--> 

Διαγωνισμός για έργα άρσης επικινδυνότητας κτιρίου του e-ΕΦΚΑ

Προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός από τον e-ΕΦΚΑ, για την προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας ιστορικού κτιρίου ιδιοκτησίας του φορέα στην Αθήνα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 113.460 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 9η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Τέλος, η παράδοση και τοποθέτηση των απαιτούμενων για την επίτευξη του σκοπού του έργου υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, φροντίδα και έξοδα του αναδόχου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της απόφασης ανάθεσης.

Είναι το ξενοδοχείο «Απόλλων», ποια τα προβλήματα του κτιρίου
Το επίμαχο κτίριο βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 58 και Αιόλου 103. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο «Απόλλων», η ανέγερση του οποίου χρονολογείται περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα του αθηναϊκού νεοκλασικισμού του 19ου αιώνα. Διαθέτει μια ιδιαίτερη κάτοψη τριγωνικής μορφής με πρόσωπο επί των δύο οδών και επί της γωνίας στη συμβολή τους. Διαμορφώνονται, έτσι, τρεις όψεις/προσόψεις, μία σε κάθε οδό και μια στην απότμηση.

Σύμφωνα με την Έκθεση Επικινδύνου Οικοδομής, εμφανίζονται αποφλοιώσεις της χρωματικής επιφάνειας των επιχρισμάτων των τοιχοποιιών όλων των προσόψεων της οικοδομής, τριχοειδείς ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες και πεπαλαιωμένα κουφώματα με σπασμένους υαλοπίνακες. Επιπλέον, παρατηρούνται αποκολλήσεις επιχρισμάτων και πλακών επικάλυψης της μαρκίζας και φθορές από οξείδωση των κιγκλιδωμάτων, με συνέπεια κίνδυνο θραύσης των μαρμάρων και πτώσης τεμαχίων.

Η μεταλλική σκάφη
Εξάλλου, μπροστά από τις όψεις/προσόψεις του κτιρίου και την απότμηση υπάρχει μια σκάφη που διαμορφώνεται υπεράνω των κυκλωμάτων των εξωστών του πρώτου ορόφου, κατασκευασμένη από τυποποιημένους μεταλλικούς βραχίονες, κατάλληλα στηριγμένους και συνδεδεμένους μεταξύ τους, που επικαλύπτονται από τυποποιημένα διάτρητα στοιχεία δαπέδου κυκλοφορίας (αντίστοιχα των ξύλινων μαδεριών), χωρίς ύπαρξη λινάτσας υπεράνω αυτών. Οι βραχίονες αυτοί είναι στηριγμένοι πάνω στους υφιστάμενους εξώστες και στην υπάρχουσα μικρή κορνίζα (όπου δεν υπάρχουν εξώστες) και στους πεσσούς των εξωτερικών τοιχοποιιών του Α’ Ορόφου, μέσω των υπαρχόντων ανοιγμάτων του εν λόγω ορόφου.

Η σκάφη αυτή προσφέρει μερική μόνον προστασία έναντι πτώσης τυχόν στοιχείων των υπεράνω αυτών τμημάτων των όψεων/προσόψεων του κτιρίου, γιατί στις θέσεις που δεν υφίστανται εξώστες του πρώτου ορόφου δεν εφάπτεται επί της εκάστοτε όψης, αφήνοντας διάκενα από αυτές και επιτρέποντας με ευκολία την δίοδο και πτώση τυχόν τμημάτων ή στοιχείων των όψεων που ενδεχομένως αποκολληθούν και καταπέσουν επί των υποκείμενων πεζοδρομίων και κατά συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ζημιών ή και ατυχημάτων. Πέραν της υπάρχουσας σκάφης δεν υφίστανται άλλα προστατευτικά εμπόδια.

Οι εργασίες που απαιτείται να γίνουν
Οι ενέργειες, λοιπόν, που πρέπει να υλοποιηθούν στο κτίριο αφορούν σε αποξήλωση και μεταφορά της υφιστάμενης μεταλλικής σκάφης, κατασκευή νέας μεταλλικής σκάφης και τοποθέτηση προστατευτικού πολυεστερικού υφάσματος. Η υπάρχουσα σκάφη, που δεν καλύπτει ικανοποιητικά τα προβληματικά σημεία και έχει υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας θα αποξηλωθεί για να κατασκευαστεί νέα. Αυτή θα συλλέγει τα σαθρά οικοδομικά υλικά της πρόσοψης που είναι επικίνδυνο να αποκολληθούν και θα αναρτηθεί στο ύψος της οροφής του ισογείου και κάτω από τους εξώστες του πρώτου ορόφου, περίπου 6,60 μ. από το πεζοδρόμιο. Τέλος, η πρόσοψη θα επενδυθεί με πολυεστερικό διάτρητο μπεζ ύφασμα. Το ύφασμα θα αναρτηθεί από το ψηλότερο σημείο της όψης και θα διατρέχει όλο το ύψος και το πλάτος της αγκαλιάζοντας τη σκάφη προστασίας ώστε να αποκλείει τον κίνδυνο εκτίναξης κάποιου οικοδομικού υλικού σε πτώση προς τον χώρο διέλευσης, ενώ θα διαθέτει πολύ καλές μηχανικές αντοχές και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Πρώτο βήμα για την Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas

Στον αέρα βρίσκεται ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του κτιρίου όπου προγραμματίζεται να στεγαστεί η Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas, επί της οδού Πατησίων, ένα έργο προϋπολογισμού 6,9 εκατ. ευρώ. Τον διαγωνισμό «τρέχει» η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, ενώ η προθεσμία για την υποβολή προσφορών εκπνέει στις 12 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, η Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas θα στεγάσει τις δραστηριότητές της σε τετραώροφο κτίριο εμβαδού 1.442 τμ, αρχιτεκτονικής Jugendstil, επί της οδού Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά, το οποίο αποτελούσε την κατοικία των νεανικών χρόνων (1937 έως 1945) της Μαρίας Κάλλας. Πρόκειται για το ιστορικό κτίριο, γνωστό ως Πολυκατοικία Παπαλεονάρδου, που κατασκευάστηκε το 1925 και αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα επάλληλων κατοικιών εν είδει πολυκατοικίας της περιόδου 1921-1932.

Το κυρίως αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει αποκατάσταση των προσόψεων του διατηρητέου κτιρίου και της στέγης, καθώς και όλων των διατηρητέων τμημάτων του εσωτερικού του, ενίσχυση και, όπου απαιτείται, ανακατασκευή του εσωτερικού φέροντος οργανισμού, ο οποίος κρίνεται σε σαθρή και επικίνδυνη κατάσταση, λόγω βλαβών από σεισμό και παλαιότερη πυρκαγιά στους πρώτους ορόφους, δημιουργία ενός κτιρίου, το οποίο να πληροί όλες τις σύγχρονες λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη χρήση, πρόβλεψη για απρόσκοπτη χρήση όλων των χώρων από άτομα μειωμένης κινητικότητας, μέσω ειδικών μηχανισμών για άνοδο από την είσοδο στο υπερυψωμένο επίπεδο του ισογείου και στο ελαφρώς βυθισμένο υπόγειο και στη συνέχεια μέσω του ανελκυστήρα για τους υπόλοιπους ορόφους, αντιμετώπιση όλων των απαιτήσεων της ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των τεχνικών του φυσικού φωτισμού, του αερισμού και του δροσισμού.

Η πρόταση που θα προκύψει από τις μελέτες εφαρμογής που θα εκπονηθούν θα εφαρμοστεί ώστε στην κατασκευή του κτιρίου να διατηρηθεί η δομή και ο χαρακτήρας του, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος που θέτει η λειτουργία του ως μουσική ακαδημία. Οι κτιριολογικές υποδομές που θα προκύψουν από την εκτέλεση των εργασιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 16 μικρές αίθουσες διδασκαλίας, 8 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων-εκθεσιακό χώρο, αναγνωστήρια-βιβλιοστάσιο και cafe-αναψυκτήριο με τους απαραίτητους χώρους παρασκευαστηρίου στο δώμα του κτιρίου. Το κτίριο θα παραδοθεί από τον ανάδοχο κατάλληλα διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της λειτουργίας του ως Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build