Αρχίζει ο ανταγωνιστικός διάλογος για 4 αρδευτικά έργα με ΣΔΙΤ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως αναθέτουσα αρχή των έργων, προσκάλεσε τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση των εν λόγω διαγωνισμών προκειμένου να συμμετάσχουν στον διάλογο επί των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών των συμβάσεων σύμπραξης που δημοπρατήθηκαν, κατά το Στάδιο Β.Ι της δεύτερης φάσης των διαγωνισμών, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Αναλυτικά τα επίμαχα έργα και οι εταιρείες οι οποίες έχουν προκριθεί:
Έργο 1: Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, με προϋπολογισμό 169,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (210.180.000 ευρώ με ΦΠΑ) και διάρκεια σύμπραξης 25 χρόνια.
Έργο 2: Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας-Ορφανών Ν. Καρδίτσας, με προϋπολογισμό 107,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (132.928.000 ευρώ με ΦΠΑ) και τη διάρκεια της σύμπραξης να ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 25 χρόνια
Έργο 3: Αρδευτικό σύστημα Αλμωπαίου μέσω ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό 98,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (122.140.000 ευρώ με ΦΠΑ) και διάρκεια σύμπραξης 25 χρόνια.
Όσον αφορά στους φορείς που πέρασαν στο Στάδιο Β.Ι της δεύτερης φάσης των διαγωνισμών, είναι οι ίδιοι σε όλα τα έργα:
• Ένωση προσώπων Thalis ES SA – Άβαξ ΑΕ – Γκολιόπουλος ΑΤΕ
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ
• Ένωση προσώπων Μυτιληναίος ΑΕ – Μεσόγειος ΑΕ
• Ένωση προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Intrakat

Η διαδικασία του διαλόγου
Όπως αναφέρεται στις προσκλήσεις, τα ερωτήματα και θέματα του διαλόγου που θα τεθούν στους υποψηφίους θα αφορούν ιδίως σε ζητήματα όπως ο προτεινόμενος βασικός σχεδιασμός του έργου, οι απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης, οι συμβατικές υποχρεώσεις και η κατανομή κινδύνων μεταξύ του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αποτελέσματος και κατασκευής, ο μηχανισμός πληρωμών, η χρηματοδοτική δομή και βασικοί όροι χρηματοδότησης, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαλόγου οι υποψήφιοι θα καλούνται να καταθέτουν γραπτές απόψεις και παρατηρήσεις επί των εξεταζόμενων παραμέτρων του έργου και να τις παρουσιάζουν σε συνεδρίες με την Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου. Ο διάλογος θα διεξάγεται με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ενώ οι επιτόπιες επισκέψεις των υποψηφίων στους χώρους του έργου θα διενεργηθούν συγχρόνως με όλους τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στον διάλογο. Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων διαλόγων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα κηρύξει το πέρας του διαλόγου και θα ενημερώσει σχετικά τους υποψηφίους, ενώ θα ακολουθήσει το στάδιο Β.ΙΙ, αυτό της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

55 εκατομμύρια σε νέες συμβάσεις μπαίνουν στο «ταμείο» της ΕΚΤΕΡ

Συμβάσεις συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να υπογραφούν από την ΕΚΤΕΡ κατά το προσεχές χρονικό διάστημα για μία σειρά από έργα που έχει συμμετάσχει η εταιρεία σε αντίστοιχους διαγωνισμούς.
Πηγές κοντά στην κατασκευαστική εταιρεία αναφέρουν ότι μεταξύ των νέων συμβάσεων έχει να κάνει με την ανάδειξή της ως αναδόχου για το νοσοκομείο ΚΑΤ όπου ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ (4,94 εκατ. ευρώ) και αφορά στην ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, μίας νοσηλευτικής μονάδας καθώς και στην αναδιάταξη ορισμένων ακόμη χώρων της μονάδας του Αμαρουσίου.
Έργο ανακατασκευής του πρώην Ξενία Άρτας με προσφορά 8,6 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των έργων που πρόκειται να υπογράψει σύμβαση κατασκευής είναι το Μουσικό Σχολείο στην Κόρινθο, η αποκατάσταση και ανακατασκευή του πρώην Ξενία Άρτας σε συνεδριακό κέντρο με προκήρυξη διαγωνισμού από πλευράς του δήμου Άρτας όπου η ΕΚΤΕΡ έχει κηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος σε κοινοπραξία με την Ιλισσός Κατασκευαστική και με προσφορά 8,6 εκατ. ευρώ. Επίσης αναμένει αρκετά ακόμα έργα προς υπογραφή όπως η συμβασιοποίηση του έργου στο Δημόκριτο που έχει σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο και απαιτούνται κάποια πιστοποιητικά από τον Δημόκριτο για να εγκριθεί το έργο.

Στα προς υπογραφή έργα είναι και το Τμήμα Επειγόντων Περισταστικών ύψους 4 εκατ. ευρώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας σε υφιστάμενη εγκατάσταση καθώς και η κατασκευή του νέου κτιρίου στο ίδιο νοσοκομείο με προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ. Στη Λαμία η ΕΚΤΕΡ ανακηρύχθηκε οριστική ανάδοχος, παρήλθε η προθεσμία κατάθεσης προδικαστικών προσφυγών και αναμένεται η κατάθεση των δικαιολογητικών και η υπογραφή της σύμβασης. Στα έργα που πρόκειται να υπογράψει είναι και η κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτας) για λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας στην περιοχή της Σούδας στην Κρήτη. Τα παραπάνω έργα αναμένεται να συμβασιοποιηθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Εκκρεμεί η επένδυση των 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Πάρο
Σε εκκρεμότητα παραμένει η υλοποίηση της μεγάλης ξενοδοχειακής επένδυσης των 50 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Πάρου, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από σχετική γνωμοδότησή του είχε μπλοκάρει το έργο.
Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στο φάκελο της επένδυσης.

Θα θυμίσουμε ότι το ΣτΕ απορρίπτοντας την επένδυση, είχε επικαλεστεί ότι η Μελέτη για την επάρκεια των υποδομών του νησιού ήταν από δημόσιο και όχι από ιδιωτικό φορέα και ότι έπρεπε να μην έχει συνταχθεί μόνο για την συγκεκριμένη επένδυση αλλά να λαμβάνει συνολικά υπόψη το τοπίο των Κυκλάδων και κατά πόσο το κάθε νησί αντέχει συγκεκριμένο αριθμό επιβάρυνσης από τέτοιας μορφής επενδύσεις. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έκταση 327 στρεμμάτων στη χερσόνησο Αη Γιάννη Δέτη στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Προβλέπει τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, τουριστικό χωριό, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικές χρήσεις.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Φοιτητικές κατοικίες: Η «ανηφόρα» των ενοικίων, οι δύο νέες τάσεις

Σχεδόν διπλάσιες είναι φέτος οι τιμές ενοικίασης φοιτητικών διαμερισμάτων στην Αθήνα σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, ενώ η ανοδική τάση των ενοικίων συνεχίζεται για μία ακόμα χρονιά όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις άλλες μεγάλες φοιτητουπόλεις, όπως καταδεικνύει το Παρατηρητήριο Αξιών της Geoaxis για τις φοιτητικές κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο και Κομοτηνή. Αναλυτικότερα, στην Αθήνα η μέση τιμή ενοικίασης ενός τυπικού φοιτητικού διαμερίσματος φτάνει φέτος τα 9,17 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 7,41 ευρώ/τ.μ. το 2022 (+23,7%) και 6,34 ευρώ/τ.μ. το 2021. Σε σχέση με το 2014 (5,08 ευρώ/τ.μ.) η αύξηση φτάνει το 80,42%.

Αντίστοιχη η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου η μέση τιμή κινείται φέτος στα 8,49 ευρώ/τ.μ., έναντι 6,94 ευρώ/τ.μ. το 2022 (+22,3%) και 5,32 ευρώ/τ.μ. το 2021, ενώ σε βάθος δεκαετίας οι τιμές είναι αυξημένες κατά 68%. Αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας αποτελεί το ότι οι τιμές στην Πάτρα έχουν ξεπεράσει αυτές της Θεσσαλονίκης, καθώς διαμορφώνονται στα 8,69 ευρώ/τ.μ., αυξημένες κατά 27,5% σε ετήσια βάση (6,82 ευρώ/τ.μ. το 2021) και κατά 80,4% σε βάθος δεκαετίας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πόλεις, το Ηράκλειο κινείται στα 7,77 ευρώ/τ.μ. (+16,5% σε σχέση με το 2022, +56,7% σε σχέση με το 2014), ο Βόλος στα 7,13 ευρώ/τ.μ. (+14,2% σε σχέση με το 2022, +53,9% σε σχέση με το 2014) και η Κομοτηνή στα 6,95 ευρώ/τ.μ. (+8,3% σε σχέση με το 2022, +31,9% σε σχέση με το 2014).

Αυξημένη η τάση της συγκατοίκησης
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, σαφώς λιγότερα φοιτητικά διαμερίσματα βρίσκονται σήμερα διαθέσιμα στην αγορά σε σχέση με το 2014, καθώς ένα ποσοστό ακινήτων περί το 15-20% έχει εισέλθει οριστικά σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ η αύξηση του τουρισμού αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της προσφοράς φοιτητικών διαμερισμάτων.
Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία των φοιτητών επιλέγει να ενοικιάσει όσο το δυνατόν παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ καταγράφεται αύξηση των φοιτητών που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να επιμερίζονται τα έξοδα. Αποτέλεσμα είναι τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να εμφανίζουν σταδιακά χαμηλότερο ρίσκο διάθεσης. Σημειώνεται ότι όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε περιορισμένη επίπλωση φοιτητικών διαμερισμάτων, για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο παράγοντας των ιδιωτικών φοιτητικών εστιών
Επιπλέον, καθώς η ποιότητα των υφιστάμενων (κρατικών) πανεπιστημιακών φοιτητικών εστιών θεωρείται από ανεκτή ως απογοητευτική, ενώ η αριθμητική ανεπάρκειά τους είναι δεδομένη, τη γρήγορα αναπτυσσόμενη ζήτηση έσπευσαν να εκμεταλλευτούν πολλές ιδιωτικές εταιρίες από όλο το φάσμα της αγοράς real estate (ΑΕΕΑΠ, κατασκευαστικές, επενδυτές, funds, ιδιώτες κ.α.), επιδιώκοντας να δημιουργήσουν κατοικίες στα πρότυπα «ιδιωτικών φοιτητικών εστιών», οι οποίες έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα, όπως παροχή υψηλής ασφάλειας στους ενοίκους, all inclusive υπηρεσίες και λογαριασμούς (όπως καθαρισμό, φύλαξη, ρεύμα, νερό, θέρμανση, internet και χρήση κοινόχρηστων χώρων) και δυνατότητα (σε κάποιες περιπτώσεις) ευέλικτης μίσθωσης ανάλογα με την περίοδο φοίτησης. Η τάση επένδυσης στο συγκεκριμένο κλάδο αναμένεται να ενταθεί σημαντικά στο μέλλον.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build