Μυτιληναίος-ΤΕΡΝΑ υλοποιούν τον Εθνικό Ψηφιακό Χάρτη Απαλλοτριώσεων

Στην κοινοπραξία των εταιρειών «Μυτιληναίος-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ανατέθηκε, έναντι 23,3 εκατ. ευρώ, η συμφωνία-πλαίσιο για τη δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «e-apallotriosis» για την κεντρική και ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαλλοτριώσεων των φορέων του Δημοσίου.
Η προαναφερθείσα κοινοπραξία ήταν ο μόνος οικονομικός φορέας που συμμετείχε στον διαγωνισμό. Το έργο αφορά σε ψηφιοποίηση όλων των φυσικών αρχείων/εγγράφων που σχετίζονται με τις απαλλοτριώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως και επιλεγμένων δήμων της χώρας και στη μεταφορά των εν λόγω ψηφιακών δεδομένων στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση, λεπτομερής καταγραφή και γεωχωρική αρχειοθέτηση 4.360.000 σελίδων (έγγραφα, σχέδια, πίνακες) για την ενίσχυση της επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Το πληροφοριακό σύστημα και τα δεδομένα του έργου θα εδράζονται στο G-Cloud. Επιπλέον, η υλοποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνει και δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ενοποιημένου Ψηφιακού Χάρτη απαλλοτριώσεων και αξιώσεων της χώρας με χαρτογραφικό υπόβαθρο σε επιλεγμένες περιοχές μελέτης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για καταγραφή έργων και απαλλοτριώσεων του νέου μητρώου απαλλοτριώσεων και αξιώσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία, «οι πληροφορίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν στον ορθό σχεδιασμό της κεντρικής κυβέρνησης, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων και επενδύσεων, στον καθορισμό των διοικητικών τελών και στον προσδιορισμό πληροφοριών σχετικά με τυχόν απαλλοτριώσεις και στη διαφάνεια και αντικειμενικότητα της πολιτικής που εφαρμόζει η Διοίκηση (Κεντρική, Περιφερειακές, Τοπικές) όσον αφορά στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τους πολίτες, τους επαγγελματίες που εμπλέκονται, τις επιχειρήσεις και τις συναφείς δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Ικτίνος: Βλέπει αύξηση τζίρου 12% φέτος – Τα νέα λατομεία που θα λειτουργήσουν εντός του 2023

Πτωτικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία του ομίλου Ικτίνος το 2022, σε μία χρονιά όπου η διοίκηση της εισηγμένης κλήθηκε να διαχειριστεί τις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις κόστους σε όλα τα επίπεδα (ύλες, ενέργεια, μεταφορικά). Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος για την εταιρεία σε ηλεκτρικό και πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 46% και επιβάρυνε το κόστος παραγωγής κατά 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεγάλες και απότομες αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών άνω του 15% επιφέρουν πολλαπλασιασμό του κόστους παραγωγής, συρρικνώνοντας περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους, με τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Σε αυτό το περιβάλλον, κατά τη χρήση του 2022 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 33.018.563 ευρώ, έναντι 34.967.895 ευρώ το 2021 (-5,57%). Το μικτό κέρδος περιορίστηκε στα 10.464.964 ευρώ, έναντι 12.688.437 ευρώ το 2021 (-17,52%). Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 5.708.845 ευρώ, έναντι 8.700.657 ευρώ το 2021 (-34,35%). Τα κέρδη προ φόρων σχεδόν μηδενίστηκαν, φτάνοντας στα 8.227 ευρώ (από 2.594.591 το 2021), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημιά 325.956 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2021 ανερχόταν σε κέρδη 2.424.042 ευρώ.

Πώς κινήθηκαν οι εξαγωγές
Σημαντικό ρόλο στη μείωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας διαδραμάτισε το lockdown για τρίτη συνεχόμενη χρονιά της αγοράς της Κίνας, της μεγαλύτερης αγοράς ελληνικών μαρμάρων, καθώς το 2022 η συμμετοχή των πωλήσεών της Ικτίνος προς την Κίνα στις συνολικές πωλήσεις περιορίστηκε μόλις στο 30% του κύκλου εργασιών, από 60% που ήταν το 2021. Η αύξηση των πωλήσεων σε νέες αγορές δε στάθηκε ικανή να αντισταθμίσει την απώλεια αυτή. Η πρώτη εξάδα χωρών στις οποίες εξήχθη το 66% της παραγωγής της εταιρείας το 2022 ήταν η Κίνα, το Μεξικό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος.

Το υπόλοιπο 34% εξήχθη σε 47 χώρες σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρων συνολικά είχαν κάμψη το 2022 της τάξης του 15% σε σχέση με το 2021, την ώρα που οι ανταγωνιστικές ιταλικές και τουρκικές εξαγωγές κατέγραφαν άνοδο. Συγκεκριμένα, στα ακατέργαστα μάρμαρα η μείωση των εξαγωγών προς την Κίνα επηρεάζει καθοριστικά τις εξαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων και των τριών χωρών. Ωστόσο, η Ελλάδα καταγράφει μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με την Ιταλία και την Τουρκία. Οι εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων και των τριών χωρών κατέγραψαν αύξηση που οδήγησε σε ρεκόρ πενταετίας. Ωστόσο, οι εξαγωγές της Ελλάδας, σε σχέση με της Ιταλίας και της Τουρκίας, αυξάνονται με χαμηλότερους ρυθμούς.

Βλέπει αύξηση τζίρου 12% φέτος
Για το 2023 η Ικτίνος διαβλέπει ενδυνάμωση των εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα, καθώς η οικονομία της ανακάμπτει και εκλείπουν τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ICAP, η ζήτηση για ογκομάρμαρα από χώρες του εξωτερικού εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει ανοδική πορεία την τριετία 2023-2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12% περίπου, ενώ σημαντικό στοιχείο που αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων μαρμάρου στο εξωτερικό είναι η βελτίωση των τεχνολογιών εξόρυξης, επεξεργασίας και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων. Το δεύτερο εξάμηνο του 2023 η εταιρεία θα λειτουργεί δύο νέα λατομεία λευκού μαρμάρου στον νομό Δράμας και δύο ακόμα στην περιοχή της Λειβαδιάς, ένα μπεζ μαρμάρου και ένα γκρι μαρμάρου. Επίσης, το ίδιο διάστημα προβλέπεται να ξεκινήσει και η εξόρυξη μαρμάρων από την επέκταση στο υφιστάμενο λατομείο του Βώλακα στο νομό Δράμας. Έτσι, ο κύκλος εργασιών της Ικτίνος προβλέπεται να είναι βελτιωμένος σε σχέση με το 2022, κατά 12%.

Σε συζητήσεις για το project στη Σητεία
Όσον αφορά στη δραστηριότητα του ομίλου στο real estate, με μία έκταση 2.689 στρεμμάτων περίπου στη Σητεία, η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε επαφές με επενδυτές, αλλά χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Στο κατώφλι της Prodea τα ακίνητα Διογένης, Αθηνών Αρένα, Κωτσόβολος

Ένα βήμα πριν την οριστικοποίησή της βρίσκεται η μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στον όμιλο Παπαθεοχάρη επί της λεωφόρου Συγγρού, στην Prodea Investmens ΑΕΕΑΠ. H εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία, είναι ο επενδυτής που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο της εξυγίανσης για εταιρείες του επιχειρηματία Γιάννη Παπαθεοχάρη. Ταυτόχρονα όμως αποκτά άμεσο έρεισμα σε νέα εμβληματικά – λόγω τοποθεσίας – ακίνητα, τα οποία θα ενταχθούν εκτός απροόπτου στο χαρτοφυλάκιο της Prodea, το αργότερο σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από σήμερα και εφόσον δεν υπάρξουν τριτανακοπές από ενδιαφερόμενους – εμπλεκόμενους στην διαδικασία.

Η συμφωνία εξυγίανσης αφορά τις εταιρείες Δείγμα Επενδυτική Α.Ε. και Νίκη και Πολύμνια Α.Ε. και έλαβε την έγκριση από την Δικαιοσύνη με τους πιστωτές να συναινούν σε αυτήν. Αφενός στο χαρτοφυλάκιο της Δείγμα Επενδυτική Α.Ε. εντάσσονται προβεβλημένα κτίρια γραφείων στη λεωφόρο Συγγρού, στα οποία φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή εταιρείες όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, ο Κωτσόβολος, καθώς και το νυχτερινό κέντρο «Διογένης». Η πρόβλεψη είναι τα ακίνητα θα αξιοποιηθούν ως κτίρια γραφείων αλλά και για εμπορική χρήση, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η επαναλειτουργία του νυχτερινού κέντρου «Διογένης», που καταλαμβάνει ένα μέρος του ακινήτου.

Τι θα συμβεί με το Αθηνών Αρένα
Σε ό,τι αφορά την εταιρεία Νϊκη και Πολύμνια Α.Ε. όπου επίσης εγκρίθηκε η εξυγίανσή της, στο πλάνο είναι η απόκτηση του νυχτερινού κέντρου Αθηνών Αρένα από την Prodea. Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση μεταβίβασης και του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου στο χαρτοφυλάκιό της, θα εξεταστεί ο τρόπος και η χρήση με την οποία θα αξιοποιηθεί το εν λόγω ακίνητο. Εκτός σχεδιασμού βρίσκεται πάντως το ενδεχόμενο να λειτουργήσει και πάλι ως νυχτερινό κέντρο, όπως άλλωστε και στην περίπτωση του Διογένη.
Στο συγκεκριμένο ακίνητο επιβλήθηκε προσημείωση από τις δύο πιστώτριες τράπεζες Εθνική και Alpha Bank, ύψους 42,85 εκατομμυρίων ευρώ έναντι εξασφάλισης ομολογιακού δανείου. Επίσης υφίσταται προσημείωση και για ακίνητο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από της οδού Πειραιώς 170, ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Προϋπόθεση για να περάσουν τα ακίνητα στην Prodea είναι ότι δεν θα υπάρξουν τριτανακοπές από τυχόν ενδιαφερόμενους – πιστωτές επί της διαδικασίες εξυγίανσης. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της εταιρείας Δείγμα Επενδυτική, η οποία κατέχει εμπορικό κέντρο (Agora Sygrou) επί της λεωφόρου Συγγρού, όπου στεγάζεται, μεταξύ άλλων, το Διογένης Palace, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η εταιρεία θα περάσει υπό τον έλεγχο της Prodea, μέσω αύξησης κεφαλαίου που θα καλυφθεί από την ΑΕΕΑΠ. Επίσης στον έλεγχο της Prodea προβλέπεται ότι θα περιέλθει και το νυχτερινό κέντρο Αθηναίων Αρένα, το οποίο ωστόσο δεν θα διατηρήσει τη χρήση που έχει. αυτή δηλαδή του κέντρου διασκέδασης, αλλά θα εξεταστεί η βέλτιστη αξιοποίησή του σε άλλης χρήσης ακίνητο το προσεχές διάστημα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Lamda Development: Τα ιστορικά ρεκόρ και η πορεία των εσόδων από το Ελληνικό

Nέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε το 2022 ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, φτάνοντας τα 604 εκατ. ευρώ, έναντι του προηγούμενου ρεκόρ των 595 εκατ. το 2019, παρότι ο αριθμός επισκεπτών συγκριτικά με το 2019 ήταν μειωμένος κατά 26%. Με την ενοποίηση και του εμπορικού κέντρου Designer Outlet Athens, η συνολική αξία των εμπορικών κέντρων της Lamda Development ξεπερνά πλέον το 1 δισ. ευρώ (1,03 δισ.), ενώ η αξία του Ελληνικού υπολογίζεται στα 1,95 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας στα 3,16 δισ. ευρώ, που επίσης αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Όσον αφορά στις εισπράξεις της Lamda Development από εμπορικές μισθώσεις και πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό, η εταιρεία γνωστοποίησε τα εξής:

  • Έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms για το 52% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας του Vouliagmenis Mall. Στα τέλη του 2023 αναμένεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 70%.
  • Έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms για το 21% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας της Riviera Galleria. Στα τέλη του 2023 αναμένεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 50%.
  • Στις βίλες The Cove Villas, έχει ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία για 19 οικόπεδα από το σύνολο των 28 διαθέσιμων οικοπέδων (68% του συνόλου), με τις συνολικές εισπράξεις να ανέρχονται σε περίπου 77 εκατ. ευρώ (αφορά την καταβολή του 50% της αξίας του οικοπέδου καθώς και το 100% της αξίας για το αναλογούν κόστος υποδομών). Επιπλέον, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 8 οικόπεδα (29% του συνόλου), με το συνολικό ποσό των προκαταβολών στα 1,4 εκατ. ευρώ.
  • Στο Riviera Tower έχει ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία για 133 διαμερίσματα από το σύνολο των 170 διαμερισμάτων (78% του συνόλου), με τις συνολικές εισπράξεις να ανέρχονται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ (αφορά την καταβολή 20% του τιμήματος). Επιπλέον, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 22 διαμερίσματα (13% του συνόλου), με το συνολικό ποσό των προκαταβολών να ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ.
  • Αναφορικά με τις κρατήσεις για τη μελλοντική απόκτηση των εν διαμερισμάτων The Cove Residences, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 90% του συνόλου των 115 διαμερισμάτων, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 26 εκατ. ευρώ.
  • Τέλος, τον Μάρτιο εισπράχθηκε η πρώτη δόση περίπου 30 εκατ. ευρώ αναφορικά με την πώληση των δύο ακινήτων επί των οποίων θα αναπτυχθούν από κοινού με την ΤΕΜΕΣ τα δύο πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων και τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήματα (branded residences) στο Παράκτιο Μέτωπο.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build