Με έκπτωση 32,68% η βιοκλιματική αστική ανάπλαση του κέντρου του Ασπροπύργου

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της βιοκλιματικής αστικής ανάπλασης του κέντρου του δήμου Ασπροπύργου, προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ, αναδείχθηκε η εταιρεία Εύδρομος ΑΤΕ, υποβάλλοντας τη χαμηλότερη προσφορά από τους έξι συνολικά υποψήφιους οικονομικούς φορείς. Ειδικότερα, στον διαγωνισμό που τρέχει ο δήμος Ασπροπύργου συμμετείχαν πέρα από την Εύδρομος ΑΤΕ οι Αψίδα Τεχνική, Τεχνική Έργων ΑΕ, Οδός ΑΤΕ, Λάκων ΑΤΕ και Ι.Δ. Χρυσοσπάθης και Σία ΟΕ. Η προσφορά της Εύδρομος ΑΤΕ ήταν μακράν η χαμηλότερη, με μέση έκπτωση 32,68%, έναντι 25% που ήταν η δεύτερη χαμηλότερη (αυτή της Αψίδα Τεχνική) και έναντι 18,22% που ήταν ο μέσος όρος του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών.

Λόγω της μεγάλης αυτής απόκλισης, η αναθέτουσα αρχή ζήτησε από την εταιρεία να υποβάλει αιτιολόγηση της προσφοράς της. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε εγκαίρως, εξηγώντας πως, με βάση τους υπολογισμούς της, το συνολικό άμεσο και έμμεσο κόστος του έργου ισούται σε 2.141.804,27 ευρώ και το μικτό της κέρδος στα 193.985,95 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό μικτού κέρδους είναι 8,3%, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το εύλογο προσδοκώμενο όφελος 2,5% της εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Από την επισκόπηση των επιμέρους στοιχείων της αιτιολόγησης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας, αυτή κρίθηκε επαρκής και έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα η ανακήρυξη της Εύδρομος ΑΤΕ ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού χώρου στο κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, της στάθμευσης, της προσβασιμότητας, των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών και της οικονομικής δραστηριότητας στο εμπορικό κέντρο του Ασπροπύργου.
Το έργο αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής οδού (αποτελείται από δύο τμήματα) και ενός πεζοδρόμου στο κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου.
Οι οδοί είναι η Δημοκρατίας (από Μεγαρίδος έως Φυλής), η Β. Λιάκου και η Μ. Μπότσαρη.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:
– Η κατασκευή των πεζοδρομίων με προδιαγραφές της οδηγίας «σχεδιάζοντας για όλους» στη τελική τους θέση και διαστάσεις.
– Η δημιουργία χώρων στάθμευσης.
– Η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της αισθητικής του χώρου με τη χρήση ψυχρών υλικών υψηλής ποιότητας και την εκτεταμένη δενδροφύτευση.
– Δημιουργία ενός ελκυστικού χώρου με εύκολη προσβασιμότητα και εξυπηρετήσεις στάθμευσης για την επέκταση και ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. Σημειώνεται, ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, έχει οριστεί σε 14 μήνες από την ημέρα που θα μπουν οι υπογραφές στη σύμβαση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Καυκάς: Η επένδυση σε νέο logistics και η πορεία του 2023

Έως το τέλος της χρονιάς θα είναι έτοιμο προς λειτουργία το νέο σύγχρονο κέντρο logistics της Καυκάς στον Ασπρόπυργο, για το οποίο ο όμιλος επενδύει πάνω από 15 εκατ. ευρώ. Μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση η επιχείρηση θα έχει στη διάθεσή της 16.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων, δημιουργώντας σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης των αποθεμάτων της. Θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 13 χιλ. παλετοθέσεων και φόρτωσης από τις 28 ράμπες που θα υφίστανται.

Το νέο κέντρο διανομής θα στεγάζεται σε οικόπεδο 49 στρεμμάτων. Στο πλαίσιο τον επενδύσεών της, η εταιρεία προγραμμάτισε τη διάθεση επιπλέον 2 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Σημειώνεται, ότι ήδη η Καυκάς προχώρησε στη μετεγκατάσταση της Μονάδας Ηλεκτρικών Πινάκων Βορείου Ελλάδος που βρίσκονταν στην οδό Μοναστηρίου, σε νέο εργοστάσιο στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 2.500 τ.μ. Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστημα τρέχει τις διαδικασίες προκειμένου να βρει χώρο και για τη μετεγκατάσταση της Μονάδας Ηλεκτρικών Πινάκων που διατηρεί στην Αθήνα.

Τοποθέτηση φορτιστών και φωτοβολταϊκών σε καταστήματα
Στο πλαίσιο της «πράσινης» στρατηγικής που εφαρμόζει έχει επενδύσει μεταξύ άλλων στην εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών στα κεντρικά της γραφεία. Φορτιστές όμως έχουν εγκατασταθεί και σε καταστήματα του δικτύου της όπως είναι αυτά της Γλυφάδας, των Νέων Μουδανιών, του Ηρακλείου Κρήτης, των Χανίων, του Ρεθύμνου, των Μαλίων, του Αγίου Νικολάου καθώς και στο HUB Lighting & Innovation by Kafkas που έχει δημιουργήσει στην Ηλιούπολη, συνεχίζοντας με την τοποθέτηση και στα υπόλοιπα σημεία του δικτύου της. Σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, έχει εγκαταστήσει συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών με το μοντέλο του net metering, αρχικά σε δύο ιδιόκτητα καταστήματά της, ενώ έχει σχεδιάσει την επέκταση και σε άλλα καταστήματα.

Σχετικά με την πορεία της Καυκάς για το 2023, εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί από την κρίση στην Ουκρανία. Ο λόγος είναι ότι τα γεγονότα αυτά επηρέασαν τις τιμές σε βασικές πρώτες ύλες και εμπορεύματα, όπως η τιμή του χαλκού που χρησιμοποιείται στα καλώδια. Στις αρχές του έτους παρουσιάστηκε εξορθολογισμός στις αυξήσεις των τιμών στα υλικά που εμπορεύεται η εταιρεία, οι οποίες ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το 2022. Το γεγονός αυτό αναμένεται ότι θα επηρεάσει την κερδοφορία της φέτος, καθότι πέρυσι λόγω της αύξησης των αποθεμάτων το αποτέλεσμα ήταν θετικό για την κερδοφορία της σε συνδυασμό με την αύξηση τιμών στα προϊόντα, κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί και φέτος. Θα θυμίσουμε ότι το 2022 ο τζίρος του ομίλου ήταν 261,78 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 17,12 εκατ. ευρώ από 204,46 εκατ. με κέρδη μετά από φόρους 14,67 εκατ. ευρώ το 2021.

Η επίδραση των επιτοκίων
Επίδραση στην κερδοφορία της θα έχει και η αύξηση του κόστους δανεισμού της Καυκάς, καθότι αυξήθηκε ο δανεισμός λόγω των μεγαλύτερων υπολοίπων πελατών και των επενδύσεων σε αποθέματα και πάγιες δαπάνες, που επιβαρύνονται από την άνοδο του επιτοκίου Euribor. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός στο τέλος του 2022 ήταν 36,79 εκατ. ευρώ. Το εύρος της επίπτωσης που θα έχει η αύξηση των επιτοκίων αντισταθμίζεται από την κίνηση της εταιρείας να διασφαλίσει παλαιότερα ένα σημαντικό μέρος του δανεισμού της με προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου ανόδου επιτοκίου.

Σημειώνεται, πως η εταιρεία θα ενισχύσει περαιτέρω τον τζίρο της, δεδομένης της έντονης κινητικότητας που προέρχεται από επενδύσεις σε κατοικίες, τουριστικά ακίνητα, βιομηχανία, data centers και συναφείς τομείς. Ως σημαντικό πεδίο ευκαιρίας και ανάπτυξης προβάλλεται αυτό των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που οδηγεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την εφαρμογή λύσεων εξοικονόμησης αλλά και καθαρής ενέργειας. Ο τομέας προϊόντων για τη μείωση των ρύπων παγκοσμίως, όπου ήδη δραστηριοποιείται η Καυκάς, αναμένεται ότι σε ολόκληρο των πλανήτη θα τζιράρει περί τα 12 τρισ. δολάρια το 2030. Σε αυτόν εντάσσονται φωτοβολταϊκά και net metering στις οροφές των κτιρίων, αντικατάσταση λαμπτήρων με λιγότερο ενεργοβόρους τύπου LED, αυτοματισμοί για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός 27 εκατ. για έργα στο Υδραγωγείο Μόρνου-Μαραθώνα

Σε εργασίες αποκατάστασης του Ενωτικού Υδραγωγείου Μόρνου-Μαραθώνα και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Κλειδί-Δαφνούλα προχωρά η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Προκήρυξε, λοιπόν, τον σχετικό ανοικτό διαγωνισμό για να αναθέσει αυτές τις εργασίες, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 27.138.379,44 ευρώ (με ΦΠΑ). Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 25 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 9/10/2023 και ώρα 10:00 για να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Το αντικείμενο της εργολαβίας
Από γεωγραφικής άποψης, το δημοπρατηθέν έργο τοποθετείται στην περιοχή των κοινοτήτων Κλειδιού, Ασωπίας και Δαφνούλας του Δήμου Τανάγρας στον Νομό Βοιωτίας. Αποσκοπεί, δε, στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας του υδραγωγείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σενάρια αμφίδρομης μεταφοράς του νερού.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα:
1. η υλοποίηση έργων αποκατάστασης του υδαταγωγού από PCCP ονομαστικής διαμέτρου DN1800 (αντικατάσταση τμημάτων σωλήνων από PCCP με χαλυβδοσωλήνες DN1800/14,3 συνολικού μήκους 3 χλμ. περίπου, επισκευή-ενίσχυση τμημάτων των σωλήνων από PCCP, συνολικού μήκους 700 μ. περίπου, αποκατάσταση και προστασία όλων των αρμών των αγωγών από PCCP εσωτερικά, με τοποθέτηση συνδέσμων τύπου Amex-10 Mono Seal ή ανάλογου),

2. παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του υδραγωγείου (μεταξύ άλλων, κατασκευή by-pass DN400 για την ελεγχόμενη πλήρωση του υδραγωγείου από τη διώρυγα Μόρνου στη δικλίδα V1/DN1800 Δαφνούλας, έργα ελέγχου άμεσης απαγωγής και εισαγωγής αέρα στον αγωγό κατά την πλήρωση, εκκένωση και λειτουργία ήτοι αεροβαλβίδες στις θέσεις των ανθρωποθυρίδων και έργα βελτίωσης της συντήρησης-επισκευών του υδραγωγείου με προσθήκη δύο δικλίδων DN1800, μία στο ενδιάμεσο του τμήματος Δαφνούλας-αντλιοστασίου Β2 και μία στο ενδιάμεσο του τμήματος αντλιοστασίου Β2- Έργου Καταστροφής Ενέργειας Κλειδιού) και

3. η δοκιμαστική λειτουργία του Ενωτικού Υδραγωγείου για έναν μήνα – μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα δοκιμαστεί το σύνολο του Ενωτικού Υδραγωγείου σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια και η ορθή λειτουργία του συνόλου του υδραγωγείου που περιλαμβάνει τα νέα υπό κατασκευή τμήματα (χαλύβδινα τμήματα) τις σήραγγες και τα παραμένοντα τμήματα από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Σε περίπτωση που από τη δοκιμαστική λειτουργία παρατηρηθεί αστοχία του υδραγωγείου σε σημείο που δεν εμπίπτει στη μελέτη του έργου και ως εκ τούτου δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, ο τελευταίος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα τμήματα αυτά, κάνοντας χρήση της προβλεπόμενης προαίρεσης. Στο ενδεχόμενο αυτό, ο χρόνος αποκατάστασης της αστοχίας θα είναι ανάλογος του χρόνου που απαιτήθηκε για αντίστοιχες παρεμβάσεις που έγιναν στο υδραγωγείο κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου και δεν θα συνυπολογισθεί στη συμβατική του διάρκεια. Η δοκιμαστική λειτουργία θεωρείται ότι περατώθηκε με επιτυχία εφόσον το υδραγωγείο (νέο και παραμένοντα τμήματα) έχει λειτουργήσει για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ένας μήνας) αδιάλειπτα χωρίς προβλήματα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build