Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για αγορά ακινήτου

Δημόσιο, μειοδοτικό, ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), για την αγορά αυτοτελούς και αυτόνομου ιδιόκτητου ακινήτου. Το ακίνητο που αναζητά το εκπαιδευτικό ίδρυμα προορίζεται, συγκεκριμένα, για την δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στον Τουρισμό και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν προθεσμία έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 για να καταθέσουν τις προσφορές τους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Πάντως, οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, το οποίο ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ενώ όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες και προσαρμογές για την ανακαίνιση ή αποπεράτωση του κτιρίου ώστε να επιτελεί τον σκοπό του («με το κλειδί στο χέρι») βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον πωλητή.

Τα χαρακτηριστικά του ζητούμενου ακινήτου
Όπως διευκρινίζεται στα δημοσιευθέντα στοιχεία, το ακίνητο που σκοπεύει να αγοράσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για να επιτελέσει τον σκοπό του, θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

– Θα πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνομο ικανό να στεγάσει ανάγκες σε γραφειακούς χώρους, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος σε χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης και τις απαιτήσεις σε αξιοποιήσιμο υπαίθριο χώρο.

– Θα πρέπει να βρίσκεται στη Δυτική Αττική, πλησίον του συγκροτήματος του ΠΑΔΑ (πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και Άλσους Αιγάλεω) και συγκεκριμένα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου.

– Η επιφάνεια του κτιρίου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με δυνατή απόκλιση ~+/-5%, από τα οποία κατ’ ελάχιστον 2.500 τετραγωνικά μέτρα θα αφορούν σε χώρους κύριας χρήσης ανωδομής σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα (εξαιρουμένου του χώρου στάθμευσης), προκειμένου να στεγάσει δομές του Ιδρύματος.

– Επιπλέον των ανωτέρω επιφανειών (ήτοι επιπλέον των 2.500 τετραγωνικών μέτρων) θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις στάθμευσης οι οποίες θα βρίσκονται είτε εντός του υπογείου του κτιρίου ή/και σε υπαίθριο χώρο του κτηρίου.

– Επειδή το ακίνητο προορίζεται για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης προσομοιωτικού εργασιακού περιβάλλοντος ξενοδοχείου. Επιπλέον, θα πρέπει το οικόπεδο εντός του οποίου θα βρίσκεται το κτίριο να αφήνει περιθώριο για υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, για τον προαυλισμό των χρηστών και για άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των χρηστών και των επισκεπτών. Η επιφάνεια του οικοπέδου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με δυνατή απόκλιση ~+/-5%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Μπλε Κέδρος: Μελέτη κατεδάφισης των δύο ορόφων του Coco-Mat Hotel στο Κουκάκι

Σε μελέτη κατεδάφισης των δύο τελευταίων ορόφων του Coco-Mat Hotel στο Κουκάκι, στην οποία υποχρεούται να προβεί, θα προχωρήσει από το φθινόπωρο η Μπλε Κέδρος. «Οι μελέτες έχουν ως σκοπό να αποδείξουν εάν η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) μπορούν να υλοποιηθούν και εάν ναι, με ποιον τρόπο. Έχουν ως αντικείμενο όχι μόνο την κατεδάφιση του κτιρίου αλλά και τη λειτουργικότητα του εναπομείναντος κτιρίου», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της Μπλε Κέδρος, Μιχάλης Ευμορφίδης στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Σχετικά ο κύριος Ευμορφίδης σημείωσε ότι για να «λάβει κάποιος την απόφαση για κατεδάφιση, χρειάζεται να υλοποιήσει προηγουμένως τις απαραίτητες μελέτες. Ακόμα και εάν θέλω να κατεδαφίσω σήμερα το οτιδήποτε, δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχουν πλήρεις μελέτες που να έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες. Πρόθεσή μου είναι να συνταχθώ με αυτό που ορίζει η απόφαση του ΣτΕ». «Οι μελέτες περιλαμβάνουν τόσο τις εργασίες που θα σχετίζονται με την κατεδάφιση όσο και την ανακατασκευή για τη δημιουργία μίας λειτουργικής μονάδας. Επίσης, είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι θα προχωρήσουμε στη διεκδίκηση αποζημιώσεων».

«Αμετάκλητη δικαστική απόφαση από το Εφετείο το 2018»
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Ευμορφίδης, η Μπλε Κέδρος «έχτισε αυτό το κτίριο, αφού πρώτα είχε λάβει αμετάκλητη δικαστική απόφαση το 2018 για τη νομιμότητα της άδειας σε ό,τι αφορά το ύψος του ακινήτου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το μοναδικό αρμόδιο δικαστήριο να εξετάσει την ουσία της οικοδομικής άδειας». «Όλες οι νομικές διαδικασίες έναντι των διοικητικών υπηρεσιών του δημοσίου και σε δικανικό επίπεδο (αιτήσεις ακύρωσης κλπ) βρίσκονται εν εξελίξει», τόνισε σχετικά ο πρόεδρος της Μπλε Κέδρος. «Έχουμε μία οικοδομική άδεια που ήταν καθ’ όλα νόμιμη και έξι χρόνια μετά έρχονται και μας λένε ότι πρέπει να προβούμε σε κατεδαφίσεις».

Συμπλήρωσε ότι η εταιρεία έχει τα ίδια προνόμια και τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. «Όταν έχουμε δικαίωμα να στραφούμε εναντίον κάποιας διοικητικής απόφασης θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια διοικητική απόφαση που να μας λέει να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, την οποία να γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Αντιθέτως, όποια διοικητική πράξη μας έχει επιδοθεί την έχουμε εκτελέσει αυθωρεί και παραχρήμα ή έχουμε στραφεί εναντίον της διοικητικής πράξης, απευθυνόμενοι στα διοικητικά όργανα που προβλέπεται και στα δικαστήρια».

Την ίδια στιγμή η εταιρεία προχώρησε σε λογιστική απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου της κατά το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ (στα 108 εκατ. ευρώ πλέον), κίνηση που έχει διπλή αποτύπωση. Κίνηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Μιχάλη Ευμορφίδη λόγω των νομικών εκκρεμοτήτων που επιβαρύνουν αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείo Coco-Mat Athens BC στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι και των προστίμων που έχουν επιβληθεί από το ΣτΕ, ύψους 4,7 εκατ. ευρώ ως πρόστιμο ανέγερσης και 2,3 εκατ. ευρώ ως πρόστιμο διατήρησης, όπου το τελευταίο επιβάλλεται εκ νέου για κάθε έτος που δεν εκτελούνται οι εργασίες κατεδάφισης. Τα συγκεκριμένα πρόστιμα βρίσκονται τώρα σε αναστολή, ενώ προ της αναστολής έχει καταβληθεί ήδη η πρώτη δόση.

Προσφυγή για γειτονικά ακίνητα
Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε στην περίπτωση οικιστικού ακινήτου στην οδό Τσάμη Καρατάσου 5-7, το οποίο επίσης υπερβαίνει στο ύψος το μέγιστο όριο των 24 μέτρων, τονίζοντας ότι η Μπλε Κέδρος έχει καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης τόσο για το κτίριο της Τσάμη Καρατάσου καθώς και ακόμα 22 κτιρίων, τα οποία υπερβαίνουν σε ύψος «αυτό που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του Μαρτίου 2022 ως ανώτατο ύψος των κτιρίων.

Το σκεπτικό της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ αναφέρει πως ασχέτως του χρόνου που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας και ασχέτως της πραγματικής κατάστασης που υφίσταται σήμερα ένα κτίριο, εάν ο υπουργός Πολιτισμού πιστεύει ότι κάποια οικοδομή βλάπτει τη θέαση προς την Ακρόπολη, το κτίριο αυτό θα κατεδαφίζεται. Δεν πηγαίνω πίσω για να διορθώσω τα λάθη του παρελθόντος, αλλά τα φέρνω στην επικαιρότητα διότι βασική αρχή στην εταιρεία μας είναι η ισονομία. Ό,τι ισχύει για εμάς πρέπει να ισχύσει για όλα τα κτίρια».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Γιατί «κόπηκε» η μελέτη αποκατάστασης του Ξενία Κύθνου

«Φρένο» στη μεγάλη επένδυση του Ισραηλινού επιχειρηματία Avraham Ravid στην Κύθνο βάζει με απόφασή της η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού. Βάσει της εν λόγω απόφασης δεν εγκρίνεται η οριστική αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση του πρώην Ξενία Κύθνου, με το αιτιολογικό ότι «δεν συνάδει με το χαρακτηρισμένο ως μνημείο κτήριο, δεν τηρούνται οι όροι της εγκεκριμένης προμελέτης και δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες μελέτες (στατική, συντήρησης κά)». Η αρχιτεκτονική μελέτη που απορρίφθηκε αφορούσε στην αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου όπου στεγάζεται το υδροθεραπευτήριο, σε επεμβάσεις στις όψεις του υφιστάμενου ξενοδοχείου, σε διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων, σε στατική ενίσχυση, σε προσθήκη πισίνας στον ακάλυπτο χώρο και σε διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο του Ξενία Κύθνου.

Ακίνητο με μεγάλη ιστορική αξία
Το Ξενία και η Ιαματική Πηγή Κύθνου βρίσκονται σε οικόπεδο έκτασης 7.018,40 τ.μ. με δύο ιαματικές πηγές και κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Ξενία Κύθνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα υδροθεραπευτήριο και ένα ημιτελές κτίριο για υδροθεραπείες. Το ξενοδοχείο, που σταμάτησε να λειτουργεί το 1999, βρίσκεται σε τριώροφο κτίριο και διαθέτει 46 δωμάτια. Το κέντρο υδροθεραπείας αποτελείται από 14 ξεχωριστά μαρμάρινα λουτρά, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους.

Θεωρείται η πρώτη υποδομή ιαματικού τουρισμού που λειτούργησε στην Ελλάδα. Πρόκειται για ακίνητο με ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία, δεδομένου ότι κατασκευάστηκε την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα από τον Δανό αρχιτέκτονα, Κρίστιαν Χάνσεν. Οι εγκαταστάσεις τροποποιήθηκαν από τον Ερνστ Τσίλερ την περίοδο 1871-1891 και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Εντός του ακινήτου υπάρχουν δύο ιαματικές πηγές, η αλατούχα ιαματική πηγή των «Αγίων Αναργύρων» και η σιδηρούχα ιαματική πηγή «Κάκαβος».

Project 25 εκατ. ευρώ
Τα δικαιώματα αξιοποίησης του Ξενία Κύθνου για 99 χρόνια πέρασαν στα χέρια του Avraham Ravid το 2022, μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, έναντι 2,86 εκατ. ευρώ περίπου. Στην τελετή παράδοσης ο Avraham Ravid και η σύζυγός του είχαν αποκαλύψει τα σχέδιά τους να μετατρέψουν το Ξενία Κύθνου σε υπερσύγχρονο κέντρο αναζωογόνησης, υγείας και χαλάρωσης με την επωνυμία Genesis of The Royal Baths of Kythnos, που θα περιλαμβάνει πολυτελείς βίλες, σουίτες, ανοιχτό δημόσιο πάρκο και ενδεχομένως μελλοντικά με μία μεγάλη μαρίνα, κάνοντας λόγο για ένα project συνολικού ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ξεκινά ο διαγωνισμός για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

Στην αφετηρία βρίσκεται το σπουδαίας σημασίας όσο και πολυδάπανο έργο της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, μετά την απόφαση που υπέγραψε την Παρασκευή 21 Ιουλίου ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κώστας Κατσαφάδος. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε η διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για τη μετεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού. Είχε προηγηθεί την ίδια μέρα η σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι και η διενεργούσα αρχή του διαγωνισμού, για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού
Σημειώνεται ότι στις αρχές του μήνα, σε σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νότη Μηταράκη, είχε συζητηθεί η επίσπευση των διαδικασιών για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε, μετά την έναρξη της πρώτης φάσης του έργου, αναμένεται εντός του 2023 η έναρξη της δεύτερης φάσης και οι διαδικασίες εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο ανάδοχος του έργου αναμένεται να ανακηρυχθεί εντός του 2024. Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τη δημοτική αρχή του Κορυδαλλού, θα προχωρήσουν τις ενέργειες για την αξιοποίηση της έκτασης των σημερινών φυλακών, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο αφορά, συγκεκριμένα, στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στο πρώην στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας στον Ασπρόπυργο, σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων. Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει συνολικά 14 πτέρυγες, χωρητικότητας 200 ατόμων η καθεμία, κτίριο μεταγωγών, γενική και ψυχιατρική κλινική, σχολικό συγκρότημα, βιβλιοθήκη και χώρους λατρείας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 χρόνια (σ.σ. τα τέσσερα από αυτά αφορούν στην κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 στη συντήρηση), ενώ ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των 617 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδοτική συμβολή 50 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου, ή, εναλλακτικά στα 700 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τη συμβολή του Δημοσίου.

Η… υποψηφιότητα του Αυλώνα
Η συγκεκριμένη τοποθεσία στον Ασπρόπυργο επελέγη εν τέλει το 2019 για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού έναντι της έτερης επιλογής, που ήταν να μετεγκατασταθούν στην περιοχή του Αυλώνα.
Η περιοχή του Αυλώνα εξεταζόταν σοβαρά με το σκεπτικό ότι εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις από το στρατόπεδο και τις φυλακές ανηλίκων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, όμως το σχέδιο απορρίφθηκε λόγω της μεγάλης απόστασης από την Αθήνα, τα δικαστήρια, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τα νοσοκομεία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τεχνική Ολυμπιακή: Το deal οικογένειας Στέγγου – Π. Βαρδινογιάννη και το άνοιγμα στο real estate

Σε νέες business εισέρχεται η Τεχνική Ολυμπιακή, κάτι που με κάθε τρόπο είχαν προδιαγράψει τα στελέχη της εταιρείας αλλά και η οικογένεια Στέγγου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην αξιοποίηση ακινήτων αλλά και με την επιδίωξη να εισέλθουν στην δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών υποδομών. Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, η Τεχνική Ολυμπιακή αλλά και εταιρεία συμφερόντων του Παύλου Βαρδινογιάννη, βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την κοινή συμμετοχή τους στην εταιρεία Luxury Life IKE, η οποία αξιοποιεί τουριστικά ακίνητα και λοιπά καταλύματα.
Η εταιρεία συμφερόντων του Παύλου Βαρδινογιάννη φέρει την ονομασία SFAXOil Ltd και έχει έδρα την Κύπρο. Eφόσον όλα εξελιχθούν κατά το αναμενόμενο και εκτός απροόπτου τόσο η πλευρά του Παύλου Βαρδινογιάννη όσο και η οικογένεια Στέγγου που ηγείται της Τεχνικής Ολυμπιακής και σήμερα κατέχει το 100% της Luxury Life, θα μοιράσουν τα ποσοστά συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία στο 50-50, με τον Παύλο Βαρδινογιάννη και την οικογένειά του συνεπιχειρούν με την οικογένεια Στέγγου και την Τεχνική Ολυμπιακή.

Προηγήθηκε η απόκτηση 186 ακινήτων της Intrum
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να ακολουθήσει την απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου 186 ακινήτων, τα οποία έχει συμφωνηθεί ότι θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Τεχνικής Ολυμπιακής και προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Intrum, η οποία λειτουργεί ως servicer για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς. H απόκτηση «κόκκινων» ακινήτων αποτελεί πάγια στρατηγιή της Τεχνικής Ολυμπιακής το τελευταίο διάστημα, όπως άλλωστε έχουν δηλώσει επανειλημμένα τα στελέχη της. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Luxury Life υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με τις εταιρείες ειδικού σκοπού, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Intrum Hellas. Το τίμημα θα αγγίξει τα 19,8 εκατομμύρια ευρώ, η ενώ η Luxury Life κατέβαλε ήδη ποσό 4,56 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή. Προβλέπεται η σταδιακή μεταβίβαση των ακινήτων στον νέο τους ιδιοκτήτη μετά την υπογραφή των απαιτούμενων συμβολαιογραφικών πράξεων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την νέα επιχειρηματική οπτική που εφαρμόζει η Τεχνική Ολυμπιακή μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς στην εταιρεία Belterra Investments συμφερόντων του επιχειρηματία, Ιβάν Σαββίδη.

Το μεγαλύτερο μέρος των αποκτηθέντων ακινήτων στην Αττική
Το χαρτοφυλάκιο που απέκτησε η Luxury Life αποτελείται από από οικιστικά ακίνητα κατά το 80%, ένα ποσοστό μικρότερο του 10% είναι οικόπεδα και το υπόλοιπο αφορά σε επαγγελματικούς χώρους, γραφεία και καταστήματα. Περισσότερα από τα μισά βρίσκονται στην Αττική και τα υπόλοιπα κατανέμονται σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Λάρισα, η Κόρινθος και η Αχαΐα. Επιδίωξη της Luxury Life και στρατηγικός στόχος μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση, είναι η και η επανατοποθέτηση των ακινήτων στην αγορά. Κάποια από αυτά που παρουσιάζουν προνομιακά χαρακτηριστικά, είναι στο πλάνο να παραμείνουν στην ιδιοκτησία της κοινής εταιρείας Στέγγου-Βαρδινογιάννη, προκειμένου να υποστηρίξουν την αξιοποίηση ενός real estate χαρτοφυλακίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Αξιοποιείται ακίνητο του ΑΠΘ, μισθώτρια η «Δίολκος ΟΕ»

Προχωρά η αξιοποίηση ακινήτου το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με μακροχρόνια μίσθωσή του έναντι ανακατασκευής του. Το πανεπιστημιακό ίδρυμα και η μισθώτρια εταιρεία, που είναι η «Παπάζογλου Α.-Τσιτσιγάνη Σ. ΟΕ» με τον διακριτικό τίτλο «Διόλκος ΟΕ», συνυπέγραψαν τη σχετική σύμβαση για τη μίσθωση του ακινήτου.

Τι ορίζει η σύμβαση
Το ακίνητο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2, ενώ η χρήση του έχει οριστεί ως η δημιουργία χώρων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου boutique hotel και ό,τι άλλο επιτρέπεται σύμφωνα με τις πολεοδομικές υγειονομικές και λοιπές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν (δωμάτια διαμονής, χώροι συνεδριάσεων, χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, χώροι ψυχαγωγίας, γυμναστήριο, εμπορικά καταστήματα, κλπ).

Η μίσθωσή του θα έχει διάρκεια 35 χρόνια (συγκεκριμένα, έως την 31η Ιουλίου του 2058), ενώ ως μηνιαίο μίσθωμα για το αυτό ορίστηκε το ποσό των 2.350 ευρώ (πλέον χαρτοσήμου). Επίσης, ο χρόνος για την αποπεράτωση των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρης ανακατασκευή του κτιρίου σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 18 μηνών. Ακόμη, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος των παρεμβάσεων για την ανακατασκευή του κτιρίου η μισθώτρια εταιρεία ορίστηκε να καταβάλει το 35 τοις εκατό του προσφερόμενου μισθώματος, πλέον χαρτοσήμου. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το κόστος της ανακατασκευής για την πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου με την αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη της μισθώτριας ανέρχεται στο ποσό των 470 χιλιάδων ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), ενώ το ίδιο θα παραδοθεί ανακατασκευασμένο.

Πώς είναι το κτίριο
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του πανεπιστημιακού ιδρύματος για το θέμα, το κτίριο αποτελεί κληροδότημα του Θωμά Παπαμιχαηλίδη, πολιτικού μηχανικού, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία του ΑΠΘ το 1964. Αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, ημιώροφο και δύο ορόφους πάνω από το ισόγειο (αποτελούμενους από δύο διαμερίσματα ο κάθε ένας), μαζί με οικόπεδο έκτασης 234,16 τετραγωνικών μέτρων. Ας σημειωθεί, ότι η όψη του επίμαχου κτιρίου έχει κριθεί διατηρητέα. Παρά τις προσπάθειες του ΑΠΘ το κτίριο παρέμενε ανεκμετάλλευτο λόγω παλαιότητας και κατάληψης από τρίτους τα τελευταία είκοσι χρόνια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο σκοπός που είχε ορίσει ο διαθέτης, δηλαδή η χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

«Ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΠΘ»
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τονίζει ακόμη, στην ανακοίνωσή του, ότι η εκμίσθωση του ακινήτου της Τάσκου Παπαγεωργίου 2, σε συνδυασμό με την πλήρη ανακατασκευή του, αποτελεί ένα ακόμη σπουδαίας σημασίας βήμα, μετά και την αξιοποίηση του Μανδαλίδειου Μεγάρου, στην υλοποίηση του στόχου που το ίδιο έχει θέσει για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της περιουσίας του, προς όφελος του Πανεπιστημίου και των φοιτητών και των φοιτητριών του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build