Σαλαμίνα: Με στήριξη από Enterprise Greece «φορτσάρει» η κατασκευή μαρίνας στο Βουρκάρι

Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα για το νησί της Σαλαμίνας αναμένεται να γίνει προσεχώς, με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα σε Δήμο Σαλαμίνας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας και Enterprise Greece για την αξιοποίηση του λιμένα Βουρκαρίου με την κατασκευή μίας σύγχρονης μαρίνας σκαφών. Σε συνεδρίασή του στις 30 Αυγούστου, το δημοτικό συμβούλιο Σαλαμίνας άναψε το πράσινο φως για την υπογραφή του μνημονίου.

Τι προβλέπει το μνημόνιο
Σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου, βασικός σκοπός της συνεργασίας είναι η κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία μαρίνας στη περιοχή Βουρκαρίου και η προώθηση ολοκλήρωσης υποστηρικτικών μελετών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Μελέτη Χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτη Λιμενικών Έργων, Μελέτη Χερσαίων Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτονική Μελέτη).
Το επενδυτικό σχέδιο θα περιλαμβάνει περιγραφή του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας της επένδυσης, των ειδικότερων χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων του γεωτεμαχίου επέμβασης και του όμορου θαλάσσιου χώρου, χρηματοοικονομικό μοντέλο που θα τεκμηριώνει την βιωσιμότητα και κερδοφορία του έργου, εκτιμώμενο προϋπολογισμό, ενδεικτικούς τρόπους παραχώρησης προς την επενδυτική κοινότητα, καθώς και κλαδική μελέτη.

Επιπλέον, αντικείμενο της συνεργασίας αποτελούν και: η επίλυση τυχόν βασικών αδειοδοτικών θεμάτων της επένδυσης προ της εισαγωγής του έργου στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η υποβολή του φακέλου στη Διυπουργική Επιτροπή προς ένταξη στις διαδικασίες του ν.4864/2021, η υποβοήθηση του Δήμου Σαλαμίνας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην κατάρτιση των διαγωνιστικών φύλλων του πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης του έργου, καθώς και στη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, η προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηματιών για την ανάληψη κατασκευής και λειτουργίας του έργου και η αδειοδοτική ωρίμανση έως και την έκδοση του ανάλογου Προεδρικού Διατάγματος χωροθέτησης (σε περίπτωση που είναι αναγκαίο), καθώς και της ανάλογης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Το κόστος επίτευξης του αμοιβαίου σκοπού εκτιμάται προκαταρκτικά στο ποσό των 35.000 πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων η Enterprise Greece θα επωμιστεί αναλογικά έως 25.000 ευρώ και ο δήμος Σαλαμίνας μέχρι 10.000 ευρώ. Το μνημόνιο συνεργασίας και οι βάσει αυτού δράσεις προβλέπεται ότι θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφής του και για τρία χρόνια, με δυνατότητα παράτασης αν δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως το προβλεπόμενο αντικείμενο.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο η μελέτη
Να αναφερθεί, πως τον περασμένο Απρίλιο ο δήμος Σαλαμίνας γνωστοποίησε την έναρξη των εργασιών της μελέτης αναβάθμισης-επέκτασης-εκσυγχρονισμού του λιμένα, που ήταν το πρώτο βήμα για να γίνει το έργο. Τη μελέτη, που έχει κόστος 197.000 ευρώ (το οποίο καλύπτεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μέσω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), υλοποιεί η ένωση των εταιρειών Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ και Άλκων Μελετητική ΕΠΕ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τρία ξενοδοχεία σε στρατηγικές τοποθεσίες βγάζει στην αγορά το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ριζικές αλλαγές έρχονται το επόμενο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας, δεδομένου ότι αρκετά από τα κτίρια που κοσμούν την καρδιά της θα αναγεννηθούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου και ως έργου τέχνης κτιρίου επί των οδών Πανεπιστημίου και Σανταρόζα απέναντι από το Rex. Στο παρελθόν το ακίνητο στέγαζε το ξενοδοχείο Majestic και τα τελευταία χρόνια παραμένει αναξιοποίητο. Η ευθύνη για την διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού ανήκει στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διαχειρίζεται αυτή την περίοδο τρία ξενοδοχεία και στο σύνολό τους βρίσκονται στο κατώφλι της δεύτερης και καταληκτικής φάσης επιμέρους πλειοδοτικών διαγωνισμών μέσω των οποίων θα οριστούν οι μισθωτές τους. Το μοντέλο που ακολουθείται και για τα τρία ξενοδοχεία είναι αυτό της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το ακίνητο των οδών Πανεπιστημίου και Σανταρόζα αποτελεί κληροδότημα του Αντωνίου Παπαδάκη. Ήδη έχει διενεργηθεί η πρώτη φάση που αφορούσε στον καθορισμό της χρήσης του, κατά την οποία δύο ενδιαφερόμενα σχήματα -Athenaeum Iridanos ΜΙΚΕ και το σχήμα της Brown Eastmed Capital Property 30- πρότειναν πιθανές χρήσεις για αυτό. Εν τέλει, η χρήση για την οποία προορίζεται το κτίριο αφορά σε δημιουργία εμπορικών χώρων στο ισόγειο και ξενοδοχείου στους ορόφους του. Σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τα οποία επικοινώνησε το Build, αυτή την περίοδο γίνεται η προετοιμασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δεύτερη φάση, που αφορά στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για τις προαναφερόμενες χρήσεις.

Εντός του 2023 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Εκτιμούν ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εκδοθεί εντός του 2023, το αργότερο έως τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια απαιτείται βάσει νόμου η ανάρτησή της για 3 μήνες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πριν προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού και η κατάθεση των προσφορών. Επί της ουσίας η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παραλαμβάνει και αναρτά την πρόσκληση, από την Διεύθυνση Κληροδοτημάτων που έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού, καθότι η πρώτη έχει την ευθύνη εποπτείας των διαδικασιών όπως προβλέπεται για τις κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα). Η τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα φέρει προσεχώς την ανάδειξη του επενδυτή που θα πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης και θα πλειοδοτήσει στην διαδικασία.

Το ελάχιστο μίσθωμα για την πρώτη τριετία ανέρχεται στις 5.000 πλέον χαρτοσήμου και μετά το πέρας της τριετίας στις 12.000 για τετράστερο ξενοδοχείο και στις 20.000 για πεντάστερο. Ωστόσο πρόκειται για τιμές έναρξης σε όλες τις περιπτώσεις, οι οποίες λόγω του πλειοδοτικού χαρακτήρα της διαδικασίας θα μεταβληθούν. Προβλέπεται υποχρέωση μακροχρόνιας μίσθωσης για 30 έτη καθώς και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10. Την εξέλιξη της διαδικασίας ενδεχομένως να επηρεάσει η διαδικασία εκλογής νέας πρυτανικής αρχής εντός του Σεπτεμβρίου καθώς και η εκκρεμότητα συμπλήρωσης στοιχείων που σχετίζονται με το κτίριο από την τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ξενοδοχεία σε Μινιόν και Ακτή Μιαούλη
Το κτίριο της Πανεπιστημίου δεν αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Διεύθυνσης, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξει η δεύτερη φάση και για ένα ακόμα ξενοδοχείο, δίπλα στο Μινιόν, επί της λεωφόρου Πατησίων 11 και Σατωβριάνδου, το οποίο ωστόσο δεν είναι διατηρητέο. Πρόκειται για διώροφο κτίριο που κατά διαστήματα φιλοξενούσε εστιατόριο, κέντρο διασκέδασης και εμπορικά καταστήματα και επειδή δεν είναι διατηρητέο καθίσταται εφικτή ακόμα και η κατεδάφιση ή η προσθήκη επιπλέον ορόφων. Τέλος, η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων πρόκειται να τρέξει τη δεύτερη φάση και για ένα ακόμη διατηρητέo (εκτός από εκείνο της Πανεπιστημίου), το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Σε αυτό παλαιότερα στεγαζόταν το ξενοδοχείο «Ο Πειραιεύς» και είναι γνωστό και ως «οικία ιδιοκτησίας Μελετόπουλου», ευρισκόμενο στη συμβολή της ακτής Μιαούλη με την οδό Μπουμπουλίνας 1.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η Intrakat θα κάνει έργα σε Κηφισό και ρέμα Βαρυμπόμπης

Περιφέρεια Αττικής και Intrakat υπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση για την υλοποίηση παρεμβάσεων προς αποκατάσταση πρανών και τεχνικών έργων στον Κηφισό ποταμό και στο ρέμα της Βαρυμπόμπης. Η εταιρεία είχε επιτύχει να της κατακυρωθεί η σύμβαση για αυτό το, αρχικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), έργο προσφέροντας μέση έκπτωση 7% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης στο ποσό των 5.167.080,01 ευρώ (με ΦΠΑ). Σημειώνεται, ότι πλην της Intrakat το έργο είχαν διεκδικήσει άλλες δύο εταιρείες, συγκεκριμένα η «Εργοροή Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» (δίνοντας μέση έκπτωση 5%) και η «Κόνων Τεχνική ΑΕ» (με μέση έκπτωση 1%). Το κόστος του έργου θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Η Intrakat είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πού θα γίνουν οι εργασίες
Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στην προκήρυξη του έργου, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι κατεπείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα. Αποτελούν, δε, έργα ελαχιστοποίησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης και θεωρούνται μικρής κλίμακας, με στόχο την άρση της περαιτέρω διάβρωσης των πρανών, την μείωση των επιπτώσεων από επικείμενες πλημμύρες, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και την εξασφάλιση της ασφάλειας και της αντιπλημμυρικής προστασίας των υποδομών. Κατόπιν, λοιπόν, αιτημάτων διαφόρων Δήμων, καθώς και αυτοψιών που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, στα οποία παρατηρείται επικινδυνότητα και απαιτείται να γίνουν άμεσα έργα.

Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν, συγκεκριμένα:
– στη Γέφυρα οδού Αδαμών-Ν. Μωνάκη (Αχαρνές),
– σε σημεία του ρέματος Βαρυμπόμπης (οδός Χλόης 2, οδός Βαρυμπόμπης, γέφυρα οδού Πλατάνων- Αγ. Τριάδος, επί των οδών Σημύδας-Πλατάνων στην πλατεία Βαρυμπόμπης-περιοχή Φλόγας, παρά την οδό Δρυός 35 στην περιοχή του Ο.Τ. 6 Δήμου Αχαρνών) και
– σε σημεία του Κηφισού ποταμού (γέφυρα οδού Ερυθραίας πλησίον αρ. 24-26, γέφυρα οδού Ερυθραίας-ανάντη, οδός Ποταμού 87, οδός Ποταμού και Μανιακίου, οδός Ποταμού και Ερμιόνης, οδός Ποταμού και Ναυπλίου, οδός Φιγαλείας στη συμβολή με οδό Αρεοπόλεως, οδός Ποταμού-Γυθείου και Πελοποννήσου).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build