--> 

Διαγωνισμός 8,9 εκ. ευρώ για διαχείριση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νάξου και Μ. Κυκλάδων

Προκηρύχθηκε, από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της προμήθειας εγκατάστασης εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης του Δήμου. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 21η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00. Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.991.178 ευρώ (με τον ΦΠΑ).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Προβλέπεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας με ελάχιστη διάρκεια δύο και μέγιστη πέντε χρόνια μετά την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας.

Τι περιλαμβάνει το σύστημα
Το σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, έξι νέους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου εγκατεστημένους σε δεξαμενές, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείου και τους είκοσι δύο υφιστάμενους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στους οποίους θα προστεθεί κατάλληλος ηλεκτρονικός και υδραυλικός εξοπλισμός όπως ηλεκτροκίνητες δικλείδες, ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής νερού και άλλα. Συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις και διατάξεις για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. Τέλος θα εγκατασταθούν και εννέα χιλιάδες τριακόσιοι δέκα (9.310) έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου ύδρευσης (τελικοί καταναλωτές).

Οι εργασίες
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί λεπτομερής σχεδίαση του συστήματος σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής (δικτύωσης και επεξεργασίας δεδομένων) και στο επίπεδο της διασύνδεσης και συνεργασίας με το υφιστάμενο σύστημα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει, μεταξύ αρκετών άλλων, εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (2 laptop-client), προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, ανάπτυξη-παράδοση-εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού (οι οποίες περιλαμβάνουν λογισμικό επικοινωνιών για την επικοινωνία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, λογισμικό εφαρμογής Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού για τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, λογισμικό διαρκούς υπολογισμού αποτυπώματος άνθρακα και λογισμικό διαχείρισης συμβάντων και τυποποιημένων διαδικασιών).

Θα γίνει, επίσης, προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, των οργάνων των τοπικών, ψηφιακών υδρομέτρων σε απολήξεις του δικτύου ύδρευσης, πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, υλικών παροχής ηλεκτρικής ισχύος για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού, δημιουργία σταθερού ασύρματου δικτύου συλλογής των μετρήσεων με την χρήση συγκεντρωτών, προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις για την ένταξη του συστήματος σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο, παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση), εκπαίδευση και εγγύηση καλής λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Έρευνα: Άντεξαν στην πανδημία οικοδομικά χρώματα και βερνίκια επιπλοποιίας

Μελέτη για τον κλάδο των οικοδομικών χρωμάτων και των βερνικιών επιπλοποιίας στην Ελλάδα εκπόνησε η ICAP CRIF, σύμφωνα με την οποία ο τομέας αυτός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης της οικοδομικής-κατασκευαστικής δραστηριότητας γενικότερα και των ανακαινίσεων, επέδειξε ανθεκτικότητα και κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19.
Ρόλο σε αυτό έπαιξε η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου (λ.χ. ανέγερση νέων μονάδων/ανακαινίσεις υφιστάμενων), που βοήθησε την εξεταζόμενη αγορά να αντισταθμίσει μέρος των απωλειών από την κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής-κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής (85%) στη συνολική εγχώρια αγορά χρωμάτων και βερνικιών καταλαμβάνουν τα πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά χρώματα και τα υποστρώματά τους το 2021. Ακολουθούν βερνικοχρώματα (8%), βερνίκια (5%) και διαλυτικά-στεγνωτικά (2%).

Δεν επηρέασε την παραγωγή η πανδημία
H Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, Σταματίνα Παντελαίου, αναφέρει ότι η συνολική εγχώρια παραγωγή των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας ακολουθεί ανοδική πορεία (με εξαίρεση το 2020) την περίοδο 2015-2022, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,5%. Πάντως, ο ρυθμός αύξησης την περίοδο 2019/18 (+9,6%) ήταν ελαφρώς χαμηλότερος σε σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης της προηγούμενης περιόδου 2018/17 (+10,7%).

Η εμφάνιση της πανδημίας και στην χώρα μας και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής της από τον Μάρτιο του 2020 είχαν περιορισμένες επιπτώσεις στον κλάδο των χρωμάτων-βερνικιών ανακόπτοντας προσωρινά την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα η εγχώρια παραγωγή κατέγραψε μείωση 0,8% το 2020 έναντι του 2019. Το 2021, η παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας σημείωσε αύξηση 5,6%. Μικρή αύξηση 1,5% εκτιμάται ότι εμφάνισε η αγορά και το 2022. Οι εταιρείες του κλάδου που αποσπούν τα μεγαλύτερα μερίδια παραγωγής είναι οι Vivechrom ΑΕ, Vitex ΑΕ και Βέχρω ΑΕ.

Πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στην αγορά
Σύμφωνα με την Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, Ελευθερία Παραμερίτη, η εγχώρια αγορά χρωμάτων και βερνικιών οικοδομής και επιπλοποιίας ακολούθησε συνεχόμενα ανοδική πορεία την περίοδο 2015-2019, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3%. Τη διετία 2016-2017 το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων παρουσίασε μικρή αύξηση 1% με 2%. Το 2018 παρουσίασε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης της εξεταζόμενης περιόδου (9,8%) σημειώνοντας άνοδο 8,5% έναντι του 2018.

Τους πρώτους μήνες του 2020 (Ιανουάριο-Φεβρουάριο) η εγχώρια αγορά συνέχισε να κινείται σε θετικούς ρυθμούς σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Ωστόσο, η εμφάνιση της πανδημίας εκτιμάται ότι ανέκοψε προσωρινά τη θετική πορεία της εγχώριας κατανάλωσης που κατέγραψε μικρή μείωση 2,6%. Το 2021 η αγορά επανήλθε σε ανοδική τροχιά σημειώνοντας αύξηση 5,9%, ενώ το 2022 εκτιμάται ότι παρουσίασε περαιτέρω άνοδο με μικρότερο όμως ρυθμό (1,8%). Επίσης, η κ. Παντελαίου σχολιάζει ότι το 2022 η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς χρωμάτων οικοδομής και των βερνικιών επιπλοποιίας αυξήθηκε κατά 12,1% έναντι του 2021. Επισημαίνεται, ότι η μέση τιμή των χρωμάτων δεν παρουσιάζει έντονες μεταβολές από έτος σε έτος μέχρι και το 2021, αλλά το 2022 εκτιμάται πως αυξήθηκε περίπου 10%.

Τα καταστήματα που εξυπηρετούν την αγορά
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ICAP CRIF το 92% των χρωμάτων και βερνικιών εκτιμάται ότι διατίθενται στην αγορά μέσω χρωματοπωλείων και καταστημάτων δομικών υλικών τα οποία και εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (π.χ. Praktiker, Leroy Merlin), στα βασικά πλεονεκτήματα των οποίων είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες.
Τέλος, η εισαγωγική διείσδυση του κλάδου εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 8% με 9% και η εξαγωγική επίδοση σε 17% με 18%, το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Πολίτες του κόσμου ψάχνουν δεύτερη κατοικία στην Ελλάδα

Σε αισθητά ανοδική πορεία βρίσκεται η αγορά δεύτερης κατοικίας από πολίτες ξένων κρατών που έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από στοιχεία έρευνας της Engel & Volkers. Όπως επισημαίνεται μάλιστα στην ίδια έρευνα η αγορά βρίσκεται σε ανοδική πορεία και πάλι μετά το 2018, δίνοντας αφορμή για αισιοδοξία. Γερμανοί, Αυστριακοί και Ελβετοί αγοραστές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας, ενώ ακολουθούν Αμερικανοί, Άγγλοι, Ισπανοί και Γάλλοι αγοραστές. Οι τιμές που παρά την άνοδο που έχουν παρουσιάσει παραμένουν ελκυστικές, σε συνδυασμό με τη χρήση των ακινήτων είναι τα κύρια επιχειρήματα που κάνουν την Ελλάδα πρώτη επιλογή. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα των συγκριτικά χαμηλότερων τιμών, ακόμη και σε περιζήτητες περιοχές όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα ή δημοφιλή τουριστικά θέρετρα, τα οποία γενικά θεωρούνται ως οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές.

Όπως σημειώνεται, οι τιμές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς προορισμούς πρώτης κατηγορίας. Επιπλέον, η χώρα έχει πολλά να προσφέρει και ταυτόχρονα προσελκύει το ενδιαφέρον μέσα από εμβληματικά έργα όπως το Ελληνικό, που θεωρείται πλέον το μεγαλύτερο αστικό κατασκευαστικό έργο στην Ευρώπη. Η αυξανόμενη επιθυμία τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων να περάσουν τις διακοπές τους στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων είχε θετικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για δεύτερη κατοικία σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, η μειωμένη προσφορά εξοχικών κατοικιών στα πιο δημοφιλή νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, έχει ως αποτέλεσμα οι αγοραστές να ενδιαφέρονται περισσότερο για νέα νησιά, όπως η Πάρος και άλλα μικρότερα νησιά, τα οποία τώρα έρχονται στο προσκήνιο. Η Engel & Volkers εκτιμά ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί έως το τέλος του 2023.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα
Γερμανοί, Αυστριακοί και Ελβετοί αγοραστές βρίσκονται επί του παρόντος στην κορυφή της λίστας των διεθνών εκείνων που αναζητούν ακίνητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Αμέσως μετά από πλευράς ζήτησης έρχονται Αμερικανοί, Βρετανοί, Ισπανοί και Γάλλοι αγοραστές. Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα σε Γλυφάδα, Βούλα και Ελληνικό όπου κατεδαφίζονται παλαιότερα κτίρια για να αντικατασταθούν από σύγχρονες κατοικίες με υψηλή ενεργειακή απόδοση και ποιότητα κατασκευής. Μάλιστα αναμένεται να ολοκληρωθούν και αρκετές νέες κατασκευές με πολυτελή διαμερίσματα, αναβαθμίζοντας αισθητά το κτιριακό απόθεμα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build