--> 

Διαγωνισμός για αξιοποίηση ακινήτου της Εκκλησίας της Ελλάδας

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την αξιοποίηση, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, εκκλησιαστικού ακινήτου επί της οδού Σαρρή 30 στου Ψυρρή, στο κέντρο της Αθήνας, διακήρυξε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδας. Εκμισθωτής είναι η Εκκλησία της Ελλάδας, ενώ την κατακύρωση θα επιτύχει ο διαγωνιζόμενος που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Το προσφερόμενο μίσθωμα έχει οριστεί πως δεν θα είναι κατώτερο των 9.000 ευρώ.

Το ακίνητο στο οποίο αφορά ο διαγωνισμός είναι οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 180 τ.μ. Εντός του, υπάρχει εξαώροφο κτίριο μεικτής χρήσης με ισόγειο κατάστημα και γραφεία στους ορόφους, συνολικής επιφάνειας 980,22 τ.μ.. Ο σκελετός του κτιρίου αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοιχοποιίες πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Η ποιότητα κατασκευής της πολυκατοικίας τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά είναι η συνήθης της εποχής.

Διαγωνισμός σε δύο στάδια
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 12 το μεσημέρι για να καταθέσουν τους φακέλους τους. Κατόπιν, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο αρχίζει την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ., όταν και θα αποσφραγιστούν, από την επιτροπή του διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρία, οι προσφορές που θα έχουν κατατεθεί. Το δεύτερο στάδιο εκκινεί την Παρασκευή 7 Ιουλίου και ώρα 10 π.μ.

Οι όροι της μίσθωσης και οι υποχρεώσεις του μισθωτή
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 49 χρόνια, ενώ η ανακαίνιση του κτιρίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο ετών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης της μίσθωσης. Πάντως, δύο έτη πριν από τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής δύναται να αιτηθεί ισόχρονη παράταση και τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδας, εντός τριών μηνών από τη λήψη της αίτησης, θα δύνανται να αποφασίσουν την παράταση και κατά την ελεύθερη εκτίμηση και κρίση τους να προτείνουν τους όρους που θα διέπουν τη μίσθωση. Ακόμη, ορίζεται ρητά πως ο μισθωτής που θα αναδειχθεί θα ανακαινίσει αποκλειστικά με δικές του δαπάνες το κτίσμα.

Μεταξύ άλλων, θα καλύψει τις δαπάνες συντήρησης και τις πάσης φύσης εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου, του περιβάλλοντος χώρου του και της περίφραξης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, αλλά και τις δαπάνες ασφάλισης του ακινήτου κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης. Επίσης, όλες οι απαιτούμενες άδειες των αρμόδιων αρχών προκειμένου το κτίριο να ανακαινιστεί σύμφωνα με την πρόταση του μισθωτή, θα εκδοθούν με μέριμνα και δαπάνες του ίδιου. Τέλος, ο μισθωτής, προκειμένου να μπορέσει να λάβει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για την ανακαίνιση του κτιρίου θα καταβάλει κατά το πρώτο έτος της μίσθωσης μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 25% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος που θα επιτευχθεί από τον διαγωνισμό, στο δεύτερο έτος της μίσθωσης μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος που θα επιτευχθεί από τον διαγωνισμό ενώ, για το τρίτο μισθωτικό έτος, θα καταβάλει σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ίσο με το 100% του μηνιαίου μισθώματος που θα επιτευχθεί από τον διαγωνισμό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ravago: Το 2024 η έναρξη της στρατηγικής επένδυσης των 73 εκατομμυρίων ευρώ

Στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής και σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα προχωρήσει η Ravago Hellas στο Λαύριο, σύμφωνα με πηγές της αγοράς με τις οποίες μίλησε το Build. Στόχος της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων να προχωρήσουν στην κατασκευή λιμενικών έργων και σε «πρασίνισμα» της επένδυσης με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Το επενδυτικό πλάνο εντάσσεται στο σύνολό του στις στρατηγικές ως προς το fast track σκέλος υλοποίησης και ένα μέρος του καλύπτεται από φορολογικά κίνητρα. Eιδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 72,65 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν από την υλοποίησή του 62,5 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

Σε φάση αδειοδοτήσεων
Αυτή τη στιγμή όπως πληροφορείται το Build, το έργο βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδοτήσεων και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να υλοποιείται εφόσον όλα εξελιχθούν βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, εντός του 2024. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης υπερβαίνει την πενταετία. Θυμίζουμε ότι ένα μέρος των εγκαταστάσεων ανήκε στη Dow Chemichals και τις απέκτησε η Ravago Hellas, ενώ το υπόλοιπο ανήκε στην πρώην ΧΥΜΑ Α.Ε., εταιρεία διακίνησης μονωτικών υλικών. Tην λιμενική εγκατάσταση – προβλήτα θυμίζουμε ότι είχε κατασκευάσει η Dow Hellas για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της στον Όρμο του Αγίου Νικολάου στο Λαύριο και το δικαίωμα χρήσης μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στη Ravago Hellas. Πρόκειται για κίνηση που έλαβε χώρα όταν ο όμιλος Ravago είχε εξαγοράσει το 2019 τη δραστηριότητα παραγωγής XPS (εξηλασμένης πολυστερίνης) της Dow στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 7 εργοστασίων παραγωγής μεταξύ των οποίων και αυτό του Λαυρίου.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση
Το πρώτο σκέλος της επένδυσης αφορά στη δημιουργία μονάδας διογκώσιμης και εξηλασμένης πολυστερίνης, η οποία θα δώσει την δυνατότητα παραγωγής συνολικά 80.000 τόνων ανά έτος διογκώσιμης πολυστερίνης. Μέρος αυτών θα πωλούνται στη συνέχεια ως χύδην ενδιάμεσο προϊόν. Οι υπόλοιποι 20.000 τόνοι θα διοχετεύονται στο εργοστάσιο εξηλασμένης διογκώσιμης πολυστερίνης, από όπου θα παράγονται 20.000 τόνοι δεύτερου ενδιάμεσου προϊόντος.

Το δεύτερο σκέλος της επένδυσης θα αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος και εξοπλισμού στη μονάδα παραγωγής πολυστυρενίου, το οποίο θα αυξήσει την ετήσια παραγωγική δυναμικότητά της κατά 5.000 τόνους ετησίως, φτάνοντας έτσι τους 35.000 τόνους παραγωγής. Τα τρία συμπληρωματικά έργα που θα υλοποιηθούν: -Επέκταση υφιστάμενης προβλήτας Αγίου Νικολάου Λαυρίου, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η φιλοξενία πλοίων με πρώτες ύλες χωρητικότητας 5.000 τόνων (αντί 3.000) το καθένα (Β.1). -Δημιουργία δεξαμενών για την παραλαβή χύδην πρώτων υλών. Ειδικότερα, θα εγκαταστήσει νέες δεξαμενές χωρητικότητας 6.000 κ.μ. στυρενίου, επιπλέον της ήδη υπάρχουσας δυναμικότητας των 4.000 κ.μ. (Β.2). -Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στην υφιστάμενη εγκατάσταση συνολικής ισχύος 1MW, τα οποία θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 15% (Β.3).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τρεις προσφορές για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο του Β.Ο.Α.Κ.

Τρεις προσφορές κατατέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, για το βασικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), το οποίο θα ξεκινά από τον Κίσσαμο Χανίων και θα καταλήγει στη Χερσόνησο (Ηρακλείου), θα έχει μήκος 157,5 χιλιόμετρα ενώ είναι προϋπολογισμού 1,75 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προσφορές έκαναν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το σχήμα Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.-Μυτιληναίος Α.Ε. και η κοινοπραξία της Άβαξ με τις γαλλικές εταιρείες Egis και Meridiam.

Τα επόμενα βήματα
Πλέον, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο και δημοπράτησε το έργο στα τέλη του 2018, θα αξιολογήσει τις (τεχνικές και οικονομικές) προσφορές των συμμετεχόντων, διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει μερικούς μήνες. Έπειτα, θα ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια δικαστική διαμάχη, θα εισέλθουμε στην προσυμβατική περίοδο, με την συγγραφή της σύμβασης παραχώρησης και την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έπειτα η σύμβαση θα κυρωθεί από τη Βουλή και θα υπογραφεί.

Τι προβλέπει το έργο
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου προβλέπεται η δημιουργία, μεταξύ άλλων, δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ, 26 σηράγγων, νέων γεφυρών 10,80 χλμ. και 20 νέων ανισόπεδων κόμβων καθώς και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούλιο του 2022 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου. Η κατασκευή του, βέβαια, δεν θα ξεκινήσει άμεσα, καθώς θα απαιτηθεί από τον ανάδοχο να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και, παράλληλα, το Δημόσιο θα πρέπει να του παραδώσει τις απαραίτητες εκτάσεις για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η ολοκλήρωση του, πάντως, αναμένεται στο τέλος του 2025.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Το Δημόσιο θα το καλύψει κατά 800 εκατ. ευρώ (σ.σ. 600 εκατ. από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα υπόλοιπα 200 από το Ταμείο Ανάκαμψης), ενώ το υπόλοιπο ποσό θα το διαθέσει ο παραχωρησιούχος. Να αναφερθεί, ακόμη, πως στο εν λόγω τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. θα υπάρξουν ηλεκτρονικά-αναλογικά διόδια (σ.σ. έργο που δρομολογεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). Το νέο σύστημα πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη χρέωση διοδίων και οι χρήστες θα χρεώνονται ανάλογα με την απόσταση που διανύουν.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build