Intrakat: H άνοδος του τζίρου το 2022 και το βελτιωμένο β’ εξάμηνο

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022 έκανε γνωστά η Intrakat. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 225,4 εκατ. ευρώ έναντι 214,8 εκατ. το 2021, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,9%. Ακόμη, το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου ανήλθε σε 799,4 εκατ. ευρώ πλέον 524,9 εκατ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει έως σήμερα η εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.

Συνεπώς, τα προς εκτέλεση έργα στις 31/12/2022 διαμορφώθηκαν σε 1,32 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. στις 31/12/2021.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, τώρα, ήταν 18,2 εκατ. ευρώ, από 15,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 17,02%. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε βελτίωση και ανήλθε σε 8,1% από 7,2% το 2021. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες 4,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε ζημίες 2,7 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,9 εκατ. το 2021. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 23,1 εκατ. ευρώ από ζημίες 21,5 εκατ. το 2021.

Τι άλλο επιβάρυνε τα αποτελέσματα το 2022
Κατόπιν, η εταιρεία αναφέρεται διεξοδικά στους επιπλέον παράγοντες οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο την περασμένη χρονιά στη διαμόρφωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει ότι αυτά επιβαρύνθηκαν από
• τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών βασικών υλικών, των μεταφορικών εξόδων και καυσίμων λόγω της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία,,
• την αύξηση των διοικητικών εξόδων που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο επιπλέον κόστος προετοιμασίας προκειμένου η Intrakat να συμμετάσχει ανταγωνιστικά στους διαγωνισμούς των έργων που προκηρύχθηκαν το 2022 αλλά και να προετοιμαστεί για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς και ειδικά σε αυτούς που αφορούν έργα υποδομών του Δημοσίου και έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ και
• έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα και προβλέψεις απομείωσης που ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο στο ύψος των 3 εκατ. και 4,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Αυξημένος ο συνολικός δανεισμός, αλλά…

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, τώρα, σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν τα ενσώματα πάγια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 106,4 εκατ. ευρώ από 58,3 εκατ. στις 31/12/2021, λόγω επενδύσεων σε ΑΠΕ και real estate, καθώς και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, που ανήλθαν σε 60,3 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. στις 31/12/2021.
Συν τοις άλλοις, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή, όμως, αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 9,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31/12/2022 ανήλθε σε 127,5 εκατ. ευρώ, από 125,6 εκατ. στις 31/12/2021.

Το βελτιωμένο β’ εξάμηνο
Η εταιρεία υπογραμμίζει, ακόμη, ότι στο β’ εξάμηνο της χρήσης 2022 κατεγράφη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, η οποία απεικονίζεται κυρίως στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του εν λόγω εξαμήνου, ο οποίος ανήλθε στο επίπεδο των 122,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ύψους 15,4 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ενώ αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 12,6% από 2,7% το πρώτο εξάμηνο.

Η εταιρεία καταλήγει σημειώνοντας πως ναι μεν οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών αναμένεται να συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα, αλλά αναμένεται παράλληλα να μετριαστούν μέσω των μηχανισμών αναθεώρησης των τιμών για τα δημόσια έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που σκοπό τους έχουν να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να βελτιωθούν τα περιθώρια κέρδους των τεχνικών έργων. Επιπρόσθετα, η ανάληψη νέων έργων θα βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της Intrakat, αντισταθμίζοντας την αύξηση των διοικητικών εξόδων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τουριστική ανάπτυξη της Διώρυγας Κορίνθου με μαρίνες και ξενοδοχεία

Στην ευρύτερη τουριστική αξιοποίηση της Διώρυγας της Κορίνθου πρόκειται να προχωρήσει το Υπερταμείο κατά το προσεχές χρονικό διάστημα και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη με εργολάβο τον Άκτωρα. Κατά τα όσα ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Στέφανος Γιουρέλης στη διάρκεια του Delphi Economic Forum, το ιστορικό τοπόσημο εμπεριέχει ένα σημαντικό μέρος real estate ιδιοκτησιών. «Βρισκόμαστε σε επαφή με τους τοπικούς παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να προσεγγίσουμε και να χτίσουμε ένα τουριστικό προϊόν».

Πρόκειται ουσιαστικά να αναπτυχθεί ένα σημαντικό σχέδιο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, που υπάγεται στη Διώρυγα στην συγκεκριμένη περιοχή, όπως είπε ο κύριος Γιουρέλης. «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα κατασκευαστούν δύο μικρές μαρίνες, ένα μικρό ξενοδοχείο», ανέφερε σχετικά ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου. Θα θυμίσουμε ότι η Άκτωρ ανέλαβε την εκπόνηση του έργου «Μελέτη και κατασκευή του έργου αποκατάστασης ζημιών στα πρανή της Διώρυγας Κορίνθου» τον Δεκέμβριο του 2021. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Είχε προηγηθεί σειρά κατολισθήσεων, γεγονός που έκανε επιτακτική την ανάγκη κατασκευαστικών παρεμβάσεων και έργων στήριξης στο σημείο.

Διεθνείς διαγωνισμοί για Ακτή Βουλιαγμένης και Tae-Kwon-Do
Την ίδια στιγμή αναμένεται κατά το προσεχές διάστημα να τρέξουν δύο διεθνείς διαγωνισμοί για την αξιοποίηση τόσο της Ακτής όσο και για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Tae-Kwon-Do στο Φάληρο πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Παναγιώτη Μπαλωμένο, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum, «στην περίπτωση της Ακτής Βουλιαγμένης, η ΕΤΑΔ τη διαχειρίζεται ως επιχειρηματική μονάδα.

Στόχος μας είναι να απεμπλακεί η ΕΤΑΔ από τις επιχειρηματικές μονάδες – που διαχειρίζεται η ίδια και εισπράττει έσοδα – και να προχωρήσουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς». Η διενέργεια διεθνών διαγωνισμών από την ΕΤΑΔ, σημαίνει ουσιαστικά ότι τα ακίνητα που αυτή τη στιγμή αξιοποιεί, θα μετατεθούν ως προς την διαχείριση και την εκμετάλλευσή τους σε ιδιώτες. «Στην περίπτωση του Tae-Kwon-Do αποτελεί ένα σύμπλεγμα ακινήτων που βρίσκεται σε ένα μεγάλο χώρο και αποτελεί όμορο χώρο με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Με την ευθύνη της εταιρείας μας καθώς και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες να αναβαθμίσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο με εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και να προχωρήσουμε στην διαγωνιστική διαδικασία», επισήμανε ο κύριος Μπαλωμένος. Σε ό,τι αφορά τον ποδηλατόδρομο, το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό κόστος 25 εκατομμύριο ευρώ, έχει ως project manager το ΤΑΙΠΕΔ.

Στην προκειμένη περίπτωση η ΕΤΑΔ ήρθε να υλοποιήσει ουσιαστικά την στρατηγική που έχει καταρτίσει η Πολιτεία, διαθέτοντας 70 στρέμματα από την περιουσία της για την κατασκευή ποδηλατόδρομου και πεζοδρόμου που θα έχει μήκος 13,5 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από τον δήμο Καλλιθέας στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και θα καταλήγει στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. «Ταυτόχρονα εκτός από τη διάθεση της έκτασης, η ΕΤΑΔ συμμετέχει και σε όσες παρεμβάσεις απαιτούνται αναφορικά με την διευθέτηση ακινήτων που τελούν υπό την διαχείρισή της».

Eντός του 2023 η έναρξη των εργασιών για τον ποδηλατόδρομο
Συναρμόδιοι για την υλοποίησή του είναι εκτός από την Περιφέρεια και οι όμοροι δήμοι των Νοτίων Προαστίων. Ο δήμος Γλυφάδας μάλιστα θα είναι και ο μοναδικός που θα κατασκευάσει το μέρος του ποδηλατοδρόμου που διέρχεται από τα σύνορά του. Αυτή την περίοδο σύμφωνα με τον κύριο Μπαλωμένο οριστικοποιείται η χάραξη του ποδηλατοδρόμου και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και αμέσως μετά να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου από το ΤΑΙΠΕΔ. Η έναρξη κατασκευής για τον ποδηλατόδρομο τοποθετείται χρονικά εντός του 2023 και η ολοκλήρωσή του για το 2025.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΕΚΤΕΡ: Υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο το ανεκτέλεστο

Υπερδιπλασιασμό του ανεκτέλεστου υπολοίπου της πέτυχε το 2022 η ΕΚΤΕΡ, καθως βάσει των υπογραφέντων έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 συμβάσεων έργων, η εταιρεία εμφανίζει ανεκτέλεστο έργο ύψους 52.694.721,26 ευρώ, έναντι 26.001.818,33 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση αυτή προέκυψε από τα νέα κατασκευαστικά συμβόλαια σημαντικού προϋπολογισμού που εξασφάλισε η εισηγμένη πέρυσι, κάτι που αποτυπώνεται και στον κύκλο εργασιών της, ο οποίος το 2022 αυξήθηκε κατά 10,37%, στα 23.157.822,46 ευρώ. Σημειωτέον ότι η ΕΚΤΕΡ συμμετείχε πέρυσι σε πάνω από 25 δημοπρασίες ιδιωτικών και δημόσιων έργων, τόσο μόνη της όσο και με συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα με άλλες εταιρείες.

Η συμμετοχή της είχε ως αποτέλεσμα να αναλάβει την εκτέλεση έξι νέων έργων στην Αττική, τη Μύκονο, τη Χίο, την Αργολίδα και την Κέα.
Ωστόσο, σε επίπεδο ομίλου τα καθαρά κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 902.289,86 ευρώ το 2022, έναντι κερδών 1.594.589,14 ευρώ το 2021, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 568.771,59 ευρώ, έναντι κερδών 924.990,75 ευρώ το 2021. Η μείωση αυτή αποδίδεται από τη διοίκηση της ΕΚΤΕΡ αφενός στην αύξηση (κατά 24,25%) των διοικητικών εξόδων, λόγω ύπαρξης πρόσθετων αμοιβών και εξόδων τρίτων, και αφετέρου στη μεταβολή των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο συμμετοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα κατασκευής έργων.

Παράλληλα, η αύξηση του κατασκευαστικού αντικειμένου του ομίλου ΕΚΤΕΡ επέφερε αύξηση των προκαταβολών πελατών, των υποχρεώσεων από εκτέλεση έργων, καθώς και των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και σε υπεργολάβους, με αποτέλεσμα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 να διαμορφωθεί σε 12.222.016,60 ευρώ, έναντι 3.338.194,71 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Σημειώνεται ότι το σύνολο των υποχρεώσεων είναι ενήμερο.

Σε διαδικασία αναζήτησης στον τουριστικό τομέα
Στον τομέα του real estate, η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται σε έρευνα στον τουριστικό τομέα και κυρίως στον τομέα κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων στα νησιά της Ελλάδας, ενώ δρομολογεί την αξιοποίηση του οικοπέδου που έχει στην κατοχή της στην θέση Αγιος Ιωάννης Δέττης της Πάρου. Η δραστηριότητα στη Ρουμανία έχει περιοριστεί στην προσπάθεια πώλησης των εναπομεινάντων διαμερισμάτων που υπάρχουν στην περαιωθείσα οικοδομή, ενώ έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση οικοδομής στο ελεύθερο οικόπεδο, για το οποίο υπάρχει πρόθεση για πώλησή του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build