η τάση προς τη βιωσιμότητα στο τσιμέντο και το σκυρόδεμα αναμένεται να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο στον κατασκευαστικό κλάδο.

Κατά την άποψή σας, ποια κατεύθυνση έχει πάρει η παγκόσμια τσιμεντοβιομηχανία;

Η παγκόσμια βιομηχανία τσιμέντου κινείται προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα και καινοτομία, εμφανίζοντας συγκεκριμένες βασικές τάσεις. Αυτές αφορούν, π.χ., στις βιώσιμες πρακτικές για μείωση του αποτυπώματος εκπομπών άνθρακα, των αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υπέρ της κυκλικής οικονομίας και της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών. Ακόμη, η τσιμεντοβιομηχανία υιοθετεί ψηφιακές τεχνολογίες και αυτοματισμούς για βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους. Επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων υλικών και κατασκευαστικών τεχνικών, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των υποδομών, που έχουν γίνει παγκόσμιες προτεραιότητες.

Επιπλέον, η παγκόσμια βιομηχανία τσιμέντου αντιμετωπίζει αλλαγές στις περιφερειακές αγορές (λόγω πληθυσμιακής αύξησης, αστικοποίησης, ανάπτυξης υποδομών, κ.ά). Οι αναδυόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα σε Ασία-Αφρική, αναμένεται να ωθήσουν τη μελλοντική ζήτηση τσιμέντου. Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των περιοχών, ενώ, δεδομένων των πολύπλοκων προκλήσεων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τσιμέντου, η συνεργασία και οι συνέργειες είναι ζωτικής σημασίας. Γενικά, η παγκόσμια βιομηχανία τσιμέντου κινείται προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον, μηδενικών εκπομπών άνθρακα, με γνώμονα την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τις κανονιστικές αλλαγές και τις απαιτήσεις κοινωνίας και αγοράς.

Πώς βαίνει και πώς θα συνεχίσει η τσιμεντοπαραγωγή στη χώρα μας, δεδομένων των αυξήσεων στο κόστος των υλικών, τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, κλπ;

H ελληνική τσιμεντοβιομηχανία απασχολεί σήμερα άμεσα ή έμμεσα 4.500 εργαζόμενους με 6 εργοστάσια παραγωγής κλίνκερ-τσιμέντου σε όλη την Ελλάδα. Ο δείκτης έντασης εμπορίου του κλάδου τσιμέντου στην Ελλάδα (24,7% το 2020) είναι πολλαπλάσιος από τον μέσο όρο της ΕΕ (6,7%). Σχεδόν το 60% της παραγωγής μας εξάγεται, με το 80% αυτής να προορίζεται προς τρίτες χώρες. Παρά τη μείωση των εξαγωγών κατά 30% την τελευταία πενταετία, η Ελλάδα παραμένει η πρώτη εξαγωγική χώρα της ΕΕ. Η τσιμεντοβιομηχανία στην Ευρώπη επηρεάστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαπενταετίας.

Η ανάκαμψη που ακολούθησε έγινε αισθητή στην Ελλάδα με καθυστέρηση, λόγω και της κρίσης. Έκτοτε, τα μέλη μας βελτίωσαν τις πωλήσεις και τα οικονομικά τους αποτελέσματα, χωρίς πάντως να πλησιάσουν τα προ κρίσης επίπεδα.
Η πολιτική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος επέβαλε πρόσθετα βάρη στην ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής έναντι αυτού των παραγωγών από τρίτες χώρες που την ανταγωνίζονται στις τοπικές και τις διεθνείς αγορές, δηλαδή αντιμετωπίζει κίνδυνο «διαρροής άνθρακα». Η εφαρμογή του Κανονισμού CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) από την ΕΕ αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού με τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με εφαρμογή μέτρων για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών προς τρίτες χώρες και πριν την εφαρμογή του, δηλαδή το 2026.

Οι αυξήσεις στο κόστος των συντελεστών παραγωγής αντισταθμίζονται μερικώς με τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και των μεθόδων παραγωγής. Οι ελλείψεις σε εργατοτεχνικό προσωπικό καλύπτονται με προγράμματα εκπαίδευσης και βελτίωση συνθηκών εργασίας και απολαβών. Ωστόσο, η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, με σημαντικές τεχνολογικές προόδους και επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσβλέπει μεσοπρόθεσμα σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ειδικά με τη συμμετοχή της σε έργα για μείωση και δέσμευση των εκπομπών CO2, θα συμβάλλει καθοριστικά στον μετασχηματισμό της προς την κλιματική ουδετερότητα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Κενό ή εκτός λειτουργίας ένα στα τέσσερα εμπορικά ακίνητα στην Αθήνα

Από εμπορικά καταστήματα με αντικείμενο δραστηριότητάς τους την ένδυση, υπόδηση και τα αξεσουάρ (λ.χ. πώληση εσωρούχων, γούνας, δερμάτινων ειδών γάμου, βαπτιστικών) καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων της Αθήνας, όπως προκύπτει από εκτεταμένη χαρτογράφηση που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από την εν λόγω έρευνα είναι ότι, από το σύνολο των διαθέσιμων εμπορικών χώρων στην πόλη, που είναι 2.426, ένα στα τέσσερα ακίνητα (το 23,3%) είναι αυτή τη στιγμή κενά, αδιάθετα ή εκτός λειτουργίας.

Ένδυση-υπόδηση: 394 καταστήματα
Στοιχεία της έρευνας που έχει στη διάθεσή του αποκλειστικά το Build και η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στο σύνολό της την προσεχή Δευτέρα, δείχνουν ότι το 16,2% (394 σημεία πώλησης) των εμπορικών καταστημάτων της Αθήνας ανήκουν στην κατηγορία ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ. Ισχυρότερος κλάδος στη συνέχεια είναι αυτός της εστίασης, με 350 καταστήματα (14,4% του συνόλου). Σημαντικό αριθμό ακινήτων (239, 9,9% του συνόλου) καταλαμβάνεται από καταστήματα παροχής διαφόρων υπηρεσιών (λ.χ. κομμωτήρια, κουρεία, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, πρακτορεία ταξιδιών, καθαριστήρια και λοιπές κατηγορίες).

Ακολουθούν τα κοσμηματοπωλεία και τα καταστήματα πώλησης εκκλησιαστικών ειδών που αντιπροσωπεύουν το 6,9% (167 σημεία) των ενεργών εμπορικών επιχειρήσεων της Αθήνας. Αμέσως μετά, σημαντικό αριθμό καταστημάτων, που ανέρχεται σε 116 σημεία πώλησης, αριθμεί η κατηγορία επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εμπορία ειδών δώρων και οικιακής χρήσης (4,8%) του συνόλου των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων. Στον τουρισμό υφίστανται αυτή τη στιγμή 99 οργανωμένα ακίνητα (αφορούν σε ξενοδοχεία, καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια με το μοντέλο της βραχυχρόνιας μίσθωσης). Στον τομέα των τροφίμων, ποτών και ειδών παντοπωλείου διατηρούν παρουσία αυτή τη στιγμή 81 καταστήματα (3,3%). Επίσης, 67 καταστήματα (2,8%) εμπορεύονται ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη και συσκευές, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες τηλεφωνίας.

Τα λιγότερα τα καταστήματα πώλησης ειδών ταξιδιού-εκδρομής
Ο μικρότερος αριθμός εμπορικών καταστημάτων (21, ποσοστό 0,9%) του συνόλου αντιστοιχεί σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις πώλησης ειδών ταξιδιού και εκδρομής, κυνηγιού, αλιείας και κατασκήνωσης, μίας κατηγορίας αρκετά εξειδικευμένης, γεγονός που αιτιολογεί και τον περιορισμένο αριθμό τους. Επίσης, υφίστανται 12 ακίνητα, τα οποία στεγάζουν πολυκαταστήματα (αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,5% των εμπορικών ακινήτων της Αθήνας. Τέλος, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς και λοιπά καταστήματα καταμετρήθηκαν σε 239 (9,9%). Σημειώνεται, πως η έρευνα αποτελεί την μεγαλύτερη καταγραφή της εμπορικής δραστηριότητας στην Αθήνα με 100% απογραφική κάλυψη του εμπορικού κέντρου. Ταυτόχρονα είναι η μεγαλύτερη επί του πεδίου χαρτογράφηση του εμπορίου στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες διεθνώς. Σε αυτήν αποτυπώνονται όλα τα καταστήματα ανά κατηγορία και ανά οδό, ενώ όλα τα δεδομένα εισάγονται σε ψηφιακό αρχείο.

 

Alphanetrix Autodesk Forum 2023: Πώς η ΒΙΜ μετασχηματίζει τον τεχνικό κόσμο

Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα το 4ο Alphanetrix Annual Autodesk Forum όπου αναδείχθηκαν οι σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις, τοποθετήθηκαν διακεκριμένοι Autodesk experts και παρουσιάστηκαν τρόποι αξιοποίησης των λύσεων της Autodesk. Αρχικά τον λόγο έλαβε ο Ηλίας Μαργέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Alphanetrix, ο οποίος αναφέρθηκε στο όραμα και την αποστολή της εταιρείας, επισημαίνοντας πως στόχος της Alphanetrix, μέσω της συνεργασίας της με τους μεγαλύτερους οίκους του κλάδου της Πληροφορικής, είναι να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης και επαγγελματία που είναι πελάτης της, με τις πιο προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες.

Η Alphanetrix από το 2011 αδιάλειπτα δραστηριοποιείται στην αγορά της Πληροφορικής μέσω της πώλησης προϊόντων και εφαρμογών και τον Οκτώβριο του 2022 επεκτάθηκε στην κυπριακή αγορά, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευσή της στην προώθηση και υποστήριξη των εφαρμογών της Autodesk, ως ο μόνος Autodesk Gold Partner για Ελλάδα και Κύπρο. Το ενδιαφέρον του κοινού κέντρισε ιδιαίτερα το πάνελ «BIM experience in Greek projects», όπου επαγγελματίες της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς, υπό τον συντονισμό του Αθανάσιου Παναγιωτίδη (Alphanetrix Sales Manager), παρουσίασαν τις εμπειρίες τους από τη χρήση της τεχνολογίας Βuilding Ιnformation Μodeling.

Β. Πουτέτσης: Σχεδιάζουμε κατευθείαν το κτίριο
Ο πρώτος ομιλητής του πάνελ, ο αρχιτέκτων Βασίλειος-Αλέξανδρος Πουτέτσης (ιδρυτής και επικεφαλής των VAP Architects), τόνισε την εξέλιξη στον σχεδιασμό των κτιριακών έργων σε περιβάλλον ΒΙΜ, συγκριτικά με το Autocad, σημειώνοντας πως «ενώ παλιότερα σχεδιάζαμε γραμμές, πλέον με τη βοήθεια της ΒΙΜ σχεδιάζουμε κατευθείαν το κτίριο». Στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι πρόκειται για μια νέα διαδικασία που έχει δρόμο μπροστά της, αλλά και στην ανάγκη βελτίωσης και επικαιροποίησης των κανόνων ελέγχου στα στάδια μελέτης του κάθε έργου από την πλευρά του ΤΕΕ.

Δ. Βωβός: Ανιχνεύουμε αστοχίες από τη φάση της μελέτης
Στη συνέχεια, ο Δημήτριος Βωβός (BIM Manager της ADT Omega) μοιράστηκε τη στρατηγική που ακολούθησε η μελετητική εταιρεία προκειμένου να γίνει BIM ready και να μπορεί να αναλαμβάνει απαιτητικά έργα υποδομών εντός και εκτός των συνόρων. Ανέδειξε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η BIM εγγυάται την πρόβλεψη αστοχιών και αλληλοεπικαλύψεων από τη φάση της μελέτης, κάτι που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση πόρων και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βασικότερη πρόκληση της περαιτέρω διάδοσης της ΒΙΜ είναι να πεισθούν και να συνειδητοποιήσουν οι επενδυτές τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της τεχνολογίας, παρά το αρχικά υψηλό κόστος.

Κ. Μήτσης: Προτεραιότητα η κατάρτιση του προσωπικού
Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Μήτσης (BIM Manager Infrastructure Division ΜΕΤΚΑ SA-MΥTILINEOS GROUP), έκανε λόγο για ασύγκριτα οφέλη από την εφαρμογή της BIM σε έργα οδοποιίας και συγκοινωνιακές υποδομές. Ωστόσο, πολλά μελετητικά γραφεία δεν προτιμούν το περιβάλλον ΒΙΜ για τη διενέργεια των αντίστοιχων μελετών, κάτι που δυσχεραίνει τα επόμενα στάδια. Όπως επεσήμανε, δε, στη συνέχεια, η κατάρτιση του προσωπικού της κατασκευαστικής αγοράς στην τεχνολογία ΒΙΜ είναι και πρέπει να θεωρείται άμεση προτεραιότητα.

Φ. Σκόκος: Ακρίβεια στην ποιότητα κατασκευής
Τη δική του εμπειρία με τη χρήση της Building Information Modeling παρουσίασε ο Φίλιππος Σκόκος (Technical Projects Director, Group Innovation & Technology, TITAN Cement Company SA), τονίζοντας πως το 2017 ο όμιλος ΤΙΤΑΝ πήρε τη στρατηγική απόφαση όλα τα έργα που κατασκευάζει εντός των εγκαταστάσεών του να γίνονται σε περιβάλλον ΒΙΜ. Αν και στα αρχικά στάδια παρουσιάστηκαν προκλήσεις, όπως οι ανέτοιμοι στην τεχνολογία προμηθευτές εξοπλισμού, πλέον η τεχνολογία Building Information Modeling αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του ομίλου, καθώς εξασφαλίζει ακρίβεια στον σχεδιασμό, ποιότητα στην κατασκευή, πρόβλεψη αστοχιών και έξυπνη διαχείριση κατά τη φάση λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build