«Ναι» σε περιβαλλοντικούς όρους για κόμβους σε Επισκοπικό και Λαψίστα

Σε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή δύο κόμβων στην Ήπειρο προχώρησε η Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για ισόπεδο κυκλικό κόµβο επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας στη θέση «Επισκοπικό» και διπλό κυκλικό κόµβο επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης στη θέση «Λαψίστα». Φορέας και των δύο έργων είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο κόμβος στο Επισκοπικό
Το εν λόγω έργο αφορά, συγκεκριμένα, στη λειτουργική αναβάθµιση τµήµατος της εθνικής οδού Ιωαννίνων‐Άρτας µέσω της αναβάθµισης της τυπικής διατοµής της στην περιοχή Επισκοπικό, καθώς και την κατασκευή δεύτερου κυκλικού κόµβου στην είσοδο του οικισµού Μπιζανίου του ∆ήµου Ιωαννιτών. Το έργο θα αναπτυχθεί σε συνολικό µήκος 1,300 µέτρων.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται
Στις εργασίες κατασκευής του έργου συμπεριλαμβάνονται καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, γενικές εκσκαφές, εργασίες υδραυλικών έργων, υλοποίηση τεχνικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικής υποδοµής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κρασπεδωµένων πεζοδροµίων, στρώσεων οδοστρωσίας, ασφαλτικών στρώσεων καθώς και κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης.

Ο κόμβος στη Λαψίστα
Το έργο προβλέπει κατασκευή ενός διπλού κυκλικού κόµβου στη θέση διασταύρωσης της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης µε την επαρχιακή οδό προς τον οικισµό Άνω Λαψίστα του ∆ήµου Ζίτσας. Ο κεντρικός κυκλικός κόμβος θα έχει ακτίνα κυκλικής νησίδας 15,5 µ. και εξωτερική 24 µ. (ήτοι µε πλάτος οδοστρώµατος 7,15 µ.), ασφαλτοστρωµένο έρεισµα και πλακοστρωµένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους 2 µ. Και πλακοστρωµένη ζώνη εξωτερικών καµπυλών πλάτους 2 μ. Στην περιοχή του, για τη διαµόρφωση της γεωµετρίας του, γίνεται συναρµογή των οριολωρίδων των κλάδων συναρµογής στο υπάρχον σήµερα οδόστρωµα των δυο οδών. Ο δεύτερος (mini) κυκλικός κόµβος θα έχει ακτίνα κυκλικής νησίδας 8,75 µ. και εξωτερική 16,5 µ. (ήτοι µε πλάτος οδοστρώµατος 7,50 µ.), ασφαλτοστρωµένο έρεισµα και πλακοστρωµένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους 2 µ. Και πλακοστρωµένη ζώνη εξωτερικών καµπυλών πλάτους 2 µ.

Τα έργα που απαιτούνται
Οι εργασίες για να κατασκευαστεί το έργο αυτό περιλαµβάνουν, μεταξύ αρκετών άλλων, καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, γενικές εκσκαφές, υδραυλικά και τεχνικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκευή κρασπεδωµένων πεζοδροµίων, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις και δημιουργία κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης. Αμφότερες οι αποφάσεις θα ισχύσουν για δεκαπέντε χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ προσωρινά και µετά τη λήξη τους µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως η Περιφέρεια Ηπείρου αιτηθεί έγκαιρα την ανανέωση ή τροποποίησή τους τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη τους, υποβάλλοντας για αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Venator: Πώς μπορεί να επηρεάσει η πτώχευση την ελληνική αγορά χρωμάτων

Επίδραση και στην ελληνική αγορά θα μπορούσε να έχει κατά το προσεχές χρονικό διάστημα η πτώχευση της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής και προμήθειας πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία χρωμάτων. Η εταιρεία που διατηρεί έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο το μάνατζμεντ ασκείται από το Τέξας, όπου βρίσκεται η διοίκησή της, εντάχθηκε πρόσφατα σε διαδικασίες του εξυγίανσης με βάση το άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Simon Turner, ανέφερε πρόσφατα ότι η Venator έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη «συντριπτική πλειοψηφία» των δανειστών και των ομολογιούχων της σχετικά με τους όρους ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης που θα εξοφλήσει σχεδόν όλο το χρηματοδοτούμενο χρέος της και θα ενισχύσει τον ισολογισμό της. Η συμφωνία με τους πιστωτές αναμένεται ότι θα μειώσει σημαντικά το χρέος της εταιρείας και θα την τοποθετήσει σε υγιή οικονομική βάση, επιτρέποντάς της να υλοποιήσει τη στρατηγική της. Ως μέρος της διαδικασίας πτώχευσης, η Venator αναμένει να διαγραφεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της διαδικασίας εξυγίανσης.

Υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας χρωμάτων, με τα οποία επικοινώνησε το Build, αναφέρουν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε στο προσεχές διάστημα να έχει επίδραση και στην Ελλάδα. Η Venator προς το παρόν δεν έχει επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο όλα τα στελέχη της εγχώριας βιομηχανίας παρακολουθούν αδιάλειπτα τις εξελίξεις. Η Venator αποτελεί έναν από τους τέσσερις μεγαλύτερου παίκτες στην παγκόσμια αγορά χημικών προϊόντων.

Η πιθανή επίδραση στην ελληνική αγορά
Η ελληνική αγορά θα μπορούσε να επηρεαστεί άμεσα σε περίπτωση που οι ανταγωνιστικές των Αμερικανών, κινεζικές επιχειρήσεις, που αποτελούν και τους βασικούς τους ανταγωνιστές προβούν σε ανατιμήσεις εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία και την έξοδο ενός μεγάλου παίκτη από την αγορά. Αντιθέτως, σε περίπτωση που οι Κινέζοι επιλέξουν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τους, δεν θα επηρεαστούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που προμηθεύονται πρώτες ύλες. Σημειώνεται ότι μία από τις βασικές παραγόμενες πρώτες ύλες που προμηθεύονται αρκετές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα από τη Venator, είναι το διοξείδιο του τιτανίου.

Η δυσμενής εξέλιξη αύξησης του κόστους στη συγκεκριμένη πρώτη ύλη θα μπορούσε κατ’ επέκταση να επηρεάσει περαιτέρω τις τιμές στα τελικά προϊόντα.
Αυτή την περίοδο η αγορά χρωμάτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες συνθήκες, όπου σε επίπεδο εκτέλεσης έργων, συνεχίζονται απρόσκοπτα. Ωστόσο η λιανική πλήττεται αρκετά έντονα το τελευταίο διάστημα. Η λιανική θα θυμίσουμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας ευνοήθηκε αρκετά έντονα όταν αρκετοί καταναλωτές έσπευδαν σε καταστήματα για να προμηθευτούν προϊόντα για ανακαινίσεις των κατοικιών τους.

Καθυστερήσεις στην πληρωμή του «Εξοικονομώ»
Πρόβλημα αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο τα προϊόντα θερμοπρόσοψης, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική κάμψη των πωλήσεών τους, δεδομένου ότι καθυστερεί η αποπληρωμή της ενίσχυσης του προγράμματος «Εξοικονομώ».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Διαγωνισμός για αξιοποίηση εκκλησιαστικού οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης με σκοπό την ανέγερση κτιρίου εκκλησιαστικής οικοπεδικής έκτασης στη Θεσσαλονίκη προκήρυξε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδας. Η έκταση αυτή είναι 846,71 τ.μ. και βρίσκεται επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλείου Χατζή 2. Εκμισθωτής είναι η Εκκλησία της Ελλάδας και μισθωτής ο φορέας που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα προτείνουν αρχικό μηνιαίο μίσθωμα κατά την κρίση τους, το οποίο ωστόσο δεν θα είναι κατώτερο των 11.500 ευρώ, ενώ καλούνται να καταθέσουν μέχρι τις 4/9/2023 και ώρα 12:00 δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική προσφορά.

Η μίσθωση του ακινήτου θα διαρκέσει 49 χρόνια. Δύο έτη πριν από τη λήξη της, πάντως, ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει ισόχρονη παράταση.
Όσο για την επιλογή της πρότασης αξιοποίησης και των προτεινόμενων λύσεων, είναι στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης των διαγωνιζομένων, τόσο από άποψη σκοπιμότητας όσο και ως προς τη νομιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, η Εκκλησία της Ελλάδας θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή της επί της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής πρότασης. Η αποπεράτωση του κτιρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών χρόνων από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι υποχρεώσεις του μισθωτή
Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί θα ανεγείρει, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, κτίριο (ή κτίρια) μέχρι εξάντλησης του συντελεστή δόμησης. Όλες οι απαιτούμενες άδειες ώστε το κτίριο να οικοδομηθεί σύμφωνα με την πρόταση του μισθωτή, θα εκδοθούν με μέριμνα και δαπάνες του ίδιου. Ακόμη, τον μισθωτή θα βαρύνουν, μεταξύ άλλων, όλες οι σχετικές με τις κατασκευαστικές επεμβάσεις επί του κτιρίου δαπάνες, οι δαπάνες ασφάλισης, συντήρησης και οι πάσης φύσεως επισκευές του ακινήτου που θα κατασκευαστεί, του περιβάλλοντος χώρου του και της περίφραξης καθ’ όλο το διάστημα της μίσθωσης.

Τέλος, ο μισθωτής, για να πάρει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για να κατασκευάσει το κτίριο (ή τα κτίρια), θα καταβάλει το πρώτο και το δεύτερο έτος της μίσθωσης σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 25% εκείνου που θα προσφέρει στον διαγωνισμό, το τρίτο έτος της μίσθωσης σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 60% εκείνου που θα προσφέρει στον διαγωνισμό και το τέταρτο μισθωτικό έτος σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 100% εκείνου που προσέφερε στον διαγωνισμό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build