--> 

Έλλειψη προσωπικού, αδυναμία κάλυψης του ανεκτέλεστου

Καίριο εμπόδιο για την εκτέλεση ενός σημαντικού έργου αποτελεί για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, με το ανεκτέλεστο για τους ομίλους 7ης τάξης να αγγίζει περίπου τα 16 δισ. ευρώ και να μεγαλώνει. Στελέχη της αγοράς, με τα οποία επικοινώνησε το Build αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη συνθήκη αποτελεί πλήγμα για τον κλάδο, καθώς σε μία περίοδο όπου αρκετά δημόσια έργα βγαίνουν στην αγορά και ακόμα περισσότερα θα προκύψουν προσεχώς από τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, η αντιμετώπιση της έλλειψης έμψυχου δυναμικού αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης στην ομαλή εκτέλεσή τους.

Ταυτόχρονα, πρόσωπο με γνώση της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά αναφέρει ότι παρά τις συζητήσεις που βρίσκονται τον τελευταίο καιρό σε εξέλιξη και αφορούν στη σύναψη διακρατικών συμφωνιών για την εισαγωγή ανειδίκευτων (συχνά) εργατών από τρίτες χώρες, η πρωτοβουλία αυτή δεν μπορεί να δώσει πραγματική λύση στην έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών. Την ίδια στιγμή οι μέσες μεικτές απολαβές για μηχανικούς στην κατασκευαστική αγορά υπολογίζεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 3.500 έως και 4.000 ευρώ σε μεικτή βάση, ενώ εκτιμάται ότι η έλλειψη δυναμικού θα οδηγήσει προσεχώς σε περαιτέρω αύξηση των μισθών.

Κατά πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη ζυμώσεις και σε επίπεδο υπουργείου Υποδομών, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου που ορίζει, π.χ., ότι το ανεκτέλεστο όριο για τις κατασκευαστικές 6ης τάξης είναι 132 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση δημόσιων έργων. Η απελευθέρωση του ορίου θα σημάνει πιθανότατα την δυνατότητα των μικρότερων να αναλάβουν μεγαλύτερο όγκο δημόσιων έργων το προσεχές διάστημα. Ωστόσο είναι μία κουβέντα, η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ως προς την υλοποίησή της. Εάν παρόλ’ αυτά θεσπιστεί νομοθετικά η απελευθέρωση του ορίου, εκτιμάται ότι θα μοιραστεί ένα μέρος της «πίτας» και σε εταιρείες 6ης και 5ης τάξης, αποφορτίζοντας κατά έναν τρόπο τις κατασκευαστικές με πτυχίο 7ης τάξης, οι οποίες σημειώνεται ότι δεν δεσμεύονται από πλαφόν στο ανεκτέλεστο κατασκευής δημόσιων έργων.

Μεγάλοι κατασκευαστές θα αναθέτουν έργα σε μικρότερους
Μία ακόμα εικόνα που αναμένεται ότι θα λάβει ζωηρότερη διάσταση προσεχώς, εκτιμάται από παίκτες της αγοράς ότι θα είναι η μετακύλιση κατασκευαστικού έργου με τη μορφή ανάθεσης μέρος των έργων που έχουν αναλάβει οι 7ης τάξης κατασκευαστικές, σε εταιρείες μικρότερων τάξεων υπό τη μορφή εργολαβιών. Στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου υποστηρίζουν ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβεί με το μοντέλο της αναγνωρισμένης εργολαβίας, που θα διασφαλίσει την οργανωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την ανάθεση μέρους των έργων από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους κατασκευαστές.
Κωλυσιεργία σε εφαρμογή και υλοποίηση νομοθετικών παρεμβάσεων

Σε κάθε περίπτωση «αγκάθι» για τον κλάδο αποτελεί και η κωλυσιεργία που παρουσιάζεται σε διάφορα επίπεδα από πλευράς Πολιτείας, με αναφορά ως παραδείγματος της ψήφισης του νόμου για την αναβάθμιση των πτυχίων ήδη από το 2019 που προς το παρόν δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Εν προκειμένω μάλιστα παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που ήταν απαραίτητο για να προχωρήσει η εφαρμογή του νόμου, δεν έχουν υπογραφεί οι απαιτούμενες αποφάσεις από τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της αναθεώρησης των πτυχίων μηχανικού για τις κατασκευαστικές που πιθανότατα θα φέρει και την αναβάθμιση κάποιας ή κάποιων εκ των 6ης τάξης εταιρειών σε 7ης.

Στο συγκεκριμένο πεδίο, το σχετικό Διάταγμα βρίσκεται έως και το τέλος του 2023 υπό καθεστώς αναμονής και οι εταιρείες του κλάδου αναμένουν σχετικές εξελίξεις (εφόσον τελικά υπάρξουν) με την εφαρμογή του και την ανακίνηση της διαδικασίας για τα πτυχία, εντός του 2024. Ζήτημα αποτελεί και η διασύνδεση της αγοράς και των κατασκευαστικών εταιρειών με το προσωπικό, δεδομένου ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που υφίσταται ενδιαφέρον είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά για πρόσληψη λείπει η ενημέρωση και των δύο για το υφιστάμενο αυτό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της έλλειψης δυναμικού να διευρύνεται.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build