Metro AEBE: Οι προκλήσεις της κατασκευής του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος των 24 εκατ. ευρώ

Τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε χθες η Metro ΑΕΒΕ, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, και πλήθους επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για το πρώην κέντρο διανομής της Lidl στην περιοχή της Γέφυρας Θεσσαλονίκης, το οποίο η Metro απέκτησε το 2016, σε μία στρατηγική επένδυση στο πλαίσιο της εξαγοράς του δικτύου της Βερόπουλος. To 2018 η διοίκηση της εταιρείας έλαβε την απόφαση για την επέκταση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των καταστημάτων Metro και My market. Το έργο δημοπρατήθηκε και οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2022, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου κτιρίου. Το σύνολο της επένδυσης έφτασε τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Οι προκλήσεις του έργου
Η επέκταση του υφιστάμενου κέντρου διανομής δεν ήταν ασφαλώς απλή υπόθεση: η Metro αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η αποξήλωση των ψυκτικών θαλάμων της υφιστάμενης εγκατάστασης, η μετατροπή του υφιστάμενου κτιρίου σε ενιαία αποθήκη ξηρού φορτίου, η οικοδόμηση του νέου κτιρίου στη βάση ενός παλιού, κατεστραμμένου κτιρίου, η συνένωση του υφιστάμενου και του νέου κτιρίου, καθώς και η έλλειψη υλικών και συνεργείων και η αναστολή μεταφορών λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.

Όμως η σημαντικότερη πρόκληση, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής εφοδιαστικής αλυσίδας της Metro AEBE, Λευτέρης Ζησιμάτος, ήταν το γεγονός ότι το κέντρο διανομής έπρεπε να λειτουργεί αδιαλείπτως ενόσω βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες, κάτι το οποίο επετεύχθη, αφού όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Παντελιάδης, «τα καταστήματα δεν κατάλαβαν τίποτα».

Εξοικονόμηση ενέργειας με υβριδικό σύστημα ψύξης και φωτισμό LED
Κατά τη δημιουργία του αναβαθμισμένου κέντρου διανομής, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας, με καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης, καθώς και στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Μεταξύ άλλων, μελετήθηκε, κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε ένα υπερσύγχρονο υβριδικό σύστημα ψύξης, το οποίο χρησιμοποιεί ως ψυκτικά μέσα αμμωνία, μίγμα νερού-γλυκόλης και διοξείδιο του άνθρακα, και προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 9,38%, ενώ αποτρέπει την έκλυση περίπου 187 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Επίσης, στο πάτωμα του θαλάμου της κατάψυξης τοποθετήθηκε σύστημα ανακυκλοφορίας ζεστής γλυκόλης, για τη θέρμανση της οποίας δεν απαιτείται χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων, που καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας, αλλά αξιοποιείται η διαθέσιμη θερμότητα της ψυκτικής εγκατάστασης. Τέλος, ως προς τον φωτισμό, έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά LED τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρουν μείωση 73,2% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τον φωτισμό και 13,18% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού είναι αυτόματη, ρυθμισμένη στην ημερολογιακή ανατολή και δύση του ήλιου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός 122 εκ. για αρδευτικό έργο στην Πέλλα με ΣΔΙΤ

Δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για νέο πολυδάπανο αρδευτικό έργο προκήρυξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο αυτό αφορά, συγκεκριμένα, στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του αρδευτικού δικτύου Αλμωπαίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Ο προϋπολογισμός του, εξάλλου, εκτιμάται πως θα ανέλθει στο ποσό των 98,5 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ (και σε αυτό των 122.140.000 ευρώ με τον ΦΠΑ). Όσο για τη διάρκεια της σύμπραξης, θα είναι 25 χρόνια.

Τα στάδια του διαγωνισμού
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας προθεσμία για να το κάνουν αυτό έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00 (και η αποσφράγιση θα γίνει στις 7/7/2023 και ώρα 17:00). Το Υπουργείο θα εξετάσει τους φακέλους και θα προσκαλέσει τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει διάλογο (πρώτο στάδιο) και υποβολή δεσμευτικών προσφορών (δεύτερο στάδιο).

Τι προβλέπει το έργο
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συστήσει, θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Αλμωπαίο και διάθεσής του σε αρδευτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για τον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο, με στόχο της κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής και την ελαχιστοποίηση απόληψης υπόγειου νερού.
Το έργο αφορά στην άρδευση της περιοχής όπου προβλέπεται να υλοποιηθεί με κλειστά αρδευτικά δίκτυα με αποτέλεσμα τη μείωση απωλειών. Για την μεταφορά του αρδευτικού νερού προβλέπεται να κατασκευασθεί αγωγός μεταφοράς από φράγμα. Ο αγωγός εντός της αρδευόμενης περιοχής θα διακλαδίζεται για να τροφοδοτήσει το σύνολο των αρδευτικών ζωνών.

Οι αγωγοί μεταφοράς θα είναι υπόγειοι κλειστοί υπό πίεση, θα οδεύουν κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου και θα καταλήγουν στα έργα κεφαλής κάθε αρδευτικής ζώνης, στη δεξαμενή αναρρύθμισης και στα αντλιοστάσιο τροφοδοσίας. Οι θέσεις των έργων κεφαλής έχουν επιλεχτεί σε υψηλά σημεία κάθε ζώνης ή κεντροβαρικά. Οι δεξαμενές προτείνονται ανοικτές ορθογωνικές ή τραπεζοειδείς, διαμορφούμενες με εκσκαφές, επιχώσεις, και στεγανοποίηση. Η ακαθάριστη προς άρδευση έκταση ανέρχεται σε 150.000 στρ. περίπου, εκ των οποίων η καθαρή γεωργική γη εκτιμήθηκε αρχικώς σε 120.500 στρ. περίπου. Οι προς άρδευση εκτάσεις κυμαίνονται μεταξύ των υψομέτρων +50 και +9μ. Η προς αξιοποίηση έκταση υπάγεται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας.

Οι υποχρεώσεις του ΙΦΣ
Ο ΙΦΣ θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου (υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κλπ), τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στη σύμβαση και, ταυτόχρονα, θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ. Επιπλέον, θα αναλάβει την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης Σύμπραξης. Τέλος, ο ΙΦΣ θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση στο τέλος της συμβατικής περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ελίν Τεχνική: Κατασκευή σε ιδιωτικά έργα για Viva, Nestle, Lidl και Brown Hotels

Ο κατασκευαστικός κλάδος φαίνεται να βρίσκεται πλέον σε ανάκαμψη στη χώρα, παρά την ενεργειακή κρίση που μαίνεται παγκοσμίως. Στον κλάδο αυτό, δραστηριοποιείται και η ελίν Τεχνική, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, η οποία χάρη στη δυναμική ανάπτυξή της τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον κατασκευαστικό τομέα. Πλέον, η εταιρεία έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή μετά από μεταβολές που επήλθαν τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και στον τομέα του έμψυχου δυναμικού, όπως επισημαίνει μιλώντας στο Build η Νατάσα Λαζαρίδου, Εμπορική Διευθύντρια της ελίν Τεχνικής. «Προχωράμε σε οργανωτικές αλλαγές με ανασύσταση των τμημάτων μας, ενισχύοντας την ομάδα με νέα στελέχη, τα οποία πλέον εργάζονται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.

Λειτουργούμε περισσότερο στοχευμένα σε ό,τι αφορά τους πελάτες αλλά και κατά την αντιμετώπιση ενός έργου. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούμε ανάλυση ρίσκου στις αρχές κάθε μήνα, όπου αναδεικνύονται οι προκλήσεις που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, είτε σε ό,τι αφορά έργα κατασκευής που έχουμε αναλάβει, είτε σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τον απόλυτο έλεγχο των έργων μας. Παράλληλα, σεβόμαστε την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμόζοντας τη μέθοδο του value engineering για την επίτευξη ενός άρτιου ποιοτικού και αισθητικού αποτελέσματος».

Η αντιμετώπιση του κατασκευαστικού κόστους στον κατασκευαστικό κλάδο
«Το κατασκευαστικό κόστος, εκτοξεύθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θετικό όμως είναι ότι η ελίν Τεχνική υπάγεται σε έναν ισχυρό όμιλο όπως η ΕΛΙΝΟΙΛ, γεγονός που μας εξασφαλίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι απαραίτητο να παρακολουθούμε την αγορά και να υλοποιούμε ορθό προγραμματισμό, εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός έργου. Η τακτική που ακολουθούμε επικεντρώνεται στην προαγορά όλων των υλικών στην έναρξη κάθε έργου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και σταθερό κόστος το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για τον πελάτη».

Η εταιρεία που έχει κύκλο εργασιών περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχει θέσει ως στόχο φέτος να τα υπερβεί. Σήμερα υλοποιεί τέσσερα σημαντικά έργα για μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. «Στόχος μας είναι να υπερβούμε το όριο των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι οι άνθρωποί μας είναι η δύναμη μας. Δίνουμε επομένως ιδιαίτερη βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα. Μας ενδιαφέρει να καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που θα βοηθά τους ανθρώπους μας να βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό και αυτό αντανακλάται στη δημιουργικότητα και την ποιότητα των projects που υλοποιούμε», εξηγεί η κυρία Λαζαρίδου.

Πρόσφατα η ελίν Τεχνική ολοκλήρωσε και παρέδωσε την ανακαίνιση στα κεντρικά γραφεία της Viva Wallet στο Μαρούσι υπό την αρχιτεκτονική μελέτη του γραφείου Pieris Architects. Αυτή την περίοδο η εταιρεία υλοποιεί τη δεύτερη φάση του έργου ανακατασκευής, ενώ έχει αναλάβει και την ολική ανακατασκευή των γραφείων της Nestle Hellas στο Μαρούσι, με βάση ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα.

Τη μελέτη του έργου ανέλαβε το γραφείο A&M Architects. Μεταξύ των έργων που ολοκλήρωσε η κατασκευαστική εταιρεία της ΕΛΙΝΟΙΛ φέτος είναι και το κατάστημα της Lidl Ελλάς στην πλατεία Αττικής. Ταυτόχρονα κατασκευάζει εγκαταστάσεις logistics για λογαριασμό της φαρμακαποθήκης Σενεκα Α.Ε. επί της οδού Σενέκα στην Κηφισιά. Σημειώνεται επίσης ότι μέρος της δραστηριότητάς της επικεντρώνεται και στον τομέα της φιλοξενίας, όπου κατασκευάζει ξενοδοχειακή μονάδα για λογαριασμό της Brown Hotels στην οδό Λυκούργου στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μία κατασκευή που πρόκειται να αποπερατωθεί στο τέλος Οκτωβρίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build