ElvalHalcor: Σε υψηλά επίπεδα η κερδοφορία στο εξάμηνο, παρά τη μειωμένη ζήτηση

Μειωμένο κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ο όμιλος ElvalHalcor, επηρεασμένος από την ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η Ευρώπη και την πτώση της ζήτησης κυρίως στον κατασκευαστικό, αλλά και σε άλλους οικονομικούς κλάδους, συγκριτικά με ένα α’ εξάμηνο 2022 που είχε χαρακτηριστεί από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Ειδικότερα, ο όγκος πωλήσεων του ομίλου μειώθηκε κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με τον κλάδο αλουμινίου μάλιστα να πετυχαίνει ελαφριά αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1%, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το β’ τρίμηνο (-0,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωσή της.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,79 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, συγκριτικά με 1,96 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη a-EBITDA μειώθηκαν κατά 18% και διαμορφώθηκαν στα 130,9 εκατ. ευρώ, έναντι 159,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος, παραμένοντας πάντως σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του α’ εξαμήνου 2021 (85,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκατ. ευρώ, έναντι 121 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, ενώ η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων έδωσαν στον όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 70 εκατ. ευρώ από την 31η Δεκεμβρίου 2022 και κατά 163,3 εκατ. ευρώ από το α’ εξάμηνο 2022.

Οι επιμέρους κλάδοι
Στον κλάδο του αλουμινίου, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 12,1%, στα 863,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 982,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των τιμών των μετάλλων και της επίδρασης της απο-ενοποίησης της ΕΤΕΜ. Ο κλάδος έδωσε έμφαση σε προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και αγορές όπου η ζήτηση ήταν περισσότερο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο αγορών που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων, όπως ο κλάδος δόμησης και κατασκευών. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ο Τομέας Αλουμινίου της μητρικής εταιρείας διέθεσε περίπου 34,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του κλάδου ανήλθαν στα 4,7 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό.

Στον κλάδο του χαλκού, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 927,3 εκατ. ευρώ, έναντι 977,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τον μειωμένο όγκο πωλήσεων. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 7,8% για την περίοδο καθώς η μείωση της ζήτησης που ξεκίνησε από το β’ εξάμηνο του 2022 συνεχίστηκε, επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού. Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των πωλήσεων της θυγατρικής Sofia Med. Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου, διατέθηκαν περίπου 12,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό 4,5 εκατ. αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της εταιρείας, ενώ ποσό 7,8 εκατ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η ΕΠΑΛΜΕ και ο εν δυνάμει ανταγωνισμός στην αναχύτευση αλουμινίου

Σε εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της αναχύτευσης αλουμινίου έναντι της ΕΠΑΛΜΕ, η οποία ανήκει στον όμιλο Mytilineos, κατευθύνονται ορισμένες από τις μεγάλες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου. Η ΕΠΑΛΜΕ εξαγοράστηκε κατά πλειοψηφία από την Mytilineos το 2019 και αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στον τομέα επεξεργασίας υπολειμμάτων αλουμινίου σε μορφή scrap και κατ’ επέκταση στη δημιουργία μπιγιετών πρωτόχυτου αλουμινίου που διοχετεύονται στις εταιρείες διέλασης. Όπως προκύπτει από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η Mytilineos κατά την εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ, η Cosmos Aluminium και η Exalco των οικογενειών Καντώνια και Καντώνια που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 50% του συνολικού όγκου pre-consumer scrap που αναχυτεύει η ΕΠΑΛΜΕ, έχουν ή αναμένεται να αποκτήσουν μόνιμες εναλλακτικές επιλογές αντί του χυτηρίου της ΕΠΑΛΜΕ στο επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή η Cosmos Aluminium προέβη στη δημιουργία δικού της χυτηρίου με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας εντός του 2023, με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες της στον τομέα της αναχύτευσης scrap. Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές το εάν και κατά πόσο η Cosmos (στο πλαίσιο απάντησής της προς την Επιτροπή) θα αναλάβει ή όχι την αναχύτευση καθαρών απορριμμάτων για λογαριασμό τρίτων διελαστών αλουμινίου ή θα επιδιώξει να καλύψει αποκλειστικά τις δικές της ανάγκες όπως συμβαίνει με τα υπάρχοντα χυτήρια που διατηρούν η Alumil και η Anoxal. Σε ό,τι αφορά στην Exalco, διαθέτει από το 2021 μέρος της φύρας που προέρχεται από το εργοστάσιό της, προς αναχύτευση σε χυτήριο της Τουρκίας. Η εταιρεία, παρότι αναφέρει πως δεν εξετάζει την δραστηριοποίησή στον τομέα, επισημαίνει ότι παραμένει ενημερωμένη σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και μελετά όλα τα ενδεχόμενα ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της.

Ποιοι διελαστές δεν θα κάνουν χυτήριο
Σχετικά με την πιθανότητα εισόδου και άλλων βιομηχανιών διέλασης στην αναχύτευσης, το σύνολο των υπολοίπων εταιρειών που εξετάστηκαν (ΣΑΝΛΕΒ, ALFAPRESS, ΕΛΒΙΑΛ, PROFILCO, ROIBAS, ΒΙΜΑΛ, ΜΗΤΡΑΛΟΥΜΙΝ, BLK, ΕΤΕΜ, ΜΕΤΑΛ), υποστηρίζουν ότι δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξία. Από την πλευρά της, η Aluminco αναφέρει ότι δεν έχει κάνει σχετική μελέτη για χυτήριο.

Τα δεδομένα επένδυσης σε εργοστάσιο αναχύτευσης
Στοιχεία που προσκομίστηκαν από εταιρεία που ερωτήθηκε στο πλαίσιο άρσης των δεσμεύσεων για την ΕΠΑΛΜΕ, αναφορικά με τα δεδομένα επένδυσης μίας Μονάδας Αναχύτευσης Αποκομμάτων Αλουμινίου, αναφέρουν ότι το κόστος ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ για έκταση εγκαταστάσεων χυτηρίου 5.000 τ.μ. σε οικόπεδο 25.000 έως 30.000 τ.μ. Επίσης, η μέγιστη δυναμικότητα ετησίως σε αυτή την περίπτωση θα ανέρχεται σε 30.000 τόνους με χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης στα 2 χρόνια και κόστος λειτουργίας 260-290 ευρώ/τόνο.

Η Mytilineos, όταν εξαγόρασε την ΕΠΑΛΜΕ, είχε δεσμευτεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη μη εξάρτηση της παροχής της υπηρεσίας αναχύτευσης από την αγορά πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της Mytilineos. Eπιπλέον, είχε δεσμευτεί για τη μη εξάρτηση της προμήθειας πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της Mytilineos από την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης στην ΕΠΑΛΜΕ καθώς και τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών αναχύτευσης προς υφιστάμενους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ αλλά και την αποχή από οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με την προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και υπηρεσιών αναχύτευσης σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες.

Η Mytilineos ζήτησε από την Επιτροπή την άρση όλων των παραπάνω δεσμεύσεων και η Επιτροπή από την πλευρά της συνεξετάζοντας τις τοποθετήσεις εταιρειών του κλάδου διέλασης αλλά και τις αιτιάσεις της Mytilineos ήρε όλες τις ισχύουσες δεσμεύσεις με εξαίρεση μία από αυτές, την οποία επαναδιατύπωσε και αφορά την υποχρέωση της ΕΠΑΛΜΕ να διατηρήσει την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης απορριμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες των υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες, σε ποσοστό 50% επί της παραγωγής κατά το έτος 2018 αναφοράς της προηγούμενης απόφασης της επιτροπής με αριθμό 682 του 2019 (ήτοι 12.859 τόνους).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build