--> 

Οριστικός ανάδοχος για το έργο του φράγματος Τσικνιά η Άκτωρ

Η Άκτωρ αναδείχθηκε, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως οριστικός ανάδοχος του έργου της κατασκευής του φράγματος Τσικνιά στο νησί της Λέσβου. Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η εταιρεία πέτυχε να της κατακυρωθεί οριστικά η σύμβαση έχοντας υποβάλει προσφορά με έκπτωση 1,48%, επικρατώντας του έτερου συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα, ο οποίος ήταν η Intrakat. Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 98.083.440 ευρώ (με ΦΠΑ 17%). Το τελικό οικονομικό του αντικείμενο, όπως διαμορφώνεται με την προσφερόμενη έκπτωση, ανέρχεται σε 82.591.798,96 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).

Σε τι αφορά το έργο
Υπενθυμίζεται, ότι το αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24 χιλιάδες κυβικά μέτρα/ημέρα πόσιμο νερό (στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής της Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 60 μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Οι εργασίες που θα γίνουν
Όσο για το αντικείμενο της εργολαβίας, αφορά στην κατασκευή του φράγματος Τσικνιά μαζί με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και της παρακολούθησης της πρώτης πλήρωσης με προσωπικό κατάλληλης σχετικής εμπειρίας, της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) του ταμιευτήρα του φράγματος, έργα ΠΜ και ΗΜ και της δοκιμαστικής λειτουργίας και θέσης σε αποδοτική λειτουργία της ΕΕΝ, του κτιρίου του κεντρικού αντλιοστασίου με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό άντλησης έως τις δεξαμενές Αγ. Παρασκευής (νέα υφιστάμενη), Καλλονής (νέα) και δεξαμενή φόρτισης ΔΦ1 προς τη δεξαμενή Γυαλί (νέα), των δεξαμενών Καλλονής (500m3) και νέας δεξαμενής 3000 m3 στη θέση Γυαλί, της δεξαμενής φόρτισης ΔΦ1 (300 m3) και ΦΔΕ1 (100 m3) ανάντη σήραγγας υδραγωγείου, αγωγών υδραγωγείου και, τέλος, του Κέντρου Παρακολούθησης και Ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και τηλεχειρισμού του Η/Μ εξοπλισμού του συνόλου των έργων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Β. Δρακόπουλος: «Αυτά είναι τα προβλήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης κτιρίων»

Η κατασκευή κτιρίων με τρισδιάστατη εκτύπωση έχει πλέον μπει στις ζωές μας όμως ακόμη παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και θέλει δρόμο για να τελειοποιηθεί, όπως τόνισε ο Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος στο Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής ΑΕ, στη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης Digital Construction.

«Δεν είναι ακόμη ακριβής η μεταφορά των δεδομένων»
«Ένα πρώτο πρόβλημα στην κατασκευή κτισμάτων με 3D εκτύπωση είναι το ότι, όπως και στην κλασική εκτύπωση πλαστικών, μεταλλικών ή κεραμικών αντικειμένων, το πώς ο εκτυπωτής θα “μεταφράσει” τα δεδομένα από τον κώδικα που σχεδιάζουμε, για να υλοποιήσει το αντικείμενο, ακόμα δεν είναι μια διαδικασία 100% ακριβής. Στην περίπτωση των πλαστικών, βέβαια, η παραμετροποίηση έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά όσον αφορά το τσιμέντο η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη», είπε, αρχικά, ο κ. Δρακόπουλος.

«Καλύτερα πρώτα σε καλούπια, αλλά…»
Κατόπιν, επεσήμανε πως «όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια περίπλοκη κατασκευή με τσιμέντο, ειδικά όταν έχει να κάνει με σπίτι, συνειδητοποιούμε ότι οι μηχανικές ιδιότητες των αντικειμένων που θα φτιάξουμε δεν είναι οι καλύτερες ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι ίσως με τη δημιουργία καλουπιών, για την κατασκευή επιμέρους τμημάτων της συνολικής κατασκευής μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία και αρτιότητα του συνολικού έργου. Άρα, πηγαίνοντας σε μια προκάτ κατασκευή πλησιάζουμε τα ισχύοντα πρότυπα αλλά χάνουμε ως έναν βαθμό το πλεονέκτημα της άμεσης τρισδιάστατης εκτύπωσης».

«Η πιο σπουδαία πρόκληση είναι…»
«Κατά την άποψή μου», συνέχισε ο κ. Δρακόπουλος, «η μεγαλύτερη ευκαιρία ή πρόκληση, εάν θέλετε, είναι οι προδιαγραφές των ίδιων των υλικών. Το κοινό τσιμέντο που έχουμε και σήμερα, χρησιμοποιούμε και θέλουμε, δεν μπορούμε να το εκτυπώσουμε. Εκτυπώνουμε μόνο συγκεκριμένες μορφές σκυροδέματος, συγκεκριμένα υλικά, με καλές μηχανικές ιδιότητες, ικανοποιητική ρευστότητα κλπ. Εδώ, λοιπόν, ακόμα η δουλειά είναι αρκετή και θα χρειαστεί μεγάλο μέρος του συνόλου της σχετικής με το αντικείμενο επιστημονικής κοινότητας να συμβάλλει και να εξετάσει πιθανές λύσεις αυτού του προβλήματος».

Επιπλέον προβλήματα
Ακολούθως, ο κ. Δρακόπουλος ονομάτισε και άλλα προβλήματα που έχει, προς το παρόν, η τρισδιάστατη εκτύπωση κτιρίων. Λόγου χάρη, «υπάρχουν ζητήματα με το ύψος, δηλαδή πόσο ψηλά μπορεί να σηκωθεί μια τέτοια κατασκευή ώστε τα κάτω πατώματα να αντέξουν τα πάνω, είτε με την ανισοτροπία που πιθανώς να υπάρχει λόγω της τεχνικής εναπόθεσης, είτε ακόμα και με το πόσο καλή είναι η συγκόλληση των στρώσεων μεταξύ τους. Προβλήματα εντοπίζονται, επίσης, στα πρότυπα, τις νόρμες και τις προδιαγραφές. Όλα αυτά η επιστημονική κοινότητα καθώς η μηχανικοί με τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού επιχειρούν να τα λύσουν, συνεπώς καταλαβαίνουμε πως έχουμε δρόμο».

Είναι και η εκπαίδευση
Ένα σημαντικό επιπλέον ζήτημα που εντοπίζει ο κ. Δρακόπουλος είναι και εκείνο της εκπαίδευσης. «Εξέτασα», τόνισε, «τα προγράμματα σπουδών πολλών Πανεπιστημίων και είδα πως δεν υπάρχει εκπαίδευση τόσο εξειδικευμένη για αυτά τα θέματα. Τώρα ξεκινάει, σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, η εκπαίδευση, που αφορά από το υλικό μέχρι το τελικό αντικείμενο, περιέχει πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία και χρειάζεται χρόνο και χώρο».

Είναι μικρότερο το κόστος
Πάντως, ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, ο κ. Δρακόπουλος ανέφερε ότι, παρά όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα της κατασκευής κτιρίων με τρισδιάστατη εκτύπωση δεν είναι άλλο από την μείωση του κόστους. «Αναφέρομαι ειδικότερα στο κόστος για τα τσιμέντα. Στο ενδεχόμενο μιας απλής κατασκευής», υπογράμμισε, «το κόστος κατασκευής με τους συμβατικούς τρόπους είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με έναν ρομποτικό βραχίονα που θα εκτυπώσει το κτίριο. Εάν, ωστόσο, αλλάξουμε έστω και λίγο το σχέδιο και πάμε σε κάτι πιο περίπλοκο, αυτομάτως ο συμβατικός τρόπος γίνεται ακριβός, ενώ το κόστος κατασκευής με το ρομποτικό χέρι παραμένει ίδιο».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Συζητήσεις για εξαγορά ποσοστού από την Isomat στη Vechro

Σε εξέλιξη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα, συζητήσεις που αφορούν στο ενδεχόμενο απόκτησης μετοχικού ποσοστού από την Isomat στην εταιρεία χρωμάτων, Vechro, σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Build. Οι συγκεκριμένες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν σκοπό την ενίσχυση της Isomat στον τομέα των χρωμάτων, έναν κλάδο στον οποίο ξεκίνησε να δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια και στοχεύει να αναπτύξει περαιτέρω το επόμενο χρονικό διάστημα. Το Build στο πλαίσιο του ρεπορτάζ επικοινώνησε τόσο με στελέχη της Isomat όσο και με στελέχη της Vechro, τα οποία δεν διέψευσαν ότι υφίστανται μεταξύ τους συζητήσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η προσέγγιση εξαγοράς από την Akzo Nobel
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τη Vechro είχε προσεγγίσει και η Akzo Nobel (Βιβεχρώμ), πριν από περίπου έναν χρόνο χωρίς ωστόσο να βρεθεί κοινός τόπος κυρίως λόγω του τιμήματος που ζητήθηκε από τους μετόχους της πρώτης, το οποίο εν τέλει θεωρήθηκε απαγορευτικό από την πλευρά της πολυεθνικής. Μέτοχοι της Vechro αυτή τη στιγμή είναι οι Κατερίνα και Παναγιώτης Χατζηνικόλας, οι οποίοι μοιράζονται αμφότεροι από 50% των μετοχών της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με την Isomat, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που έχουμε στη διάθεσή μας ο Παναγιώτης Χατζηνικόλας εμφανίστηκε θετικός για την πώληση του ποσοστού του, κάτι που δεν φαίνεται επί του παρόντος να ισχύει και για την άλλη πλευρά, αυτήν της κυρίας Χατζηνικόλα. Θα θυμίσουμε ότι ποσοστό πλειοψηφίας της Vechro είχε εξαγοραστεί κατά το παρελθόν από τον όμιλο Πετζετάκι, το οποίο ο ιδρυτής και επικεφαλής τότε της εταιρείας, Ιωάννης Χατζηνικόλας, είχε επαναγοράσει το 2002.

Τα οικονομικά μεγέθη των δύο εταιρειών
Η Vechro στην τελευταία δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση για το 2021 παρουσίασε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 22,38 εκατομμύρια ευρώ έναντι 21,32 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό του 2020. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη της εταιρείας μετά από τους φόρους, το 2021 ανήλθαν στα 0,85 εκατομμύρια ευρώ από 1,67 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2020. Aντίστοιχα, η Isomat, το 2021 με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, είχε ενοποιημένες πωλήσεις 88,17 εκατομμυρίων ευρώ με καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι 74,6 εκατ. ευρώ και 6,53 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build