Γίνονται «έξυπνες» διαβάσεις σχολείων της Ελλάδας

Σε «έξυπνες» θα μετατραπούν διαβάσεις σχολείων στη χώρα μας, με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης των μαθητών και αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία. Πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας αλλά και κόστους έργο, για το οποίο, λοιπόν, ήδη βρίσκεται στον «αέρα» διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
ώστε να επιλεγεί ο ανάδοχος που θα το εκτελέσει. Το ΤΕΕ έχει αναλάβει και την υλοποίηση του έργου, εκτός από το να «τρέξει» τον διαγωνισμό. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του (με ΦΠΑ). Ωστόσο, το ΤΕΕ έχει, ως δικαίωμα προαίρεσης, τη δυνατότητα να τροποποιήσει μονομερώς τον προϋπολογισμό του με αύξηση του φυσικού αντικειμένου έως το 50% της εκτιμώμενης αξίας του (ήτοι 26.039.869,06 ευρώ με τον ΦΠΑ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Τι προβλέπεται να υλοποιηθεί
Το έργο αφορά σε κατασκευή 843 πρότυπων «έξυπνων» διαβάσεων. Θα περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-λογισμικού και κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και τις τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας, ώστε μια απλή διάβαση πεζών έξω από ένα σχολείο να αναβαθμιστεί σε πρότυπη.
Στα πλαίσια του έργου οι Δήμοι της Ελλάδας μπορούν να κάνουν αιτήματα για υλοποίηση «έξυπνων» διαβάσεων έξω από τα σχολεία τους. Οι διαβάσεις που θα αναβαθμιστούν θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων πολλών, συσκευή αφής πεζών νέου τύπου και φωτεινή συσκευή σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου. Θα γίνει, ακόμη, κατασκευή διάβασης καλωδίων κάτω από το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδίων, διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό υλικό, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα πεζοδιάβασης, προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Τέλος, το έργο προβλέπει και υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας διάρκειας οκτώ μηνών (ο ανάδοχος θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού για 24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος).

Οι στόχοι
Στόχος του έργου είναι η μείωση των οδικών ατυχημάτων σε διαβάσεις πεζών έξω από τα σχολεία. Οι αρμόδιοι προσδοκούν, παράλληλα, ότι με τις «έξυπνες» διαβάσεις θα επιτευχθεί αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των οδών γύρω από τα σχολεία της χώρας όπως και του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στους χρήστες/μαθητές του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των μαθητών, μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων των ατυχημάτων και ειδικά σε μαθητές και βελτίωση της προσβασιμότητας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Kleemann: Πώς η στρατηγική εξαγορών διευρύνει το εκτόπισµα στο εξωτερικό

Σε µία σειρά εξαγορών έχει επιδοθεί τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός όµιλος ανελκυστήρων, Kleemann, είτε µε απόκτηση εµπορικών επιχειρήσεων, είτε εταιρειών εγκατάστασης ανελκυστήρων προκειµένου να εισέλθει ταχύτερα σε ορισµένες αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Αυστραλία όπου το 2015 η βρετανική θυγατρική της Kleemann Hellas, Kleemann Lifts UK πραγµατοποίησε την πρώτη της εξαγορά, αποκτώντας την Elevator Services Group στο Σίδνεϋ. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύµβουλος της Kleemann, Nίκος Κουκούντζος, στο πλαίσιο του 5ου Family Business Conference «και σε χώρες όπως η Αγγλία, η Ελλάδα και η Αµερική πιο πρόσφατα, έχουµε εισέλθει µε δικές µας εταιρείες, προχωρώντας σε εξαγορές». Ειδικότερα, κατά την τελευταία τριετία απέκτησε τέσσερις εταιρείες στην Αγγλία και µία εταιρεία στη Νέα Υόρκη, ενώ τον Ιούλιο του 2022, ίδρυσε µία ακόµη εµπορική θυγατρική στο Άαλστ του Βελγίου. Για την επέκταση εκτός Ελλάδας µέσω εξαγορών η Kleemann δαπάνησε  18,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούµενη τριετία. Στο πλάνο είναι η βέλτιστη ενσωµάτωση των εταιρειών που εξαγόρασε το προσεχές διάστηµα στον όµιλο Kleemann, κάτι που όπως είπε ο κ. Κουκούντζος «αποτελεί µεγάλη πρόκληση να ενσωµατώσει κουλτούρες που επικρατούν στο εξωτερικό, στη λειτουργία του οµίλου».

Ένα ακόµα βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της επιχείρησης είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, τον οποίο ο Νίκος Κουκούντζος διαχώρισε σε τρεις τοµείς: τις υποδοµές όπου έχει χρησιµοποιήσει πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης για να προχωρήσει στην προσθήκη εξοπλισµού µε στόχο την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών. Δεύτερος τοµέας είναι ο εκσυγχρονισµός συστηµάτων και ERP, που διευκολύνουν τη δουλειά της επιχείρησης να γίνεται ταχύτερα. Τρίτος άξονας του ψηφιακού µετασχηµατισµού αφορά στο ίδιο το προϊόν, το οποίο γίνεται περισσότερο ψηφιακό. «Δεν αλλάζει το προϊόν µας µε τον τρόπο που αλλάζουν τα κινητά ή τα αυτοκίνητα. Αλλάζει λίγο πιο αργά. Ωστόσο µπορούµε αποµακρυσµένα να διαθέτουµε καλύτερους και πιο αξιόπιστους ανελκυστήρες, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για τη λειτουργία τους».

Έργα στα οποία συµµετέχει

Στο πλαίσιο ερωτήµατος που του τέθηκε, ο κύριος Κουκούντζος αναφέρθηκε και στην υπογραφή σύµβασης προµήθειας των ανελκυστήρων και των φρεατίων που τοποθετούνται στο µετρό της Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε µάλιστα ότι η εταιρεία του συµµετέχει και στον διαγωνισµό για τους ανελκυστήρες για τους νέους σταθµούς που κατασκευάζονται αυτή την περίοδο στο µετρό της Αθήνας. Μεταξύ των έργων που συµµετέχει στην Ελλάδα είναι η τοποθέτηση ανελκυστήρων στο Hub 26, που θα είναι το πρώτο κτίριο πιστοποιηµένο κατά LEED Gold στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναπτύσσει η Dimand και κατασκευάζει η Τέρνα, ενώ ανελκυστήρες εγκαταστάθηκαν και στο έργο ανάπλασης της Astir Marina στη Βουλιαγµένη.

Το 2021 ο κύκλος εργασιών του οµίλου ήταν 163,5 εκατοµµύρια ευρώ µε κέρδη προ φόρων 6,1 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2022 ο κύκλος εργασιών υπερέβη τα 200 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η εκτιµώµενη ανάπτυξη για φέτος τοποθετείται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build